. 59 ִ֮ ןֵՓ ֻ֯.

 

.

5

״.

.

ִ.

׾.

.

 

.

14

.

6 .

6.

5 .

5.

4.

4.

.

10,7

9,7

8,6

7,5

6,4

4,3

4

.

1

.

 

5

.

6

.

11

.4

.4

.2

ִ.1

.

3

.

4

.

6

֮.3

. 3

ӵ.

2

.

.

.

3

.

.

׾֮.

.

. 6

.6

.

2

.

.

.

6

ז.

2

.

.

2

ָ

ָ

.

2

ָ

ָ

 

. 60 ִ֮ ןֵՓ ֵԯ ֻ֯.

 

.

5

״.

.

ִ.

׾.

.

.

7

ֵ.

 

.

6

5

4

 

.

10

9

8

7

6

.

4

.

1

ן.

 

.

5

.

6

.

11

.4

.4

. 2 ִ.

.

3

.

4

.

6

֮. 3

. 3

ӵ.

2

.

.

.

3

..

׾֮.

.

. 6

.6

.

2

.

.

.

6

ז .

2

.

.

.

1

ָ

.

2

ָ

ָ

 

60 ֢֕ ִ ן ӓ ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֢׸ ֢֕߆ ֯-־֯--֢֯--֢׸, ֢׸ ֆ, ן׸և, פ֕פ-פ-ӓ֤֕߆, ׾ֵפֵ, ־ , ן , ֢׸ ֵ,

--------------------------------

 

׸״ֵֵ ִֵֵ ݵָ , ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ פ ߮ ֮ ֮, ӵִ ӵִ ӵִ, פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ִ֌, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵԡ ֵԯ ֻ֯ Ʈָ--פ ӓ ã֮, ֵԯӲӮ ֟ ߾ִ, Ӗ ӓ׮ ןֵԡ ֵԯ ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ ׾׮ ןֵԡ ֵԯ ӓ ֵׯֵ, ׮ ןֵՓ ֵԯ ָ ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ , Ӗ ӓ׮ , ֟׸׮ӵ ߾ ֚ , ׮ ߾ ֟ , ׮ ߾ ׮ ߾ ָ Ӆ ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ׮פ ӓ ןֵ, ף־ֵפ ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ , ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ פ ߮ ֮ ֮, ӵִ ӵִ ӵִ, פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬;

--------------------------------

 

, ӕִ, ן , -־ ֆ, ־׬ ־׬, ִ֢, , , ׸,

ֹ֕1 (. ֹ) ן ֹ֕ օ

 

֢֕ ִ ן ן ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֢֯-֢֯--ӓ֯-֢׸-ן֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, פ֕פ-פӓ֤֕߆, ׾ֵפֵ, , ן , ֢׸ ֵ, ׾ֳ ׾ ӓ , ӕִ, ן , ֈ-ֆ, ־ -߻ ֈֆ ָ? -ִֵֻ ׾ ן׸㯯ִ֕ ִֵ ֽ ־ן ע ־׬ ־׬, ״֓ ִ֢ ևִ֢ ֕ ֛哓 ִ֢ ֢׸ ִ֢, , ׸ ׸,

--------------------------------

ִ֌, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ֵԯ ןֵՓ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ִ֤ݤ™ ׾ִָݤ™ ߮ ã֮, ֵԯӲ֮ ֟ ߾ִ, Ӗ ӓ׮ ֵԯ ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ ׾ֵ֡ ӓ ֵׯֵ, ׮ ָ ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ ֟ , Ӗ ӓ׮ ֟ , ֟׸׮ , ׮ ӓ , ׮ ָ ׮ ߾ ߮ Ӆ ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ , ߮ , ָ ֵ, ׾ֳ־׬֖֮ ײ֮ ӓ ֮, ӵִ, פ ߮ Ԯ, ֯ ㌻ֻ꿵֋, ־ , ߻ ֯ 꿵֋ Ӆ

 

--- ִ֮ ןֵՓ ֵԯִֻ ߮ 꿵֋ ?

