www.jainworld.com

 

 

<       1

ӟָֹֹӢ l

 

 

ܵ

™

1)

ӟִָ ׾ ֧ ֤ l

1

2)

״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

4

3)

֕߾ ֛哓 ӟ l

5

4)

־יָ l

6

5)

ִפ-ִ״֓-פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

7

6)

׻ִ֤ ꕕפ l

8

7)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ, ӟ l

9

8)

ֻ֯׸֙ l

11

9)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ӕ֤ ע ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

13

10)

֕߾ ֛哓 ӟ l

13

11)

ֻ֯׸֙ l

14

12)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

17

13)

֢֯ l

18

14)

֕߾ ֛哓 ӟ l

18

15)

ֻ֯׸֙ l

19

16)

֤ ־-ִֻӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

20

17)

l

21

18)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

21

19)

ֻ֕ߴӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

21

20)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

21

21)

֤ פ֤ ָ֤ߋ 긇 ״֓פי-ִ֤֕פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

22

22)

֕߾ ֛哓 ӟ l

22

23)

ִָ

23

24)

ִפי-ִ״֓פיִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

24

25)

׻ִ֤ ꕕפ l

24

26)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ, ӟ l

25

27)

ִָ l

26

28)

֜פ ־ ִ֢ߋ 㜾ߋ 긇 ״֓פי-ӕִ֤פיִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

27

29)

֕߾ ֛哓 ӟ l

27

30)

ִָ ן ֢֤ ָ֢ ־ ִָ l

27

31)

ִפי-ִ״֓פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

29

32)

׻ִ֤ ꕕפ l

29

33)

֕߾ ֛哓 ׻֤־ִ ꕕפ, ӟ l

29

34)

ִָ ן ֢ ָ֢ ־ ִָ l

29

35)

ן׸֤ߋ ן׸ ״֓פי ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

31

36)

֕߾ ֛哓 ӟ l

31

37)

ן ׻ִ֤ l

32

38)

ִפיכ ־ ӕ֤ӕ֤ ע l

33

39)

דפן׸ - דפן׸-֢֯֕-דפן׸֕- ״֓פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ָ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

37

40)

֕߾ ֛哓 ӟ l

38

41)

ן ׻ִ֤ l

38

42)

ִפי-ִ״֓פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

38

43)

׻ִ֤ ꕕפ l

39

44)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ,ӟ l

39

45)

ן ׻ִ֤ 㾾כֲ֢Ƶ l

40

46)

ӕִ֤פיִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

41

47)

֕߾ ֛哓 ӟ l

42

48)

ן ׻ִ֤ 㾾כֲ֢Ƶ l

42

49)

ӕ֤ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ,ָӟָ l

43

50)

֕߾ ֛哓 ӟ l

43

51)

㾾כ֢ l

44

52)

דפן׸ֆִ֕ӟָ דָ ֻ֤ פ,֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

45

53)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

45

54)

ӟִֻꕕֻ֯֯׸֙ l

45

55)

פ ֛哓 ӟָ l

46

56)

֛哓 ֵ֤ ׾ ן ӟָ, ָӟָ l

46

57)

֤ߋ -֢֯֕- ״֓פיִӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

46

58)

֕߾ ֛哓 ӟ l

47

59)

ן ׻ִ֤ l

47

60)

ִפי-ִ״֓-פיִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

48

61)

׻ִ֤ ꕕפ l

48

62)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ, ӟ l

48

63)

ן ׻ִ֤ 㾾כֲ֢Ƶ l

49

64)

ӕִ֤פיִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟӸ l

50

65)

֕߾ ֛哓 ӟ l

50

66)

ן ׻ִ֤ 㾾כֲ֢Ƶ l

50

67)

ӕ֤ӕ֤כ ־ ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

51

68)

֕߾ ֛哓 ӟ l

51

69)

㾾כ֢ l

52

70)

֤ƾ־ִִӟָ דӸ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

53

71)

֢֯ l

53

72)

֕߾ ֛哓 ӟ l

54

73)

㾾כ֢ l

54

74)

