Jainworld
Jain World
Sub-Categories of LE SAMAYASĀRA

넋 및 본체

KASHAYAS
본능
GHATICKARMA
AGHATICKARMA
ASRAV
SAMVAR
NIRJARA
CHARITRA

AHIMSA의CPRACTICABILITY

채식과JANISM
기도와DHYAN
의례와 축제
PRATIKRAMAN
SALLEKHANA
ANEKANTVAD
영적인 진도
GUNASTHANAKS
CWHO은SIDDHA일 수 있다?
순례 여행과 신성한 장소
YAKSHAS과YAKSHINIES
CJAINISM의 오래됨
Tattvartha-sutra에 소개
UTTARADHYANASUTRA에 소개

seniors(17)�� ���� �н�

������ ����

���ڰ� ��ȸ���� ���� �̴� �� ���Ѵ�. �� ���� ���� �ƴϴ��� ����� �׻� ��ȸ, �������� �纯 �������� �������� ����� ü���Ѵ�. �ϴðͰ� ���� ��ŭ ���� �޸��� �׵��� ����� �� ���. �׵��� ����enjoyments�׷��� ������ Ȱ���ȿ� �ణ�ȿ� �ð��� �� ������. �׵��� ���� �� Ȱ���� �����а� �������� ���� ������ ���� �ų信 ���Ͽ� ���⸦ �ش�. �׵��� ������μ� ������ ������ �ϰ� ������ ������ �ٶ󺻴�. ���п��� �װ��� �켱���� �ֱ�ȿ� �ƹ��� Ʋ���� ����, �׷��� ���� ��ü���� �װ��� ������ ������ ��ȭ�ϰ� �׸��� �ִ� ���� �츮�� �ش´�. �װ��� �츮���� ������ �Ͼ�� �� ������ ������ �� ����. ��� ���� ���п� ���Ͽ� ����� �� ������, �츮�� ������ �ٸ� ����� �����ִ� �� ���δ�. �츮�� ���� ������ ���� �ָ� ������ ������ ������ �����ؾ� �Ѵ�. Jina,Arihants, �Ǵ� ��� ���� �Ǵ� ��������ʴ� ������ �����ϳ� ������Tirthankars�־���.

Mahavira�� �ٸ�Tirthankars�ִ� �׵��� ������ �ϻ��ȿ� �������� �װ��� �α⿡ ���Ͽ� ������ ������ ȿ���� ������. ����TattvarthSootra�� ��ó�� ��ȿ� �츮���� �ٽ�Umasvati, ������ �����翡 ���Ͽ�, �� 4 �Ǵ� 5 ������ ������ ���Ҵ�. �װ��� �д´�:

"SamyagdarshanjnancharitraniMokshmargah".

ABC�� �˿��� ���� �̴� �� �� ������ �ǹ��Ѵ�: ��) (���� ����) (���� ����)SamyagDarshan,b)SamyagJnan(���� ����), �׸���c)SamyagCharitra�� �ñ����� �ع濡 �츮���� �������ٵ� ������ ������ �޼��Ұ��� �䱸�Ǵ� ��� �̴� (moksha�Ǵ�Nirvan). �츮�� �ð� �� Ȱ���� ������ ��θ� ���� �츮�� ����̺긦 ���� �� ���� ���� �� �ִ� �ϱ� ���Ͽ� �츮���� �׵鿡 ���� ���� ���� ��Ű�ʽÿ�.

