. 382 㤿Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

12

״.

.

3

..

..

..

 

6

5

 

10

9

8

 

4

.

4

2

.

.

1

.

11

.4

.4

.1

.1

.1

3

 

.

4

.

7

.

׾֮.

7

1

.

.6

.6

2

..

 

6

2

.

.

1

ָ

2

ָ

ָ

 

 

֢֕ ִ ן ֢׸ ֽ, ן ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֢֯-֢֯-,֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, ֈ׸פ֕פ-֤ ֤߆, ֆ, ֢׸ , ן , ֢׸ ֵ, ӓ , ן ӕִ, ֌, ֈ-ֆ, ־ ֆ; ־׬ ־׬, ӓ ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 383

 

.383 㤿Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

4

״.

.

.

.

3

..

..

..

 

6.

5.

 

7

7

6

4

4

2

.

.

1

.

4

. ״.

.. . ״.

ִ.

 

3

 

4

5

.

.

ן.

.

.

3

.

.

.

1

.

.2

.

.

.6

2

..

 

5

.

׾֮.

2

.

.

2

.

.

2

ָ

ָ

 

 

--------------------------------

㤿Ԯ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™, ִ֤ݤ™, ׾ִָݤ™ δ֢ӵ֟ ָ ã֮, ֟׸׮-ֵԯ, Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ ߮ ߾ִ; ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ֟ , ֟ , ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ֟׸׮֕ן פ ןֵ, ֵ, ֵԯֳֻ־ ָ , ߮ , ָ ֵ, ן, פ ߮ ֮ ӓ ֮, ӵִ, ִ׵ ã֮֯ ߮ ӵִ, 㤿Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ 꿵֋; ־׬, ־׬; ִݴ֣֟ ׾֮ ӓ ִ֌, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

֌-״֓և ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆,

֯-֢֯-־֯-֢֯--, ֢׸ ֆ, ֢׸ ևԆ, ֈ׸פ֕פ-֤ ֤߆, ֆ, , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, ֌, -־ ֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 384

 

.384 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

1

״.

 

6

..

..

..

..

..

..

6.6.

5.5.

 

10,7

9,7

8,6

4

4

2

.

.

1

.

13

. ׫.

׾֮.

 

3

 

4

3

.

1

.

1

.

.6 .6

2

..

 

1

״.

2

.

.

2

ָ

ָ

2

ָ

ָ

 

 

֢֕ ִ ן ֽ, ן ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֯-־֯-, ֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, ֈ׸פ֕פ-֤ ֤߆, ֆ, , ן ,

--------------------------------

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֟׸׮-ֵԯ ֵԯ, Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ ֵԯ, Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ ֵԯ ߾ִ; ֵׯֵ, ֵׯֵ; ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; , ֟ ; , ֟ ; ֚ , ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ֟׸׮֕ן פ ןֵ, ֵ, ֵֵָ׫ ׾֮ , ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, 㤿Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֟׸׮-ֵԯ, Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ ߮ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; , , ֚ ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ֟׸׮֕ן פ ןֵ, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ ׵ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ,

--------------------------------

֢׸ ֵ, ן , ӕִ, ֌, -־ ֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 385

 

. 385 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

1

״.

 

3

..

..

..

 

6.6.

10

9

8

4

4

2

֟.

ӓ.

1

.

10

.4

.4

. 1

.1

3

 

4

3

.

1

.

1

.

.6 .6

2

..

 

1

״.

2

.

.

1

ָ

2

ָ

.

 

֢֕ ִ ן ֽ, ן ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֢֯-֢֯-, ֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, ֈ׸פ֕פ-֤ ֤߆, ֆ, ן , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, ֌, ֈ-ֆ, ־ ֆ; ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 386

 

. 386 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

1

״.

 

3

..

..

..

 

6.

5.

7

7

6

4

4

2

֟.

ӓ.

1

.

3

. ״.

..

ִ.

3

 

4

2

.

.

1

.

1

.

.2

.

.

.6

2

..

 

1

״.

2

.

.