֤ ־ ִֻӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

55

75)

, ֢֯ l

55

76)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

55

77)

ֻ֕ l

56

78)

ֆִ֢֕ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

56

79)

׻ִ֤ ꕕפ l

56

80)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

56

81)

ӟִֻꕕֻ֯֯׸֙ l

57

82)

פ ֛哓 ӟָ l

57

83)

֛哓 ֵ֤ ׾ ן ӟָ, ָӟָ l

57

84)

֤ߋ ״֓פי-ӕִ֤פ˚ִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

57

85)

֕߾ ֛哓 ӟ l

57

86)

ִָ |

 

87)

ִפי-ִ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

59

88)

׻ִ֤ ꕕפ l

59

89)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ,

ӟ l

59

90)

ִָ l

60

91)

־־ֵ-־ӟָ-פֵ-ִ֯כ ־ ָ֤-ָ־ֵ֤ ״֓-פי-ӕִ֤פ߇ߴӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

61

92)

֕߾ ֛哓 ӟ l

61

93)

ִָ ׻ִ֤ ֢ ָ ִָ פ l

61

94)

ִפי-ִ״֓פ˚ ֟ l

62

95)

֤ ־ ־֕׾ִ־ֵ֤ ״֓פ˚--

ִ֤פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

62

96)

֕߾ ֛哓 ӟ |

62

97)

־ ֈ ־

֢־ ־ ֢ ִָ

l

63

98)

ִפי-ִ״֓פ˚ ִ֟ l

64

99)

פפ ־ ־֙׬ -׾ִ־ֵ֤

ӕִ֤פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

(ן) ӟָ, ָӟָ l

64

100)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

64

101)

פ֤ פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

65

102)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

65

103)

ִָ 㾾כֲ֢Ƶ l

65

104)

֤פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

66

105)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

66

106)

ꕕ l

66

107)

֤פ֯֕֟-֢֕ l

67

108)

פ-פ֯֕֟-ִ֢֕ӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

67

109)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

67

110)

ꕕפ, ꕕꕕֆ

ׯ-ׯ߆ l

67

111)

߇פ-߇פ-֤׸פ- ֕֟-ִ֢֕ӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

68

112)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

68

113)

ӟִֻꕕֻ֯֯׸֙ l

68

114)

דפӵ-דפ֢֯֕֋ ״֓פ l

69

115)

ִפ-ִ״֓פִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

69

116)

׻ִ֤ ꕕפ l

69

117)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ,

ӟ l

70

118)

ִָ 㾾כ֢겳Ƶ ָ-

ִ֤֢ l

70

119)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

71

120)

֕߾ ֛哓 ӟ |

72

121)

ִָ 㾾כֲ֢Ƶ ִָ֤֢ l

72

122)

֤ƴִ ֕߾ כ l

75

123)

֕߾ ֛哓 ӟ l

75

124)

ִָ 㾾כֲ֢Ƶ -

ִ֤֢ l

75

125)

֤ ־ ֻ l

77

126)

ֻ֕ l

77

127)

דӤֆ֢֕ פֆ֢֕ l

77

128)

״פ ֛哓 ӟָ l

77

129)

֛哓 ֵ֤ ׾ ן ӟָ, ָӟָ l

77

130)

ֵ֤ ׾և-֤և-և-ֈև-

֤--֕֟-ִ֢֕ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

78

131)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

78

132)

ӟִֻꕕֻ֯֯׸֙ l

78

133)

ֱפև-ꤕ߾-֤- ֕֟-֢֕- ӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

79

134)

֕߾ ֛哓 ֳ֧־ l

79

135)

ꕕ l

79

136)

֤֯פևָ֢֯߸-֕֟-ִ֢֕ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

79

137)

֕߾ ֛哓 ֳ־ l

80

138)

˛ևֻ֯֯׸֙ l

80

139)

և-և֢֯֕֋ ״֓פ l

80

140)

ִפי ִ״֓פ-ִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 l

80

141)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ,

ӟ l

81

142)

ִָ 㾾כֲ֢Ƶ,

ִָ l

81

143)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

82

144)

