Jainworld
Jain World
Sub-Categories  of ARVANTIGE

CHAPTER-1

CHAPTER-2
CHAPTER-3
CHAPTER-4

qu wlu N

Cu mSh yY ywݺ

uTu

wuu x i yu ||

yN wluq mև u®q Nw y

ySʪN u® cw㊮qN

wٺ y®x iԇSS݅ yS

y Nhwqw ylu y䊵ﱇ ||

Au, A-m q oehuu mևw Nl S

q u¯N ¯wu Ku Iqw, Awq Ku hu w,

q u D hu Su Buu ®ﱇw Nl uwT

hNhԊu D w BtN ڇ Ku Qw uQu (Au, y.

69) SNu oeow Nu, mNlu Yu, yXoeyqNu

xvOETu (IA.X. w. 187 O.. 1095).

N xS Nr N O v OEQw

qw Nruۊ B Ǯ u®u qu¯ vo

oeuS AwN vSw BX. Ey qw NSl OE

yo oeSu ShOE N moeu. bqS B O S mzu

 ʊ v wlN, A wwzST xv N x嚮

IygSN - C BtN hw KS O䇵S;

cOru uw x Ǯ㊮ AwN wyrydq BS yNl ymq

 

wSXu uۺq u 10-10-1059 u u UgqO v

w㚮w vÉu lzu. AS y wu A Ǯ㊯u NwNO

uۺqu xvS Nw xu (sll.Vol.xx. w. 530. O.. 1059

)

v Bqy qyw lru ow ywh U dww

BX㊮ oe youu (21.111-114) qtS Cw

vS CuNruۊ. Ǯ u®S ®Sw oe

vS Bou UiOESrq (Au, 5.676-80). vS

EySw BXruuw u¯N Eyw㚮Sw Iymruuw oe

dww BX㊮ uQuۊ. D A wS wuTu (Nahar

P.C.ed: Jaina Inscriptions, pt. 1, p. 193- Osian

inscription,Saka 1013, V.12).

Au OE oeq v H u®S r bqS Fh

y®oeu Iyiw y݇ qu. bw r䇮 Fhw qu.

Auu u KS Boe qn N yN. AmS yq

ylS u c , uu¯w c BSN. C ul BtN

iw y݇ BTu. N Su T N, oeoq

oeX r Nw, yO oe, uS, qhS,

oenء-Sl -S Ku yqu. CS wSu Cu uu¯w

yu qN ¯w u BSqu. Cuu XN Cu BtN

hw xqي. v N Sm yu HqxS Ku

oeS uw Nhu oe wu vu. (Inscriptions of Anadhra

 

Pradhesh, Warangal No.22.A.D. 1117) v wl wz

xqT uۊ u u¯yNT qS Su x

T Cyqٶu qي hNhԊ (ARSIE 1960-61.

No.B.521, woe (SS d\y q); oew ST (), y

qOw wS (1995), P 49. O.. 1106, y. 104-106)

oe vS KlT, cu u®OهT wmN BtN

ڇ jSS qٺuN xuwT Cvw jS;

oSu jvT ٧ XOr ®gԊN ygX

C. C zS Kyh uo Nwl dOE凮 lu Ku

ju, A凮 ygXS Cu XOr ®gԊN oequ.

NwNv (OE- dOE) j, Nuoe (l d) j

yYw oSN BvðwTqu.

S dOE凮 oecu凮 yYw bwju. A凮 jvðS

٧ uuOr ®gԊN ygX oeu. uo Nwl dOE凮

S j, D oec jN BvðwTu.

uo Nwl dOE NNu凮 Ku yYw bw ju. Aw

jvðS ٧ qOr ®gX H oeu.

YNS dOE凮 woecyu凮 (oewSu) Ku bwju

Cw jvðS ٧ ⚵w ®gԊN ygX H oeu. DS

oeǮN NOEyu劮 bwj Cu yyS u

A凮 jvðS oe ٧ Ⱊw ®gԊN ygX oeu.

 

C DS oe Xهu BtN ڇw wmNrي dq

jS. Cu u wup (wul),cQm, qT, ywSl, Nyޡ

, w݊ l, Su, oewS, NS, NS , yS, ApS, -

qu ڡS凮 bw jSu. D H jSS B ju

Blq zS , BtN S Kyh vS Cru. jvð q

j yy u y Xwu A Blq zه

XwSq.

