-- ֮ ֟ ?

ִ֮֬ -- ׌ ֮ ֟ ֣ -- ֑֮ ָߟܵ֟ ϣִ ԓ ֲָָ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ ׫ߵ ԓ ֲָָ ׮ֵ ִß ãןֲ֮֬־֮ã֮ ֑֮ ָߟܵ֟ , , ß֮ ϣִפ ׮ֵ ־֮ ӕ ϣִפ ׮ֵ ־֮֯ӕ ָߟܵ֟ ֵ ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ߵ ԓ ֲָָ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ ϣִ ԓ ֲָָ ׮ֵ ִß ־ã֮֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ ϴ ֟ , , ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֟ ָ ֯ ׾ָ֮ ָïָ ֟ ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ֮ ֑֮ ָߟܵ֟ ׫ߵ ԓ ֲָָ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ (֑֮ ָߟܵ֟ ߵ ԓ ֡ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ) ֑֮ ָߟܵ֟ , , ß֮ ãןֵ ׸ִ ׸ ãןֵ ׸ִ ֑֮ ָߟܵ֟ ֵ ֟ ք ß֮ ޛ ִ֮ ׮ֵ ִß ־֮ã֮ ߵ ޛ ִ֮ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ ܵ֟ , , ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ Դ ָ ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ޛ ָ ֯ ׬ ™ ܵ֟ ϴ ֵ ֟ ϣִ ޛ ִ֮ ֲ ׮ֵ ִß ־֮֯ӕ ֟ ޛ ִ֮ ִß ־֮֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ ֮ ָ ֯ ֮ , , ߮ ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ׾ָ֮ ָïָ ָ ߮ ָ ֮ ֑֮ ָߟܵ֟ ԟ ֮ ֵ ֟ ׫ߵ ޛ ֲ ׮ֵ ׸ִ ֟ ޛ ֲ ׸ִ֯ӕ ָߟܵ֟ ָ ֯ ֟ , , ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ׾ָ֮ ׫֟ ָïָ ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ֮ ߵ ޛ ׸ִ ֟ ޛ ֲ ׸ִ֯ӕ ֑֮ ָߟܵ֟ , , ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֲָָ ׮ֵ ָ ã֮ ß֮ ߮ ޛ ִ֮ ִß ׮ֵ ֲ ׸ִ֯ӕ ֟ ޛ ִ֮ ׸ִ֯ӕ ܵ֟ , , ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ִ֮ ָ ָ ޛ ָ ֲ ޛ ׬ ™ ܵ֟ ϴ ֵ ֟

-- ֮ ֟ ?

ִ֮֬ -- ֑֮ ָߟܵ֟ ׾ָ֮ ֮ ִޛ ָ ן ֑֮ ָߟܵ֟ ֵ ֟ ׾ָ׻֟ ן ֯ ׿ֵ ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ϴ ֵ ֟ ִ ׾ָ׻֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ן ִޛ ָ ן ֑֮ ָߟܵ֟ ֵ ֟ ױ ִ ָ ϟ ׿ִ ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ֮ ք ִ ִ ׾ָ׻֟ ן ָ ™ ܵ֟ ֯ ֿ֟ ֵ ׾ָ֮ ׿ ޛ ִ ޛ ϟ ן ָ ܵ֟־ ׬ ™ ܵ֟ ָ ֮ ֟ >

--------------------------------

{ ӯ ֜ӛ־ ӓִӛ־ ֯׸ꕕֵ ־ ֤ ן, ֢׸֯׸ꕕ֔ֆ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֤ ֯׸ꕕֲִִָ֟㯯֢ߤ ӛ ׯ 㾾 ָ ־ ӯ ֤ӛ־֕־ ӓִӛ־֕־ֽ ꕕ, ֯׸ꕕ֑ ֕֯׸ꕕ֯׸ꕕ־ֲ ֯׸ꕕֵ ־ ֺ ꕕפֲֈꕕִֺֻӳ֤ ׾ ָ 㾾 ֢־Ӆ ִ׸־ӛ ֺ ꕕפֲֈꕕִ ָ ֢־ ? ׾ֺֻ֯֋ ׸ֺ֟֯ כ ߕ֤߳ ׸ָ ֵ֤? , ֆ־ֽ ֢־֢ߤ ׽־ӛ־ ֤פֆֵ֢֕ ׸ӛ־ֽ ֓ ꕕ ן ע ֧Ӆ ꕕ֤ פ ֯׸ꕕ֤ ָ ִꕕ֢ 㕕֤? , ꕕִפ ֤׾ָ֤ ֕֯׸ꕕִֵ֔ ӛִ ֤ ꕕ֢ ֬Ӆ ֤פֆֵ֢֕׽פӬִֽꕕֳ -׾ פ ׸ֆꕕפ -׾ ꕕ ן פֆ֢֕׽פӬֽ ֤פֆ֢֕׽פӬֽ ꕕפ -׾ ן ֤פֆֵ֢֕ ־-׾ ֓ ꕕ ן ע ־Ӆ ־ ** ( ϟ '' ן ֚) ֵָ ָ ֤ -- פֆ֢֕֕׽פӬֽ֤ ׽ֲ֤פֆ֢֕׽פӬֵֽ-׾ ֻֆ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֕פ ֤֜ (100) ֤ פֆֵ֢֕ ֤֜ פ ״ ** (-- ן '״', ϟ ' ()״' ן ֚ ) פֆֵ֢֕ ֻֆ (2) ** (ן (3) ן ֚) ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֤ ִ־ֵ ֤ פֆֵ֢֕ -׾ ןօ ״ ֤֜ (100) ֤פֆֵ֢֕ ֻֆ (16) ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֤ ִ־ֵ (65535) ֤ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ןօ פֆֵ֢֕ -׾ ׻ִ֤ ꕕפ ָ ֓פ ִ֤׸ֻ ֲָ֟ ֆֲָ֟ ֵ ֋ ֋ ׼ִ֢֤ ָ פֆֵ֢֕ -׾ ֤ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ןօ ־ פֆֵ֢֕ ׽פӬִֽ֯ פ֕׽פӬֲִֽ֤֯פֆ֢֕׽פӬֽ֯כ ׸ֽ ꕕ ןօ ӯ ֟ ֜ӛ -׾ פֆֵ֢֕ -׾ִ ןօ ִ ָֻ (1) פֆֵ֢֕ ֲָ֟ (4) פֆֵ֢֕ -׾ ֤ ֤פֆֵ֢֕ ײפӛ ׾ ןօ ֤ פӛ -׾ ןօ ֤ ֈӛ -׾ ןօ ־ ֤ ӓִӛ -׾ ןօ ־ ׸ӛ עօ פֆ֢֕֕׽פӬֽ֤ ׽ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ꕕפ ָ פ, פֆִֽ֢֕ꕕפ֢֤ ֆ ־ָֻֆ ׾ֵ פֆֵ֢֕ -׾ ֤ ֤פֆֵ֢֕ -׾ ןօ פֆֵ֢֕ -׾ ׼ ָ ׻ִ֤ ꕕפ ֓פ }