֕߾ ֛哓 ӟ l

83

145)

ִָ 㾾כֲִ֢Ƶ,

ָ l

83

146)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 l

85

147)

֕߾ ֛哓 ӟ l

85

148)

ִָ

㾾ֲ֢߯Ƶ, ִָ |

86

149)

֤ ־ ֻ l

86

150)

ֻ֕

86

151)

ևֆ֢֕ דӤֆ֢֕ӳ l

86

152)

ֵ ֛哓 ӟָ l ֛哓 ֵ֤ ׾ ן ӟָ,

ָӟָ l

87

153)

֤ ӓִ֕-ӓ־ד֕ ֵ֕- ׻ֵֵ֕ ״֓פ-ӕִ֤֕פ-ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢ ӕ֤-ִֻ֕ӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ

87

154)

ִפ ִ״֓פִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

88

155)

׻ִ֤ ꕕפ l

88

156)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ ָӟָ l

88

157)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 l

88

158)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

89

159)

֤ ־ִ l

89

160)

׻ֵ״ֵ֕ ״֓פִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

89

161)

ִפִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓

89

162)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

90

163)

ӕִ֤פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕־

֛哓 ִֵ l

90

164)

֢֯ l

90

165)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l 㾾כֲ֢Ƶ,

ִ l

90

166)

ִֻ֕ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

90

167)

֢֯ l

90

168)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

90

169)

׾ֵֵ֕ ֤㙚 ֳ֕l

91

170)

׾ֵֵ֕ ״֓פפִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ן ִֵ l

91

171)

ָ l

92

172)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ,ָӟָ l

92

173)

ִפי-ӕִ֤פי ׻ֵ״ֳ l

92

174)

ֵָ֕ Ƹ״֕ ִ֢ӕִ֤ӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

93

175)

֢֯ l

93

176)

֕߾ ֛哓 ע ӟָ, ָӟָ l

93

177)

ևֵ֕ ״֓פיִפי-

ӕִ֤פי-ֻ֕ ׻ֵ״ֳ l

93

178)

֤ ן־ ״֓פ˚ ֻ֕

ָ׻ֵ״ֳ l

93

179)

֕߾ ֛哓 ӟ l

94

180)

־ ׻ִ֤ l

94

181)

ִפי-ִ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 l

95

182)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ,

ӟ l

95

183)

׻ִ֤֤֢ l

95

184)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

97

185)

֕߾ ֛哓 ӟ l

 

186)

׻ִ֤֤֢ l

 

187)

ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִ l

99

188)

֕߾ ֛哓 ӟ l

99

189)

׻ִ֤֤֢ l

99

190)

־ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ִֵ l

100

191)

֢֯ l

100

192)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

100

193)

׸־ꤋ ״֓פ˚ l

100

194)

ִפי-ִ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

101

195)

׻ִ֤ ꕕפ l

101

196)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ פ,

ӟָ l

101

197)

ִָ֤֢ l

101

198)

ӕִ֤פי ־ ִִ֢֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

102

199)

֕߾ ֛哓 ӟ l

102

200)

ִָ֤֢ l

103

201)

ƴִִִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 l

104

202)

֕߾ ֛哓 ӟ l

104

203)

ִָ֤֢ l

104

204)

־ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ִֵ l

105

205)

פ l

106

206)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

106

207)

־ֵ־ꤋ ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛擓 ן ӟָ, ָӟָ l

106

208)

֕߾ ֛哓 ӟ l

107

209)

ִָ l

107

210)

ִפיכ ־ ֵיִ״֤ ע l

107

211)

־ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

109

212)

֢֯ l

109

213)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

109

214)

֤ ֵיִ-ִ֤ ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

109

215)

֢֯ l

109

216)

֕߾ ֛哓 ӟ l

110

217)

ӟ l

110

218)

ӟֵ־ߤִ֣֔ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ִֵ l

110

219)

֢֯ l

110

220)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ l

111

221)

ֵי־ ־ ֵ־ߤ֣֔

ֻ l

111

222)

ֻ֕ l

111

223)

