Jainworld
Jain World
Sub-Categories of 후배를 위해 학습 - 색인

 NAVKARCMANTRA

CJAIN명령 및CJAINCSCRIPTURES
24TIRTHANKARAS
SADHU과SADHVI
SAMAYIK
사원에 감
NAVTATTVAS
JIVATATTVA
GATI

AJIVATATWA

시간 주기
PUNYA과CPAP
5)에SINS(1의 근원
11)에SINS(6의 근원
18)에SINS(12의 근원
LESHYAS
BHAVANAS
CKARMA의 이론
코끼리 및 장님
CJAIN기호
CMEGHARATH임금
GAUTAMSWAMI
ACHARYAHEMACHANDRA
어머니TRISHALA의 꿈

juniors(22)�� �����н�

GAUTAMSWAMI

Gobargaon�� �����ȿ�607B.C.�ȿ� ��, ������ �� ����Vasubhuti�� �θ���PrithviGautam���� ()Indrabhuti�̶�� ����� �Ƶ��� �־���. �״� Ű �ǰ� �߻����. �׿��Դ�Agnibhuti��Vayubhuti�̶�� ����� 2���� �������� �־���. ��� 3���� �� �̸� ���̿�Vedas�� �ٸ� �Ƿʾȿ� �����ߴ�. �׵���Magadh�� �����ȿ� ���� ���� ���̰�, �ߴ��� ���� �̾���. �׵��� ���ڿ���500���� ���ڰ� �־���.

�� ��Apapa�� ���þȿ�,Somil�̶�� ����� �������� ���� ������Yagna(������� ��)�� �����ϰ� �־���. ��쿡 ���� 4õ���� �����ο� �ְ�, �׵���̿� 11���� �������� ���� �־���.

Indrabhuti�� ���� �����μ� ������ ����. Somil�� ������ ö���� ö���� �Ŀ��� �̰� �ĵ��ȿ� ���� �ູ�ߴ�. ��ü ���ô� �׵��� �� �� ����� ����ϱ� ���Ͽ� ���� �ִ� �� ��ǿ� ���Ͽ� ����ߴ�. �ް��ϰ�,Somil�� ���� �ϴ� ���縦 ���� ������� ��ġ�� �Ʒ��� �� �����ߴ�. �̰��� ���� ���� �Ŀ��� ����ȿ� ������ �����ٵ� �� �״� �����ߴ�. �״� ���ߴ� �����,"�ϴÿ� ����, ���� õ�� �츮���� �����ϱ� ���Ͽ� ���� �ִ�." ��ü ���ô� ������ �ϴ��� ���� �־���.

�׵��� �����, �ϴ� ����� �׵��� ��ġ�� ������ �ʾҴ�, ��� �� ����߸��� ����. �ϴ� �����MahasenForest�� ���Ͽ� �������Mah5avir�Ծ��� �ֿ��� ������ ������ ���� �װ� ����ٰͰ� ����Somil's�ھƴ� ��� ��������. Indrabhuti�� �� ��ǿ� ���Ͽ� ���ϰ� ���� �ھƴ� ���� �����. ���� dz����Sanskrit�� ������� �ʴ� ��Mah5avir�� �̰�, �׷���ArdhaMagadhi�� �Ϲ����� ���� ��."���Ѵ� �� ���� �״�,"�� �ڽſ� ���� �����ߴ� ��Mah5avir�ȿ� ��δ� ���� �ܼ��� ���翡 ���Ͽ� �е��Ǿ���. Indrabhuti�� �ٽ��ѹ� �����ߴ�,"Mah5avir�� ������ ����� �ݴ��ϰ�, �װ� �׶� �츮�� �⼼�ϸ� �������� �츮�� ���踦 Ǯ ���̴�. ���� �׿� ����� ���̴�." �׿� �����ϱ� ���Ͽ� �״� ������.