2

ָ

ָ

2

ָ

ָ

 

--------------------------------

߮ ֮, ӵִ, 㤿Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֟׸׮-ֵԯ, Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ Ӗ߯ӓ׮-ֵԯ ߮ ߾ִ; ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ֟ , ֟ , ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ֟׸׮֕ן פ ןֵ, ֵ, ׸״ֵֵ, ׵״ֵֵ ִֵֵ ߮ ; ߮ , ָ ֵ, פ ֮, ӵִ, 㤿Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋,

--------------------------------

֌-ִפ׽כ ־ ֆ ע -

־׸ ֌ ע ֤Ӆ

 

.387 㤿Ԯ ߾ ֮ ֻ֯.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

12

״.

.

.

 

14

 

6.6.

5.

5.

4.

4.

10,7

9,7

8,6

7,5

6,4

4,3

4

.

4

5

6

15

 

3

.

 

4

.

7

.

׾֮.

7

1

.

.6 .6

2

..

 

6

2

.

.

2

ָ

ָ

2

ָ

ָ

 

387֌ ִ ן ָ ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯---֢֯-ӓ֯--֢׸-֢׸-ן֯, ֢׸ ֆ ׾ ן, ֢׸ ևԆ, פ֕פ-֤ ӓ ֤߆, 㜾ֵ֤ ֵ, ָ , ן ֤ ׾ ן,

֢׸ ֵ ֆ ׾ ן, ֢ , ֢ ӕִ, ֌, -־ ֆ,

--------------------------------

־ 꿵֋; ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ִ֤ݤ™ ã֮ ֵ ã֮ ֻ֯ ֻ֯ ִ֮ Ӆ ׾ֿ ֟ Ԯ ִֻ֯ 㤿Ԯ Ʈ Ƌ

 

㤿Ԯ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- פ ָ ã֮, ߾ִ, ֵׯֵ, ֵׯֵ; ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ָ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; , ֟ ; , ֟ ; ֚ , ; ֟ , ӓ ; , ָ ; ָ , ߮ ; ָ Ӗ֋ ֣օ Ӗã֮ , ָ ןֵ, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ֮ , ߮ ֣ ֟־ã֮ , ָ ֵ ֣ ֵã֮ , ֻ֖֮ ׾֮ ֟ ֮, ֟ ӵִ, 㤿Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ִ֌, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ֯ Ӆ

--------------------------------

־׬ ־׬, ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕

 

֢֕ ִ ן ָ ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-־֯--֢֯--֢׸, ֢׸ ֆ ׾ ן, ֢׸ ֤߆, פ֕פ-֤ ӓ ֤߆, 㜾ֵ֤ ֵ, ָ , ן ֤ ׾ ן, ֢׸ ֵ ֆ ׾ ן, ֢ , ֢ ӕִ, ֌, -־ ֆ, ־׬ ־׬, ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 388

 

.388 㤿Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

12

״.

.

.

 

7

.

 

6

5

4

109

8

7

6 4

 

4

.

4

5

6

11

.4

.4

. 1

.1

. 1

 

3

.

 

4

.

7

.

׾֮.

7

1

.

.6 . 6

2

..

 

6

2

.

.

1

ָ

2

.

.

 

֢֕ ִ ן ֢׸ ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆,

֢֯-֢֯-

--------------------------------

㤿Ԯ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- פ ָ ã֮, ֟ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; , , ֚ , ֟ , ֟ , , ָ ; ָ Ӗ֋ ֣օ Ӗã֮ , ָ ןֵ, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ֵԯֳֻ־ ݵָ , ߮ ֣ ֟־ã֮ , ָ ֵ ֵã֮ , ֻ֖֮ ׾֮ ֟ ֮, ֟ ӵִ, 㤿Ԯ, ־ 꿵֋; ־׬, ־׬; ִ֌, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

㤿Ԯ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--״֣֤™, ִ֤ݤ™, ׾ִָݤ™ δ֢ӵִ ָ ã֮, ֟ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; ֟ , ֟ ,

--------------------------------

-ӓ֯-֢׸-ן֯, ֢׸ ֆ , ֢׸ ֤߆1 (ן ֢׸ ֤߆ ן ֚ ßօ), פ֕פ-פ ӓ ֤߆, 㜾ֵ֤ ֵ, ֢׸ , ן , ֢׸ , ן , ֢׸ ֵ, ӓ , ן ӕִ, ֌, ֈ-ֆ, ־ ֆ, ־׬ ־׬, ӓ ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 389

 

.389 㤿Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

4 ״.

