Jainworld
Jain World
Sub-Categories of LE SAMAYASĀRA

넋 및 본체

KASHAYAS
본능
GHATICKARMA
AGHATICKARMA
ASRAV
SAMVAR
NIRJARA
CHARITRA

AHIMSA의CPRACTICABILITY

채식과JANISM
기도와DHYAN
의례와 축제
PRATIKRAMAN
SALLEKHANA
ANEKANTVAD
영적인 진도
GUNASTHANAKS
CWHO은SIDDHA일 수 있다?
순례 여행과 신성한 장소
YAKSHAS과YAKSHINIES
CJAINISM의 오래됨
Tattvartha-sutra에 소개
UTTARADHYANASUTRA에 소개

seniors(18)�� ���� �н�

GUNASTHANAKS

��Bhavi���� ������ ��� �� �ñ����� �ع��� ���� ���ɼ����� ��������n��, �׷��� �ΰ��� ������ ��Ȳ�� �ּ� �̿��� �� �ִ�. �λ����� �װ��� ������ �ֱ� ���� ��, �Ҹ� �ʹ� �ִ�. �ΰ����μ�, �츮donot�����Ͽ�donot��raag���� (����) ������ �ִ� ���࿡dwesh(������)�� �ع濡�� �� �ָ� ������, �׶� �� 2 �츮���� �ΰ�. ���� �� �������� ���� ���� �̴�. �츮�� ���DZ��� �ʰ� �׵鿡 �������� ������, �׶� �����ϰ� ������ ��ο��� �츮�� ��ü, ���� �Ǵ� ���� �µ��� Ż���ϰ�karmas�� �츮�� ���� ������Ų��. �׷� ��߿� �츮�� �Ӹ� �ƴ϶� �׵��� ������, �����Ѱ��� ����� �Ѵ�, �׷��� �׵��� ������ Ȯ���ϱ� ���Ͽ� �츮�� ��� ����� �Ѵ�. ����� �� �� �̷��� � �ϰ� �ִ� ���� s��rXX����XXy�� �ٴڿ� ������ �ָ� ��� �̴� �⼼�ϴ� �׵��� ÷��, ������ �Ͼ �� �ִ�. �츮�� ��� ���, ������, �ൿ�� �� �ִ� �ϱ� ���Ͽ� �츮�� ������ ������ ������, �츮�� ��� �� ������ ������, �غ��� �ؾ� �Ѵ�. s��rXX����XXy�� ���ؿ�, ��ο� ������ �����Ǵ��ٵ� �׷���, �ո���dwesh�� �� ��Ȥ�� ���̴�. �� �ٸ� ������"Gunasthanaks�̶��"�θ���.

gunasthanak�� ����Mohniya�� �ٸ�karmas�� �����Ͽ� ���� ������ �ߴ��� �ܰ踦 �ǹ��Ѵ�. 14���� �ٸ�gunasthanak���� �ִ�. Jainö����jivas�� ������ �ߴ��� �ٸ� ���ؿ� ���Ͽ� ���� 14���� �ܰ踦, �����ߴ�. �һ��ϴ� �ð����� ���� ��r����pudgals�̶�� (����) �θ���ajiva�� ������ �Ѵ�. ���Ͷ����� �װ���nigod, ��, ����,narki, �ΰ� �Ǵ� d��v,etc.�� ������� ��ü ���־ȿ� ��Ȳ�Ѵ�. raag(����) ��dwesh(������)�� �����ϴ�, ��r���� �Ҽ��� �ؼ�ȭ�dz� ������ ��, ���� ������ �ߴ��� �����Ѵ�. �׵��� �غ��� ���� ���� �̴� �Ǵ� �����̶�� ����Ǵ� ����raag��dwesh�� �� �Ǵ� �����̶�� ����ȴ�. ���� ������ �װ;ȿ� ���� �̴� �� �ǿ� ��ġ�ȿ� �Ͼ��. ����Arihant�� �� ����, �� ���� �ܰ踦 ���ؼ��� �ø��� ����߸��� ���ο�karmas�� �뿹�� �źп� �����ϰ��, ���� �Ǵ�karmas�� �����ϰ��, �߻��� �����Ѵ�. �츮�� ������ �� ���� ����� ���Ͽ���,Jinas�� �츮�鿡�� 3���� ������ ���踦 ���: 1)Samyakdarshan(���� �ų�), 2)Samyakjnan(���� ����), �� 3)Samyakcharitra(���� ����). ���� ���� ������ ���� ������, ���� ������Mithyatvagunasthanak�̶�� �θ��� ù��°gunasthanak�ȿ� �ֶ� ��� ������ ���Ͽ�, �� ���Ѵ� �����ϰ�.