Mah5avir�� ���� �̸��ǿ��� �׸� �θ������μ�Indrabhuti�� �׵��� ���� ���� ������ �ʾҾ� ��� ȯ���ߴ�. Indrabhuti�� ���, �׷��� �̿� �ݴ�� �״� �� �ڽſ�,"���� �𸣴°� ���� ���ߴ°�? �װ� ���� �̸��� �˰� �־��� �� �� ���� ��� �ʴ´�. ����."�����ϰ� �ִ� ������ �װ� �˰� ������ ���� �����Ѵ� ���� �־��� ������Indrabhuti's�������� ����Mah5avira�� �˰� �־���. �ߴ��� ���ڴ�,Atma(��)�� ������ ���� ��Ȥ�� �־ �� �ڽſ�,"���� ���� ������?"�ǽ��Ѵ� �� ���� �� �־Mah5avir�־��־� ���,Indrabhuti ,"Indrabhuti���ϴ�, (��) �ǽ� - ���� ����Mah5avirAtma�ְ� �ű⼭ �ʴ� �װ��� ������ �ȵȴ�." Indrabhuti�� ����� �ְ�Mah5avir�� ���� ��� �����Ѱ��� ���۵Ǿ���. �׶�, �׵鿡�� ö������ ����� �ְ�,Indrabhuti�� ���� �ų��� ��ȭ�ϰ� �״�Mah5avir'sù��°�� �ֿ��ߴ� ���ڰ� �Ǿ���. Indrabhuti�� 50 �� ��ÿ� �̰�, �׶� ���� �״¿���Gautamsw5ami�̶�� �� �׿� ���Ͽ�Gautam�������� ��beause�ҷ���.

�� ���̿� ���þȿ�, ���,Indrabhuti�� ������ ����ڸ� �λ��ϱ� ���Ͽ�Somil�� �ٸ� ���ڴ� ��ٸ��� �־���. Indrabhuti��Mah5avir�� ���ڿ� ���Ⱦ��� ���� ���� ���Ͽ� �׵��� ����� ���. �ٸ� 10���� ������ ���ڴ�, ����, ���� �Ǿ��� ���� ���ڰ� �� ���� �������Indrabhuti���μ�Mahavir�� ����ϱ� ���Ͽ� ����. Somil's��ҿ� ���� ����� �������� �����ϰ�,Somil�� ���� ����ϰ� ��� ������ Ǯ���� ���Ҵ�.

1 ��,Gautamsw5ami��gochari������ (���� �Ǵ� ��ȣǰ�� ���) ���ư�, �׸��� �״� ���� ����� �ٸ� ����ȿ� �� �����ߴ�. �Ͼ�� �־��� ������ �״� �׵鿡�� ������. �׵��� ���ߴ�,"�츮��Anandshravak�� ���� ���Ͽ� ���� �ִ�. �״� ������ �����ϰ� �׸��� �޼��ߴ� Ư���� ���� (Avadhignan��)��." Anandshravak��Mah5avir's������, �׷��� �׸� �湮�ϱ� ���Ͽ� �� ���� ������Gautamsw5ami�̾���. Anand��Gautamsw5ami�� ���� ���� �� �� ��, ���� ������ (������ ����)�� ���� �־��� �� �״� ���� �ູ�ߴ�. �׷���, �װ� ���� ���ݿ� ���� ���� ���Ⱑ �Ǿ� ���,Gautamsw5ami�� �׿� ���Ͽ� �Ͼ�� ȯ���ߴ�. Gautamsw5ami�� ���� ���¿� ���� �繮�ߴ�. Anand�� ȸ���ߴ�,"���� �ູ��, ���� �̴� ��." ������������,Anand���濡 ����Gautamsw5ami,"Reverend����, ���� ���� 14 õ���Ͱ� ���� ��ŭ ����."�� �ϰ� ��° ����Ͱ� ���� ��ŭ ���� �� �� �ִ�Avadhijnan�� �޼��ߴ� Gautamsw5ami������ �� ���̿�,"shravakAvadhijnan��, �׷��� �ƴϴ� �޼��� �� �ִ�." ū�Ҹ��� �״� ���ߴ�Anand��,"�� ���� ����� ����prayshchit(������)�� �ؾ� �Ѵ�." Anand�� ��Ȥ���ߴ�. �װ� �� �־��� ������ �״� �˰� �־��� ��, �׷��� ���� ����� ������ ���ϱ⸦ ���� �����϶�� �׿��� ���ߴ�. �̷���, �״� �����ϰ�Gautamsw5ami�� ������,"�Ѵ� 1���� ������ ���ϱ⸦ ���� ������ �ؾ� �Ѵ�?" Mah5avirGautamsw5ami��,"�ƴϿ�,"ȸ���ϰ� �׶� �·� �����ϴ� ���,"���� ��Ȯ���� ���̴� �ֿ��� �̰���."

