Jainworld
Jain World
Sub-Categories of GLOSSAIRE

 

 
 
 
 
 

���� �ǹ�
   
Anutseka: �ڱ� ������ ���� �Ǵ� �޼��� �Ÿ��� ��.
   
Anuvichi-bhashana: scriptural������ɿ� ���� ����.
   
Anuvratas: �� ����ɷ����� ������ �̼����ڿ� ���Ͽ� �ͼ��Ѵ�
   
Anuyoga: ����; postcanonical������ �׷�
   
Anvaya: ���ȿ�Concomitance
   
Anvayadharma: ��
   
Anyatarasiddha: 2�� ��� ���̵��� ����Unproved
   
Anyathanupapatti: �ٸ� ����� ���� ��쿡 ������� �Ұ��ɼ�
   
Anyatvaanupreksha: Sepatateness. Otherness. ����, ���� ���� �� ģ��, ���� ��ü, �� ����, �׵��� ��� ����ϴ� �� ���� ��¥ ���ڿ��� �и��Ǿ�.
   
Apadhyana: �ٸ� ����� ���� ��.
   
Apara(Samgrahanaya): �� �ñ� (�Ϲ�)
   
Aparamarthika: ����
   
Aparigraha: Nonpossession
   
Aparinamin: ������ �ʴ�
   
Aparyapti: Undevelopable; ��ü�� ����ϰ� �����ϱ��� �Ҵ���.
   
Aparyavasita(Srutajnana): ���� �ִ�
   
Apavartana: �ð��� ���θ���karmic������ ������ ���̴� ������
   
Apaya: ���� �Ǵ�
   
Apayavicaya: ���簡 ����� �� �ִ� ��տ� ����
   
���� ��ü��kayika: �� ��ü
   
Apradhanacarya: ����acarya
   
Apramanatva: ��ȿ
   
Apramatta-virata: ������ ������, �ϰ� ��°gunasthana�ǿ��� �ƴϴ�vitiated
   
Apramatva: ������ �� ���
   
Aprapyakaritva: �Ÿ����� �ൿ�� ��
   
Apratipatina: �� ��ȭ
   
Apratita: �˰� �ִ� ��� �ʵ� �ƴ�
   
ApratyaVekshita: ������� ���� ��������.
   
Apratyakhyana-kriya: ����� �ؾ��Ѵ� ������ �������� �ʴ�.
   
Apratyakhyanavarana: ����� ������Obstructors
   
Apratyakhyanavaraniya: ���, ����, å�� �� ����� �����Ͽ� �κ����� �ͼ��� ���� ����.
   
Aprayojaka: Immaterial
   
Apta: Ȯ����
   
Apta-vacana: Ȯ���� ������ ��꼭
   
Apurva-karana: ���� �������� ���ʰ� ���� ��޿� �޼��ϴ� ����
   
Arahamta: arhat�� ����Prakrit
   
Arambha: ���� ���� - �����ȿ� �õ��� ���Ͻʽÿ�.
   
Arambha-tyaga: �ܼ��ϰ� �������� ���� �� ������ ��ȭ.
   
Arambhatyaga-pratima: ��ŵ��� ��� ������ ���Կ��� ö���ϴ� �� 8 ��
   
Arambhaya-himsa: �쿬�ϰ� �Ǵ� ��������� ������ ������ ����� ����
   
Arapa: �߰ſ� �Һ�; ���翭; , ���� ���� �������μ� �ٸ� ����� �߰ſ� ȭ���� ��ü�� �׷��� �ƴϴ� �����ڿ��� ������ �¾�ȿ� ���縦bodied.
   
Arati: �� Ȱ�� ���� ���ؼ� ����.
  ���� ����ġ�� ��
   
Arcana: ����
   
Ardhanarachasamhanana: �� ������ �ʴ� �յ� �� ��.
   
Ardha-phalaka: Svetambara�����簡 �����ϴ�Loincloth
   
Ardha-pudgala-paravartana-kala: ������ ������ ����, ���־ȿ� ��ȿ��karmic������ �ݳ��� ������ ����Ұ��� ���� ���� �䱸�Ǵ� �ҿ� �ð�
   
Arghya: ������ ����
   
Arham: arhat�� ������
   
Arhat: ��ġ�ִ� ������ ���Ͽ�; kevalajnana�� �޼��ߴ� �� ������ ���� ����; kevalin�� ���� ���Ǿ�
   
ArhatKevali: ���� ��
   
Arhat-Bhakti: Arhats���� �ֿ��� ���.
   