 

ִ֮֬ --- , 꿵 ֩꿵־ֻ פ ןֵՓӴ ֮ ׮ִֵ ֻ꿵֋ ™ ֟ , ׻֋ ןֵՓ ֵԯ ãִ ߮ 꿵֋ Ӆ

 

꿵 ֻ֯ ־׬ ־׬, ״֣֟, ִ֤֌, ׵ִ֌ ִ֌ ָ ָ ִ֌, ז, ז; ָ, ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

 

ֹ֕ ן ֹ֕ 61

 

. 61 ִ֮ ןֵՓ ֵԯ ֻ֯.

 

.

3

״.

.

׾.

.

7

..

 

.

6

5

4

 

.

7

7

6

5

4

3

.

4

.

1

ן.

 

.

5

.

6

.

2

. ״.

ִ.

.

3

.

4

.

5

.

.

ן.

.

.

ӵ.

1

.

 

.

3

..

׾֮.

.

. 2

.

.

.3

.

.

2

.

.

 

.

4

״.

.

.

ֵ.

ז .

2

.

.

.

2

ָ

ָ

.

2

ָ

ָ

 

. 62 ִ֮ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֻ֯.

 

.

1

״.

 

.

14

.

6.

6.

5 .

5.

4.

4.

.

10,7

9,7

8,6

7,5

6,4

4,3

.

4

.

1

ן.

 

.

5

.

6

.

11

.4

.4.2

.1

.

3

.

4

.

3

.

ӵ.

1

.

 

.

2

.

.

.

. 6

.6

.

2

.

.

.

 

.

1

״.

 

ז.

2

.

.

.

2

ָ

ָ

.

2

ָ

ָ

 

ӯ62 ן׸-״֓և ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆

 ֢׸ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯---֢֯-ӓ֯--֢׸-֢׸-ן֯,

֢׸ ֆ, ן׸֤, פ֕פ-פӓ֤֕߆, ׾ֵפֵ, ָ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ

--------------------------------

ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ߾ִ, Ӗ ӓ׮ ֵׯֵ, ֵׯֵ; Ӗ ӓ׮ ׾ֵ֡ ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, ׮ ָ ֵׯֵ, ָ ֵׯֵ; Ӗ ӓ׮ ֟ , Ӗ ӓ׮ ֟ , ׮ ָ , ׮ ָ ߮ δֿ: ֵԯ ֵԯ ãִ Ӆ ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ׮ ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ ݵָ , ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, Ԯ, ־

--------------------------------

 

, -־ ֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ օ

 

֢֕ ִ ן ֽ, ֢ ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢׸ ֢֕߆, ֯-־֯-־֯--֢֯--֢׸ ֢׸ ֆ, ן׸֤, פ֕פ-פӓ-֤߆, ׾ֵפֵ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, , -־ ֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 63

 

. 63 ֮ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

1

״

 

 

 

.

7

ֵ.

 

.

6

5

4

 

.

10

9

8

7

6

4

.

4

.

1

ן.

.

5

.

6

.

9

.4

.4

. 1

.

3

.

4

.

3

.

ӵ.

1

.

 

.

2

.

.

.

. 6

.6

.

2

.

.

 

.

1

״֣.

ז .

2

.

.

.

1

ָ

.

2

ָ

ָ

 

֢֕ ִ ן ֽ, ֢ ߾ִ,

--------------------------------

꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ֵԯ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, ֵԯӲ֮ ֟ ߾ִ, Ӗ ֵׯֵ, Ӗ ׾ֵ֡ ӓ ֵׯֵ, ׮ ָ ֵׯֵ; Ӗ , Ӗ , ֟׸׮ ߾ ֚ , ׮ ߾ ֟ , ׮ ߾ ׮ ߾ ָ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵפ ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, Ԯ, ־ 꿵֋, ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵՓ ֵԯ ״֣֤™ ߾ ֻ֯ Ʈָ-- ״֣֤™ ã֮, ֵԯӲ֮ ֟ ߾ִ, Ӗ ֵׯֵ, Ӗ

--------------------------------

 

֢֕߆ ӓ ֕֟߆ ֢׸ ֢֕߆ ֢֯-֢֯--ӓ֯-֢׸-ן֯, ֢׸ , ן׸֤, פ֕פ-פ-ӓ֤֕߆, ׾ֵפֵ, , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, , ֈ-ֆ, ־ -߻-ֈֆ, ־׬ ־׬, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 64

 

. 64 ִ֮ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

1

״.