--------------------------------

< ϣִ ޛ ׸ִ ӓִ ޛ ׸ִ ֑֮ ָߟܵ֟ ָ ֯ ֮ , , ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ׾ָ׻֟ ׫֟ ָïָ ָ ָ ֑֮ ָߟܵ֟ ꮵֳß ׿ ֮ ָ ָ ֮ ִ֮

ָ ޛ ִß ׸ִ ѓ־ ޛ ֲ ׸ִ ܵ֟ , , ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ֑֮ ָߟܵ֟ ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ֮ ֑֮ ָߟܵ֟ Դ ָ ܵ֟־ ֣ ™ ܵ֟֯ϴ ֯ ѯָ ִ֮ ָ ֻ֮֟ ָ ֲ ޛ ܵ֟־ ׬ ™ ܵ֟ ϴ ָ ֮֮ , , -Ϻ ן Ϻ ߕֳ

-- ָ ָ ?

ִ֮֬ -- , , ײ֮ ׮ֵ ־֮ã֮ ֮

׻ֵ ß֮ ֲ ޛ ־֮ã֮ ֤ ׮ ֵԯ ׮ִ ޛִ֮ ־֮ã֮ ׮ֵֿ ܵ֟ , ֮֨

-- ™ ܵ֟ ׬ ֑֮ ָߟܵ֟ ָ 'ܵ֟' ד֟ ?

ִ֮֬ -- , , ™ ܵ֟ ן ܵ 'ܵ֟' ׾ָ ־, ֑֮ ָߟܵ֟ ԓ ֲָָ ׮ֵ ָ ޛ ϴ ܵ֟֟ ֨ ֤ ׮ ֵԯ ִ֮ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ֡ ã֮ ӌ ׾ֿרã֮ פ ָ ܵ֟־ ֡ ã֮ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ , ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟־ ִ֡ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ӌ-׾ֿרã֮ ֤ ׮ ֵԯ ִß ӌ-׾ֿרã֮ ׮ֵֿ ܵ֟ , ֨

־ ָ ָ ֮ ָ -- ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ã֮ ߓ ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ִ֮ ӌ-׾ֿרã֮ ֮׮ֻֿֆ ׾ָ֮ ׫֟ ָïָ ָ ׿ ֮ ϣִ ׮ (100) ֟ ָ ׮ ֵԯ ϣִ ׮ ֿ֟ ׮ ֵԯ ֮׮ֻֿֆ (2) ׾ָ֮ ָïָ ָ ֯ ִ ׿™ ׿ (3) ֵԌ ׮ ֵԯ ϣִ ׮ ֟ ָ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ (12800 x3 = 38400) ֿ֟ ֤ ׮ ֵԯ ֮׮ֻֿֆ (16) ׾ָ֮ ֟ ָïָ ָ (65536) ֯ ִ ׿™ ׿ (65535) ϣִ ׮ ִ֮ ֟ ָ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ((65535 x 100 = 6553500) ִ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ֯ , , ϴ ֤ ߾ ׸ ׮ֻֿֆ ꮵֳß ׿ ׮ ꮵֳß ׿ ֟ ָ ־ٟ֟ ֯ ֮ ֡ ָ ׮ ֵԯ ӌ׾ֿרã֮ ֟ ָ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮

־, ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ã֮ ֲָָ ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ פ ָ ã֮ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ϴ ָ ܵ֟ ִ ϣִ ޛ ӌ-׾ֿרã֮ ׮ ֵԯ ӌ׾ֿרã֮ ֲָָ , (1) ָֻ ք ׮ ֵԯ ꮵֳß ׿ (4) ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֟ ָ ֤ ׮ ֵԯ ׫ߵ ޛ ִ֮ ӌ-׾ֿרã֮ ֿ֟ ֟ ָ ߵ ޛ ӌ-׾ֿרã֮ ױ ֮ ֟ ָ ֟ ޛ ӌ-׾ֿרã֮ ֟ ָ ѓ־ ޛ ӌ-׾ֿרã֮ ָ ׮ִ ޛ ֮ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ã֮ ߓ ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ָ ܵ֟־ , , ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟־ ϴ ֲ ָֻֆ ״ֻ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ֟ ָ ֤ ׮ ֵԯ ӌ ׾ֿרã֮ ִ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ָ ִֻ ܵ֟־ ָ >

--------------------------------

{ ָ ־׾ פ׽־ֻײֵ ֤ -- פ ֵ֢֕ ֻֆ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ ֤ ֤ עֵ פ (3) ֲָ֟ ֈ׸ֲֻ֤ֆ (7) ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲָ֟״ ֻ֨עֵ פ (1283) ֨ ״ (128) ׸֓ ׸ ׌֢ עֵ פ (5123) ** (ן (512) ן ֚) ׻ִ֤ ꕕפ פ־֕־ֽ (38400) ֤ ֤֢֕֕־ֽ ֜ֆ־ִ ן (6553600) עִֵ (100) և ִ ע ֤פֆֵ֢ ־ֻֆ ׾ָ׻ֵ ׾ ׸ ֲ֟ עֵ פ (65536) ֤֜ ֤ ֜ֆ־־֕־** (ן '־֕־ֵ' ן ֚) ִ פ (6553600) פ עֵ (5123) ָ ֲפ, עֵ (100) ** (ן ܵ 'ֳִ ע' ֟ք ֳֻֿ֤֟) ֳִ ע ִ פ֋ ׼֋ עֵ פ (1384) ״ ׾ָֻߤ (5123) ׸֓ ֤ ֤ ָ עֵ פ (65535384) ** (ן 65535 ׾֬֡ ܵ ֳִֻ֟ ) ׻ִ֤ ꕕפ פֆֵ֢֕ ־֕־ֽ ׾ֵ (38400) ֤ ֤פֆֵ֢֕ ־֕־ֽ ןօ ִִ (6553500) ָ׾ ׸ ־֟ ӳ׾ֵ ֢־Ӆ }

--------------------------------

< ӥ™ ֵ ָ ״ֻ֮ ׾֮֬ ָ -- ׮ ֵԯ ֮׮ֻֿֆ ׾ָ֮ ָïָ ׿ ֯ ִ ָ ֮ -- 2/1 x 2/1 = 4; 4 - 1 = 3 ߾ ֤ ߾ ֮׮ֻֿֆ (10 16 7) ׾ָ֮ ָïָ ָ ׿ ֯ ִ ꮵֳß ׿ ָ ֲ ֮ -- 2/1 x 2/1 x 2/1 x 2/1 x 2/1 x 2/1 x 2/1 = 128; 128/3 = 128/3 ֲ ׿ִ (128) ִ֓ ״ָֻ֮ ֮ -- 128 = 384/3; 384/3 + 128/3 = 512/3 ִֻ ܵ֟־ ֡ ׿ ׮ ִß ־֮ ֟ ָ ֤ ֵԯ ־֮ ϣִ ׮ ־֮ã֮ ׬ -- 38400/3 x 512/3 = 6553600 ֮ (100) ֡ ߮ ™ , ֋ ֤ ׮ ֵԯ ִß (16) ׮ֻֿֆ ׾ָ֮ ׫ ָïָ ָ ֮ -- 65536 ϣִ ׮ ֟ ָ ϣִ ׮ ־֮ã֮ ׬ ִß ־֮ã֮ ϴ -- 65536 x 100 = 6553600 (6553600) ׿ פ ֮ (512/3) ֡ ָ ׿ ֵ ֟ , ֮ (100) ֡ ֮ ֵ ֵ, ָ ϴ ֟ ־ٟ֟ ָ ֮ -- 512/3 x 100 / 6553600 = 512/196608 =1/384 ִ֓ ָ ׿ 512 /3 ָ֮֙ ֮ -- (65536/384 - 1/384 = 65535/384) ִֻ ܵ֟־ ֡ ָ ׿ ׮ ֵԯ ִß ־ã֮ ״ֻ ֟ ָ ֤ ׮ ֵԯ ִß ־֮ã֮ ϴ -- 12800 + 15600 x 65535/384 = 6553500 ָ ׾׬ ֲ ִ֣־ >

--------------------------------

{ פֵ֢֯֕ -׾ ꕕ 53 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 53 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ֵָ׾ 㾾 ֺӅ ? פ֢֯֕ ׾㕗ִ ֤פֆֵ֢֕ ־׽פӬֽ ꕕ ׽פӬֽ ָפ, ӟ ׾ ꕕ ׽פӬֽ ׸ ֛פ ע ֤֤ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ֮ ׾׬ Ϻ ִ֮ , , ׮ ֵԯ ߾ ׾ֿ ֤ ׮ ֵԯ ֲ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ߓ , ֣ ӌ ֯ ã֮ ܵ֟ ã֮ ָ ֜ ; ֤ >

--------------------------------

{ ֤פֵ֢֯֕ -׾ ꕕ 54 }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 54 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ָ 㾾 ֢־Ӆ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ר ֮ ִ֮ >