Mah5avirGautamsw5ami�� ���� �ٸ� ���ڿ� �ɰ� �ִ�, �ֿ��� ����������Anand�� ���� ������. ���ϴ�Mah5avir,"Gautam,Anand�� ������ ���ϰ� �־���. ������ ���߿� �ʸ� �����ϴ°� ��� ����� �Ǽ��ϴ°� �װ��� �� �־��°�? �ʴ� ���� ������ ���� �����ؾ� �Ѵ�." Mah5avir�� ������ �ϰ�, �׵��� �׷� ���⸦ ���� ���� ����� ���Ͽ� �״� ���� ������ �������� ������ ���� �ٸ� ���� �����ٵ�. Gautamsw5ami�� ���� ��ȣǰ�� �� ���ij��� �ΰ�,Anand's���� ���� ��Ȥ�� ���� �뼭 �䱸�ϱ� ���Ͽ� ��� ����. Anand�� ���� �����ڿ� ���� ������ ������ ������ �������� ���� ���� ������ ������ �Ÿ��ߴ�.

�ٸ� ��쿡,Gautamsw5ami�� ��ȣǰ�� ���� ���ÿ� ����. �װ� 15����� ���ڸ� �� �� �״�patra(���)�ȿ�kheer(��� �������� ����� �ܰ�)�� ���������� �־���. �׵��� ����ʹ� ������ �׵鿡��kheer�� �̾��� ���Gautamsw5ami�� ������. �׵���Gautamsw5ami�� ��θ� �����ٵ� �� ��� �����Ѱ��� �����ߴ�. Gautamsw5ami�� ������ ��θ� ������� �䱸�ϰ�, �׶� �״�kheer�� ��θ����п� �����ߴ�

(Ư���� ��)Aksheenmahanasi(nondiminishing)Labdhi. kheer�� �����ϰ� �ִ� ����, �״�kheer�ȿ� ���� ������ ���״�. ��ο� ��� ����patra(���)���� ����� �׵��� ��� ���Ҵ�. Mahavir���ڴ� ��� �̾��� �׷���Gautamsw5ami�� ���Ͽ� ������ ��, �� ��� 15 �鰳�� �ֿ���diksha(����)�� ������ ������ �����ߴ�.

�װ��� �޼��ϰ� ���Ҵ�sadhus��, �� ���ڸ� �����Ͽ�,Kevaljnan�� �޼��ߴ�, �׷���Gautamsw5ami�� ������ �� �� ����. �װ� ����Kevaljnan�� �޼����� �����ٵ� �״� ����ߴ�. Mah5avir1 ��,Gautamsw5ami�� �ֿ��� ������,"diksha�� �޾Ƶ��� �츮���� 11�� �־��� (�ֿ���desciples-Gandhars) �׵��� �ִ뷮��Kevaljnan�� �޼��ϰ�. ���� �ɷ� ���� �ʴ´�Kevaljnan�� �޼��ϰ�?"�� �ұ��� �� ��i�̷��� �� Mah5avir�ִ� ȸ���ߴ�,"Gautam�� �ʴ� ���� ���� �ʹ� ���� ������ �ִ�. Kevaljnan�� �޼��ϱ� ���Ͽ��� �ʴ� ������ �غ��ؾ� �Ѵ�. �ʰ� ���� ����Kevaljnan�� �޼��ϴ°��� ������ ������ ���� �̷���, �ʰ� �������� ������."

�Ͽ�Mahavir�� ���� (�ع�)�� �޼��Ұ��� �� ��,Mahavira��Devsharma�̶�� ����� ���ڿ��� �����ϱ� ���Ͽ�Gautamsw5ami�� ������ ���´�. ����Mah5avir��� �ڿ�, �ֿ� ���Ͽ� ������ �޼��ϰ�moksha(����)�� �����߾��� ����Gautamsw5ami�� �����. Mah5avirGautamsw5ami�� ����� ������ ���� �̰��� �Ͼ�� ���Ͽ� ���� �־��� �� �� �ֵ��ϴ� ��ִ�,"�� �˰� �־���. �� �װ� ���´� ���� �ָ�." Gautamsw5ami�� �׿��� ���� �� ������ ����� �� ���� �� ������. �ణ �оȿ�, �״� ���� ���� �� ��� �Ͼ�� ���Ͽ� ���ƿ���,"��¼�� �̰� �������� ���� �����ߴ�. �ƹ����� ������ �� �� �ִ�; ����� �������� �ʴ�. �� �̾��� ���� �׷���Mah5avir�� �ٿ�?" �װ� ���� �̾��� �� �״� �����ϰ�Mahavir�� ���� ������ �����ߴ�. �� ���� �������ȿ�, �״� ����GhatiKarmas�� ��ȭ�ϰ� 80���� ���̿�Kevaljnan�� �޼��ߴ�.

Gautamsw5ami�� ���� 12 �ⰣJain������ ������ ���Ͽ� ����ġ��. �״�515B.C�ȿ� 92���� ���̿�Moksha��, �޼��ߴ�.