Au¯ : Ku

l. B. w. Eyuµ Oq

1.    A dwu qu UhS

2.    A dwuCoN whS.

 

l. B. w. Eyuµ Oq

1.    A dwu qu UhS

l. B. w Eyuµ㇮ bwu, yXu, yNq ¯ǵ q q qS 20 w qwu w u溚, yu¯yN. u®N ; Nwl wmw cw yq䊮. XT Ǯu Au Nyu b u㩇u Aqq BrⰇq q xǵՉu qw D qSS AzNl, AS Bqx u®wSu u¯S. Cvw zS utSS, dbӚSS q AwN u溚S Nl A u®w o NlS u Auc SuǮ BT uT Nm A Nu  QS. q q dwuuN A Nmu Bu XS, hԜu uS, SuN EyuS, Nwu B Bvu uSu Cvw u vh, A S Cu ww Sw H劵lw YNu D Eyw㚮S yQ Eu۰u ww ¯w.

B®u l. Eyuµ㇮ dwu qu UhSw wwzS quN :

1. S d YNʰm qOw uS Su Eyu¯㇮ Nhu v. 6-2-1906 u A cwq. qu-qS Suwu A A ysN o Nwlu Bq.

2. u®N ow S TTd Ag ʩw Tuۉq. u A Nc ow Nyu b q S 諸Sw NcS Aqq yvu T, 1928 u㩇vu q-yNqS .H (Bw) yuw ylu. D Hl NcS qNqي Au®㇮wu Iyh Cu No, ynS T A ®lN Lh u®w vq SS , Sl 㚮Sm 1930 yNq-q ǮS H. H. yuw uw SuvS ylu.

Au b Ndw yNq AuSv Ǯu yu¯yNT xNSl. uu Ny yhou xSu. Au 1930 u 1962 Tw vU AvÇ b Ndw yu¯yNT Eu, q A u q Ssyuw, u®w Cqv qS EyN Q u®wSu.

3. 1939 u㩇vu BTw Nu Aqq yrqu m. g. yuw ylu.

4. 1939 u 1942 S u㩇u S X ʩ BT, EX u®wS qw AzNl.

5. 32 ǮS vU q AQlwq 1962 b Ndxu xqيu.

6. 1962 u 1971 S Nyu d u㩇u .d.. (AwuwuvS) Hh yyµT N mu. Au, Au AvÇ B u㩇u N ¯Su mwT Q u q BTw EyNyr l. H. d. y wYw NST, Br ST, u㩇N Siԇu qv wuT umu.

7. 1971 u㩇u zh bwzju yN yu¯yNT, Q㚮ڊT xN Sl, 1975 S D zjN ®uu wv O, Auw bw q yNq Au®㇮wS qq q yo ub qNٰqي ¯SwT yru.

8. 1975 Au xqيT Nyuu q wS T, N vwS Au 8-10-1975 K u uUqvu Nw Eu.

D Hh yQ UhS yrquq, 1930 u 1975 Tw vU Nwu l. Eyuµ㇮ yPq yu¯yNT, SsS yuNT, u®NT, bwzju yNT AUN muۊ;  u®w Svuۊ. D u®w Sq-SoSw AqSS AN. Aw vT ww Kulw q C ERu EYq :

lNw vwyrN 1-2-1971 u yNhu (AuyrxvÉu Nh) vۇuw C ywXϋuTu. Au l. Eyuµ㇮u㇮u zjw ANu u® :

Vice-Chaneellor shri K.L. Shrimali and Prof. D. javare Gouda deserve to be cogratulated on persuading Indias great Scholar Dr. A. N. Upadhye to decorate the Jaina Chair instituted by the renowned philonthropist donor Shri Shanti Prasad Jain, Delhi. The Academic circles here rightly feel that with the appointment of the 66-year old Dr. Upadhye, the University of Mysore has become richer today. u㩇u v yu o y uwu ry䚯u bw urىu uT zh bwzjwݩN, ¯qu w u溚 l. B. w. Eyuµ㇮w Kzu Nyr N. H. q yu¯yN m. cSl AwuwS yq䊯Tuۊ. (Au) C uyS, yu¯yN S 66 w l. Eyuµ㇮ D xoOu  u㩇 Cu AvN qTu H AxN T mvu.