. ׾. .

7 .

6 . 5.4.

7 7 6 5 43

4

4

5

6

4 . ״. .״. ״ ִ

3

4

5 . . ן. . .

3 .ִ. .

1 .

.2 . ..6

2 . .

5 . ׾֮.

2 . .

2 ָ ָ

2 ָ ָ

 

֌-״֓և˚ ִ ן ֙˚, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆, ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯-- -֢֯-ӓ֯--֢׸-֢׸-ן֯,

֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, פ֕פ-֤ ӓ ֤߆, 㜾ֵ֤ ֵ, , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ,

--------------------------------

, ӓ , ָ , ߮ ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ; ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ֵԯֳֻ־ ָ ; ߮ , ָ ֵ, ן, פ ߮ ֮ ӓ ֮, ӵִ, ִ׵ ã֮֯ ߮ ӵִ, 㤿Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ 꿵֋; ־׬, ־׬; ִݴ֣֟ ׾֮ ӓ ִ֌, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ߾ִ, ֵׯֵ, ֵׯֵ; ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ָ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; , ֟ ; , ֟ ; ֚ , ; ֟ , ӓ ; ֟ , ӓ ; , ָ ; ָ , ߮ ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ֵֵָ׫ ׾֮ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ,

--------------------------------

֌, -־ ֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 390

 

.390 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ִ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז

.

.

1 ״.

14

6 . 6 . 5 . 5 .4 . 4 .

10,7 9,7 8,6 7,5 6,4 4,3

4

4

5

6

13 . ׾. ׾ .

3

4

3 .

1 .

1 .

.6 .6

2 . .

1 ״.

2 . .

2 . .

2 . ָ.

 

.391 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז

.

.

1 ״.

7 .

6 5 4

10 9 8 7 6 4

4

4

5

6

10 .4 .4.1 .1

3

4

3 .

1 .

1 .

.6 .6

2 ..

1 ״.

2 . .

1

2 ָ

 

391 ֢֕ ִ ן ֙˚, ֢ ߾ִ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-־֯-˚-֢֯--֢׸, ֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, פ֕פ֤ ӓ ֤ֆ, 㜾ֵ֤ ֵ, , ן ,

֢׸ ֵ, ן , ӕִ, ֌, -־ ֆ,

--------------------------------

㤿Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֟ ֵԯ ߾ִ , ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ , , , ֚ , ֟ , , ָ ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ ׵ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, 㤿Ԯ, ־ 꿵֋,

--------------------------------

־׬ ־׬, ״֓, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ օ

 

֢֕ ִ ן ֙˚, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֢֯-֢֯--ӓ֯-֢׸-ן֯, ֢׸ ֆ, ֢׸ ևԆ, פ֕פ֤ ӓ ֤߆, 㜾ֵ֤ ֵ, ן , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, ֌, ֈ-ֆ, ־ ֆ; ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 392

 

. 392 㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז

.

.

1 ״.

7 .

6.5. 4.

7 7 6 5 43

4

4

5

6

3 . ״.״. ִ.

3

4

2 . .

1 .

1 .

.2 .. .6

2 ֆ.

1 ״.

2 ..

2 . .

2 . .