 

.

7

.

 

.

6.

5.

4

.

4

.

1

ן.

 

.

5

.

6

.

2

. ״.

ִ.

.

3

.

4

.

2

.

.

ӵ.

1

.

 

.

2

.

.

.

. 2

.

.

.3

.

.

2

.

.

.

 

 

״֣.

ז .

2

.

.

.

2

ָ

ָ

.

2

ָ

ָ

 

ן׸-ִև ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆, ֯-֢֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ָ , ן , ֢׸ ֵ, ן

--------------------------------

׾ֵ֡ ӓ ֵׯֵ, ׮ ָ ֵׯֵ, Ӗ ֟ , Ӗ ֟ , ֟׸׮ ߾ , ׮ ߾ ӓ , ׮ ߾ ָ ׮ ߾ ߮ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ׮֕ן פ ӓ ןֵ, ף־ֵ פ ֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ , ߮ , ָ ֵ, ן ֮, ӵִ, Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ , ߻ ֯ 꿵֋; ־׬, ־׬; ״֣֟, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵՓ ִ֤ݤ™ ߾ ֻ֯ Ʈ ָ--- ֤-ã֮, Ӗ-ֵԯ Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ֵׯֵ; , ֟ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ, ׸״ֵֵ, ִֵֵ, ݵָ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, Ԯ.

--------------------------------

 

, ӕִ, , - ־ ֆ, ־ר, -ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 65

 

. 65 ִ֮ ןֵՓ ִ֤ݤ ߾ ִ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

.

1

.

2

.

.

.

6

.

6

.

 

10

7

4

1

ן.

1

ӓ.

1

11

.

4

.

4

.

2

.

1

3

4

3

.

1

.

2

.

 

. 6

.

6

1

.

1

.

1

.

2

ָ

ָ

2

ָ

ָ

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, , -־ ֆ, ־ר, ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 66

 

. 66 ֮ ןֵՓ ִ֤ݤ™ ߾ ֵ֯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

.

1

. .

6

10

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9

. 4

. 4

.

1

3

4

3

.

1

2

.

.

.

6

.

6

1

.

1

.

 

1

.

1

ָ

 

2

ָ

ָ

--------------------------------

־ 꿵֋, ־ר, ִ֤֌, ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

ִ֮ ןֵՓ ֵԯ ִ֤ݤ™ ߾ ֻ֯ Ʈָ ֤ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ֵӴ, Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ִ֤֌, ז, ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, ֢ , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֕פ, ֆ, ,ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ , ֈ ֆ, ־ -߻-ֈֆ, ־ר, ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 67

 

. 67 ֮ ןֵՓ ִ֤ݤ™ ߾ ֵ֯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

.

1

.

.

6

7

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9

״. ִ.

3

4

2

.

.

1

2

.

.

.

2

.

.

.

3

.

1

.

1

.

 

1

.

2

ָ

ָ

 

2

ָ

ָ

 

 

ן׸ ִ״֓և ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן ״, ӕִ, , ־ ֆ, ־ר,

--------------------------------

 

ִ֮ ןֵՓ ֵԯ ִ֤ݤ™ ߾ ֻ֯ Ʈָ--- ֤ ã֮, Ӗ ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ֟ , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ, , ߮ , ָ ֵ, ן ֮, ӵִ, Ԯ, ֯ ㌻ 꿵, ־ , ߻ ֯ 꿵֋; ־ר, ִ֤֌, ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵՓ ִݴ֣֤™ ߾ ֻ֯ Ʈ ָ--- ִ״֣֤™ ã֮, Ӗ- ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ ״֟ פ ߮ ֮, ӵִ, Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ִݴ֣֟, ז, ָ,

--------------------------------

 

ִ״֓, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 68

 

. 68 ִ֮ ןֵՓ ִݴ֣֤™ ߾ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

ִ.

1

.

.

6

 

10

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9

.