ֵ֤ ևևֵև և ״֓פיכ ־ ӯָևֈִ ־

ע ֳ֕ l

111

224)

և ӟֵ־ߤ֔֟ ִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

113

225)

֢֯ l

113

226)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

113

227)

ֵ־ߤ֔֟ ֻ l

113

228)

ֻ֕ l

113

229)

֤ פ㤆-׾ֳ

״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

114

230)

ִפ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 l

114

231)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

114

232)

׳ֲƵ - ӕִ֤פ˚ִӴָ

דָ ֻ֤ פ, דָ ֻ֤ פ,֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

114

233)

֕߾ ֛哓 ӟ l

115

234)

㾾 l

115

235)

ӕ֤ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ן ӟָ, ָӟָ l

116

236)

֕߾ ֛哓 ӟ l

116

237)

־יִָ פ l

116

238)

ִ֢-ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

119

239)

֕߾ ֛哓 ӟ l

120

240)

ִָ פ l

120

241)

ִִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛ ӟ |

120

242)

֢֯ l

120

243)

֕߾ ֛哓 ӟ l

120

244)

־יִָ פ l

120

245)

֤ ־ִ l ־׸ ׾ ׬

־ ֢֯ l

124

246)

֯֕־ ִ֢- ִ֢ӕִ֤ӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

124

247)

֕߾ ֛哓 ӟ l

124

248)

ӟ l

124

249)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

125

250)

֢֯ l

125

251)

֕߾ ֛哓 ӟ l

126

252)

㾾 l

126

253)

֤ ־ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

127

254)

֢֯ l

127

255)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ ָӟָ l

127

256)

ֻ ֵֻ

127

257)

ֻ֕ l

127

258)

ӕִ֤ ӕ֤ ִ֢ӕ֤כ ־

ӟ־ߤ֔֟ ע ֯֕־ֳ

127

259)

֤ ־ ֻ l

127

260)

ֻ֕

127

261)

ִև-֙־׬ ӕ֤ ִִ֢֢֯ӕ֤-

ӟָדָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ |

127

262)

֕߾ ֛哓 ӟ l

129

263)

ӟ l

129

264)

ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

129

265)

֢֯ l

129

266)

֕߾ ֛哓 ӟ l

130

267)

㾾 l

130

268)

־ִ l

131

269)

׸׬ӕ֤ ִִ֢֢֯ӕִ֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

131

270)

֕߾ ֛哓 ӟ l

131

271)

ӟ l

131

272)

ӯָև׬ӕ֤ ӯָև ִִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

132

273)

֢֯ l

132

274)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

132

275)

־ִ

132

276)

֌֤׾ָ׬ӕ֤ և l

132

277)

ӕ֤ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ן ӟָ, ָӟָ l

133

278)

ӕ֤ ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ

133

279)

֕߾ ֛哓 ӟ l

133

280)

ִָ l

134

281)

ִפי-ִ״֓פי-ӕִ֤פיִ l

134

282)

֤ ֌ ״֓פִ l

135

283)

ִפ-ִ״֓פִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 l

136

284)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ

ӟ l

136

285)

ִָ l

136

286)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

138

287)

֕߾ ֛哓 ӟ l

138

288)

ִָ l

138

289)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 l

141

290)

֕߾ ֛哓 ӟ l

141

291)

ִָ l

141

292)

֤ ־ִ l

142

293)

֌ ״֓פיכ ־ ֵ־ߤ-

֔֟ l

143

294)

׬֤ ׬ֳ l

143

295)

ֻ֤ ֳֻ l

143

296)

֤ ƻֵ-߻ֵֻ-ֈ֋

״֓פי˚-ӕִ֤י˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

143

297)

֕߾ ֛哓 ӟ l

143

298)

ָ֢ ֢ ִָ l

144

299)

ִפי-ִ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 l

145

300)

֕߾ ֛哓 ׻ ִ ꕕפ,

ӟ l

145

301)

ָ֢ ֢ ִָ l

145

302)

ꈻֵ-ִֻ֋ ״֓פי-ӕִ֤פִӟָ

דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

146

303)

֕߾ ֛哓 ӟ l

146

304)