EuoenT oecu jvð ygX y Xw yj

oeTquuw wloeu. ٧ u䇮cS

®lOEX oeu v抮 v zqoe Nucw

¹uwN Aws u cw q NuNuw懮

rSX yuruﰩ y䚮w݊ Eqي u®vð抮 dwuqي

dyN NNl q䊯u®N o N yrǯywX

dwq Nw oew xcUiNw m v

cwS S yhyXXq u oewvð抮 q

uۺqOr ®gԊN ygԺµc vNw q

uwu ygԺµc vN.

D r y q uS xo, yXNOEo, yrǯyw, yb

Eq, sq oeq -CS xyw q ®NuN Nqي.

NwhNu凵 oe ul ju oS ju u S

vUTu oeNǵN u N ybu

 

ju ru NOES yqu D KNn Cqu. AuNwSoT

B u®u ybvSS u, oeN oeq NpN 嚮qي.

ST B jS zS Kyl H vS BtN ڇ

®gԊNS uTqu. ®gԊNS h C xSs BX,

u OEON oeSS vu ASquS N BuSw

®gԊNS Nl AvNw oevqي. oSu

oeNǵN Nu w cw xSs, BN, N

JN oeXS q cw EyN qي. BTw xoen

oeuloenSN yc ygXS uTu.

l-bw ⊮NS wOEl

m.Hw.AO

ǮNh cu¯x wS wPh (Pl) A, AvN Su

cSS wOETuۺq, wPhvu Awr (10. O..) uu劮

my (l) Blq NXS qoTq. wPh lS wl

q qq٩ DTw oeS BTw yQ cO NXhiNS

NuSTu. ulr-ǮNh umw yu , xoe-hNOE

qoTq. Cs oeq yo JroeN ڡS uw q

O䇮 qNu NquT Croeu ǮNhS N y D

yuSS uNuqTu. cw , Nu xO, CroeN

EyuT XNrS , Uwu溚, s cSS,

qyS,cO u¯N rNT u wu Croe CYXT o

yOESrيu Nhq. vS, q q yx yuu

 

N㣵qT wmS u®u OEw cww wlru wOE w

uSoeru. A凮 uS m wS ⊮NS w yc

Eu Xq䇮 uNw qً Nw uq q Aw

qlq xr.

l wSu N⊮NS Au®㇮w STu. m wS A,

AvNS Blq NuTuۺq u¯N wOESh BTqٺuN A S

Auu dwvS dwS , SoeS T.

Nu dwvS SoeS ǮNh NuSTuۊ oeqN

AǮS NOEoXN㊮ NuST. ® O..

1079,1124,1137, 1138. 1228,Cxq wSu¯u OE rNh

oedw rws v, OEN dw, yws v, qNo v

Cxq dwvS S r Sq.

D vS yO u®u劮 yws v凮 N Ay SoeS

Au®㇮wN ST. S®Soe, qu Aq, wS oev D

dwu  rsN ®Sw yws , NqS ®T 5

Am Hqيu D yr yuS CNl u®nu yur YNp

S. rsN qOE OE yy®pS wS u OESu Nl

Cu. u®nu yur D S OE O hyS u¯wN xq dw

S AS OE CNl XSw, XS OESu O

hyS yu⛰w dw Sw muۊ. D yr Xw

w㚮vu Cu O..10w qwu u® As Aq ¯Su Xw

Huxqu. S®Soeu v qu Aqu Hu u SlS

 

SySu SlS. wSu ¯Su SlS oevNl Ql̚wu

NyOE 5 AmS N dwu OEZwu Ǯq, yr

Qu y䚮wq qq wNǮNTu. y¯l, NlSw

oev D u yuS ANyN yr u Sl bw

x Nq Soe Nruۊ. HlSl uyrS O S. oe dw

xS y䰊nu v xu cuyrS As lN, r,

wyr, yyQ uyrS SToeu As Awq wz Cxq

wz yu uyrS Euyw muS Au ⊮ns D

®Sqrw D vS xmoeu. uN u®wu

ǮqSu.

NOEqN yrS

Cu v y u抮u K¯Su wSNuT Nǯmx,

yur yrS q ǮT. D ¯Su oeXT Bw

®T Nǯmx yur SoeS ®u, D yrS xq

®T.

