Jainworld
Jain World
Sub-Categories of 후배를 위해 학습 - 색인

 NAVKARCMANTRA

CJAIN명령 및CJAINCSCRIPTURES
24TIRTHANKARAS
SADHU과SADHVI
SAMAYIK
사원에 감
NAVTATTVAS
JIVATATTVA
GATI

AJIVATATWA

시간 주기
PUNYA과CPAP
5)에SINS(1의 근원
11)에SINS(6의 근원
18)에SINS(12의 근원
LESHYAS
BHAVANAS
CKARMA의 이론
코끼리 및 장님
CJAIN기호
CMEGHARATH임금
GAUTAMSWAMI
ACHARYAHEMACHANDRA
어머니TRISHALA의 꿈

juniors(5)�� �����н�

SAMAYIK

Samayik�� �츮�� �츮�� �̿� ����� �°��� �غ���Jainism�� ���� �߿��� �ǽ� ������ �Ͱ� �̴�. samayik���ȿ�, �츮�� �츮�� ���� ����, ��� ��ȸ, �Ǵ� �б� Ȱ������ �����Ű�� 48 ���� ���� 1���� ��Ҿȿ� �ɴ´�. �� �ð��ȿ�, �츮�� �������� å�� ������, �⵵�ϳ�, �����ϳ�, r�ʾ�ry�� �����ϳ�, ����� �Ѵ�. samayik�� �����ϱ� ������ �տ�, �츮�� �츮�� ������ ���� �����ϰ� ������ �����ϰ�, �׷���samayik�� ���� ��Ű�� ��� �� ���� û���Ѵ�. �츮�� ��ũ ���� �Ǵ� � ���� ��縦 �������� �ʴ´� ���� �Ǵ� ������ �ٷ� ������ ���ý�Ű��. ����� �������� ��ȣ �̰� �츮�� û���ϰ� ����ϰ� ü���ؾ� �Ѵ� �� �츮���� ��¿� ���Ͽ��� ������ ���´�.

�츮��samayik���ȿ� �ʿ�� �ϴ� ǰ���� ��� �츮���� �ణ �������� Ȱ���� �����Ұ��� ���� ���̴�asan,muhapati,rajoharan,ghadi,anupurvi, r�ʾ�ry �� �������� å �̴�. rajoharan�� ������ û���ϱ������,asan�ɱ� ���Ͽ� ������. ���� ���� ���Ͽ�muhapati�� �̿�ȴ�. �ٸ� ����� �׵��� �վȿ� �װ��� ������ �ִ� �׷��� �׵��� ���� ���� ���Ͽ� ��� ����� �װ��� �Ű� ���ϰ� �ִ� ���� �׵��� ���� ���� ���Ͽ� �̿��Ѵ�. muhapati�� �Կ� ���⿡�� ���� ����ü�� �����Ѵ�. �츮�� �Կ��� �츮�� ���� �׸��� ������ ���� ���� ���� ���縦 ������ �����ٵ� �ϱ� ���Ͽ� ���� ����Ⱑ �ȴ�. muhapati�� ���� å�� �������� ����ħ�� ���´�. �츮�� �츮�� �ٸ� ����� ���Ѵ� ������ �����ؾ� �Ѵ� �� �װ��� �츮�鿡�� ��ȣ���μ� ���� �����Ѵ�. �׵��� ��ġ ���� �ʴ´� �ϱ� ���Ͽ�,rajoharan�� ������, �׸��� ���� ������ �ִ� �������� ����� ���� ���� �츮������ �� ���� û���ϱ� ���Ͽ� �̴� �̿�Ǵ� ������ �� �Ǵ� ���� ����. �׶� ������ �м����� �ʴ´� �ϱ� ���Ͽ� ������ �۱� ���Ͽ� �����ΰ��� ������ ������Samayik���ȿ� �ȴ� �ؾ� �ϸ�rajoharan�� �̿�ȴ�. ghadi�� �츮����48���� �ð��� �˰��� ���� ������ ���� �̴�. samayik���ȿ� �ٸ� ����� r�ʾ�ry��Navkar��tr���� �����ϴ����� �𸣴�anupurvi�Ǵ� ����п� �߰��� �ϴ� �����𸥴� �׷���, ��� ��� �������� å�� �д´�.