14����gunasthanaks�� �˿��� ���� �̴�:

 1. �ܰ�MithyatvaGunasthanak(������raag��dwesh�� Ʋ�� �ų���)

 2. Saswadan(�������� �ܰ� ���Ǹ�)

 3. �ܰ�Samyak-Mithyadrashti(Mishra) (Ʋ�� ���� �ų���� ������)

 4. Avirati-samyakdrashti(���� �ų� �׷��� ������ �ܰ�)

 5. Deshvirti(�κ����� ���⿡ ���� �ų��� �ܰ�)

 6. Sarvavirti�Ǵ�Pramattasamyati(�Ѱ� ������ �ܰ�)

 7. Apramattsamyati(�Ѱ� ���� �� �������� �ܰ�)

 8. Nivritti-Badar(�� �ܰ� Ư���� ���)

 9. Anivritti-Badar(����passionless������ �ܰ�)

 10. samparaySukshma(�̹��� ����� �ܰ�)

 11. �ܰ�UpashantKashaya(�����ǿ���passionless������)

 12. (passionless�ܰ�)KshinaKashay

 13. Sayogikevali(Ȱ���� ������ �ܰ�)

 14. Ayogikevali(Ȱ������ ������ �ܰ�)

1)Mithyatva(Ʋ�� �ų� ������raag��dwesh�� �ܰ�)Gunasthanak

Ʋ���� ���� �����ϱ�ȿ� ���ý�ų �Ǹ� �� ü�� �ϰ��� ������ ���� � ��ȸ�� �״����μ� ������ ���� ���� �� �����Mithyatvagunasthanak�ܰ�ȿ� �� �θ���. �״�Jina�� ����ħ�ȿ� ������ �ְ��� �� ���� ������ �ǰ� �ȶ� �� ��ü �� �ƴϴ� ���� ���� �����ϴ� ��� �� �̴�. ���� ���� �� ������ �Ѱ�� ������ �� �ܰ迡���� ���� �ʱ� ������ �װ��� ù��°, ������ �� �ܰ� �θ���.

�ع��� �޼��ϱ� ���Ͽ��� ���� ù°�ο��� ����ϰ� �׷��� �Ұ�����fouteenth�ܰ迡 ������ �ؾ� �Ѵ�. ������ ����� �׷� ����� ���Ͽ� �� �����Ѵ� ��������, ������ ������ ����ħ �״� ���� ������ �����Ѵ�. ����, �״� ���� ���� �ϰ� �ʹ´�. �� ����ȭ�� ó�� �̴�. ������"Yathapravrttikaran"�Ͱ� ���� �˰� �ִ�. ���� �� ��ȭ�� ���� �浿�� ��´� �׷��� � �� �浿�� ���� ���� ���� ���� ������ �ʴ� ���� ����ȿ� ��Ȯ�� ������ ����� �״�. �� �浿�� dz�� ����ϰ� ���ڱ� Ƣ��´�. �� �ణ ����� ���� ��ȭ�� ���� ���� ȸ���� �����. ��ȭ�� ���̴� ���� ���� �� �� Ȱ���� ������ ��, ����, �� ���ľȿ�karmic�ֽ��� �����Ѵ�. �װ� Ȱ���� �� �������� �տ� ���� �ʾұ� ������, �̰���"Apurvakaran�̶��"�θ���. �� �ܰ迡���� ���� ������ �ŵ��� ������ �ܰ迡 �����ϳ�, �����ϳ� �����ϰ�MithyatvaMohniya��AnatanubandhiKashayaKarma�� ���� �׸��� ���Ÿ� ��� �޼��Ѵ�samyakatva�� �����ߴ�. �̰���Anivrutikaran(quietening) Ȱ���̶�� �θ���. ��������, �׷� ����� �� 4Gunasthanak(Samyakdrasti)���� ���⿡�� �̵��Ѵ�. samyakatva�� �޼��ؼ�, �ð��� ���� �ع��� � ������ ����ȴ�.

