7. ָ ־֮ ޛ


 

143. ָ ־֮                                        .ֵ֮֓ ֲ֛

144. ָ ־֮                                        ׾־ָ ָ

145. ָ ־֮                                        ׾־ָ ָ

146. ָ ־֮                                        ޛ ֮߯֓

147. ָ ־֮                                        ׾־ָ ֮֕

148. ָ ־֮                                        ־֟ߤ

149. ָ ־֮                                        ׾־ָ ִָ֟֕

150. ָ ־֮                                        ׾־ָ ֮֕

151. ָ ־֮                                        ׾־ָ ֵָ֟

152. ָ ־֮                                        . ֮֓ ׸

153. ֻ                                           ׾־ָ ִָ֟֕