ָ ִָ פ l

147

305)

ִפי-ִ״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 l

147

306)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤

ꕕפ, ӟ l

148

307)

ָ ִָ פ l

148

308)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢-ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

148

309)

֋ ״֓פיӕִ֤פיִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

149

310)

֕߾ ֛哓 ӟ l

149

311)

ִָ l

149

312)

ִפי ִ״֓פ˚ִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 l

150

313)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤

ꕕפ ӟ l

150

314)

ִָ l

150

315)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

151

316)

ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ӟָ, ָӟָ l

151

317)

֕߾ ֛哓 ӟ l

151

318)

ִӟ l

151

319)

ןƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾

֛哓 ִֵ l

152

320)

֢֯ l

152

321)

֕߾ ֛哓 ӟ l

152

322)

ӟ l

152

323)

ӟֵ־ߤ֔-ִӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ִֵ l

153

324)

֢֯ l

153

325)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

153

326)

֤ ־ l

153

327)

ֻ֕ l

154

328)

׾ֵ֤ ־׬״֓פיכ ־ -

׻ ע l

154

329)

־׬ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ן ӟָ, ָӟָ l

154

330)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

154

331)

ִ֢֤ ִפ˚ ӕִ֤פ˚ִӟָ דָ

ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

155

332)

֕߾ ֛哓 ӟ l

155

333)

㾾 l

155

334)

ӕ֤ӕ֤כ ־ ӟֵ־ߤ֔֟

׬ֳ l

155

335)

֤ ־ ֻ l

156

336)

ֻ֕ l

156

337)

ևִפ ӕִ֤פִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

156

338)

֕߾ ֛哓 ӟ l

156

339)

㾾כ l

156

340)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤

פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

157

341)

֕߾ ֛哓 ӟ l

157

342)

ִָ פ l

157

343)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

160

344)

֢֯ l

160

345)

֕߾ ֛哓 ӟ l

160

346)

ִָ פ l

160

347)

֤ ־ ֻ l

161

348)

ֻ֕ l

161

349)

ִפ˚ ִ֤פי ִפי l

162

350)

ӕ֤ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

162

351)

֕߾ ֛哓 ӟ l

162

352)

־יִָ l

162

353)

ִ֢-ִ֢ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

163

354)

֕߾ ֛哓 ӟ l

164

355)

ִָ פ l

164

356)

ִִפ˚ ӕִ֤פי˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

165

357)

֢ פפ l

165

358)

֕߾ ֛哓 ӟ l

165

359)

ӟ l

166

360)

ӕ֤ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ִֵ l

166

361)

׸פ l

166

362)

֕߾ ֛哓 ӟ l

166

363)

ӟ l

167

364)

ִ֢-ִ֢Ӥִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓

ִֵ l

167

365)

ָ פפ l

167

366)

֕߾ ֛哓 ӟ l

167

367)

ӟ l

168

368)

ןƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

168

369)

֢֯ l

168

370)

֕߾ ֛哓 ӟ l

169

371)

ӟ l

169

372)

ӟֵ־ߤִ֔֟ӟָ דָ ֻ֤ פ,

֕߾ ֛哓 ִֵ l

169

373)

֢֯ l

169

374)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

169

375)

ִפי-ִ״֓פי ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ִֵ l

170

376)

׻ִ֤ ꕕפ l

170

377)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

171

378)

״֓פ˚ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

171

379)

ֵ֤ ״֓פי˚ִ l

171

380)

ִפיכ ־ ӟֵ־ߤ֔֟ ע

׸־ꤳ l

171

381)

֤ ־ִ l

172

382)

ִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

172

383)

֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

172

384)

ָ֤ ָ ״֓פ˚ִ l

173

385)

ִפי-ִ״֓פ˚ ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 l

173

386)

֕߾ ֛哓 ׻ִ֤ ꕕפ, ӟ l

173

387)

ꕕפ, ꕕꕕֆ ׯֈׯֆ l

173

388)

ӕִ֤פיכ ־ ִ֢ ӕִ֤ӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ן ӟָ, ָӟָ l

174

389)