2)Saswadan(�������� �ܰ� ���Ǹ�)Gunasthanak

�Ͼ�� �ִ� ���� �׷��� �װ� �� ���� �� 4 �ܰ� �� ó�� �ܰ� �������� ���� �����ϴ� ���� ��° �ܰ� (Sasvadana)�� ���� �ʴ´�. �̰��� �ܰ��ǿ��� ��� �̴�. �� 4 �޼��� �׵� �Ǵ� �� ���� �ܰ�, �����ΰ��� ������, ���� �� �׵��� �� �ܰ踦 ���ؼ� ó�� �ܰ迡�� ���������� �տ� ����Ѵ�. �� �ܰ�ȿ� �׵��� ������samyakatva�� � ����� �ִ� �׷��� ���� ª�� �Ⱓ�� ���� ��ӵȴ�.

(�ܰ�) 3)Samyak-Mithyadrashti(Mishra) Ʋ�� ���� �ų���� ������Gunasthanak:

�� �����ȿ� ��� ���� ������ �̻��ϴ�. misraMohniya��r���� ����� �� ���� �ܰ� �Ϳ��� �� 3 �� �ܰ迡 ����Ѵ�. �� �ð����ȿ� �״� �Ǹ��� ���� �������� ���ڰ��� ���� �����Ѵ�. �׷� ��߿� �� �ܰ�ȿ� �״�Jina�� ����ħ�ȿ� �����ϰ�⵵ �ƴϴ� �������� �ʱ� �ƴ� �������� �ʴ´�. ���ϰ� 1����antahmuhrat(48 ��) �̾ȿ� ó�� �ܰ�����´� �������� �Ǵ� ���� Ȯ���� Ȯ���ϰ� ������, �״� �� 4gunasthanak�� ����.

4)Avirati-samyakdrashti(���� �ų� �׷��� ������ �ܰ�)Gunasthanak

9���� �⺻ (tattvas)�ȿ� ���� ������ �����ǿ���,jiva�� ���� �ų��� ����Ѵ�. ���� �� �ܰ迡 ������ ��, ������ �Ǵ�Mohniyakarmas��MithyatvaMohniya�� 5���� ���� ��krodha(���),mana(�ڸ�), �ž� (å��) ��lobha(���)]��AnatanubandhiMohniyaKarma�� 4���� ������ ���� ���� �׸��� ���� �����ߴ�[. ���� �� ������samyakatva�̶�� �θ���. samyakatva�� �����ϱ��Ŀ��� �� �ܰ�ȿ� ���� � ������ �����ϱ⿡�� �׸� ���� �ٸ�karmas��Apratyakhan-Mohniya��r���� ������ �ؿ� ������ �ֱ� ������, ���� ������ ������ ���� �ʴ´�. �� �ܰ�ȿ�,jiva�� ������ �°��� ���, �ڸ�, å�� �� ����� �����Ѵ�. �� �Ǵ� ������ Ȱ������ �׸� �����϶�� �״� �̿� �����ϰ� �ݿ��ϰ�, �׷��� ����ϰ� �������� ���� ������ �� ����.

Samyakdrastijiva�� �ڿ� ���� �̴��� �����Ѵ�:

 1. Sama- ������ �ڿ����� ���

 2. ������ ��������Samvega-����

 3. sensual�����Nirveda-�������� ����

 4. ��ο��� �ں�ο�genrousAnukampa-

 5. �� �� ��ü�� ���� ���Ǿȿ�Astikya-Ȯ���� ����

��f-d���������� ����ȿ� � �� �ܰ踦 ��ġ�� ����ȿ�, ���� �׸��� Ʋ���� �����̸� ���� ����� ���� ��� �� �ܰ迡����, �״� �ɷ� �ְ��� �� ������ ����Ѵ�. jiva�� �ع濡 ���Ͽ� Ȯ���� �׷��� �� �ܰ迡 �����ϸ� ���ڸ��� �߻��� �ð� ���� �׸��� ���� �̽�½��. ApratyakhanMohniya��r����jiva�� ���Ͽ� �Ǵ� ���� ���յǴ� �����Ǵ� ���� ��, �ټ���°gunasthanak�ܰ�� �̵��Ѵ�. celetial����� �� �ܰ���� �� ������ �� �ִ�.