 

ִևי˚כ ־ ֆ ע ־ - ־׸ ֌ע ֤Ӆ

--------------------------------

־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

㤿Ԯ ״֣֤™ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֟ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ, ֟ , ֟ , , ӓ , ָ , ߮ ; ָ Ӗ֋, ָ ןֵ, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ׸״, ׵״ ִֵֵ ߮ ; ߮ ָ ֵ, פ ֮, ӵִ, 㤿Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז,

ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֤ݤ™ ã֮ ֵ ã֮֟ 㤿Ԯ ߾ ֻ֯ ֻ֯ ִ֮ Ӆ  ׾ֿ ֟ Ԯ ֻ֯ Ɵ ִֵ 㤿Ԯ Ʈ Ƌ

--------------------------------

Ƥ ִ ן ־ ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆, ֯- ֢֯, ֢׸ ֆ ׾ ן, ֢׸ ևԆ, דפ֤֕, ֆ, ָ , ן ֤ ׾ ן, ֢׸ ֵ ֆ ׾ ן, ֢׸ , ֢ ӕִ, Ƥ, -־ ֆ, ־׬, ן ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 393

 

.393 ׬֤Ԯ ߾ ִ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז

.

.

9 ׾. .

2 . . . .

6 . 6 .

10 7

4

4

1 .

1 .

15

3 .

4 .

4 ן. . . :.

7

1 .

.6 . 6

1 .

3 . . ֵ.

1 .

2 . .

2 . .

 

֢֕ ִ ן ־ ֽ ߾ִ, ֢֕߆, , ֢׸ ֆ ׾ ן, ֢׸ ֤߆, דפ֤֕, ֆ, ָ , ן ֤ ׾ ן ֢׸ ֵ ֆ ׾ ן, ֢׸ , ֢ ӕִ, Ƥ

--------------------------------

׬֤Ԯ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ׾ִָݤ™ ã֮ ֵ ã֮֟ ã֮, Ӗ-ֵԯ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ֵׯֵ; , ֟ ; ָ Ӗ֋ ֣օ Ӗã֮ , ָ ֵ ֣ ֵã֮ , פ ָ ֮, ֟ ӵִ, ׬֤Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ֿ״ פ ߮ ִ֌, ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

׬֤Ԯ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ׾ִָݤ™ ã֮ ֵ֟ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, , ָ Ӗ֋ ֣օ - ãֳ֮ , ָ ןֵ, ӓ׮֕ן , ֵ, ֵԯֻӲ֮ ݵָ ; ߮ ֣ ֟־ã֮ , ָ ֵ ֣ ֵã֮ , פ ָ ֮, ֟ ӵִ ׬֤Ԯ , ־ 꿵֋, ־׬ , ֿ״ פ ߮ ִ֌ , ז , ָ ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

ֆ, ־׬, ן ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 394

 

. 394 ׬֤Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז .

.

.

9 ׾. .

1 ..

6

10

4 .

4

1 .

1 .

11 .4 .4 . 1 .1 . 1

3 .

4 .

4 . ׾ .

7

1 .

.6 .6

1 .

3 . . ֵ.

1 .

1 .

2 . .

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, ֢ , ֢׸ ֆ, ֢׸ ֤߆, דפ֤֕, ֆ, ֢׸ , ן־ ׾ , ֢׸ ֵ, ן , ן ӕִ, Ƥ, ֈ-ֆ, ־ ֆ; ־׬, ן ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 395

 

.395 ׬֤Ԯ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ.

.

.

.

.

ז

.

.

2 ׾. .

1 ..

6 .

7

4

4

1 .

1 .

4 . ״. . ״. . ״. ִ.

2 . .

4

3 ן. . .

3 . ִ. .

1 .

.2 .. . 6

1 .

3.. ֵ.

1 .

2 . .

2 . .

--------------------------------

׬֤Ԯ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ׾ָ-ִݤ™ δ֢ӵ֟ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ֟ , ָ ֖֋, ָ ןֵ, ӓ׮֕ן, ֵ, ׸״, ׵״, ָ״ ִֵֵ ָ , á߾ ׾֮ ־ ֯ , ָ ֵ, פ ߮ ֮, ӵִ, ִ׵ ã֮֯ ߮ ӵִ, ׬֤Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ 꿵֋, ־׬, ֿ״ פ ߮ ִ֌, ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

ӕִ֤և׽כ ־ ֆ ע ־ - ־׸ Ƥ ע ֤Ӆ

 

ֻ֤ ֻ-

ִ ִ֢օ

 

֤ ֻֆ - ־׸ ֽ ׾ ּ ן, ו ֬ ֛哓 ֻ־ ֤օ

 

.396 ֻ꿵־ֻ ߾ ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ז

.