4

.

4

.

1

3

4

3

֮.

3

.

״.

1

2

 

.

6

.

6

 

1

.

1

ִ.

 

1

.

1

ָ

 

2

ָ

ָ

--------------------------------

ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵՓ ӵִ֤֟™ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ׾ָ ִݤ™ ã֮, Ӗ- ֵԯ Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ ֵׯֵ, , ֟ , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ ݵָ ; ߮ , ָ ֵ, פ ߮ ֮, ִֵ, פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ֿ״, ׵ ֵֿ״ ߮ ִ֌; ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

--------------------------------

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, ן , -־ ֆ, ־ר, ן ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 70

 

. 70 ִ֮ ןֵՓ ӵִ֟ݤ™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

׾.

 

1

.

.

6

 

 

10

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9

.

4

.

4

.

1

3

4

3

ן.

.

.

1

3

.

.

׾֮.

.

6

.

6

 

1

.

1

.

ֵ.

1

.

1

ָ

 

2

ָ

ָ

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, ֢ , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, , ׸־, ׸־, ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, ן , ֈ-ֆ, ־ ֵ ֈ, ־ר,

--------------------------------

 

ִ֮ ֵԯ ןֵՓ ӵִ֟ݤ™ ߾ ֻ֯ Ʈ ָ--- ׾ִָݤ™ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ , ߮ , ָ ֵ, פ ߮ ֮, ӵִ, פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ֿ״, ׵ ֵֿ״ ߮ ִ֌; ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ֵԯ ןֵՓ ӵִ֟ݤ™ ߾ ֻ֯ Ʈ ָ--- ׾ִָݤ™ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ֟ , ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ , ־, ָ ֵ, פ ߮ ֮, ӵִ, פ ߮ ֯ ㌻ 꿵, ־ ֑֮ ֻ֯꿵; ־ר, ִִֿ֌ ׾֮ ׵ ֵֿ״ ִ֌ Ӆ Ԍ ִ֌

--------------------------------

 

ִִ֢ ׾ ִ֢օ 㾾 ֨-ן׸ֵ ֓ ִ֢ ִߵ ׾ֵ ևִև˚ ꕕ-ֵ ן׸ ֕ן ֟, ֳ״-ן׸㯯ִ֕ ׌։ ӕ֤-ִև׽1 (ן '׽כ' ן ֚:) ֻ֢֕ ևִ֢ ֲפ ֟㯯ִ֕ ֕ ֛哓 ִ֢ ֲפ ן׸-ӕִ֤և׽ ֻ֢֕ ִ֢ ƾןօ , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 71

 

. 71 ִ֮ ןֵՓ ӵִ֟ݤ™ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

׾.

1

.

.

6

.

 

7

.

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

2

.

״.

ִ.

 

1

.

 

4

3

ן.

.

.

1

.

3

.

.

׾֮.

 

.

2

.

.

.

1

1

.

2

.

ֵ.

 

1

.

2

ָ

ָ

 

2

ָ

ָ

 

ן׸ ӕ֤ӕ֤ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆, , ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִӕִ, ן

--------------------------------

 

ָ ו֮ ֮µӮ ִݤԮ ƻ ןֵՓ ֵ Ӭ ׻ֵ ߔ ִ֌ ԮִƮߵ ֯ ׵ִݤ™ ܵ֟ ֵֻ ֳ״ ןֵՓӴ ֮ , ֡ Ӆ ָ ֳ״ ןֵՓӴ ֮ ֻ ߾ ӵִ֟ݤ™ ֵԯִֻ ׵ִ֌ ֵ ֟ ֳ״ ןֵՓӴ ֮ ֻ ߾ ־ ִ֌ ֵ ֟ ָ ןֵՓ ӵִ֟ݤ™ ߾ ֵԯִֻ ִ֌ Ӆ ִ֌ ֻ֯ ז, ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ִ֮ ןֵՓ ӵ֟ӵ֟ ߾ ֻ֯ ֮ ָ--- ׾ָ ã֮, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, , ָ Ӗ֋ ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, פ ߮ ֮, ӵִӵִ, פ ߮ Ԯ, 꿵֋,

--------------------------------

 

, ֆ, ־ -ִ-ֆ, ־ר, ևִ֢ ׾ ִ֢օ ָ? ן׸ ӕ֤ӕ֤ ߵ ־ן, ֟ וֳִ֮־֤ 㾾 ֨ ן׸ֵ ևִև׽ ֳ ֕ן ӟ ֳ ֳ㯯 ׾ ӕִӕִ כ֕ן, ן׸ ӕ֤ӕ֤ ևִ֢ ןօ , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 72

 

. 72 ֮ ןֵՓ ӵ֟ӵ֟ ߾ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ז

.