--------------------------------

{ ߇פֆֵ֢֕ -׾ ꕕօ55 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 55 >

--------------------------------

{ ֤פֵ֢֯֕ ׽פӬֽ ߇פֆֵ֢֕ ׻ִ֤ ꕕפִ׽פӬֽ ꕕ ׾ ׯ ꕕ֢ ׾ֹ֤ ָ ׻ִ֤ ꕕפ }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ׮ ֵԯ ִֻ ܵ֟־ ֡ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ , ֋ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ ׾ָ ָ ִֻ ܵ֟־ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ -׾ ꕕօ56 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 56 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ? ׾ ظ ׯ֤׽פӬֽ ꕕ׽פӬִֻֽӳ֤ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ , , ׾ֿר ־ ӌ ֿ ߓ ָ ׾־֟ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ֵ ֟ >

--------------------------------

{ ߇פֆֵ֢֕ -׾ ꕕօ57 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 57 >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ׽פӬֽ ֵ֢֕ ׽פӬֽ ꕕ֢** (-- ן 'ꕕ֢', ϟ '()ꕕ֢' ן ֚)? פ׾֤ ** ( ϟ '׾֤' ן ֚) ָ -׾ ׯ ֨ꕕ֢Ӆ ׾ ָ ׻ִ֤ ꕕפ פ }

--------------------------------

< -- ֵԯ ߾ ãןֲ֮ã֮ ߾ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ?

ִ֮֬ -- ׳֮֕֟ߵ ܵ֟ ׾ָ ָ ӌ ׾ֿרã֮ ܵ֟֟ ֨

ָ ִֻ ܵ֟־ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ -׾ ꕕօ58 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 58 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ָ ֵ ֢־Ӆ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ֮ >

--------------------------------

{ ֈظפֆֵ֢֕ -׾ ꕕօ59 }

--------------------------------

< ֟׸׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 59 >

--------------------------------

{ ? ߇פֵ֢֯֕ ׽פӬֽ ֈظפֆֵ֢֕ ׽פӬֽ ꕕֻ֢ӳ֤ ׯ ־֤? פ׾֤ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ָ ֵ ֢־Ӆ }

--------------------------------

< -- ܵ֟ ָ ?

ִ֮֬ -- ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ֟׸׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ֵ ֟ , ք ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ ׾ָ

-- ֮ ֟ ?

ִ֮֬ -- ׳֮֕֟ߵ ׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ֟׸׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ , ֮ ֟

ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ׾ָ֓ >

--------------------------------

{ ֈظפֵ֢֯֕ -׾ ꕕօ60 }

--------------------------------

< ֟׸׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 60 >

--------------------------------

{ ? ׾-־ ׯ֤׽פӬֽ ظ ꕕ׽פӬֽ ߓֹֻӳ֤ ׾ ָ ׻ִ֤ ꕕפ ִӅ }

--------------------------------

< ָ ׾ֿר ӌ ֿ ׾־֟ ãןֲ֮ã֮ ߓ ָ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ߓָ ֵ ֟ ָ ִֻ ܵ֟־ ֮ ִ >

--------------------------------

{ ֯ؓפֆֵ֢֕ -׾ ꕕ 61 }

--------------------------------

< Ӗ ӓ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 61 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ָ ؓןֵ ֢־Ӆ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ָ ׾ָ֓ >

--------------------------------

{ ֯ؓפֵ֢֯֕ -׾ ꕕօ62 }

--------------------------------

< Ӗ ӓ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 62 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ָ ִӅ }

--------------------------------

{ ֯ؓפֆֵ֢֕ -׾ ꕕօ63 }

--------------------------------

< Ӗ ӓ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 63 >

--------------------------------

{ פ׾ ꕕ׽פӬֽ -׾ ׯ ꕕ֢ כ ׾ֳָ־֤ ִӅ }

--------------------------------

< , ןֳ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ӌ־-׾ֿרã֮ ܵ֟ ׾ָ ֮ ִ >

--------------------------------

{ ֯ؓפֵ֢֯֕ -׾ ꕕօ64 }

--------------------------------

< Ӗ ӓ׮ ֵԯ ӌ-׾ֿרã֮ ܵ֟ 64 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ִӅ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ ֮ ִ >

--------------------------------

{ ֬֟ ן ֮ք, ãןֿ ֿ֮ ãןֲ֮ք, õ ãִ֮־ã׾ֿք ãןֲ֮ãִ֮˅ ֤֤֟֯ ֺֽ׸־ ֤ }

--------------------------------

< Ѭ ֟ ֮ ãןþֺ ֮ ãןֲ֮ ( ָ) Ԭָ ִ ã֮ ԟ ã׾ֿ ִ ãןֲ֮ã֮ ԯ֤ ֵ Ϻ ׻ֵ ֯ ֯ >

--------------------------------

{ ־֟ ӕ֤ ֆ ׽פӬ ** (֡ ӯֵָ ֑֮ãןֲ֮ք ־ß (1) . . (ֵֻ.) 1, 80-81.)65 }

--------------------------------

< ӵ֟ ߾ ֑֮ ãןֲ֮ ֲ ß 65 >

--------------------------------

{ ׽פֺ ֽ֤? ׽פӬֽ עֵ ן ע 㾾 ֺ׾֤օ ӯ ֟ ׽פӬִֽע֋ ִ֋ פ ע ֺֽ֤օ ׽פֺ֋ ӟִָ֧֯ ֲ ֽ ֺ׾֤? , ֺ-ִ׾ֳ׾** ( ϟ 'ִ׾ֳ׾' ן ֚ ) ֲ ע ֺ֤֤ ִ ֲӟֲֺ-ִ ֢ևִ -- ߾ִִן ׽ߵ ֺ ֤օ }

--------------------------------

< -- ֑֮ ™ ãן Ϻ ָ֟ ׻ֵ ?