Nǯmx

Cyqيlw rsNu®Sw wws NǮmx Soeu

Bu¯uOE C wws dw Cu u®q Eh. wmS N

v®T xq yr q, uqS Tu. B, AN Hu

ybS D yr v®cu. [wm: oey, wSc:

: 1975] Hl oe ¯SS NT. Oh qTu

y¯ qqqv yu⚮w dw u. oeS qOE OESu

 

Hl w oeoS qSu (B u qmvð, w u

ww劮)Noe, Njoe, HuoeS, wlu®, qoeSu

N NlS AuSS. S NS S yNu BN yq ®Nw

u Sw qOEq N XYu ®T Cu. (oe Nu No Ǯq)

HlSl BN oew oeu. Au OE wxuw (oe oeo

xoeu) Au yN Cw݅ S z䇮Nw u. D yrw

AwN bOEx yru qyT Sruۊ. D ¯Su uq

NǮmx yrSOE l dw vu D Soe EqǮTu. އ

AS yowǵ԰ A N Huw D yr rNlqu.

yur yr

Cyq⊮w rsNu ®Sw yws yur wmS

N xq r®T D yr ASS yo uqu NOE

Nu Nmu. SyNu Ohu OE Ku oelwS, wSoel

OE Nq dwu. O yqNl, Njoe, Huoe ®cu®o

NNoS Xq®c Soeu S ANu. NS NTu

(u oe A® oe Cvۊoeu). HlS y, HlNS

cy y®u. N AuS Cxq B®oS. yuS oerي Sl

r®T Xu¯p Cuۊ HlSl v®T v®cu Xu¯p Cuۡ.

D yr uoe yo Quw X, xq x- Kuu އ

NOEyprS Tu. Cs y䅱u NOEuw yNl ymqw

ESqyu®ww XqvyNu uSw xǯq q

Nquu N y䇵S yoq rS H Pr cwyuw

 

oevu ® rN yy wl w AbS IN Dlqu

yoeu Ǯ.

pN抮 Sm

l wSu劮 pN抮 Smw cw Su Sm Hu Nqي.

O.. 10, 11w qwu 45 NS Cu hy Cu u® ¯Su

YNSmw xuۊ. yQT D uu Dw vOS

Hqيu Nu. D NN cw pN orN Hu Nqي.

T Cuu wٺ®. bw u NuTu pN抮 (Su

Sm) Sm bqS Bv rsN v BTvۊoeu. pN H

oe bw Bv rsN (Ǯ®ws)  oeS Ku DS

bw pNy pNXu, pNOE Hw oeS mÇ.

Au O.. 1127 m 抮w NN u wu ulwN

Nuw A  Xy q ASoeu w oecw

v Bv ®gԊN uSu 45 qي ®ﱇw Hl qي NvS

qhSw uwNhuu ww u  ulS u® S w

Buw uw h Ǯw rqu. Bv ®gԊN yu, wٺ®,Cxq

ySu pN抮 dw u¯N cO yu

yqwTu. Auu bw uNu oeS AuN oevNl Bv

dww Hu oeoeu. (pN dww) v uuu A wٺ®w

xuۊ. D yuu wٺ®S NpNu Ayy. DS

r劮 wٺ® bw NoeT l wS bw u®u

wOElTqٺuw oequ.

 

Cs AwN oeqyo JroeN oer wS oeuu NwhNu

HOEl C. A w x xu y®T oe qT.

qSoer, C NS®u wSoer. c u®, Croe

yS U S rN yy Cs A ⊮NSw

ENq w l?

o̡u oeyrS yS

l. . .

o̡ yYw Nvu NwhNu Ku yu u¯N qT

q vu. Au oe NSS N㚮r y䰊NOهTq

17-18w qwvu Ss®luw oev, oe SsS,

Ss yrN B䇮uo BTu. DS ur yS Bu¯u S

18-19w qwu  30 dw yrN D ڡu As D

ڡN vÛu BToeTuۊ. A o̡u

dwSS vÛu CuS D qu oequ yqwmu. A

uuwy䰣 q wSNXqSw yrmu CuSu xN

ulևw S cwy, uuwy䰣w yrmu CuSu

coyu¯㇮, ǵlO䇮cw yr mu Su CuSu

uw S Awqc, wdw Sr q wSN XqSw

yrmu Su CuSu Bvc, wSN Xqw

yrmu CuSu oe⇮, Au Nrw yrmu Cw݅ CuSu

yu, yXw yw yr mu CuSu ǮSqu

Bvbw yq bc, o̡u XOrS Ǯ㊯u Or

 

uSS cO䇮 NOEyw yrmNh h桮u Sgu,

u® Xqw yrmu CuSu NySqcwu Awq

uOEu yQ. C oe dwXwvS oeyrSw yr

l rهw oevN. oe Cu u q oeS

C uNh EOEQS w rS uTr.