(���� ����)SamyagDarshan

Jina�Ǵ�Tirthankar�� ���Ͽ� ����Ǵ°Ͱ� ���� 9���� �⺻ (Tattvas)�ȿ� ������ �ִ� (���� ����)SamyagDarshan���. ��Tattvas�� 1) ���Jiva(- �� ��), 2)Ajiva(Non-Living��), 3)Punya(���� ����), 4)Pap(���� ����), 5)Ashrav(karmas�� ����), 6)Bandh(karmas�� �뿹�� �ź�), 7)Samvar(karmas��Stopage), 8)Nirjara(karmas�� ����), �� 9)Moksha�̾� (�ع� �Ǵ�Nirvan). ��� scr�Ե�r����Ashrav�� ��ǰ���μ�punya��pap�� ����ϴ� 7��Tattvas�� ����Ѵ�. �츮 �� ��ü��non-living���� ���� ���� ����ִ� �� �̴�. �׷��� �� �� �װ��� Ȱ���� ���綧���� �츮�� ����ִ� �����μ� �߸��� ��ü�� �����Ѵ�. �׷� ��߿� �츮�� �� �� ��ü�� 2���� �и��Ǵ� ���繰 �̰� �̰��� �츮�� ������ ������ ������� �ȴ� �� �� ��Ǿȿ� ������ ���� ���̴ٻ� �ƴ϶� �̰��� �츮�鿡�� ��Ȯ�ؾ� �Ѵ�. �̰��� �˰� ��, �츮�� �� ������ ��ü�� ���� ���� ������ �ؾ� �Ѵ�. ���� ����ȿ� �� �ܰ��SamyagDarshan�� ������ ������ ������ ó���� �� �̴�.

samyagdarshan�� �ؿ� ���� ��mithyatva(Ʋ�� ���� ������)mohniya��r�� ��anantanubandhikashayas[ ���� ��Ȥ�� ���� (���� ���, �ھ�, å��, �׸��� ���) ������ ] ��r�� ����� �װ� �ƴϴ� �� ��. mithyatvaMohniya��r����anantanubandhiMohniyakarmas�� ģ������ �̴�. Anantanubandhikashayas�� ��ü�� �� ������ ������ ������ ������Ű�����μ� ������ �ִ� ���� �������� �ϻ��� ���, �츮�� ��ü���� ���� �ȶ��� ���� ���� �ϱ� ���Ͽ� �츮���� �� ����MithyatvaMohniya��r���� �츮���� ���ٵ�. �츮���� �������� �ϻ��� ����ȿ� ���ý��� ��Ű�� ���Ͽ� �츮�� ����, ���, �ھ�, å�� �� ����� �츮�� �ϻ��ȿ� ���� ������ �Ѵ�. �츮�� ������ ������ ���� �� ����� �ð� ���࿡ ���Ͽ� �츮�� �� �ݰ� �Ǵ� �츮�� �츮�� ���� ���� ���� �ƹ��ų��� �� �� ���� ���� �츮�� �ٸ��� ���� �������� �𸥴�. ���� ���� ���� �ϴ� �׷� ��߿� �̰��� ���� �׸� �̰� ���� �ð� �̴� �� � ������ �츮�� �츮�� ������ �޷����� �����ϰ� �븦 ������ ���� ��, ���� ����ϴ�. ���� �� ������ ��MithyatvaMohniya��r���� �غ��ϰ� �������ȿ� ���� �� ���̴�. �׷� ��߿� ���� ���� (darshansamyag)�� ������ ������ �����ȿ� ù°�� �´�.

��� ����� ���� �ϻ��� ����karmas�� ���忡�� ���� �� ����� �ڵ����� ���� ����, �ٸ� ����� ���� pr������rs �� ������ ������ ���Ͽ� ���⸦ �ִ����� �𸣴� �׷���,etc.����darshansamyag�� ���������� �𸥴�.