֕߾ ֛哓 ӟ l

175

390)

ꕕפ ꕕֆ ׯ

-ׯ߆ l

175

391)

֤ƴִִӟָ דָ ֻ֤ פ, ֕߾ ֛哓 ֳ l

177

392)

֕߾ ֛哓 ӟ l

177

393)

ꕕפ

ꕕꕕꕕֆ ׯ-ׯ߆ l

177

394)

֤ ־ִ l

178

395)

ֻ֕ l

178

396)

ָ ևֳֵ֕ l

178

397)

־׸ ׾ ֻ l

179 

־ֹ֯ l

ܵ

š

1)

־ִ ׾ ֧, ֤ l

183

2)

״֓פי ע ־, ־ l

194

3)

ִפי ע ־ ׸״ֆ ־ l

196

4)

ִ״֓פי ע ־, ֆ״ֆ ־ l

198

5)

ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ և ֆ״ֆ ־ l

199

6)

꤇ ־ ӕ֤ l

201

7)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢ӕ֤ ע ־, ֆ״ֆ ־ l

201

8)

֤ƴִ ע ־, ״ֆ ־ l

204

9)

֤ ־ ֻ֕ ֻ ע ־, և ־l

205

10)

֤ և֤ ָևԋ 긇 ״֓פי ע ־, ꤇ ־ l

206

11)

ִևי ע ־, ׸״ֆ ־ l

207

12)

ִ״֓פי ע ־, ֆ״ֆ ־ l

208

13)

ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ և ֆ״ ־ l

208

14)

꤇ ־ ӕ֤ l

209

15)

֜֋ 㜾ߋ 긇 l

209

16)

׾פ֋ ־ ִ֢ߋ 㜾ߋ 긇 ״֓פי--

ִפי-ִ״֓פ˚- l

210

17)

ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ ֆ״ֆ ־ l

210

18)

꤇ ־ ӕ֤ l

211

19)

ן׸֤ߋ ן׸-דפן׸-דפ֯֕֟-

דפן׸֕ ״֓פיכ ־ ӕ֤ӕ֤ l

212

20)

־׸ ׾, דפן׸֕ ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ ֆ״ֆ ־

212

21)

꤇ ־ ӕ֤ l

213

22)

-ִ֯֕֟ ״֓פיכ ־ ֻ ע l

213

23)

֤ߋ ״֓פיכ ־ ӕִ֤פי ע l

214

24)

־־ֵ-־ӟָ-פֵ֤ ߆, ִ ־ֵ֤߆ ״֓פ˚ ִפ˚

ִ״֓פ l

214

25)

ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ ֆ״ֆ ־ l

214

26)

꤇ ־ ӕ֤ l

215

27)

ִ֯כ ־ ־֕׾ִ־ֵ֤ ״֓-

פיכ ־ ӕִ֤פי ע l

215

28)

פפ ־ ־֙׬׾ִ־ֵ֤ ӕִ֤פי ע ־, ״ֆ և

ֆ״ֆ ־ l

215

29)

꤇ ־ ӕ֤ l

216

30)

פ֤ דפ֯֕֟֋ ״֓פיכ ־ ׻ ע l

216

31)

ֵ֤ և և֢֯֕֋ ״֓פיכ

־ ֻ ע l

217

32)

֤ ӓ֕֯ӓ־ד֕ ־ ֕׻ ע l

218

33)

׻ֵ״ֵ֕ ״֓פי-ִפ l

218

34)

ӕִ֤פי ע ־, և ֆ״ֆ ־l

218

35)

꤇ ־ ӕ֤ l

219

36)

֕׾׻ ע ־, և ־ l

219

37)

׾ֵֵ֕ ״֓פי-כ ־ ӕִ֤פי ע ֳ l

219

38)

׾ֵֵ֕ ״֓פי ִפ ӕִ֤פ˚ l

220

39)

ֵָ֕-ָ״ֵ֕ ִ֢ӕ֤ ע

־, ֆ״ֆ ־ l

220

40)

ևֵ֕ ״֓פ˚ ִפ ӕִ֤פ ֻ l

221

41)