1

.

1

.

.

6

 

10

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9.

4

.

4

.

1

3

 

4

3

ן.

.

.

1

.

 

3

.

.

׾֮.

 

.6

3.

.

1

.

2

.

ֵ.

1

.

1

ָ

 

2

ָ

ָ

 

דפ ן׸ ִ ן ӓ ֽ, ֢׸ ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ,

--------------------------------

 

־ ߟ, ֩ ㌻ 꿵֋; ־ר, ׵ִ֌ ׾֮ ִ֌ Ӆ ׵ִ֌ ָ ӵ֟ӵ֟ ןֵՓ ԮִƮߵ ֮֯ , , ӯָ ו֮ ԟ ֻ ֻ ־ Դ ןֵՓ ֵ Ӭ ߔ ׵ִݤ™ ֻ ֮µ Գ״ֵӴ ֮ ; ֳ״ֵӴ ֮ Ӆ ָ ֳ״ֵӴ ֮ ֻ ןֵՓ ӵִӵִ ֯ , ׻ֵ ןֵՓ ӵ֟ӵ֟ ãִ֮ ׵ ִ֌ ִ֌ ֻ֯

ז, ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

ӓ׮ ןֵՓ ִ֮ ֻ֯ Ʈ ָ--- פ ӓ ã֮, Ӗ-ֵԯ, Ӗ-ֵԯ, Ӗ- ֵԯ Ӗ-ֵԯ ָ ߾ִ, Ӗ ӓ׮ ֵׯֵ, ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ, Ӗ ӓ׮ , ֟ ; Ӗ ӓ׮ , ֟ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ ݵָ ; ߮ , ָ ֵ,

--------------------------------

 

ָ , ן , ֢׸ ֵ, , ӕִ, ן , ־ ֆ, ־ר ־ר, ִ֢, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 73

 

. 73 ӓ׮ ןֵՓ ߾ ֮ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

.

5

״.

.

ִ.

׾

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

6

6

5

5

.

10

7

9

7

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

11

.4

.

4

.

2

.

1

3

4

6

֮.

3

3

2

.

.

3

.

.

׾֮.

.

6.

6.

 

2

ֆ.

6

2

.

.

2

ָ

ָ

 

2

ָ

ָ

 

. 74 ӓ׮ ןֵՓ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

5

״.

ִ.

׾.

.

2

ӯ

ӯ

 

6

5

 

10

9

 

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

9

.4

.

4

.

1

3

4

6

3

3

2

.

.

3

.

.

׾֮.

 

.

6.

6.

 

2

. .

6

1

.

.

1

ָ

 

2

ָ

ָ

 

 

74 ֢֕ ִ ן ӓ ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֯-־֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפӵ֤֕, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ,

--------------------------------

 

߮ ֮ פ ߮ ֮ ֮, ӵִ ӵִ ӵִ , פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ־ר; ִ֌ ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ӓ׮ ֵԯ ןֵՓ ֻ֯ Ʈָ--- פ ӓ ã֮, Ӗ-ֵԯ Ӗ-ֵԯ ߾ִ, Ӗ ֵׯֵ, Ӗ ӓ ֵׯֵ; Ӗ Ӗ , ָ ֖֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮ פ ߮ ֮ ֮, ӵִ ӵִ

--------------------------------

 

ִ, ן , -־ ֆ, ־ר ־ר, ִ֢, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ օ

 

֢֕ ִ ן ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ֢֯-֢֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֕פ, ֆ, , ן , , ֢׸ ֵ, ӓ , ӕִ, ן , , ֈ-ֆ, ־ -߻ ֈֆ; ־ר ־ר, ִ״֓ ִִ֢ ן, ״֓ ִ֢ ևִ֢ ֕ ֛哓 ִ֢״פ ֢׸ ִ֢, ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ-֕ 75

 

. 75 ӓ׮ ןֵՓ ߾ ֵԯ ֻ֯.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

3

״.