samyaktva�� ����ϱ��� ����

���� ���� ������ ���� ���� �ϻ����� ��Ȳ�ϰ� �׸��� ����karmas�� ȿ�¿� ���Ⱑ �Ǵ� �ູ�ƿ﷯ ������ ���� ������ �����ϰ� �־���. ���� �װ��� ���� �ڿ��� ������ �� ���� �� ��karmas�� ������ �̷��� ���. �׷� ��߿�, ���Ǿȿ� ����� ��ſ� �װ��� Ʋ�� �ų�ȿ� ������ �𸥴�. �ٸ� ���� �ó��� �Ʒ� ���� ����� ���� ���� �ձ� ������ �����ϱ� ���� ��, Ʋ���� �ų信 ���� ĥ�� ���� ����, �ڼ�, �� �뼭���� ��ġ�ִ� Ȱ���� �쿬�� ������ ���� �� �̱� ���Ͽ� ����. ��Ayushya��r���� �����ϰ� ���karmas�� ���� �ð� ������ 1�� ����krodakrodisagaropam�� ������ �� �̰��� �Ͼ��. ���� ���� ���� (AnantanubandhyKashay)�� �ŵ��� ��Ȥ�� ������ �� ��Ȥ�� ���� �װ��� �����ϰ� �ִ� ���� �̷��� ��, �� �̸� ���ص����´� �������� ���Ͽ�samyakatva�� �׷��� ���� ���� �޼��Ѵ�. ���� �� �ŵ��� ������ ���ڸ��� ������ ����� �װ��� �� û���� Ȱ���ǿ��� �����Ѵ�.

samyakatva�� 5���� ���� �ִ�.

  1. Aupshamiksamyakatva: Aupshamik�� ������ �ǹ��Ѵ�. ��samyakatva�� ���� (kashayas)�� ������ ���Ⱑ �Ǵ� �Ͼ��.

  2. Kshayiksamyakatva: Kshayik�� �ı��� �ǹ��Ѵ�. ��samyakatva�� ������ �ı��� ���Ⱑ �ȴ�.

  3. Kshayopshamiksamyakatva: Kshayopshamik�� ������ �ı��� �ͼ��� �ǹ��Ѵ�. ��samyakatva�� ������ �κ����� ���� �׸��� �κ����� �ı��� ���Ⱑ �ȴ�.

  4. Vedaksamyaktva: Vedak�� �ı��Ѱ��� �ǹ��Ѵ�. ��samyakatva���ȿ� ���յ�samyag-mithyatva�� �ı��ǰ� ����kshayiksamyaktva�ȿ� ���� �ִ�. �̰��� 8 ����ȿ�,9 ���,10 ���Gunasthanaks �Ͼ��.

  5. Sasvadansamyaktva: Sasvadan�� �������� �ǹ��Ѵ�. ���� 4 ���Gunasthanak���� ��Gunasthanak�� 2 nd�� �Ʒ���Gunasthanak�׸��� ������ �Ʒ��� �������¶������� ���� ��samyaktva�� ���� �Ͻ��� �̰� �Ͼ��. �� �������ȿ� ���� ���� ������ ��samyakatva�� �ܿ� ���� ������. �̰��� �� 2Gunasthanak�ȿ� �Ͼ��.

������darshansamyag�� ������,he/shesamyakatva(����)�ȿ� �� ���Ѵ�. samyakatva���� �ڿ� ���� 5���� ���� �ִ�:

1) ��¥ (XX��f��XX�̿�)

2)Samveg(moksha�� ���� ���)

3) �������� Ȱ������ �������� �ʴ�Nirved()

4)Anukampa(���� ����)

5)Astikya(Jina�� �����ȿ� �Ѱ� ����)

Samyagjnan(���� ����)

Samyagjnan��Tirthankars�� ���Ͽ� ����Ǵ°Ͱ� ���� 9���� �⺻�� ���� ���� ������ �ǹ��Ѵ�. ��samyagjnan�츮���� �츮�� Ȱ���� �ع��� �ñ� ��ǥ�� �츮���� �����Ѵ� �׷� ������� �� �� ��ü�� 2���� �и��Ǵ� ���繰 �̰� ���� �츮�� �ϻ��� �����ϴ� �⺻���� ������ �����Ұ��� ���´�.