֤ ן־-׸־-ֈ-ӵ־ꤋ ״֓פיכ ־ ֵי ע l

221

42)

֤֋ ֵיכ ־ ֻֻ l

222

43)

ֵ֤ ևև և և ״֓פיכ ־ ӯָևֈִ ־ l

223

44)

և ֤㙚 l

223

45)

֤ פ-㤆-׾ֳ ״֓-

פי ִפ˚ l

224

46)

׳ֲƵ--׬ ӕִ֤פיכ

־ ֵ־ߤ-֟ l

225

47)

֯֕־ ִ֢ӕ֤כ ־ ֵ־ߤ֔֟ l

225

48)

ֻ ֻ֕ (ֻ) l

225

49)

ӕִ֤ ӕ֤ ִ֢-ӕ֤כ ־ ֻ

l

227

50)

ִև֔֙׬ӕִ֤֢ӕ֤כ ־ ֵי

ע l

227

51)

׸ָ׬ӕ֤ ִ֢-ִ֢ӕ֤ l

227

52)

ӯָև׬ӕ֤ ӯָև ִ ־ l

227

53)

֌֤׾ָ׬ӕ֤ ֤㙚 l

228

54)

ӕ֤ӕ֤ l

228

55)

ӕ֤ ״֓פיכ ־ ӕִ֤פי ע l

228

56)

֤ ֌-֌ ״֓פיכ ־ ֵ־ߤ֔֟ ע l

228

57)

Ƥ ֳ l

229

58)

ֻ֤ ֳֻ l

229

59)

֤ ƻֵ߻ֵֻ ֈ֋ ֤㙚 l

229

60)

ꈻֵ-ִֻ֋ ״֓פיכ ־ ִ֢ӕ֤ ע l

229

61)

֋ ״֓פיכ ־ ֻ֕ ע l

230

62)

׾ֵ֤ ־׬ ״֓פיכ ־ ֻ ע l

230

63)

־׬ ע ־, ׸״ֆ ־ l

230

64)

ִ֢֤ ִפ˚ ӕִ֤פיכ ־

ֻ ע l

231

65)

ևִפי ӕִ֤פי ע ־ և ־ l

231

66)

և ִ֢ l

231

67)

꤇ ־ ӕ֤ l

232

68)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢ӕ֤ ע ־, ֆ״ֆ ־ l

232

69)

և ִ֢ l

233

70)

֤ƴִ ע ־ ״ֆ ־ l

233

71)

և ִ֢ l

233

72)

֤ ־ ֻ֕ ֻ ע ־,և ־ l

233

73)

և ִ֢ l

234

74)

ꤵִפ˚ ӕִ֤פי ע ־, ֆ״ֆ ־ l

234

75)

ֆ״ֵ ִ֢ l

234

76)

꤇ ־ ֤֕ l

235

77)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢ӕ֤ ע ־, ֆ״ֆ ־ l

235

78)

ֆ״ֵ ִ֢ l

235

79)

ִִפ˚ ӕִ֤פי ע ־,

״ֆ ־ l

235

80)

״ֵ ִ֢ l

235

81)

꤇ ־ ӕ֤ l

236

82)

ӕ֤ӕ֤-ִ֢-ִ֢ӕ֤ ע ־ ֆ-

״ֆ ־ l

236

83)

״ֵ ִ֢ l

236

84)

֤ƴִ ע ־, ״ֆ ־ l

236

85)

״ֵ ִ֢ l

236

86)

ִפ˚ l

236

87)

ִ״֓פ˚ l

237

88)

״֓֔פ˚ l

237

89)

ֵ֤ ״֓פיכ ־ ֵ-

ߤ֔֟ ע l

237

90)

ע ־, ꤇ ־

237

91)

ָ֤ ָ ״֓פיכ ־ ֻ֕ ע l

238

92)

ָ ևֳ l

238

93)

־׸ ׾, ֻ ע ־ և ־ l

238

 

 

 

 

 

ֲֹ֯ l

 

ܵ 

š

1)

ֲִ ׾ ֧, ֤ l

241

2)