.

.

2

.

.

.

 

6

.

5

 

7

7

 

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

2

״.

ִ.

3

4

5

.

.

ן.

.

.

1

 

3

.

.

׾֮.

 

2

.

.

.

3

.

2

.

.

4

״.

.

.

ֵ.

2

.

.

2

ָ

ָ

 

2

ָ

ָ

 

--------------------------------

ӵִ, פ ߮ Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ־ר; ִ֌, ז, ז; ָ, ֵָ ֵָ Ӆ

 

ӓ׮ ֵԯ ֵԯ ןֵՓ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™, ֤-ִݤ™ ׾ִָݤ™ ߮ ã֮; Ӗ-ֵԯ Ӗ-ֵԯ ߾ִ, ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; ֟ , ֟ ; ָ ֖֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ , ߮ , ָ ֵ, ן פ ߮ ֮ ָ ӓ ֮, ӵִ, פ ߮ Ԯ, ֯ ㌻ 꿵֋, ־ , ߻ ֯ 꿵֋; ־ר Ӆ ִݴ֣֟ ִִֿ֌ , ״֣֟, ִ֤֌, ׵ִ֌ ִ֌ ָ ִ֌ Ӆ

ז, ז; ָ, ָ; ָ- ֵָ

--------------------------------

 

דפן׸ ״֓և˚ ִ ן ֽ, ֢׸ ߾ִ, ֢֕߆ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֯-֢֯-־֯-֢֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֤֕, ֆ, ָ , ן , ֢׸ ֵ, ן , ӕִ, , ־ ֆ, ־ר ־ר, ״֓, , ׸ ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 76

 

. 76 ӓ׮ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֮ ֻ֯.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ӵ

.

.

.

.

ז

.

1

״.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

6

.

5

.

5

.

 

10

7

9

7

 

4

1

ן.

1

ӓ.

1

.

11

.

4

.

4

.

2

.

1

3

4

3

.

1

.

 

2

.

.

6

.

6

2

.

.

1

״.

2

.

.

2

ָ

ָ

 

2

ָ

ָ

 

 

֢֕ ִ ן ֽ, ߾ִ, ֢֕߆ ӓ ֢֕߆, ֯- ־֯, ֢׸ ֆ, ן׸֤, דפ֕פ, ֆ, ־ , ן , ֢׸ ֵ, ן

--------------------------------

 

ӓ׮ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ִ֮ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, Ӗ-ֵԯ, Ӗ -ֵԯ, Ӗ-ֵԯ Ӗ-ֵԯ ָ ߾ִ, Ӗ ֵׯֵ, ֵׯֵ; Ӗ ӓ ֵׯֵ, ӓ ֵׯֵ; Ӗ , ֟ ; Ӗ , ֟ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓, ׸ֵֵ, ׸״ֵֵ ִֵֵ ݵָ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, Ԯ, ־ 꿵֋, ־ר, ־ר; ״֣֟, ז, ז; ָ, ָ; ֵָ ֵָ Ӆ

 

ӓ׮ ֵԯ ןֵՓ ״֣֤™ ߾ ֻ֯ Ʈָ--- ״֣֤™ ã֮, Ӗ-ֵԯ, Ӗ-ֵԯ ߾ִ, Ӗ ֵׯֵ, Ӗ ӓ ֵׯֵ; Ӗ , Ӗ ; ָ Ӗ֋, ןֵՓן, ӓ׮֕ן, ֵ, ָ ֮, ָ ֵ֮֓ ׸ֵֵ ; ߮ , ָ ֵ, ߮ ֮, ӵִ, Ԯ, ־

--------------------------------

 

, ӕִ, , ־ ֆ, ־ר ־ר, ״֓, , ׸, ֹ֕ ן ֹ֕ 77