Arihamta: arahamta�� ���� ��ü
   
Arpitanaya: ����� ����
   
Arpitanayabhasa: Ʋ�� ����� ����
   
Artha: ������ �ǹ�
   
Artha(Kaladigata): ��ǥ
   
Artha-kriya: �Ͻ����� �ɷ��� �
   
Artha-kriyasamartha: � Ȱ���� �����ϱ��� ������
   
Artha-naya: �ǹ��� ����
   
Artha-nayabhasa: �ǹ��� Ʋ�� ����
   
Artha-paryaya: ��ǥ�� ����
   
Artha-prapakatva: ���� ���
   
Artha-pratipadaka: ������ ����
   
Artha-samvedana: ��꼭�ȿ� ����ϴ�
   
Arthavagraha(Matijnana): ��ǥ �ǽ�
   
Arupi-ajiva: �������� 4, ���°� ����dravyas
   
Aryika: Digambara������ ����
   
Asadgunaudbhavana: �Ͱ��� �������� �ʴ� ���� ǰ���� �ڱ� �ڽžȿ� ������.
   
Asamgrahika(Naigamanaya): �� �Ϲ�
   
Asamjni: ������ ������ ���� �߷��ϰ� �� �� ����
   
Asamkhyata: ������
   
Asampraptasripatikasamhanana: Ǯ�� �յ��� ��.
   
Asamyama: Nonrestraint
   
Asankyatanu-Vargana: ������ ���� ����
   
Asarira: ��üȭ���� �ع��Ͻʽÿ�; siddha
   
Asat-khyati: �������� �ʴ� ���� ����
   
Asata-vedaniya: ���� ����; ������ �������� ����. ���� ������ ������ ����
   
Asata,Asatavedaniya: ������ ����
   
Asatana: �Ұ�
   
Asatavedaniya: ������ ����
   
Asatpratipaksatva: �� ����
   
Asatva: Non-existence
   
Asatya: ����
   
Asatyamana: Ʋ�� ����
   
Asatya-Vachana: Ʋ��
   
Ascarya: Ư���� ���
   
Asharanaanupreksha: Unprotectiveness; ��蹫å. ����karmas�� ���뿡�� ����� �̴�. ����, ����, ���, ����, ���д� �̾ȿ� �Ǵ� �ϻ������� �츮�� ������ �ʿ��� ��� �̴�.
   
Ashrava: ����
  �װ��� ����, ����, ��ü���� Ȱ���� �̴��ȿ� ���ǿ��� ������ ���� ������ �ŷ�.
   
Ashravaanupreksa: ����. ��r���� ������ ����mudane������ ���� �̰� ����,etc.�� ��ǰ �̴�.
   
Ashubha: �߾��� (��ü).
   
Ashubha-nama: ���� ��ü ����� ��r��
   
Ashuchianupreksha: �Ҽ�. ��ü�� �Ұ��ϰ� ������.
   
Asi: Į; ����
   
Asiddha(Hetvabhasa): Non-existence
   
Asiddhata: Unproved����
   
Asiddhatva: �������� �ʴ�
   
Asiddhi: ������ ������ ����� �� ���� ��
   
Aspasta: �Ҹ����
   
Asrava: Karmic����
  ������karmic������ �ʴ��ϴ� Ȱ��.
   
Asraya: Substratum
   
Astanga: (samyak-darsana)�� 8���� ����
   
Asteya: ��ġ�� �ʴ�
   
Asthira: (����, ����� �Ҿ����� ��ȯ).
   
Asti-kayakaya: ������ �ִ�
   
Astikya: �����Ǵ�
   
Astitva: ����
   
asubha����b��-��r��: �ǰ��� ���� ��r��
   
Asva: ��
   
Aticara: ���� ���Ͽ� ���ԵǴ� ����
   
Atidesavakya: ����� ��
   
Atisaya-ksetra: ���� �ߴ��� �����翡 ȸ�յǴ� �ű��� ����� �Ͼ ���
   
   
Atithi-samvibhaga: (������) �մԿ� ����
  �װ��� ��ǰ��ascetivs�� ���̱����Ŀ� �ڱ��� ������ ������ ���� ���Ͽ� �ͼ��� ������ ��.
   