5)Deshvirti(�κ����� ���⿡ ���� �ų��� �ܰ�)Gunasthanak

Desh�� �ణ �����, �κ� ���̰� �Ǵ� �����Ǵ� ��virati��� ���⸦ �ǹ��Ѵ�. �� �ܰ�ȿ�jiva�� �κ����� ���⸦ ����� 1 �� 12anu-vratas�� �ٸ� ������ ���������� �𸥴�. �� �ܰ迡����,jiva�� �Ѱ�renounciation���� �װ��� �����ϴ�PratyakhanCharitraMithyatvaMohniyakarmas�� ������ �ؿ� ������ �ִ�. ���� ���� ���Ͽ�,PratyakhanMohniya��r����, ������ ���յdz�jiva,�ǿ��� ���� ���� ��°gunasthanak�ܰ�� �̵��Ѵ�. ��� ������ �ټ���°gunasthanak���� ������ �� �ִ�. jiva�� �� �ܰ迡 �׶� �����ϸ� ���ڸ���, �ع��� ����15�ϻ��� �ִ뿡 ���� 3 �ϻ��� �ּ��Ѿȿ� �����.

6)Sarvavirti(�Ѱ� ���⿡ ���� �ų��� �ܰ�)

�հ��virati�� ���⸦ �ǹ��Ѵ� �� ��Sarva�� �ǹ��Ѵ�. �� �ܰ�ȿ�, �Ѱ�� �����ϰ� �������� �纯�� ä���Ѵ� ������ ����� ���� ��θ� ����� ��� �Ͻʽÿ�. �׵鿡��donot��ȸ ��ȭ���� �ϻ��� �Ѱ��� �ƹ��ų��� �ִ�. �׵��� ������� �������μ� �˰� �ִ�. �׵��� 5���� �߿��� �ͼ��� ������. ���� �׵��� �������� �ʱ�, ����, ��ź �Ǵ� ����,etc., �Ǽ��ϱⰰ��SanjwalanCharitraMohniya��r�� �׸���Mohniyakashayakarmas�̶�� �θ��� �̹��� ������ ������ �ؿ� ������ �ִ�. �׵��� �ϻ��ȿ� �ణ �����ǰ� ��kashayakarmas�� ���Ͽ� ������ �ǰ� ������ �� �ܰ谡 ����Pramattasamyati�̶�� �θ��� �� �� �̴�. sadhu��Pramatta�� �����Ǹ� �ǹ��Ѵ� �� ��Samyati�� �ǹ��Ѵ�. �� �׸��� �������� �ܰ� �λ����ȿ� �� ������ �� �� �ִ�. ���������� �� �ܰ踦 ���԰��� ��¥ ������ �ϻ��� ó�� �̴�.

7)Apramattsamyati(�Ѱ� ���� �� �������� �ܰ�)

�� �ܰ迡����sadhu's��sadhvi's������ �ع����� ���´�. �׵��� ���� ������ ���ߴ� �׵� ���ο� �溸 �̴�. �׵��� ��f-d���������� ������ ���� �ؾ��ϰ� ������. �׵��� �sinful������ �����ϰ��� ��sinfulȰ���� � ������ �������� �ʴ´�. �� �ܰ��� ����,Samyakatva-Mohniya��r���� �׷��� �ƴϴ� ���� ���յdz� �ı��ȴ�.

�ܰ� 8)Nivritti-Badar�Ǵ�ApoorvaKaran(�� Ư���� ���)

�� �ܰ�ȿ�, ��� �� ����ȿ� ���� �Ͼ�� �ʴ� �ణ Ư���� ���� �Ͼ��. �׵��� �˿��� ���� �̴�:

 1. Sthitighat,

 2. Rasghat,

 3. Gunasherin,

 4. GunaSamkraman,

 5. ApoorvaShtitibandh.

 1. karmas�� ���� ������ �ð��� �� ª�� �Ⱓ�� �����Ѵ� �� ��Sthitighat�� �ǹ��Ѵ�. �� ���karmas�� ������ �� ���� ���� �����ٵ�.

 2. karmas�� ������ �����ؿ� �����Ѵ� �� ��Rasghat�� �ǹ��Ѵ�.

 3. ����Gunasherin�� �ǹ��Ѵ� ���� �ð��� �� ª�Ҵ� ����karmas������ �� �κоȿ� �̼��������� ���� �̵��Ǵ�.

