ֹֻ֯

 

ܵ š ܵ š

 

1 ִֻ ׾ ֧, 13 ӕִ֤פ דָ ֻ֤

֤ 313 ן, ֕Ӿ ֛哓 ־֨ 345

2 ״֓פ דӸ 14 ֕߾ ֛哓 ӟ 346

ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓 15 ִָ

־֨ 323 פ 347

3 ֕߾ ֛哓 פ ֕- 16 ӕ֤ӕ֤ דָ ֻ֤ ן,

֤, פ ֤֯֕, ֕߾ ֛哓 ־֨ 348

פ ֯֕־֤ 17 ֕߾ ֛哓 ӟ 349

פ ֯֕־֤ 18 㾾 350

֧ ӟ 324 19 ִ֢-ִ֢ӕ֤ דָ ֻ֤

4 ֻ֯׸ּ ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

325

             ִפ׽ דָ ֻ֤

ן, ֕߾ ֛哓 20 ֕߾ ֛哓 ִֵ 350

ִֆ 339 21 ӟ 351

6 ׻ִ֤ - 22 ֈ ִ דָ ֻ֤

פ 340 ן, ֕߾ ֛哓

7 ֕߾ ֛哓 - ִֵ 352

ִֆ 341 23 ӟ ,,

8 ־׻ֵֆ 342 24 ֕߾ ֛哓

9 ִ״֓և דָ ֻ֤ ִֵ 353

ן, ֕߾ ֛哓 25 ӟ ,,

ӟ 342 26 ֤ ־ ֻ

10 ׻ִ֤ - דָ ֻ֤ ן ֕߾

פ 344 ֛哓 ӟ ,,

11 ֕߾ ֛哓 ӟ- 27 ӟ ,,

,, 28 ֕߾ ֛哓

ӟ ,,

12 ӟ 345 29 ӟ ,,

30 ֻ֕ דָ ֻ֤ 46 ִָ ן ֢

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 356 ָ֢ ־ ִָ

31 ֕߾ ֛哓 ӟ ,, 362

32 ,, 47 ן׸֤ߋ ן׸ ״֓פ

33 ֤ פ֤ ָ֤ߋ דָ ֻ֤ ן, ֕߾

״֓פ דָ ֻ֤ ֛哓 ־֨ 363

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 357 48 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