ִ֮֬ -- ãןֲ֮ã֮ ֮ , Դ ִ ãןֲ֮ã֮ ֮ ִֵ , ֻ֮֟ ׻ֵ Ϻ ָ֟

-- ֑֮ ™ãן֯Ϻִ ֟ (Ϻ) ϴ ָ֫ ֡ ֲ Ϻ ׻ֵ ֵ ?

ִ֮֬ -- , , ֲ Ϻ ϴ ׾ֳ֮־ ֮ ָ֫ Ϻ ֵ

ָ ֲ ԟ Ϻ ϴ ָ֫ ֮ ֣ -- ߾ִ ֑֮ ™ ãןֵ Ϻ ִ֯ ԅ >

--------------------------------

{ ֤ ׯ פ ׽ ִָ ׻ִ֤ ꕕפ ֵӅ ־ָߵ-־ָߵ-ߵ-ӟָև ׽ ִָ ן-ֳ֢ ׻ִ֤ ꕕפ ֵօ ִ- (׽) ִָ -ֳ֢ ׻ִ֤ ꕕפ ֵօ ֈ ׽ ֳ־ **(ןֵֵ ֮µֵֿ ֑֮ ãןք 㻻־ք õ ֮״ן ֟ -- ־׻֮ ֟ ֙ӓֿ֤׬ . . (ֵֻ.) 1, 78.) }

--------------------------------

< ָ ׮ ֑֮ ãן ִֻ ܵ֟־ ߮ ִָ ϴ ֮־ָߵ, Ԯ־ָߵ, ߵ ֵָ ֑֮ ãן ִֻ ܵ֟־ ߮ ִָ ֟ ߮ (3/7) ϴ ִ ֑֮ ãן ִֻ ܵ֟־ ߮ ִָ ֟ (2/7) ϴ ֵ ֑֮ ãן ־ ϴ >

--------------------------------

{ ִ׽פִִ㓓֤ ** ( ϟ 'ִ׽פִ ֤ ' ־ֵ֮ ֚áי ֟ք) -- ߵ ִָ (1) ־ָߵ-־ָߵ-ߵ-ӟָև ִָ ן-ֳ֢ כ (3/7) ִ- -֢ כ (2/7) ־׸ פ֢֢֯֕֯֕-֤פֆִ֢֕׽פӬ ֤פ֢֯֕׽פӬ֤ ** (- ϟ 'ֲ֢֕Ӭ', ϟ '֢֕׽פӬ' ן ֚ ) ׻ִ֤ ꕕפ ֈ ֆ ׽פӬ 㾾 -ֈֲ֋ օ }

--------------------------------

< ָ ׮ ™ ãן ϴ ֣ -- ߵ ™ ãן (1) ִָ ϴ ֮־ָߵ, Ԯ־ָߵ, ߵ ֵָ ™ ãן ִָ ֟ ׸ ߮ 3/7 ϴ

׾ֿ֣ -- ׮ Ӗ ӓ׮ ֵԮ ߾ ֵ ֮־ָפ ™ ãן ߵ ָ֬ ׮ִ ָ ׿ ָ ׮ֻ ֟ -- פ ָ֢ כ ִָ ϴ ™ ãן־ֻ ߵ (״֣֟) ™ ãן ׮ ָ ϴ Ѭ֟ כ ִָ ϴ ™ ãן־ֻ ֮־ָߵ ֮ ™ Ѭ, 30 . . x 1/70 . . . = 3/7 ִָօ ָ ׮פ ߾ ִ֮֗ ߵ ™ ãן ׮ 25 ִָ, ׮ 50 ., ֟׸׮ 100 Ӗ ӓ׮ 1000 . ϴ Ӭ

ִ ™ ãן ִָ ֟ ׸ (20 .x1 /70 . . = 2/7 .) ϴ ׾ֿ ֮ ׮ ֵԯ, ֵԯ ֣ ֤ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ֤ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ߮ ֵ ™ ãןֲ֮ ֮ ֮ ™ ֲ֬ ׬ י ϴ >

--------------------------------

{ פפ ־ ֯דפ ע ߵ ֆ ׽פӬ ִָ ** (ן 'ָ' ן ֚ ) ִָ, ִָ֤, ִָ ׻ִ֤ ꕕפ ** (ן 'ꕕפ' ן ֚) ֵӅ ־ָפ֤ ִ ֢־Ӆ ־׸ , **(ן 'ָ' ן ֚ )-֤-ִָ ן֢ ׻ִ֤ ꕕפ ֵօ ִ-Ӆ ־׸ -֢ ע ֢־ ** ( פ ֵ ״ָ֓Ӭ ׾ֻ ָ ֻ-Ӆ פ ֢׸ עִֵ פ ֵ֤օ פ ӯ֤ -׾ֻ ֵך߅ . . 145. 4 . . . 6, . 195.) ֈ ׽פӬ ֳ־ ֲ֋ Ӆ }