 4. GunaSamkraman���karmas�� �ݴ� �׷����� ������Ų��, ���� ��� ����karmas�� ����karmas���� ������Ų��.

 5. ApoorvaShtitibandh����� �ٸ��Կ� �񱳵Ǵ� ���� ª�� ������ �� �ܰ�ȿ� ���ο�karmas�� �뿹�� �ź� �̴�.

�� ���� ���� Ȱ��������, �� �ܰ�� ����apoorvakaran�̶�� �θ���. Apoorvakaran�� ���� ���� �Ͼ �ǹ����� �ʴ´�. ������ �� �׵��� �ٸ� �ܰ�ȿ� �Ͼ�� ���donot�� �� ũ��ȿ� �Ͼ��. �� �ܰ��48�� ���� (Antahmuhurt)�� ���� ��ӵȴ�.

(Upsham) ������� ��dz (shreni) �Ǵ�Samyakatva-Mohniya��r���� ���� (Kshapak) �ı����� ��dz (shreni)�ȿ� ���� ��� ������ ���Ͽ�, ���� �غ��. UpshamshreniSamyakatva-Mohniya�ȿ� ��r���� ���յȴ�. KshapakshreniSamyakatva-Mohniya�ȿ� ��r���� �����ϰ� �ı��ȴ�. ������ �����ȿ�, �ű⼭ ���� ������ �츮��donot�׵��� ȿ���� ���� �� �� �̴� ó��karmas�� �����Ѵ�. �׷��� �������� ���Ͽ� �׵��� ������ ���� ��Ȳ�� ���Ͽ� ��Ƽ踦 ���� �����ؿ��� ���� ������ �� �ִ� �׵��� ȿ���� �� �ð��� �׵鿡 ���Ͽ����ٴ� �װ� ������ �𸥴� �����Ѵ�. �ű⼭ ���� ������ � ���doesnot��Ƽ谡karmas�� �ı��ϴ� ����. �׷� ��߿� �츮�� ��ǥ��Kshapakshreni�� �ƴϴ�Upshamshreni�� ���δ�. Kshapakshreni�ȿ� ���� �����ؿ� ���ƿ������ �� ���� �����Ѵ�. �� �ܰ� �׶� �ع濡jiva������ ������ �ϻ��ȿ� �Ǵ� ���� 3 �ϻ��ȿ� �Ͼ�� ���ڸ���.

9)Anivritti-Badar(����passionless������ �ܰ�)

�� �ܰ�ȿ� ���� �������� ���� �����Ӵ� �� ���� �� �ִ� �� ������ �̷���feable�ȴ�. �� �ܰ��48�� (Antahmuhurt)�� ���� ���� ��ӵȴ�. �� �ܰ� ��⸻����, �ھ� �� å��SanjwalanMohniyakarmas�� ���յdz� �ı��ȴ�. �̿� ���� �ܰ赿�ȿ�upashamshreni����ȿ�Kshapakshreni�� ������mohniya��r�� ��ȭ�� �ı��ϱ����μ� �ִ� ��.

10)samparaySukshma(�̹��� ����� �ܰ�)

jiva�� �� �ܰ迡���� ������ ��, ��� ������ ���SanjwalanMohniya��r���� ���Ⱑ �Ǵ� ���� �̹��� gr���d�ξ��� �����ϰ� ���յdz� �ı��ȴ�. �� �ܰ踻����, ���� �̹��� gr���d�ξ��� ���� ���յdz� �ı��ȴ�. �׶� �ı��Ǹ� ����� �� 11 �ܰ迡 �׶� ���̶�� �����ϸ� ���յǸ�, �׷��� ���� ����° �ܰ迡 �����ϸ� ���� �����ϰŵ�.