34 ֕߾ ֛哓 ӟ ,, 49 ӟִֻꕕ

35 ִָ 358 ֻ֯׸ּ 364

36 ִפ׽ ִ״֓- 50 ִפ ִ״֓

פ ,, פ ,,

37 ӕִ֤פ דָ ֻ֤ 51 ӕִ֤פ דָ ֻ֤

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ ,, ן, ֕߾ ֛哓־֨ ,,

38 ֕߾ ֛哓 ӟ- 52 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

359 53 ן ׻ִ֤ ,,

39 ִָ 54 ӕ֤ӕ֤ דָ ֻ֤ ן,

,, ֕߾ ֛哓 ־֨ 366

40 ֜֋ ־ ִ֢֋ 㜾ߋ 55 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

긇 ״֓פ דָ 56 ,,

ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓 57 דפן׸ דפ ן׸

־֨ 360 ֕֟ דפן׸

41 ֕߾ ֛哓 ӟ ,, ״֓פ דָ ֻ֤ ן,

42 ִָ ן ֢ ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 367

ָ֢ ־ ָ- 58 ֕߾ ֛哓 ӟִ ,,

ִ ,, 59 ן ׻ִ֤ 㾾-

43 ִפ ִ״֓- כ֢ Ƶ ,,

פ 361 60 ִפ ִ״֓פ

44 ӕִ֤פדָ ֻ֤ 369

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ ,, 61 ӕִ֤פ דָ ֻ֤

45 ֕߾ ֛哓 ӟ 362 ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

62 ֕߾ ֛哓 ӟ 370 62 ӟ 376

63 ן ׻ִ֤, 79 ӕִ֤פ דָ ֻ֤

ן ׻ִ֤ ן ן,֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

׻ִ֤ ,, 80 ֕߾ ֛哓 ӟ

64 ӕ֤ӕ֤ 371 377

65 דפן׸ֆ֕֟ דָ 81 ן ׻ִ֤

ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓 ן ׻ִ֤ פ,

־֨ ,, ן,׻ִ֤ ,,

66 ֕߾ ֛哓 ֳ־- 82 ӕ֤ӕ֤כ ־

,, ׻ ן 378

67 ӟ 372 83 ֆ֕֟ דָ ֻ֤

68 ֤ߋ -֢֯֕ ן,֕߾ ֈ㓓

״֓פ דָ ֳ־ 379

ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓 84 ׻ִ֤

־֨ ,, פ

69 ֕߾ ֛哓 ӟ ,, 85 ֕߾ ֛哓 㪳־

70 ן ׻ִ֤ 86 ӟ ,,

㾾כֲ֢Ƶ 373 87 ֤ߋ ״֓פדָ

71 ִפדָ ֻ֤ ֻ֤ ן,֕߾ ֛哓

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 380

ִֵ 374

72 ӟ ,, 88 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

73 ֕߾ ֛哓 ִֵ ,, 89 ִָ ,,

74 ־׻ֵֆ 375 90 ִפִ״֓פ

75 ִ״֓פ דָ ֻ֤ פ߆ 381

ן, ֕߾ ֛哓 91 ӕִ֤פ דָ ֻ֤

ӟ ,, ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 381

76 ӟ ,, 92 ֕߾ ֛哓 ӟ,,

77 ֕߾ ֛哓 ӟ 376 93 ִָ ,,

94 ־־ֵ֯כ ־ ָ֤ 105 ־ּר׾ִ־ֵ֤

ָ־ֵ֤ ״֓- ӕִ֤פ דָ ֻ֤

פ ӕִ֤פ דָ ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 387

ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓 106 ֕߾ ֛哓

־֨ 382 ִָ ,,

95 ֕߾ ֛哓 ӟ- 107 פ֤ פ דָ

,, ֻ֤ ן, ֕߾ ֛哓

96 ִָ ׻ִ֤ 108 ֕߾ ֛哓

ֳ־ ,,

פ ֢