samayik���ȿ�, �츮�� ������ � ������ ���ý�Ű�� �ƹ��ų��� ���ϳ� �����ϸ� �ȵȴ�. �׷� ��߿�,samayik�� �����ϱ��� �տ� �츮�� ������ ���� �ʴ´� �ϱ� ���Ͽ�, �츮�� �츮�� ��� ����, ����, �� �ٸ� ������ ����� �Ѵ�. �츮���� �� �ð����ȿ� �� �������� �������α� ���Ͽ� �츮�� �츮�� ģ�� �� ���� �Ͽ��� �˷���� �Ѵ�. samayik���ȿ� �츮�� ����ϸ� �ȵdz�,sensual��, �Ǵ� �������� �Ϳ� ���ý�Ű�� ���� ���� ������ ������ �ʴ´�. samayik���ȿ�, �츮��ahimsa(������)�� �� ���� ������ �� �ִ� �ϱ� ���Ͽ� �츮�� ��� ���� �����ȴ� �� ���δ�. �츮�� �츮���� ������ ����ϴ� ��ǿ� ���Ͽ� �������� �ʴ´� �ϱ� ���Ͽ� �츮�� �����, �����Ų ��Ҹ� �����ؾ� �Ѵ�. �׷� �и��Ǵ� ���Ƕ�����, �츮��samayik��48���� ���� � �������� �;ȿ� ����� ���� �ʱ� ������, �ϻ����Ͽ� �и��Ǵ� �ϻ� ��� ��� �츮��sadhus�� ���� �̰�. ����, �� ������ �츮�鿡�� ������ ������ � �Ϻ��� �ְ� �� ����ȿ� �츮���� �����Ѵ�.

���� �����ϱ� ���Ͽ� �츮�� ��, �ӷ��� ���� ǥ�� ��´� �� ���� ���� �ٸ� �츮�� ���DZ��� �ؾ� �ϴ� ���� ��, ���� ������� �츮��samayik�� �����ϰ� �ִ� ���� � �������� �츮�� ���Ͽ� �޸��� �ʴ� �츮�� ���DZ� �ؾ� �Ѵ�. �츮�� ���DZ����� �׶� �츮�� �츮�� ������, ���ο� ��ü Ȱ���ǿ���samayik�� ������ �� �ִ�. 10���� ���� ���� �ִ�: 1) ������ ��, 2) ����� ���� ��� �� �� ���Ͽ�, 3) ������ ���� ��� �� �� ���Ͽ�, 4) �Ÿ��� �� ���Ͽ�, 5) �� ���Ͽ�, 6) ��ʱ��� �����ȿ� �� ���Ͽ�, 7) ��ʱ��� ������ ���Ͽ�, 8) ���ȿ� �ǽ��� ����, 9) ������ �� ���Ͽ� �ֱ� ���Ͽ�, �׸��� 10) ������ ���Ͽ�. 10���� ���� ���� �ִ�: 1) �д��ϴ� ������, 2) ���� ������ ����� ���Ͽ�, 3)non-religious������ �̿��� ���Ͽ�, 4) �ݷ��ϴ� ���϶��, ��� ������ �������� ���� ����, 5) 7) ��̸� �����Ÿ��� ���Ͽ�, ������, 6) 8) �������ϰ� ���� ���Ͽ�, 9) ���ո��� ������ �����ϱ� ���Ͽ�, �׸��� 10) Ư�� �� ����� ���Ͽ�. 12���� ��ü���� ���� �ִ�: 1), 2) �����ǰ� ������ ��ҿ� �ɴ� ���Ͽ�, 3) ������ ���� �ʴ� ���Ͽ�, 4) ��ü��, 6) ���� �������� ����,home�ȴ� ���Ͽ�, 5) 7) ���� ��ü ������ ���� ���Ͽ�, 10) ��ü�� û���� ����, ������, 8) �μ��� ��Ŭ���Ͽ�, 9)11)������ �ڼ��� �ڱ� ���Ͽ� ���� ���� �� ����, �׸���12)��. samayik�� �ϴ°��� ����ϰ� ������ ��� �̱� ������, �Ұ������� �ʴ� ���� ���.

�� ���samayik�� ���ο�karmas�� ������ �����ϱ�ȿ� �츮���� ���� �츮��samayik���ȿ� �ϴ� ���ɾ��� �츮���� �츮�� ������karmas�� ��� �����Ұ��� ���´�.