C cwy O.. 1712 NOEyu Ⱊw®gԊN Ǯ

dwwuxS wSNXqw yrmNhu EOEQ D r Cu:

NǮ 1634w wuww q銮u Xq u 12 oe...

uXNrS QmNmoySoevq㊮ u¯oe N

uSvNo uoewu bOEx y䚯u m

NOEy dwNYywSl uܛoewvð抮 uwⰚw u

Nu㚯Sdw z䇮SǮ㊯u x... Soy

dwwuS Su Sg抮ﱇ CuSu xN

qN ulևw S cwy uNh wSN Xq. Cuu Avw

Nu NOEyu Ⱊw ®gԊNS Cu uS

ǮSuvS D yrN ̡ uu NOEyu SS D yr

mNiԊuu NOEy q o̡ D rsqS wl

qq quw. yrN qw w Su Sg抮

ﱇ CuSu xN qN ulևw S Hu oe

Nmuw. Cuu O.. 1712u Su CuSu K Oه

yXSru q Aw NTuۺq ruqu. Bu Dqw

NrS ur.

 

cwy uuwy䰣w yr muw. yr mu Nw

Tu®vu NN ﱰu ㇮wq銮u NY u oe

yXﱇ S ®Xo Hu Yuw. C yr mu No

oe. Bu yr mu ڡw q hS x pN dwyr

Xqu ryrdqcx yuqyqX xví Hvuw.

Cuu 18w qwu hSu pN dwu bSq

ڡTvq Hu ǮSqu D Hl yrS Bv yrN

uS o NS yu o Hvuw. Cuu Cw

oN Ǯwu ǮSru. D oN NXq yh 3

EOEQSl u®qu yrNw CN. Cw N 1719. A Cw

qww Nq Cuw懵u wSuw qwbqwu oN uu

udq dw Xuw Xq㩇u u uv Hu

oeNmuw.

N EOEQu wSN Xq Ku oeyr u®ny H

yrNw EOEQ D r ru: u࡮̡u YN hu qws

ﱇ yuu®Nu yow N qSqqwwu

uSu Euu u®nyw D wSN Xqw hԊ yow

N yowS uNh wSN Xq yNN ®u

®uu®q dww ®u dww Hvu. Cuu B

Nu ̡u YNʄhu ywsw yuu®N yo, Bqw N

qSqu u Su Euu u®nyw hԊ yow S

oxS D Nr uNhuT oeu. Cu u®nyw DS o̡u

 

oeyr ®lu劮 u®qw yr mNhuT oeNmuw.

Au Tu: uۺu q銮u bǮ u Nyu vS Nu

vu vu Sqw݊u vuT yws

yuyu⊯u®Nu qSqcu yow yq u®nyw µow

S uyxS Nh u®q yN.

Bvc yr m wdw Sr N qiqTu. A yrN

qw ǮT ̡.. 抮ﱇ yuXNwu cnw N

Bvc Hu oeNmuw. C Cw wdw Srw

rs抮ﱇ Xq yN Hvuw. Aw yrmu, N

EOEQu wSNXq Su CuSu cow S

BvcS oe Hvu. q w u®yw Cw yr

mq Cu. Au EOEQ Su: u䇮 cS

®lOEX oeuv抮u uw XOr

ymqXﱇ Ǯ㊯u oewu Aqyw S

yuwS Bvcw Nh u®y. Cuu XOrS

Ǯ oewu Aqy q Bqw S yu㊮ yXSru.

o̡u oeyr ®lu劮 yurw Xq䇮w

yrmuw D Bvcw. Auw Aw D r EOERuw.

Ǯ¯vdw w Xuy®dwu w Shdw u

w q w uSw yu Sr ||

u䇮cS®lOEX oeuv抮 v

zqoe N ucw XNrSOE塮 dyNuwN

 

u cwu u࡮̡u oewvð抮u uw

XOr ymqX ﱇ qrǮwu llքhu xN Xw

yq cowyq Bvcw uq Aw Xq yo ®u ®

S. N yu qwyw yqw u yNN ®u

®٭ S Bvcw Kh w NrSw yr mNhuT

rqu CS Nw Hl yrSu o̡u XOr

STu uS ǮSr. Bu uw Nruw Eu

NrS凮 Nu EOEQ. oe Cw 18w

qwu劮N.