���� (Jnan)�� �̿� ���Ͽ� �� �� ������ ���Ͽ� �Բ� �Ǵ� ���������� �Ļ��ȴ�. Jainö�п� ���Ͽ� �� �� �������� ������ (Paroksha) �������� �����̶�� �θ��� ���� �̿� ���Ͽ� �ȹٷ� �Ļ��Ǵ� ������ �������� �����̶�� (Pratyaksha) ����ȴ�. ������ 5���� �������� ���ҵȴ�. �׵��� �˿��� ���� �̴�:

1)MatiJnan

jnanMati�� �� �� �������п� ��ǵȴ�.

2)ShrutJnan

ShrutJnan�� scr�Ե�r���� ��⿡ ���Ͽ� ��ǵȴ�.

3)AvadhiJnan

�� ������ ������� �ƴ� �װ��� ������ ������ ���ǿ��� ���� � �Ÿ����� �־�objets�� �� �� �ִ�. �̰���Avadhi-Jnan���μ� �˰� �ִ�.

4)ManahparyayJnan

�� ������ ������� �ƴ� �װ��� ������ ������ ���ǿ��� ���� �ٸ� ����� ������ ���� �� �ִ�. �̰���Manahparyay-Jnan���μ� �˰� �ִ�.

(�Ѱ� ����) 5)KevalJnan

�Ͼ�� �ִ� ������ �׻� ��ü �������Ͽ� �� ������ ������� ��θ� �ƴ� �װ��� ������ ������ ���ǿ��� ���� �˰� �ִ� (����,�������� �̷�). �װ��� ���� �����ϴ� ��ο� ����, ���žȿ� ������ �˰� �� �����δ� �������ٵ�. �̰���Keval-Jnan���μ� �˰� �ִ�.

Samyagcharitra(���� ����)

Samyagcharitra�� ��� ���� ���� �� ���� ������ ���ʷ� �Ͽ� �Ǽ��ϴ� ������ �ǹ��Ѵ�. �츮�� ���� ���� ���� �� �ִ� ������ ���� �̰� Ʋ�� ���̴� �׶� �����ϴ°��� ����� ���� ������ �츮�� �𸣸� ���ο�karmas�� (samvar) ������� �Ǵ� ������karmas(nirjara)�� ���ϰ� �� ��⿡�� ���� ���Ͽ�. ����ȿ� �̵��� ���� ����ȿ� �׶� �ϸ� ������ �츮�� ǥ���� �츮�� �����ȿ� ���� �����ٵ�. ���� ������Ahimsa�� ���� ���ٹ��ȿ� Ȱ���� �����ϱ⿡ �츮�� ����� �����ϱ⿡�� ���������ϴ� ���� Ȱ���� ��� �̴�. �׵��� �ٸ� ����ȿ� ����Ǿ���. ����ȿ� �׵��� ���� ���ý�ų�ٵ�; 1) 5samitis(���ɼ�), 2) 3guptis(�����Ѵ�), 3)sadhudharma, 4)Mahavrats(������ �� ������ 5���� �߿��� �ͼ�) ��Anuvrats(ȣ���� 12���� ���� �ͼ�), �� 5) �ٸ� ����,etc..

�츮���� ��� ���������� ������ ����samyagdarshan,samyagjnan�� ������, �׸���samyagcharitra��ü ���� �ʴ� ����� �׷��� �츮�� ���� ����� ��� �׵��� ���뷮�� ��¥ �����ȿ� �׵��� �����Ѱ��� �ؾ� ���ٵ�. �츮�� ���� ������ ������ �츮���� �ʹ� �ָ� ������ ���� ���� ���̴� �׵��� �� �ϳ��� �Ѱ��� �׶� ������ �츮�� ��� 3�� �������� �ؾ� ���ٵ� ��,samyagdarshan,samyagjnan��samyagcharitra, ���ÿ� ������ ���� �����Ǿ�� �Ѵ�.

��оȿ�, Ȯ������ ���� �ع�samyagdarshan,moksha�Ǵ�nirvan�޼��ϱ� ���Ͽ� �츮�� ��),b)samyagjnan��c)samyagcharitra�� ���÷� �����ؾ� �Ѵ�.

��