<
Jainworld
Jain World
Sub-Categories  of DANACHINTAMANI

CHAPTER-1

CHAPTER-2
CHAPTER-3
CHAPTER-4
CHAPTER-5
CHAPTER-6
CHAPTER-7
CHAPTER-8
CHAPTER-9
CHAPTER-10
CHAPTER-11
CHAPTER-12
CHAPTER-13
CHAPTER-14
CHAPTER-15
CHAPTER-16
CHAPTER-17
CHAPTER-18
CHAPTER-19
CHAPTER-20
CHAPTER-21
CHAPTER-22
CHAPTER-23
CHAPTER-24
CHAPTER-25
CHAPTER-26
CHAPTER-27

bw ȳr N U

dc bw SsOE

y®hwS, OEy - 2

oeq yo u¯N SsS -

1. rOE yor :

[¯S 1 ] : BX rǮ®Nq, bw ®S C. ǮN yYw Ss, v

Awu q ; yuN : l. B. w. Eyuµ oeS l, OE bw ; yh

532, 1943 Br ; Hlw Br 1956 ; N䇮 16 - 00.

1. rOEyor :

( ¯S 2 ) : w Ssu Eqيu®u. يu CTǮ oeS v y䚯w

q ; yh 529 u 1032 ; ys r 1951 ; N䇮 16-00.

1.A. rOE yorN Spq :

OEQN: y. Xu bw ; D qq yN uqu. N䇮 3 .

2. ٩N l Cmw Nϊ :

OEQN : y. NǮNq oevO ; Soei u㇮u EyNyr ; D CTǮ

Ssu BX uw oeSsu ' ٩N ' u [ 10 w qw ]

¯r r uԉu Soew Au®w y䚯zOETu. yh 540 ; uw

Br 1949 ; N䇮 16-00.

3. yl yo.

 

®gԊN ®Xu Yq ȳq Ns Ss ; y䚯w oeS v Awu q ;

yuN : y. dwu y®lNOE ; yh 520 ; ys uo 1958 ; N䇮 12-

00.

4. yNq ww :

rN Yq yNh No, l. y o u ; yh 478 ; u

uo 1957 ; N䇮 10 - 00.

5. uܺq Soe :

wuX Nq, yYw ȳq Ss, yjq oeS v Awu q ;

OE. . y. dwu y®lNOE ; yh 300 ; u uo 1957 ; N䇮 10-

10.

6. bxı Cw s Cm l  bw Hz Sy :

OE.l.z.. u ; D CTǮ Ssu Bu®, NwhN q qﱡwmw bw

u® mu Nw يT ypNT pu. yh 446 ;

u uo 1957 ; N䇮 16 - 00.

7. c v yor Soe :

BX yuwvNq bw ®S Ǯu yYw yNq Ss [ oeqw

hwu ] . l. B. w. Eyuµ q l. OEOE bw ; v AwuN y.

Xu ; rOE yorه Spq H Ǯu OE C v

y䅺u® q ( OE y. Xu bw ) Cuu. yh 500 ; ys uo 1958

; N䇮 16 - 00 .

8. Nu Nu y®q Soe :

 

. y. NOEXu ; BX NuNu S SsSw ǮNw

TNo m, u yo Awu q, ȳq y䚯w oe Niu.

u uo 1960 ; N䇮 6 -00.

9. ®gԊN yu :

. y. boeyN ; qʊSo oeS Nǯ Uu ®gԊN Croe q

A rN - OEOEQS EOERq - yySq u®wS ȳq  oe ;

yh 326 ; u uo 1958 ; 8 - 00.

10. yXﺚr :

yuwv BX Nq ȳqu 24 q yNqu 2 yNoS Soe ( 12 w

qwu ) . l. B. w. Eyuµ q l. OE bw, v AwuN y.

Xu , CTǮ oeS v ¯ǵS ȳq y䚯w q. yh 284 ;

u uo 1962 ; N䇮 10- 00.

11. Bqww :

BX So®u Nq yYw ȳq Ss ( K®qw qwu ) : Cu

u® u¯N Eyu y ¯qS. .l. B. w. Eyuµ.l. OEOE bw

q . Xu ; v Awu q ; yh 260, u uo 1961;

N䇮 5 - 00

12. Spq Soe :

oeﰊX Nq yYw ȳq Ss ( K®qw qwu ) v

Awu q ; . y. Xu bw, H. H. . yh 96 ; ys uo

1962, N䇮 12 - 00.

 

13. OEN ¯S :

wv BX Nq bw ®S ǮN yYw yNq Ss, v

Awu, . Xu ; yh 256, u uo 1962 ; N䇮 12 - 00.

14. yn㚮 NsNǮ :

Xu Nq ȳq Ss, Cu u¯N NsS Soe u. . l. B. w.

Eyuµ q l. OE bw ; v AwuN y. Xu ; yh 368,

u uo 1964 ; N䇮 10 - 00.

15. bxı Cw cw :

OE. y. NOEXu bw, Ac D CTǮ Ssu cwuTw bw

cu Croew yYw Nvu CvwS يT pOETu.

 yu Xw Cu. yh 284 ; u uo 1963 ; N䇮 11 - 00.

16. qq yN :

BX ¯w Nq yqw ȳq Ss [ oevw qwu ] Cu

u® uwS XSw bw uxN uԉu yOETu. .l. uu®

boeyN ; yh 392. u uo 1964 ; N䇮 12 - 00.

17. rsuw Soe :

bw rs qS Ǯu 40 vS bw OEQN NrS Nwu. .l.

uu® boeyN ; yh 200; u uo 1965 ; N䇮 5 -00.

 

18. y - y :

¯w qȶu Rq yo Ss. OE. l. . z. boeyN Cu

v Awvq ; yh 158 ; u uo 1966 N䇮 5-00.

19. HtNOE lOw Cw bxı :

bw BXw ȳqT yryv oeqyou CTǮ Ss. OE.l.N. .

Sx ; yh 302 ; y.. 1967 ; N䇮 12 -00

20. bw  By¬ OECy®:

bw BXS qwqN A¯㚮. l. N.d. NyhT N䇮 6 - 00.

21. y®u :

®Su dwwX Nq ȳq N. Cu Nuw Uuqu H yuS

yr9 yu  Sm. D QlNu ®.y9ws rs9N

Xq䉱u. .y.H.d.Nj; N䇮 10-00

22. qNl®N--NX :

ﱰ q®uX9 Yh bw N BX Ǯu Ssu, ȳq

Ssu OE y.uQd u XxNw Nwlu Axv Nhu. Au

yr yuN Aw懮s9, As9S ou. Nwlu Ey Ku yr

Bu¯vu B9q9 Yq qNlNw Cu Su. OET

l.OE bw A 'qq⚮Xχ' Cu. u® Nwl NSu Awy

yuS Nw u. ȳqu ®N N, yǮSu Nmu oeu

Ssu. d9 An؊ q u XXX11+669 yhS. u

uo 1960;N䇮 15.00

 

23 bw u®9 :

y.NOEXu 􇮱 v Ssu Nwl Awuu. uܺqX9 y.

N.®c S, q ,u N bw C u Nwmuۊ. N䇮

5-00,

SsS :- ¯q Soe, u®9y, Wwo9, u®9qN

uOElS.

:

yN, dc SsOE

qǮ ®w,UhwS, OEy--2