O.. 1780 wSN Xqw yr mu yu qww

u࡮̡ uܛoewvð抮y uw XOr

ymqX ﱇ qrǮ Hu NuNmuw. uu

qww ®l v CuSu yu Hu oeNmuw. D

yuxS w Aqyw S yuxS Iw u®

ru. Au Kuu dwN Kuu CuSu wqwSu

Hu q Cuu ǮSqu.

uuwy䰣w O.. 1845 yr mu cnذyu¯㇮ qww

̡u CuSu ǮSqcwu cnذyu¯㇮ Hu

NuNmuw. D yrw ̡u XOr ymqX

ﱇ yuyuSS ®SyxSu Aw w

bwyNn®u xqT u Au®㇮w xqT uq.

 

C Ku A wqwu EN١TuvS (Bu BN wqw

ǮSu) Ku Nrw yr muu wOE ǮSu.

Au r O.. 1852 wSNXqw yrmu Cu Su

oe⇮ qww 䰄Su ®lv Xqr rsN yuXN

Hu NuNmuw. Au r O.. 1869 oeN O䇮cw

yrmu Awqc Su CuSu uw S' Hu

oeNmuw. CuSN  SwoeTu.

CuSuu NrSw yr luwݰ rهwT mNl

Cq oe Cuۊ. A Ngw yO䇮 Soe q wq

XqSw yrmu oyQ. uw Nrw

c®u oew NǮ 1681 w ytw q銮u o

u 15 Au O.. 1750 yrmuuT ruw q qw

yr mu Now O u®ywuN udwvðw

xvÇ ymq pS Aoewoe dwﰊhԊ N Su

yyqS yy ... w ur xqT uwsT Hvuw.

C bw Xqu uwu Kuu uwu EOEQu. o

yrmu Cwݺu Nr wqXq. Cuw c®u

oew NǮ 1685w ¯wq銮u S u 3 u

yrmuuT oeu. Au O.. 1762 Cuw yr lOETu. Cuw

yrm uw XOr ymqX ﱇ ®lN

uNhuT oeuw. CSu 18w qwu S

o̡uOEu qu Ss®l Cuu uSqu.

 

Cl yrS yrNw qww Su yiԇ S Hu

NuNluw.

C凮 D ®lN u Cwݺu Nr u® Xq. Cuw yr m

Awq Aw Cuw c®u oew N  1785

(O.. 1863)w ¯w q銮u ¯uyu 8 ̡ XOr

ymqXﱇS ®lNʉu Su uSu Ny

Sqcwu Awqw qw dwsT u zޛu u® N Nwl

iN Ss Hvu. Cuu Awqw oeyrSw yr luw

rTNmuw Hu ǮSqu.

Eyu¯㇮ rهu oe oeyrSw yrmu yrN

o̡uuۊ. A w㇮xχ r q yqyNSw

yrmu Xu䇮 yQ. w㇮xχr quu. Auw yr l

KuTu y䚮Sw D r oeuw:

XOrxu w㇮xχ Soe

qNSs ﱰ oedo yN ..

uǯ Uo OEQx ي

Ny w Nq U bSq ..

Cuu doT Nw S®u Nm oeSoeuTu Ku Nrw

Eu 䰇w Dqwu Hu oeoeu. C Dq qww 'XOr

xun ǮϺucӇ Xu䇮u¯yNwu Rq ک vw'

Hu oeNmuw. Cw yrmu Hlw Nr 'yq yN' Cuw

yr l Egu Now D r oeNmuw. 'wws

 

Xq㩇u AoS dw wﱚS od Xq

lS Xu u yqyNN' uu D Ssu oeqw

Nq D r uw: 'Cu ®S AqT qu. A®S NNh

ǮT Nou'. Cuu NrS yrN NryN BTuۊ Hu

Cuu ǮSu.