Ativyapti: �ٶ������� �ʴ� ����
   
Atmaninda: �ڱ��� ���ڸ� ����
   
Atmaprashansa: Ī����
   
Atman: ��; ����
   
Atmanubhava: �ڱ� ������ ���ݾȿ� �ӹ���
   
Atmarthatva: ���ڸ� ���� �ǹ��ϴ�
   
Atmarupa(Kaladigata): ���
   
Atmasad-gunauchchhadana: �ڱ� ������ ���� ǰ���� �������� ����.
   
Attaraguna: �� �̿� ���Ͽ� ������ ������ ����, å, �׸�, ����,etc.��i.e, ����.
   
   
Audarika: ��ü
  ��� ���� �� ������ ��ü���� ��ü.
   
Audarikamishra: karmic�� �ǰ�.
   
Audarikasarira: ���� ���� ��ü
   
Aupapadika: �ڿ������� ǰ��
   
Aupasamika: ����
   
Aushbha: ���θ�.
   
Avadhi(Jnana): ���÷�
   
Avadhi-darshanavarana: �ð�conation��Ӱ� ��.
   
Avadhi-jnanavarana: �ð� ���� ��Ӱ� ��
   
Avadhidarsana: �ǽ� �����ϴ�avadhijnana�� �Ҹ���� ����
   
Avadhijnana: ���÷�Supermundane����
   
Avagaha: Penetrability
   
Avagraha(Matijnana): Ȯ������ ����
   
Avaharana: ����
   
Avaktavya: ������ �� ����
  ���� ǥ���� �� ����
   
Avamaudarya: ������ �� ���� ���� ��� ����
   
Avamodarya: �ڱ��� ����Ѿ�, �Ǵ� �� ���� ���ٴ� �ͺ��ٴ� �� ������ �����Ϳ��� -- �ܺ� ������ ���� �Ŀ��� �ִ�.
   
   
Avantarasamanya: �Ϲ����� ����
   
Avapodvapa: ���ſ� �߰�
   
Avarana: ����
   
Avaranaksaya: ������ �ı�
   
Avaraniya: ��Ӱ� ��
   
Avarnavada: ���� �ų� ���̴�karmicmatter(Darshana)�� ������ �ȴ�.
   
Avasarpini: �ϰ��ϴ� ��
  Regressive�� �ֱ�
   
Avashyaka-parihari: �ڱ��� 6���� �߿��� ���� �ǹ��� �������� ����
   
Avastu-nirbhasa: ��ǥ�� �ٷ�
   
Avasyaka: �ٺ����� �ǹ�
   
Avaya(Matijnana): ���� �Ǵ�
   
Avayava: ��ǰ
   
Avicyuti: ����� �޹�
   
Avidya: ����
   
Avinayeshu: ������ ���� �ൿ��??????�� �׵�
   
Avipaka-nirjara: �ݴ� ��r��, �Ǵ� �ݿ����� ������ ���Ͽ� ���� ���ܵα� ���Ͽ� ��r���� ������.
   
Avirata: Vowlessness�� �� ����. Vowlessness.
   
Avirati: Nonrestraint
   
Aviruddhanupalabdhi(Hetu): �� ������� �Ұ���
   
Aviruddhopalabdhi(Hetu): �� ������� ���뵵
   
Avisamvadakatva: �� ��߳�
   
Avisvagbhava: ��� ��l-��rv����v���
   
Aviveka: ������ ����
   
Avrta: ��Ӱ� �ϴ�
   
Avyakta: ��Ȯ����
   
Avyaktaksara: �Ҹ���� �Ҹ�
   
Ayaga-pata: Votive����
   
Ayariya: acarya�� ����Prakrit
   
Ayashahkirti: �Ǹ�; �Ͱ��� ���� Ȱ���� �ϸ� ���, �Ǹ��� ������.
   
Ayoga-kevalin: , ������ �տ� ��þȿ�, ��� ���� Ȱ���� ������ �����kevalin�� ���Ͽ� �޼��Ǵ� 14gunasthana
   
Ayu: ���� ��g��-��r��
  ����.
   
ayu����-��r��: �� �ϻ��� �氣�� �����ϴ�Karma