11)UpashantKashaya-Vitrag-Chhadmastha(�����ǿ���passionless����)

����� �̿� ���Ͽ� �� �ܰ迡���� ������ ��mohniyakarmas�� �ư��� ���յǰ� ���� �Ǵ� �������� ���� ó�� �����Ѵ�. �̷��� ����, �� �ܰ�ȿ�,Chhadmasth�̶��Vitragi�θ���. Mohniya�����ϱ� ��r���� 48 �� (Antahmuhurt)�� �ִ� �Ⱓ�ȿ� ���� ������ ���𰡿� ���ۿ��ϱ� ���Ͽ�trigored�̱��ٵ� ������, �̰���temparory�̴�. ���� ������11���to10��� �ܰ迡�� ���� �������ٵ�. ���� ������� ���� ������, �� �ܰ���� ������ �� ����߸��� ���Ͽ������� �� �ִ�. �������ȿ� ���� � �ܰ迡 ������Ű, ��� �ı����� ��dz�ȿ� ���� �ٽ� ������ �� �ִ�. ����, ������ �ϻ��ȿ�, �ı����� ��dz�� ������� ��dz �׸��� 1 ���ȿ� 2 ���� �ִ� ����� �� �ִ�.

�� ������ ������jiva�� �� �ϻ� ��ü�ȿ� �Ǵ� ���� 3 �ϻ��ȿ� �ع������� �𸥴�.

(passionless�ܰ�)12)KshinaKashaya-vitragi-Chhadmastha

jiva�� �� �ܰ迡���� ������ ��, �װ���mohniya��r���� ��θ� �ı��ϰ� �׷� ��߿� ���� ���� ���� ������ ������ �����Ӵ�. �� �ܰ迡�� ������ ���� ������ ������ ���ȿ�Vitragi�̴�. �̰��� ������ �Ӽ��� �� �� �̴�. �� �ܰ踦 �����ϱ������ ������ ������ �Ʊ��� ���̱� ������ �Ἦ�ϱ� ������Jiva�� Ȱ���� �̾ ���, ��ҿ� ����karmas�� �������� �ʴ´�. �׷� ��߿�, ������karmas�� �̿� ���� �׷��� ���İ��ȿ� ��� ������ ��������. jiva�� �� ���Ͽ� ���⿡�� �������� �ʴ� �� �ܰ迡 �����ϸ� ���ڸ���, ������ ���� 48 �оȿ� �ܿ� 3ghatikarmas��Jnanavaraniya��,Darshanavaraniya, ��Antaraykarmas�ı��ϰ� 13 �ܰ迡 �����Ѵ�. jiva�� �� ������ �����ϸ� ���ڸ���, �� �ϻ��� ���� �ع� ��ü�� �޼��Ѵ�.

13)Sayogikevali(Ȱ���� ������ �ܰ�)

�� �ܰ迡����, ���� ��� 4ghatikarmas���� �����ϰ� �����Ӵ�. ���� �����̶�� �θ���. �� �ܰ�ȿ�Jiva��Arihant,Jina, ��Kevali �ٸ� �̸��� ���Ͽ� �θ���. ���ο� ��ü Ȱ���� ������ Ȱ���� �̱� ������sayogi�̶�� �θ���. ���� ���� �װ��� �ٸ� 3���� �Ӽ� �� ������ ����, ������ ����, ������ ���� �����Ѵ�. ���� ���Arihants����JainSangh��Tirthankars�̶�� �θ���. �� �ܰ迡 ���� � �ٸ� �ٸ��� ���Ͽ�, �� ���ڴ� �� �ܰ迡 ������ �� �ִ� ��Digambar���İ� �ϴ� ���� ���ڿ� ���ڰ� ���� �� �ܰ迡 ������ �� �ִ� ��Svetamber���Ĵ� �ϴ´�.

jiva�� �� �ϻ������� �ܿ� 4aghatikarmas�� �ı��ϱ����μ� �ع��� �޼��Ѵ�.

14)Ayogikevali(Ȱ������ ������ �ܰ�)

Ayogi������ �� �������� �������� �Ѱ� �ع����� ������ �ܰ� �̴�. ��jiva���ȿ� �ܿ� 4aghatikarmas�� �ı��Ѵ�. �� �ܰ赿�ȿ� ���� ��� ���ο� ��ü Ȱ������ ö���Ѵ�. �� �ܰ�� �� 5���� ª�� ������ ���ϱ� ���Ͽ� ����� ��� ��ӵǴ� ���� ª�� �Ⱓ �̴�. ���� �� �ð��� �Ѿ �� ���� ��, ���� �� ��ü�� ���ܵΰ� ������ �ع�ȴ�. ������ �Ͼ ��, ���� ����,Moksha, ���� �Ǵ� �ع��� �޼��϶�� ���Ѵ�. �� �� ���� ������ ����Siddhashila�� �װ��� û���� �����ȿ� ������, ���� �ִ�.

��