Au r Eyu¯㇮ rهu yyw wSNXqw S

yhԇxS Nhuw 'NN q銮u o u 15

̡ u®. S yhԇwS Nh wSNw Xq yN'

Hvu. Au r wSnyu¯㇮w S ywsw yr mNhuw

S oeuw: ' oew q 1776 Bwu q銮u R

cwwuN n yX ¯w ¯u¯c Sqqw

wSnyu¯㇮ o yqo N ®vðu y®ruw

ṵg抮 yuybqq抵o ywsPw Rq ys

rsN XNu® yo yo Soe'. ou Ku

NSu yrw wm d yu㇮S XOr ymqX Ǯ

Shwsw uNhuw D r oeu: 'u¯qw q銮u o

u® 5 ¯w Eqي wq wS Nor ® v

wm d yuµS ̡u XOr ymqX Ǯ

Shwsw uNh o.'

Cq zN y q XuwSp yQ. yu®w

Xq q yXyNoSw yrmuw. u®wXq 'wq銵

S wqy yo rs Xu' Hu, yXyNou

 

'vu: qy yX n̰rs y qo y

PQu' u¯o q銮u Sg抮w xu¹ yws

ﱇ xu¯wu u yo Hu q銮w q oeOETu.

u®wXq yrN qw w u࡮̡ uvQ

cw udw yuu qu®Nw uw

XOr ymqXnqw yoi yqo y Pw

Hu oeNmuw. Cuu Cw qu yoi Hu ǮSru.

NwS Ss 'xdq ǮNǯ uv xu䇮

Rququ' Hvuw.

19w qwu BvįSu uOu Xu䚯Sp o̡uvS

xNh yN oevuw. Cq 15-20 NrSvS o̡N vÛu

8-10 U NrSw Yuw q oe Cq NrSw yr m

o̡u Ss®lN Azuw. AS ®cw Yqp

Ku. Cu o̡u SyyS u XOrx u Nr. Cuw

Xu䚯Sp yr m ̡jN Kzޛuuw D r oeNmuw.

"q銮u NrN . 5  Xu䚯Sp u ̡u

jNzޛu ®cwYqp yo Soer" Cw yr mu

Cwݺu Nr Xy¯q. Au Aqu Auw Egu Now

'u® ﱇ Aynu Xu䚯SpS jN u Kzޛu

Xy¯q' Hvuw. Bu ry ynu "̡u

Xu䚯 xvÇ Xu䚯Sp y䊮yn u yo

 

(N 1702)" Hu q oeOETu. Cuw Egu Now

q C oe.

brǮ Soew yrmu oe⚮ymq qw w '̡

Nnw qr yqwus oe⚮ymq' Hu oe Nmuw.

Cw Cuw NOEyu Ⱊwﱇ yuyuSS uNhuT

oeNmuw. Au Cw roe H yNw qw S

®cxS uNhuT oeNmuw. A凮  Tu: "S

mu r®w Xlp v Awq ﱇ xvÇ D

uXw l Nnw qqq oe⇮ qw yq

®cxS Nh r oe yN" C S r®wXlp

v mu H nvS B v rsN rws H

r yyTu. Nn D ه uXN H oeYw

Ǯ D yىu ǮTru. Bu brǮ Soeu oeu

oe⚮ ymq Nnw w S H q roeu

C. DS Nnw NrS ur.

Au r O.. 1735 yr mu uwwu Nw 'u࡮̡

uq: Sgoeq: yuc x݄¯wwX:

XOr SyqPRqv pw Ssucl

qqNyu®w Nncqu: ٧ c®u

oew NǮ 1657w u䣮w q銮u U u

u® u ypu uw w Ss' Hvu. Cuw yr mu

̡u XOrS Ǯ Bvp x Hu ǮSru.

 

µyw S uyw u®qw yr muuw S oeu:

oe dw w '®Nqw q銮u y¯o oe Ǯ S

v u®q dw®N µyw S uyw uuN ®u

®q'. C凮 y䊮®u Shw ru D yrN ̡N

vÛuw Hu FoeuTu.

Au r O.. 1819 Nnw N oe⇮w yq ®cw

S qhԊ N yuw yq qS wSN Xq

uNhuw D r EOERru: "oew NǮ 1741w N

q銮u Q . 3 S oe xvÇ

XOrymqXﱇ Ǯwu No؇w N

oe⇮w yq ®cw bwyNo xqT S qhԊ

N yuw yq qS Su hu Nu oeu

xvÇ劮 Qhyu y䣯w 凮 Xqw u

yo S oe". C ®cw S hu Nu

oeu xvÇ Qhyu Nq D Nr YuT oeuw. KgԊ

D  NrSu Nn, Aw S oe⇮, Aw S ®c㊮

yXSuvS Nw C oeyrN Hu ǮSqu.

