Jainworld
Jain World
Sub-Categories of GLOSSAIRE

 

 
 
 
 
 

U�� Upashraya �� ���� �̴�

Upashraya�� ��� ����sadhus**ü�� ��.

upashraya�� ū ���� �� �ణ �濡 ���� ������ ��� �̴�. �װͿ��� ������ �Ǵ� � ���� �ְ��� �� �׷��� ���� â�� �ִ�. Upashraya���� ��, �� ���̴�sadhvis�� ���� �ణ ������ �Ǵ� ħ�븦 �����ϰ� � ������ ���� �ʴ´�. ����sadhus��sadhvisü�簡upashraya�̶�� �θ��� ���. ��⵿�ȿ��� �����ϰ� 1���� ��ҿ� �ణ ��sadhus��sadhvis�� ������upashraya�ȿ� �Բ� ���ÿ� ü������ �ʴ´ٺ��ٴ� ���� ���ϰ�sadhusü������ �ʴ´�. �׷��� ������upashraya�� �ٸ� �ð���sadhvis�� ���Ͽ� ���� �� �ִ�.

samayika�� �ٸ� �������� Ȱ���� �����ϳ� �����ϱ� ���Ͽ�upashraya�� ȣ�ֿ� ���Ͽ� ���� �̿�ȴ�.

sadhus��sadhvis��Upashraya�ȿ� �׵��� �������� ���Ǹ� �����Ѵ�.

* S�� �ؿ� ���ʽÿ