ָ ִָ פ ,,

97 ִפ ִ״֓- 109 ӟִֻꕕ

פ 385 ֻ֯׸ּ ,,

98 ֤ ־ ־֕׾ִ 110 ֤פ דָ ֻ֤ ן

ֵ֤ ״֓פ ӕ֤- ֕߾ ֛哓 ־֨ 389

ִפ דָ ֻ֤ 111 ֕߾ ֛哓 -

ן, ֕߾ ֛哓 ־ ,,

־֨

99 ֕߾ ֈ㓓 ӟ ,, 112 ꕕפ 100 ־ ꕕꕕֆ ׯ-

ֈ ־ ֢־ ׯ߆ ,,

־ ֟ 113 ֤פ֢֯֕ דָ ֻ֤

ִָ 386 ן ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

101 ִפ ִ״֓-

פ ,,

102 ק-ָ׾ֵ֕ ևֵӟ- 114 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

ֵӟ ָו֤׾ִ־ֵ֤ 115 ꕕ -

ӕִ֤פ דָ ֻ֤ 392

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ ,, 116 ֤פֆ֟ דָ ֻ֤

103 ֕߾ ֛哓 ן ֕߾ ֛哓 ־֨ 393

֢ ִָ פ ,,

104 ֢ 117 ֕߾ ֛哓 ֳ־-

ִָ 387 ,,

118 ӟ ,, 132 ֕߾ ֛哓

119 ֋פ דָ ֻ֤ ־ ,,

ן, ֕߾ ֛哓 ־֨ 394 133 ӟ 399

120 ֕߾ ֛哓 - 134 דפ-דפ֯֕֟֋

־ ,, ״֓פדָ ֻ֤

121 ,, ן ֕߾ ֛哓 ־֤,,

122 פ֯֕֟ דָ ֻ֤ 135 ֕߾ ֛哓 ӟ

ן ֕߾ ֛哓 ־֨ 394 ,,

123 ֕߾ ֛哓 ӟ 136 ִָ

395 㾾כֲ֢Ƶ,

124 ӟ ,, ִָ֤֟ 400

125 פֆ֕֟ דָ 137 ִפ߯כ ־

ֻ֤ ן,֕߾ ֛哓 ֻ ן ,,

־ 396 138 דפֆ֕֟ ߇פֆ

126 ֕߾ ֛哓 ֳ֟ ,,

־ ,, 139 ֵ֤ ׾և ֈ

127 ӟ 397 և ֈև דָ

ן ֕߾ ֛哓 ־֨ 401

128 ߇פ ߇פ ֈ׸פ 140 ֕߾ ֛哓

߇פ ߇פ ֈ׸פ ־ ,,

֕֟ דָ ֻ֤ ן 141 ꕕ ,,

֕߾ ֛哓 ־֨ ,, 142 ֤׾և ֤ֈև

129 ֕߾ ֛哓 ֤և ֤ֈև

־ ӟ ,, ֤֯פև ָ֢߸

130 דָ ֻ֤ ן ֕߾

,, ֛哓 ־֨ 402

131 ߇פ-߇פ-ֈ׸פ 143 ֕߾ ֛哓

֕֟ דָ ֻ֤ ן, ־ ,,

֕߾ ֛哓 ־֨ 398 144 ׽ ,,

145 ֤׾և-֤ֈև 157 և-և֯֕֟֋

֤և-֤ֈև ״֓פ דָ ֻ֤ ן

֤֯פև ָ֢߸֕֟ ֕߾ ֛哓 ־֨ 407

דָ ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 158 ֕߾ ֛哓ӕ ӟ ,

־֨ 403 159 ִָ

146 ֕߾ ֛哓 ӟ 㾾כֲ֟Ƶ

404 ִָ 408

147 ,, 160 ִפ׼כ ־

148 ֤׾և-֤ֈև ׻ ן ,,

֤֯פև-ָ֢߸ 161 ևֆ֕֟ דפ

֕֟ דָ ֻ֤ ֳ֕֟ ,,

ן ֕߾ ֛哓 ־֨ 405 162 ֤ ӓִ֕ ӓ

ד֕ ״֓פ߆֤֕

149 ֕߾ ֛哓 ִפӕ֤ӕ֤ ִ֟

־ ,, ֤ ִ֟ӕ֤ ֻ֕

150 ӟ ,, דָ ֻ֤ ן ֕߾

151 ֯׾և ֆֈև ֛哓 ־֨ 409

֟և ־ֈև 163 ֕߾ ֛哓 ִֵ,

־ֱפև 164 ӟ 412

߾ ֕֟֯֕֟ 165 ִפ߆ ,,

פ֯֕֟-֕֟ ,,

152 ֯פև פ 406 166 ִ״֓פדָ ֻ֤

153 ꤕ߾ דָ ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓

ן ֕߾ ֛哓 ־֨ ,, ִֵ 413

154 ֕߾ ֛哓 167 ׻ִ֤

־ ,, פ ,,

155 և֤ ֻ 168 ֕߾ ֛哓

׸ּ ,, ִֵ 414

169 ӟ ,,

156 ֤ꤕ߾ ֤׾ 170 ֤Ӵִ ֤ ־

և 407 דָ ֻ֤ ן

߾ ֛哓 ִֵ 414 186 ׻ִ֤

171 ӟ 415 פ 420

172 ֕߾ ֛哓 ִֵ ,, 187 ֕߾ ֛哓

173 ӟ ,, ִֆ ,,

174 ֵ֕ ״֓פדָ 188 ־׻ֵֆ ִ