S yyT yrlq u Cw oe EOEQwS

Nl uqu.

Xlw wu u۰buxS 'yݰqي yNX'w

yrmNh Awqcw Xlp Xq㩇u Awqrsw

AXNwu oe⚮ S. Cuw yrN D r EOERuw:

 

"wǯǮu懮qu㚮Q㇮xvq Au®q yw Ss

qOE  u®Sr Xlp Xq㩇

wqrs抯XNw Nyw懮w Nbǯw oe⚮n qwbw

AwqbPw Xlc, w yXl uul

XmlSo NqoeOE QmqQl Nl lN

¹uwN u cww u۰bu ®q

oeyoqRq zq", C EOEQSl uc Aw

o̡u 324w wu EOEQSlw. Cw 

NǮucl Nu ®Tuw. Dqw u H

yrNxu ®q®w yrmuuw A凮 y D r

oeu: " ® xU xq  q銮u Xq u

yXﱇ ǮSq䚮® Ǯyw yuyS

yqwcч u zyhou yhcw S

uw Xl Xuuu uc ®yxS

uNh ®q抮w Xq yN" D uc®yNw O.. 1734

'¯w'w yrm uw XOr

ymqXﱇS Nhuw B yr Aqu y D

r oeu: ٧ c®u oew NǮ 1646

Bwuwq銮u Xq 5 uw XOr ymqX

ﱇS S ubw Nh ¯wSoeN

S. CSu Xlw ڊ O.. 19w qwuS

uOu ǮSuu A ub Aw K뇮

 

q㚮NwTu qw qN oe NrSw yrmNluu,

o̡u Ss®lN oe yrSw mNiԊu Aw

ȳq wu uqNTuu oeoeuTu.

Cw oe yrS yrN oe ur٩. Bu A o̡N

®vÛu Hu A凮 ySu ǮSru. As N yrSw

DS wloeu: 'SuYqp'w yrmu yrN qww

'SQy qquq uǯSoe xqwǯw ٰqu qqފ

dwycN Hu oeNmuw. C yrNw oe. Bu Aw

o̡uw Hu ǮSru. C yr mu Nw

y¯ﰚq銵 U ys y ys  ®w

yN' Hu oeOETu.

O.. 1811 'EyuqOE' Nrw yrmuw Au Nw

'oew NǮ 1733 ATw q銵 yǮ NǮy vr

rs Cu ̡y Eyuq OE yo Hvu. C凮

yrNw EOEQ

'wdwSr'w yr mu yrNw oe qiqTu. Bu

yrNw Cq EOEQS D r C: "wNOE uwq ﱇ

Xq㩇u Su uܛoewvð抮 XOrymq u z䇮S

Ǯ㊯uq AcwT oewN...u㊮ u Tu oe yo."

Cuu Cw o̡u XOrxS Ǯ Hu ǮSqu.

C凮 yrmu Nw 'Nv q銮 S oe 14 S'

 

Hu oeOETu. AcwT oewu Klw ̡u Ǯ

yuN uw Hu D yru ǮSru.

Au r 'xqN'w yrmu yrNw XOrx

ǮwTuw D r oeNmuw: "uwqw w

uwXOrymqX w vNq q銵 y¯o 

Ny u Nه yXru rx qN 

Rq" C凮 zNw oe ǮSu.

h桮u Shuw u 'O䇮NOEy'u EOEQ Tu: '

q銮u Xq u 6 Ǯ Bvqu ϊOr uS Ǯ㊮

OruSS h桮u Siuw u O䇮Pw yN'

Cuu XOrxSS Or u H Ǯuۊ Hu

ǮSqu.

"AN Pw"u Nw ON q銮 Eqيo yǮԚ

q u® Ny yﱰrs uȶq S Nw UxNm

Eli S  qwS wﱰ抮 ﱇ xvÇ Nl Aoew

yu 'wXboe Soe' Hvu. C凮 yrN 

qw EySNʺu D yr mNluT oe Nmuw. C凮

wﱰ抮 oe oOE̡Nʰ vÛN.

Cw N yrN ڡuu Cq ڡSvS o̡u

Shw, XOrxS ®O q EOEQS Nu.