HS D v As T BSNu, ww CuN vu Cwݺu Ǯw ¯r bwzju xuNTu Xu bwu wwS ruuq-C y䚯zu AN. B Tu : ¯r bwzju Au®㣮Tu ry䚯u bw  u㩇u EyNyrSS ruq : l. Eyuµ A Ny h S uu, bw zju ywST  ySw xlSu. BS l. N. H. , y. cSl. l. Eyuµ㇮w D n Kzu. D u Eyuµ㇮ Nyu q dww u.

D EQN Awu®T Cwݺu Srw C u wwS Ax Hqu; D yu, Au l. m. . yg NwhN u㩇u q- yNq yu¯yN uۇuw Nޛ, l. Eyuµ㇮ Auw N넵Nu l. yg SS l. Eyuµ㇮ q䊮 Bu y. . . T Pq uۊu, Bu l, Eyuµ㇮ zxu nu q qw Nyu h u¯lN u u®Suu wyNT ǮT y. TS ru v NwhN u㩇u BTw yu¯yNS mq. D v xcu Nyu ww N qu q wwS QYqT ruvq.

2.    A ON dwuCoN whS :

1947 ww b Nc uS, l. Eyuµ㇮ bw ut rSu (bw mSw) Bouu XN (yglg) y xu  lruۊ. AwN ǮSS A Cu B Xn lruۊ, A Ss B xu w Ahu Ku ¯STq; A Au®㇮w-u®w 㚮Su Nn Au Ku ¯STq. Au Ny ou i u Ku ul c, Ss-y¯SvS Hu Norq. Au HlvS Ku YN gw gy-h, vS Ku B QY Crq.

Aw No u Su S A yu u㊵u YSrq. A ulw wS Nlu ® yb, mu qw (q N u) h, Auu Nu q, Ny Niw NwlNu ک uu ® O, Luu, u qwTruu. No u OS wSQ uvS, wm Sq m, Alw ux qwm Nruۊ. D N A u by g Tp ﱰyOu S Nhlu q mS yq xu凮, q xryu S NiԚu ``u®'' H w q q xu凮 Srq.

b u yu Fh TNl l. Eyuµ㇮ S gS A ®Ǯo Ǯ yoTrq. yb, h, N X Euu Nh, q N gzS, N N, bw mTw q xvu h q٩ q Alm, Nl utSlw wSQvu qwm, wT y dwvN Sruۊ. A ysw, uw , yYqw qwm, ﱰyu Cu A q䊯u rws yhn ASmS T, q q g lu, q xNq uwvw Au®㇮w QwS S݊Sruۊ.

w u q, AS qNʺru cw yr,  SlN, K oS-S u® Squ yuvS, BS qNʺq Au, zr, qSlw T Cruۊ. k u®u Nquu w k Nwl Hl ¯ǵSwlruۊ. Aw Noulw A ¯ǵ qwl yyj ChNmuۊ. ww bw mTw ﱰyuu YquS mS (Ԍ) uu b Ndw Luruuu, l. Eyuµ㇮ yu H u yX vuw. u A by xS劮S, ww u¯lN u  Nl, zHX. m. q Cq u®w S S BSS No A凮 µi Nlru. ST A D S ON dwu S ww XwT wTu. DS CS wwzu.

l. Eyuµ㇮ SoSu, q®O, dw®O, q yu, qy q Nu uOw r, q H S Nq NlS Nluu, y FS gS A yu i, w lruۊ. vw b dwvN µi. cqS Kul Oﱰh Alhvu.  BSrq. S u-w Hl BSvu A u qyيT q yu dww NuT ChNmuۊ.

l. Eyuµ㇮ Ndw Ayh yu¯yNT Hu Noruۊ. ک u, uSyo, AXNgT uu h-h-g (bNh q), Eqي NwhO yg, wSQ- XNm AXNgu Ǯu . . w݊w ruۊ. BS b Nc F Awq. y. Eyuµ㇮ Ahu w y¬w CuS Eu yu¯yN Aw Buvu Noruۊ, lw ǮT, y, NuoS lw, Xu u zxylw g lruۊ. BS Cw݅ yNq yu¯yNu (u l. Eyuµ㇮ Ǯ BTu) l. UhS A u Nq qwlruۊ, XYruۊ. utSu y w S u xq Aw No uS, Nl Huu, Nlw xq A SS, uSS y Y u¯w S Nruۊ, q N嚮SS rS T T, Au¯yw N T, SsN u, q Xu Txu wu qu yNSw , w lO qSu Au O, Sw q vXNwN qlT, b 4-5 Sg S xu¯wT q xN qruۊ. Cu A Ndw dwu wu Yq.