--------------------------------

< ׮ Ӗ ӓ׮ ֣ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ߮ ֓ ִָ, ֓ ִָ, ִָ ָ ִָ ϴ ֮־ָפ ָ ֑֮ ãןֲ֮ ֮ ָ ׾ֿ ֮ ֑֮ ãןֲ֮ ׮פ ֿք ִֻ ܵ֟־ ߮ ֓, ֓, ָ ִָ ߮ ֟ (3/7) (25 x 3/7, 50 x 3/7, 100 x 3/7, 1000 x 3/7 .) ָ ִ ׾ֿ ֮ ֟ (25 x 2/7, 50 x 2/7, 100 x 2/7, 1000 x 2/7 ִָ (ִֻ ܵ֟־ ߮) ֵ ֑֮ ãןֲ֮ ֑֮ ֲ֬ ־ ϴ >

--------------------------------

{ ׽פӬ פ ߵ ִָօ ֤ ִָ ן-֢ օ ִ- ִָ -֢ 25-10 5 7 1 7 ֈ ׽ 㾾߅ פ ** (ן 'ָ' ן ֚ ) ִָ ֢-֢ ן-֢ -֢ ׽ פ 50 -21 3/7; 14 2/7 ֈ 㾾߅ ֈظפ ִָ ֢ ֢ օ ן֢ -֢ כ 100 42 6 7 ; 28 4 7 ֈ 㾾߅ ֯ؓפ ִָ ֢-֢ ן-֢ -֢ ׽פӬ 1000 - 428 4 7; 285 5 7 ֈ ֆ ׽פӬ ׻ִ֤ ꕕפ ** (ֈֈ ֻꕕֳִִ 㾾 ֈןֳ ֲ օ . . 1, 74.) ֯ؓפֆֵ֢֕ ֢ ׽פӬ ׽פӬ ӟ ߋ ֈ ׽פӬ ֳ־ ׽פӬ 㾾 ֯ؓפֵ֢֯֕ ߵ ׽פӬ ָ օ ִִֽօ ׳ִӅ ׽פӬ ߵ ֢׸, ֤ , ִ ִָߵ ֈ ִָ פօ ִֺ֯ ֤օ }

--------------------------------

< ׮ ߾ ߵ ™ ãןֲ֮ ֓ ִָ ϴ ָ ™ ãןֲ֮ ֓ ִָ ߮ ֟ (3/7) ϴ -- 30 . . x 25 /70 . . =3 x 75/7 = 10 5/7 ) ִָօ ִ ãןֲ֮ ֓ ִָ ֟ (2/7) ϴ -- 20 . . x 25 / 70 . . =2 x 25 / 7 = 7 1/7 ִָօ ֵ ™ ãןֲ֮ י ϴ

׮ ߾ ߵ, ֮־ָפ ִ- ™ ãן ֿք ֓ ִָ ֟-֟ (7/7), ߮-֟ (3/7) ֟ (2/7) ϴ -- 50 x 7/7 = 50, 50 x 3/7 = 21 3/7, 50 x 2/7 =14 2/7 ֵ ™ ãן י ϴ

֟׸׮ ߾ ߵ, ֮־ָפ ִ ™ ãןֲ֮ ִָ ֟-֟ , ߮-֟ -֟ ϴ -- 100 42 6/7, 28 4/7 ֵ ™ ãןֲ֮ י ϴ

Ӗ ӓ׮ ߾ ֵԌ ™ ãןֲ֮ ֿք ָ ִָ ֟-֟ , ߮-֟ -֟ ϴ -- 1000, 4284/7, 285 5/7 ֵ ™ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ϴ

Ӗ ӓ׮ ֵԯ ߾ ֵ ײ֮ ֟ ֑֮ ãןֲ֮ ™ ãןֲ֮ ք כ ִָ ϴ ֵ ֑֮ ãןֲ֮ ־ ϴ ֣ ™ ãןֲӬ י ϴ Ӗ ӓ׮ ֵԯ ߵ ֑֮ ãןֲ֮ ָ ϴ ִ ֑֮ ãןֲ֮ ֚ ϴ ߾ ߵ ™ ãןֲ֮ ָ֢ כ ִָ, ֮־ָפ ָ ™ ãןֲ֮ כ ִָ ִ ™ ãןֲ֮ כ ִָ ϴ ֵ ™ ãןֲ֮ ׬ ִָ ϴ ָ ϴ֯Ϻ ִ֯ ԅ >

--------------------------------

{ ӯ ׽פӬֽ ** (-- ן '׽פӬֽ' ן ֚ ) ֲ ֤ -- ־֟ ӕ֤ ׽פӬ ӯָևרӕ֤ ׸׽פӬ ע ־ ׸ ꯯֤? , ֟ ֳֵ־ ׽פӬֳ־֤ ֋ ׾ ִև ׽߅ ӟִӯָև֓׸׽פӬ֤ ꕕ ֲפ ꯯֤? , ײפפִ֋ ֽ ׽פ ע ־֋֤ עֻ ׽ פ, ׾ָ֤ }

--------------------------------

< ãןֲ֮ã֮ ֲ ֣ -- ӵ֟ ֑֮ ãןֲ֮ ֲ ß ִָ׵ רӵ֟ ׮ִ ãןֲ֮ ֑֮

-- ָ ãןֲ֮ ֑֮ þֺ ?