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 ֆ 421

־֨ ,, 189 ӕִ֤פדָ

175 ֕߾ ֛哓 ִֵ 416 ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓

176 ӟִֻꕕ ӟ ,,

ֻ֯׸ ,, 190 ӟ ,,

177 ִפכ ־ 191 ֕߾ ֛哓 ӟ

ӕ׻ ן ֳ֕ 417 422

178 וֵֵ֕ ״֓פ 192 ӟ ,,

דָ ֻ֤ ן ֕߾ 193 ֻ֕ דָ ֻ֤

֛哓 ־֨ ,, ן ֕߾ ֛哓

179 ֕߾ ֛哓 ִֵ 418 ִֵ 423

180 ־ 194 ꕕִֵ 424

,, 195 ֕߾ ֛哓

181 ִפ׼כ ־ ִֆ ,,

ֻ֕ ן ֳ֕ ,, 196 ׾ֵֵ֕ ״֓פ

ӕִ֤פדָ

182 וֵ״ֵ֕ ״֓ ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓

פדָ ֻ֤ ן ֕߾ ־֨ 425

֛哓 ־֨ 419 197 ֕߾ ֛哓

183 ֕߾ ֛哓 ִֆ ,,

                  ӟ ,,

184 ӟ ,, 200 ִ״֓פ ֕

185 ִפדָ ֻ֤ ,, ן ֕߾ ֛哓 ִֵ 420 201 ׾ֵ״ֵ֕ ״֓פ

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 216 ӟ 433

ӟִ 426 217 ևֵ֕ ״֓פ

202 ׻ִ֤ דָ ֻ֤ ן

פ 427 ߾ ֛哓 ־֨ ,,

203 ֕߾ ֛哓 ӟ 428 218 ֕߾ ֛哓

204 ӟִ 429 ִֵ ,,

205 ִפדָ ֻ֤ 219 ן ִֵ 434

ן ֕߾ ֛哓 220 ִפ߆ӕִ֤

ִֵ ,, פדָ ֻ֤ ן

206 ׻ִ֤ ֕߾

פ ,, ִֵ 435

207 ֕߾ ֛哓 221 ־׻ֵ֋

ִֵ 430 פ ,,

208 ־׻ֵֆ ִ 222 ֕߾ ֛哓

ֆ ,, ִֵ 436

209 ֵָ֕ ִ֟ӕ֤ 223 ִֵ ,,

דָ ֻ֤ ן 224 ֻ֕ דָ ֻ֤

߾ ֛哓 ִֵ 431 ן ֕߾ ֛哓

210 ӟ ,, ן ִֵ ,,

211 ֕߾ ֛哓 ӟ 225 ꕕִֵ ,,

,, 226 ֕߾ ֛哓

212 ӟ 432 ן ִֵ ,,

213 ָ״ֵ֕ ִ֟ 227 ֤ ן־꤇ ״֓

ӕ֤ דָ ֻ֤ ן פ דָ ֻ֤ ן

֕߾ ֛哓 ӟ ֕߾ ֛哓 ־֨ 437

,, 228 ֕߾ ֛哓 ӟ

214 ӟ ,,

                                                                                                            ׻֤־֬

215 ֕߾ ֛哓 ӟ 230 ִפ 438

,, 213 ִ״֓פ߆ ,,

232 ӕִ֤פדָ 247 ִָ

ֻ֤ ן ֕߾ 443

֛哓 ־֨ 438 248 ӕ֤ӕ֤כ ־ ֵ׽

233 ֕߾ ֛哓 ӟ ן ,,

,,

234 ־֯׻ִ֤ 249 ֤ꤋ ֵ׽כ ־

439 ֻ ן 444

235 ӕ֤ӕ֤֯כ ־ ֵ׽ 250 ֵ֤ և-

ן ,, և ֵև և

236 ׸־ꤋ ״֓פדָ ״֓פכ ־ ִ֟

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 ן ֳ ,,

־֨ 440 251 ן ִ דָ

237 ֕߾ ֛哓 ӟ ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓

,, ִֵ 446

238 ִָ֤֟ 441 252 ӟ ,,

239 ִפכ ־ 253 ֕߾ ֛哓 ִֵ ,,

ֵ ן ,, 254 ӟ 447

240 ־ֵ־ ״֓פדָ

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 255 ן ־ דָ ֻ֤

־֨ ,, ן ֕߾ ֛

ӟ ,,

241 ֕߾ ֛哓 ӟ 256 ӟ 448

442 242 ӟִֻꕕ 257 ֕߾ ֛哓 ӟ

ֻ֯׸ ,, ,,

243 ִפ߆ ,, 258 ӟ ,,

244 ִ״֓פ߆ ,, 259 և ֤ ,,

245 ӕִ֤פדָ 260 ֤ פ