EuoenS 'wdw Sr'w yr mu ¯lwoe yo

Ss®u 'qS' yXyS yuu Sr

 

ﰊoe⇮ w X氚rsN yuu Sr, AS

Bvws w ̡u h yuu Sr Sws

w Ay䚮w oeyN uN y䊮® mu 

q銮u Q uu ¯lwoe yo u yNN ®.

Cuu D yrN ̡u Shw ®N Hu SXSru.

Cw N yrS o̡u oeyr®luu AS yrN

ڡu EOEQ. AS O.. 1456 yr mu 'dwu®w' u

o̡u uq yrS凵 yYwuu. Au Nw N

Ǯ 1370w ® q銮u Q u u oewySS u

dwu®w yN Hvǵ԰ Cu. Bu yrNw oeS, ڡS C.

o̡u oeyr ®lu劮 'NOE' H yr Nw

'٧u䇮 cS u®X oeu v抯

vzqoe Nucw ¹uwNws u cw

xo uu Oru z䇮 Ǯoe YNuoS qwS Au®㇮w

xqT u¯q q銮u Q oe Xqu Xu u¯oeu

u N OE Ss' Hvu. oe u Su du C凮

xo uu OrSS, yrN YNuowS Hu

ǮSv. Au r O..1782 'qr ow'w yr mu

u Xu䇮w EOEQ D r Cu. "٧ c®u oew

QǮ 1704w ®Nqw q銮u AvN bǮ oe 10 u®

®Su u yo muq qyu bw S

⊮w  qr Nwu uXu䇮w us qN

 

xU ® BS Nyu oeu u

Nwu Xu䇮w RqN cS oe" D oeyr

o̡u Cuw hԊ Eu u® B ڡuvS Cuۺq

qu.

N yrS B NrS oew oer. Cuu q Xq䇮

N  qOEuoeuu qlNSS oev uqqSru.

o̡N vÛu D oeyrS AOENwu XOr

ymqX yRq Pw, w㇮ xχ qqއ, ®cw

Yqp C uOEu NrSw Yu Hu ǮSru. Au

'Shr' H NSu yr Nw D r oeu: 'ylS u

Sh dwu So wN NwlS ywuxy yoymqS

zw Nlu Nwlw uowru SlS uwuu

muq yrǵՇ' Cu o̡u Sg抮w u抮yN

T HlSl x囊 wu (w. 336) Tu.

yrN K q yrµ ymqSSwSoT oe oe¯SSw B

yrS ruۊ. Auu A NSTN Hu ǮSru.

O u¯ou Ku yr Nw Su yunw mu

N yuS urيu D rS Tu.

yrw mNS yOu oe NS C凮 yrSu

rur. Ku Nlu yrw qu Auw yr mNlOE

yrw AuN vÛuS qzOq. B yr

yrSw CtsS iԚN H Ky޺u Egu EOEQ Ku

 

yru. Su NǵN Xqu NwS 'Cu wN ٧

yuS ..1..Eqي ywS ..1..b Ap؇

xu¯wN ..1..CǮ yrSw oehԊ iԚN. D yrw rT

luS iԚN' Hu vu. uw S yǮՄ¯Su OE "

Su jN NǵNu Xq uu" Hu OETu. Au

r "yN ql" yr凮 N mOESw oec

oexu¯w Svu qNu vTu y䚯 S vu: "

oec oexu¯wN ̡u jvu qNlu 'y

Nql' yNu剱u mOES ywoe SN N oeS

oecu Aynu OE."

KgԊ o̡u q AuN vÛu oe zNu yr

lh D oe NrSu o̡ ju zju®㣮u XOr

x, Cq xS, A uS, j-jSu u®,

yyqS Xl  S u۰ bu, Aw

w ̡u CuSu, Eyu¯㇮, Cq oe zN,

uw XOr®l wlS oeu Shw Ay

®Nٚoe uOEuS OE Ǯ Nw NooeuTu.

NwhNu bw u®: oe u®S

l. oey wSc

NwhNN bwu®N C Hl  ǮS vUNN Bu

u®u 抮yw XqN y䚯zuۊ. D u®u S HǮ

Buu q Siԇuu Huw ul®T z yN⊮N q

AǮS BSS wmw EuS Srيq, yrNS

 

vSrيq. D wOE r CrٰXSǵ OS u oequ N

u®Sw Nq D OEQw.