ִ֮֬ -- , , ָ ֵ ־ ãןֲ֮ ß֟

-- ֵ ãִ֮ ִֵ־ֻ ãן ִָ׵ ִ ֡ ׮ִ ãןֲ֮ ܵ֟ ߮ ֵ ֟ ?

ִ֮֬ -- , , ׫ߵפ ִֵ ã֟ ִ ãן עִִֵ ãן , ׾ָ >

--------------------------------

{ ֤פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ꕕ ** (֟ ֵ֤ԯõ ֑֮ք ãןֲ֮ܵք (2) . . (ֵֻ.) 1, 80-81.)66 }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ 66 >

--------------------------------

{ ָ? ׻ִ֤ ꕕפ ? ӟִӕ֤׽פӬ ׻ִ֤ ꕕפֲִִָ֤פ֢֯֕֕׽פӬ֋ ׻ִ֤ ꕕפֻӳ֤ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ִֻ ܵ֟־ , , ӵ֟ ִ ׸״֟ ãןֲ֮ ֤ ׮ ֵԯ ִֻ ܵ֟־ ߮ ִָ ϴ ֑֮ ãןֲִ֮ ָ ִֻ ܵ֟־ ֵ ֟ >

--------------------------------

{ פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ67 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 67 >

--------------------------------

{ עִֵ? ׻ִ֤ ꕕפִօ }

--------------------------------

< ֮ ϴ ׬ ? ִֻ ܵ֟־ ֡ ׬ >

--------------------------------

{ ֤פֆֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ68 }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 68 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִ֯־ߓִָ }

--------------------------------

< ֮ ϴ ׬ ? ִֻ ܵ֟־ ֡ ׬ >

--------------------------------

{ פֆֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ69 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 68 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ֤פֆֵ֢֕ ׽פӬ֤ פֆֵ֢֕ ׽־ߓִָ }

--------------------------------

< ׾ֿ ֮ ? ֤ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׮ ֵԯ ִ֮ ߓ ߓָã֮ ֲָָ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ70 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 70 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? פֆֵ֢֕ ߓִָ >

--------------------------------

< ׾ֿ ϴ ֮ ? ׮ ֵԯ ߓָã֮ ֲָָ >

--------------------------------

{ ֤פֆֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ71 }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 71 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? פֆֵ֢֕ ׽פӬ֤ ׸ֲ֤פ֢֯֕־ߓִָ }

--------------------------------

< ׾ֿ ֮ ? ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ָ ֤ ׮ ֵԯ ߓָã֮ ֲָָ >

--------------------------------

{ פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ72 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 72 >

--------------------------------

{ עִֵ? ֤פֆ֢֕-׽פӬ֤ ׸ ֤פֆ֢֕־ߓָ ꕕ פֵ֢֯֕ ߓָ ׻ִ֤ ꕕפִօ }

--------------------------------

< ֮ ϴ ׬ ? ֤ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ָ ֤ ׮ ֵԯ ߓָã֮ ܵ֟ ִֻ ܵ֟־ ֯ϴ ׮ ֵԯ ߓָã֮ ׬ >

--------------------------------

{ ֤פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾.73 }

--------------------------------

< ֤ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 73 >

--------------------------------

{ פֵ֢֯֕ ׽פӬ֤ ׸ ׻ִ֤ ꕕפֲִ֤פ֢֯֕־ߓָ ׾ }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ָ ִֻ ܵ֟־ ֡ ֤ ׮ ֵԯ ߓָã֮ ׾ֿ ׬ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ꕕꅅ74 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ 75 >

--------------------------------

{ ָ? ֺ֯ ִӅ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ֓ ֮ ִ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ75 }

--------------------------------

< ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 75 >

--------------------------------

{ ߇פֆ֢֕֕׽פӬ֤ ׻ִ֤ ꕕפִ־ߓָ ׸ ߇פֵ֢֯֕ ׽פӬ ֽ֤ }

--------------------------------

< , ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ߓ ִֻ ܵ֟־ ֡ ߓָã֮ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ã֟ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ76 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 76 >

--------------------------------

{ ֕׽פӬ֤ ׻ִ֤ ꕕפִ־ߓָ ׸ כ ׽פӬִ㯯֢ߤ }

--------------------------------

< , ֮ ֑֮ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ֡ ߓָã֮ ָ ֜ ֮ ™ ãןֲ֮ ֮ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ77 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 77 >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ׽פӬ֤ ׻ִ֤ ꕕפִ׽פӬֽ ׸ ׸ ߇פֵ֢֯֕ ׽פӬ־ֽ֤ }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ֡ ãןֲ֮ã֮ ָ ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ã֟ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ ** (֟ׯ ֵԯ֡׮õ ֑֮ք ãןֲ֮ք ܵք (14) . . (ֵֻ) 1, 80-81.) 78 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 78 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִִָ֯ }

--------------------------------

< ׾ֿ ϴ ֮ ? ϴ ִֻ ܵ֟־ ߮ ֓ ִָ ϴ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ79 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 79 >

--------------------------------

{ עִֵ? ׻ִ֤ ꕕפִօ ? ߇פֆ֢֕֕׽פӬ֤ ׻ִ֤ ꕕפִ׽פӬֽ ׸ ߇פֵ֢֯֕ ׽פӬ־ֽ֤ }

--------------------------------

< ֮ ֡ ׾ֿ ׬ ? ִֻ ܵ֟־ ֡ ׬ , , ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ִֻ ܵ֟־ ֡ ãןֲ֮ã֮ ߓ ׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ã֟ >