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 ״֓פ߆ ,,

־֨ ,, 261 ִפ߆ 449

246 ֕߾ ֛哓 ӟ 262 ׾ֳ ״֓פ

443

דָ ֻ֤ ן ֕߾ 275 ӕ֤ ״֓פ׼כ ־

֛哓 ־֨ 449 ӕִ֤פ׽ ן 453

263 ֕߾ ֛哓 ӟ 276 ֤ ֌ ״֓

,, פדָ ֻ֤ ן ֕߾

264 ִָ ן ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

,, 277 ֕߾ ֛哓 ӟ454

265 ִפ߆ 450 278 ִָ,

266 ׳ֲƵ-- 279 ִפ׽כ ־

׬ ӕִ֤פ

כ ־ ֵ־ߤ ֵ־ߤ֔֟ ן ,,

֟ ן ,,

267 ֯֕־ ִ֟ӕ֤כ 280 ֌ ״֓פ׼כ ־

־ ֵ־ߤ֔֟ ־ ֵ־ߤ֔֟ ן

ן ,, 455

268 ֻ ֻ֕ 281 ׬֤ ׬ ,,

׻ ,, 282 ֻ֤ ֻ ,,

269 ӕִ֤ ӕ֤ ִ֟ӕ֤כ 283 ֤ ƻֵ߻

־ ֻ ן ,, ֵ ֈ֋ ״֓פ

270 ִև ּ־רӕ דָ ֻ֤ ן ֕߾

ִ֟ӕ֤כ ־ ֵּ ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

ן 452 284 ֕߾ ֛哓 ֆӟ ,,

271 ׸ָרӕ֤ ִ֟ 285 ָ֢ ֢

֟ӕ֤ ,, ִָ פ 457

272 ָ֯ևרӕ֤ 286 ִ״֓פ߆ 458

ָ֯ևרӕ֤ ִ 287 ִ״֓פ߆ 459

273 ֌֤׾ָר֤֕ 288 ӕִ֤פדָ ֻ֤

֤ 453 ן ֕߾ ֛哓

274 ӕ֤ӕ֤ ,, ־֨ ,,

289 ֕߾ ֛哓 ӟ 305 ӕ֤ӕ֤ ִ֟-ִ֟ ӕ֤

459 דָ ֻ֤ ן ֕߾

290 ָ֢ ֢ ֛哓 ־֨ 473

ִָ 460 306 ֕߾ ֛哓 ִֵ 474

291 ꈻֵ-ִֻ֋ ״֓

פ߆ӕִ֤פדָ 307 ӟ 475

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 308 ֤Ӿִ ֤ ־

־֨ 462 ֻ֕ 476

292 ֕߾ ֛哓 ӟ 309 ׾ֵ֤ ־ר

,, ״֓פ דָ ֻ֤

293 ָ ָ ן ֕߾ ֛哓 ־֨

ִ פ 463 310 ֕߾ ֛哓 פ ֯֕

294 ִפ߆ 464 ֤ פ ֯֕־֤ ,,

295 ִ״֓פ߆ 465 311 פ ֯֕־֤

296 ӕ֤ӕ֤-ִ֟-ִ֟ ֪ 478

ӕ֤ דָ ֻ֤ ן 312 ӟ 479

֕߾ ֛哓 ־֨ 466 313 ֻ֯׸

297 ֕߾ ֛哓 ӟ ,,

,, 314 ִפ׽כ ־

298 ִӟ 471 ֻ ן 480

299 ֋ ״֓פדָ 315 ׾ר דָ ֻ֤

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

־֨ ,, 316 ֕߾ ֛哓 פ

300 ֕߾ ֛哓 ӟ ֕־֤ ,,

472 317 ִ֟־֤ ִפև

301 ָ ִפ ӕִ֤פ߯כ

ִ פ ,, ֻ ן 481

302 ִפ߆ ,, 318 ִפ ӕִ֤פ-

303 ִ״֓פ߆ 473 ־ ִ֟ӕ֤ ן

304 ӕִ֤פ߆ ,, ן ,,

319 ִִפ ӕִ֤ 322 ִָ֤֟ 486

פ׼ ӕ֤ӕ֤ דָ ֻ֤ 333 ִפ׼כ ־

ן ֕߾ ֛哓 ֵ־ߤָ֔֟

ӟ 482 ן ,,

320 ׻ִ֤ 334 דָ ֻ֤ ן

פ ,, ֕߾ ֛哓 ־֨ 486

321 ֕߾ ֛哓 ӟ 4 335 ֕߾ ֛哓

322 ӟ ,, ־ ,,

323 ִ֟ӕ֤כ ־ ӟ 336 ӟִֻꕕ

ֵ־ߤ֔֟ ן דָ ֻ֯׸ּ ,,

ֻ֤ ן ֕߾ ֛哓 337 ָ֤ ָ ״֓

ִֵ ,,, פדָ ֻ֤ ן

324 ӟ 484 ֕߾ ֛哓 ־֨ ,,

325 ֕߾ ֛哓 ִֵ ,, 338 ֕߾ ֛哓 ӟ

326 ,, 487

327 ִפ߆ ,, 339 ꕕפ

328 ִ״֓פ߆ ,, ꕕꕕֆ

329 ״֓פ߆֑ ,, ׯ -ׯ ,,

330 ֵ֤ ״֓ 340 ִפ׼כ ־

פדָ ֻ֤ ן ֻ֕ ן ,,

֕߾ ֛哓 ־֨ 485 341 ָ ևֵ֕

331 ֕߾ ֛哓 ,,

,, 342 ֻ 488

 

 

228