.

4 ״. . . .

14

6 . 6 . 5 . 5 . 4 . 4 .

10,7 9 ,7 8, 6 7, 5 6, 4 4, 3

4

4

5

6

13 . ׾. ׾֮.

3

4

6 . 3 . 3

1 .

3 . . ׾֮.

. 6 . 1 .

2 . .

6

2 . .

2 . .

2 . .

 

396 ƻֻ־ ִ ן ֢׸ ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֟׸ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯---֢֯-ӓ֯--֢׸-֢׸-ן֯,֢׸

--------------------------------

׬֤Ԯ ߾ ӵִ֟ݤ™ ã֮ ֵ ã֮֟ ֻ֯ ׬֖֮ ִ֮ Ӆ ׾ֿ ֟ Ԯ ֻ֯ Ɵ ִֵ ׬֖֮ ãָ֮֯ ׬֤Ԯ Ʈ Ƌ

 

ֻ֤Ԯ ֻ֯ ֻ֖֮ ִ֮ Ӆ 

ָ Ԯִ ִ֯ ԅ 

꿵ִ ֤ ֻ֯ ֻ֯ ִ֮ Ӆ ׾ֿ ֟ ֻ ã֮ ׾֮ ã֮ , ׻ֵ ֻו֮ ֬־֮ ֻ֯ ; Ʈ Ƌ

 

ֻ꿵־ֻ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- פ ָ ã֮, ߾ִ, ֵׯֵ, ֵׯֵ; ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ָ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; , ֟ ; , ֟ ; ֚ , ; ֟ , ӓ ; , ָ ; ָ , ߮ ; ָ Ӗ֋,

--------------------------------

ֆ, ֢׸ ևԆ, ӓ ֤߆, ֵ, , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, ן , ֆ, ־ ƻ; ־׬ ־׬, ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ օ

 

֢֕ ִ ן ֢׸ ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֢׸ ֢֕߆, ֯-־֯--֢֯--֟׸, ֢׸ ֆ, ן ևԆ, և ן; ֻ֢֕ -ן-ֳ־֤ ӓ ֤߆, ֵ, , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, ן , ֆ, ־ ƻ; ־׬ ־׬, ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 397

 

.397 ֻ꿵־ֻ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ז

.

.

4 ״. . . .

7 .

6 5 4

10 9 8 7 6 4

4

3 . ן. .

5

6

10 . 4 . 4 . 1 . 1

3

4

6 . 3 . 3

1 .

3 . . ׾֮.

. 6 . 1 .

2 . .

6

2 . .

1 .

2 . .

 

--------------------------------

ָ ןֵ, ӓ ןֵ, ֵ, ֵֵָ׫ ׾֮ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ פ ߮ ֮ ָ֯ ֮, ӵִ, פ ߮ Ԯ, 꿵֋, ־ 꿵; ־׬, ־׬; ִ֌, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ֻ꿵־ֻ ߾ ֵԯֻӲ֮ ֻ֯ Ʈָ--- פ ָ ã֮, ֟ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; , , ֚ , ֟ , , ָ ; ָ Ӗ֋, ָן ןֵՓן ֮µן ߮ ןֵ, ѯָ ן ; , ֵԯִֻ ߮ 꿵ֆ ־ ӓ ןֵ, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ ׵ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ פ ߮ ֮ ֮, ӵִ, פ ߮ Ԯ, 꿵֋, ־ ֻ꿵; ־׬, ־׬; ִ֌, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

֢֕ ִ ן ן ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆,

֢֯-֢֯--ӓ֯-֢׸-ן֯, ֢׸ ֆ, ֢׸ ևԆ, ӓ ֤߆, ֵ, ן , ן , ֢׸ ֵ, ӓ , ӕִ, ן , ֈ-ֆ, ־ ƻ; ־ר ־ר, ן ִ֢ ״֓ ִ֢ ִ֢ פ; ˚ߤ 㜾ߤ ƻ ִև׽ ֓ן ִ֢ ƻ ֲפ עօ , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 398