--------------------------------

{ ׽פӬ ׾ꅅ80 }

--------------------------------

< ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 80 >

--------------------------------

{ עִֵ? ׻ִ֤ ꕕפִ֯־ߓִָօ }

--------------------------------

< ֮ ϴ ׬ ? ִֻ ܵ֟־ ֡ ֮ ߓָã֮ ϴ ׬ >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ81 }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 82 >

--------------------------------

{ ߇פֵ֢֯֕ ׽ߤ ׸֟פ֢֯֕־ߓָ ׻ִ֤ ꕕפִ ׾ }

--------------------------------

< ׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ָ ִֻ ܵ֟־ ֡ ׮ ߓָã֮ ׾ֿ ׬ >

--------------------------------

{ ֈظפֵ֢֯֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ82 }

--------------------------------

< ֟׸׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 82 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִָ֯ }

--------------------------------

< ׾ֿ ϴ ֮ ? ϴ ִֻ ܵ֟־ ߮ ֓ ִָ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ83 }

--------------------------------

< ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 83 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִ ? ֈظפֆ֢֕֕׽פӬ֤ ** ( ϟ '׽' ן ֚ ) ׻ִ֤ ꕕפִ׽פӬֽ ֈظפֆ֢֕׽פӬֽ ꕕ ׸ ֈظפ֢֯֕֕׽פӬ־ֽ֤ }

--------------------------------

< ׾ֿ ϴ ֮ ? ϴ ִֻ ܵ֟־ , , ֟׸׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ߓ ִֻ ܵ֟־ ֡ ֟׸׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ãןֲ֮ã֮ ֟׸׮ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ã֟ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ** (-- ן ' ֆ' ן ֚ ) ׽פӬ ׾ꅅ84 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִ }

--------------------------------

< ׾ֿ ϴ ֮ ? ִֻ ܵ֟־ ֯ϴ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ85 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 85 >

--------------------------------

{ עִֵ? ֈظפֆ֢֕׽פӬֽ ꕕ ֈظפֆ֢֕-׽פӬ֤ ׸ ֈظפ֢֯֕־ߓִָ ׾ >

--------------------------------

< ֮ ϴ ׬ ? ֟׸׮ ֵԯ ãןֲ֮ã֮ ܵ֟ ֟׸׮ ֵԯ ™ ãןֲ֮ ָ ֟׸׮ ֵԯ ߓָã֮֯ϴ ׾ֿ ׬ >

--------------------------------

{ ֵ֤֢֯ؓ֯֕ ֆ ׽פӬ ꕕꅅ86 }

--------------------------------

< Ӗ ӓꮦ ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ 86 >

--------------------------------

{ ָ? ꕕ ִֵօ ָ ִӅ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ܵ֟ ִֵ ָ ִ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ87 }

--------------------------------

< ֵԯ ֑֮ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 87 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִ ** ( ϟ '־ߓִָ' ן ֚) }

--------------------------------

< ׾ֿ ֮ ? ִֻ ܵ֟־ ϴ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ** (-- ן 'ֵ֢֕' ן ֚) ֆ ׽פӬ ׾ꅅ88 ]

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 88 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ־ߓִָ }

--------------------------------

< ׾ֿ ֮ ? ֮ ߓָã֮ ֲָָ >

--------------------------------

{ ֵ֢֕ ֆ ׽פӬ ׾ꅅ89 }

--------------------------------

< ֵԯ ™ ãןֲ֮ ׾ֿ ׬ 89 >

--------------------------------

{ עִֵ ׾? ׻ִ֤ ꕕפִ }

--------------------------------

< ׾ֿ ֮ ? ִֻ ܵ֟־ ϴ >

--------------------------------

{ ӕ֤ ֆ ׽פӬ ꕕꅅ90

--------------------------------

< ӵ֟ ™ ãןֲӬ ܵ֟ 90 >

--------------------------------

{ ָ? ꕕ ִֵօ ? ִָ ӟߋ ׼֋ ꕕִֆֻӳ֤ }

--------------------------------

< ָ ? ָ ܵ֟ ִֵ , , ָ ִָ քכ ָ ܵ֟ ִֵ ֯ >

--------------------------------

{ ӕ֤ӕ֤ ֆ ׽פӬ ꕕꅅ91 }

--------------------------------

< ӵ֟ӵ֟ ֑֮ ãןֲ֮ ܵ֟ 91 >

--------------------------------

{ ״֓׸ִִֵ֢֯**()ӕ֤׽פӬ֤ ׾ ӕ֤ӕ֤׽פӬ ꕕ ע? , ֑פӕֻ ׌֤ ־֑פ֓֌ ӟ֢֤ ָ ӟ ӳ־և, ׾ָ֤ }

--------------------------------

< -- ״֣֟ ׳ִ ׮ִ ִֵ־֟ ϴ֢ӵ֟ ™ ãןֲ֮ ӵ֟ӵ֟ ߾ ֑֮ ãןֲӬ ܵ֟ ?

ִ֮֬ -- , , ֑ן ӕֻ֮ ֵ ־ԑן ϟ֮ܵ־ָ ֵ ֮ ָ ß ָ ֵ ׬֌ ִ־ , ׾ָ >

--------------------------------

{ ֆ ׽פӬ ꕕꅅ92 }

--------------------------------

< ߾ ™ ãןֲ֮ ܵ֟ 92 >

--------------------------------