ן ִ ־ 㻻 l

243

3)

ӟֵ־ߤ֔֟ עֵ l

245

4)

־ ꕕ l

245

5)

ֵ־ߤ֔֟ עֵ l

246

6)

ֻ֕ ֻ ־ ׾ 㻻 עֵ l

246

7)

ֻ֕ ֛哓 ꕕ l

247

8)

ִ֢ӕ֤ ־ ִ ꕕ l

247

9)

ִ֢ӕ֤ ꕕ l

247

10)

ӕ֤ӕ֤ ꕕ l

248

11)

ִפ˚ ꕕ l

248

12)

ִ״֓פ˚ ꕕ l

250

13)

ӕִ֤פ˚ ꕕ l

251

14)

״֓פ ӟ l

252

15)

ӕִ֤פי ־֟ ִִפ˚ l

253

16)

ևִפ˚ ꕕ l

253

17)

ִפ˚ ꕕ l

253

18)

ӕ֤ӕ֤ ־֟ ևִפ˚ l

253

19)

ִִפ˚ ꕕ l

257

20)

ִפ˚ ꕕ l

257

21)

ִ֢ӕ֤ ־֟ ִִפ˚ l

258

22)

ևִפ ꕕ l

258

23)

ִפ˚ ꕕ l

258

24)

ן ׾ l

258

25)

־֟ ִ l

259

26)

־ ꕕ l

260

27)

֤ פ֤ ֤ߋ 긇 ־֟ ִפ˚ l

261

28)

ִ״֓פ ꕕ l

261

29)

ӕִ֤פי ꕕ l

262

30)

״֓פ˚ ꕕ l

262

31)

ӕִ֤פי ־֟ ִִפי l

263

32)

ևִפ ꕕ l

263

33)

ִפ˚ ꕕ l

264

34)

֜֋ 㜾ߋ 긇 l

264

35)

׾פ֋ ־ ִ֢֋ 㜾ߋ 긇 ־֟ -

ִפ˚ l

265

36)

ִ״֓פ˚ ꕕ l

265

37)

ӕִ֤פ˚ ꕕ l

266

38)

״֓פ ꕕ l

266

39)

ӕִ֤פי ־֟ ִִפ˚ l

267

40)

ִפ ꕕ l

267

41)

ן׸֤ߋ ן׸-דפן׸-דפ֕

־֟ ӕ֤ӕ֤ l

268

42)

ִפ˚ ꕕ l

268

43)

ִ״֓פ˚ ꕕ l

268

44)

ӕִ֤פ˚ ꕕ l

269

45)

״֓פ˚ ӟ , ״֓פ ꕕ l

269

46)

ӕִ֤פי ־֟ ִִפ˚ l

270

47)

ևִפ˚ ꕕ l

271

48)

ִפ˚ ꕕ l

271

49)

ӕ֤ӕ֤ ־֟ ִִֈ˚ l

272

50)

ִפ˚ ꕕ l

272

51)

־׸ ׾, דפ-ן׸֕ ӕִ֤פ˚-ӕ֤ӕ֤ ־֟ ִִפ l

272

52)

ִפ ꕕ l

272

53)

֤ߋ -֯֕֟- ן ִ ־ 㻻 l

273

54)

ӟֵ־ߤ֔֟ עֵ l

273

55)

־ ꕕ l

274

56)

ֵ־ߟָ֔֟ עֵ l

274

57)

ֻ֕ ֻ ־ ׾ 㻻, עֵ l

274

58)

ֻ֕ ֛哓 ꕕ l

274

59)

ִ֢ӕ֤ ־ ִ ꕕ l

275

60)

ִ֢ӕ֤ ꕕ l

275

61)

ӕ֤ӕ֤ ꕕ l

275

62)

ִפ˚ ꕕ l

275

63)

ִ״֓פ˚ ꕕ l

276

64)

ӕִ֤פ˚ ꕕ l

276

65)

״֓פ˚ ꕕ, ״֓פ˚ ꕕ l

276

66)

ӕִ֤פי ־֟ ִִפ l

276

67)

ևִפ˚ ꕕ l

277

68)