Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  TatvagyanPathmala부품 -II

 학습 1

학습 2
학습 3
학습 4
학습 5
학습 6
학습 7
학습 8
학습 9

��

TIRTHANKAR
BHAGWAN
MAHAVEER

�翡 �����ϴ�
cH.c.Bharill�ڻ�

�н� 8

TirthankarMahaveer�� �� �ű���� ���� �׸��� ������°Tirthankar�̾���. ���� �տ� 23Tirthankaras�������Rishabhdeo�� �ٸ� ��� �־���.

Bhagwans(��)�� 1���� �ű���ȿ� ������, �׷���Tirthankaras�̰�Bharatkshetra�ȿ� 24 �� �̴�. ��Tirthankar��, �밳,Bhagwan�̴�, �׷��� ��Bhagwan��Tirthankar. ����Tirthankar�Ӿ���godhood�� �޼��� �� �ִ�. �� ���� �ſ� ��︱ �� �ִ�. �Ắ�� �޼��� �����ϴ� ������Tirtha�� �� �ְ� ���� �׵��ڽ� �����ϴ� �׵� �� ���̶�� �ع��� ��ΰ�Tirthankaras�̶�� �θ��� �ٸ� ��� �θ���.

Bhagwan��, �� �ȴ� �ִ� �� ǰ�� �ʴ´�. �ƹ����� ���� �������Bhagwan. Mahaveer�� ���� ���� �������Bhagwan. �װ� Ÿ���� ��, �״� ���� �Ǿ���. ������ Ÿ���ϱ� ���Ͽ���, ������ �ʹ����� Ÿ���Ѱ��� �̴�.

BhagwanMahaveer�� ��ǥ�� ������ ���� ��, �����ص�, �����ص� ��������ص� �̱� ������, ���� �ϻ��� ���� ����, �ȹٷ� �׸���eventless; �װ;ȿ� �پ缺�� ���� ��� ����. ���� �ϻ��� �̾߱��, �����ϰ� �װ� ���ȿ� ���ͽ����μ� �ο� sp��d����r�� �߰��� �ϻ��� ù��° 30 ���� �������ϰ� ���´� �� �̴�. ���� 12 �Ⱓ �״� �ְ� ���� �����ȿ� �����ǰ� ���� ���ȿ� ���۾ȿ� ��� ���� 30 �⵿�ȿ�, �� ���Ͽ�Sarvodaya�� �װ��̶�� ���ĵ� ��� ����ִ� ������i.e���� �����ϰ� ���� 4���� �������Ͽ�,Mahaveer�� �ϻ� �ٻ�ٴ����� �ʴ� ������. �װ��� ��� ���ȿ� ���� ������ ���� ã�� ���Ͽ� ��Ǵ�. �׷���, �ű⼭ �װ� ����߾��� ������ ���� �ϻ��ȿ� �Ͼ�� ���� ��� ���� �� �ִ�.

Siddhartha��Vaishali��ȭ���� ����� ������Mahaveer�� ����Trishala��Lichhavi�ӱ��� �Ƴ��� �ڱÿ���Kundgram�ȿ� ��õ�� �̾���. Vaishali��ȭ���� �����, ���� ��Ӵϴ� �ӱ���Chetak�� �̾���. �״�Chaitra���� �� 2 2 ���ϰ��� 13 �Ͽ�Kshatriya������Nath�����ȿ� ��õ��,2600�� �����Ų��, �̾���. ���� ������ ������ ����, �װ� ���� �θ� ���Ͽ�Vardhman�̶�� �̸��� ���.

�װ�Tirthankar�̱� ���Ͽ� ���� �־��� ������, ���� ����� ������, �Ӹ� �ƴ϶� �ձ��� ���� �θ�, ���� �� ������ ���Ͽ�, �׷��� ���� �Ű� �׵��� �ֿ� ���Ͽ� �ߴ��� ������ ������ �̾���. �� ������Janma�̶��KalyanakMahotsava�θ���. ����Indra, �ִ� �ڳ���Erawat�� �׸� ������ �ߴ��� ��� �� �anointing���� �����ߴ�. Jain����� ������ �� ����� ������ ���縦 �ش�.

���� ��Ӵ��� �ڱ� ������ ���ǰ�����Tirthankar�� ǰ�°��� �̾��� ��, �˰� �־���. 1 ��, ������ �ð��ȿ�, �׳��� ������ ��ȿ� ��Ӵ�PriyakariniTrishla�� ���� ��罺���� �Ͼ���� ������ �ڿ� ���� 16 ���� �ô�. -

1. �ߵ��� ��ģ �ڳ���.

2. ���� ����� ��� Ȳ��.

3. õ��ģ ����.

4. Laxmi�� ���ͽ� ������ ������ ���� ����.

5. 2���� ���ο� ȭȯ.

6. ���� ���վȿ� ��.

7. �Ͼ�� �¾�.

8. ���ͽ��� ���� 2���� �� ������ ������.

9. ��ũ�ȿ� ��� 2������ �����.

10. û���� ���� �׵θ��� ������� ��ũ.

11. ��ȿ ���.

12. ������inwrought����.

13. �ֿ��� ����Ǵ� ���� 2�� ����.

14. Dharnendra�� ���ָ� ������ ��Ȱ�� �ϴ�.

15. �ֿ��� ����,

16. ������� ��.

��ħSiddharthaSiddhartha�������� �ع��ϰ�, �ӱݿ���Trishla�� ��Ӵϰ� �ǰ� �׷���a�� �ӱݿ��� ���� 16 ���� �׿��� ���ߴ�. �׳�� �׵��� ȿ���� �˰� �;���. scr�Ե�r�� �ӱ���NimittaShastra(���� �ִ� ������)�ȿ� �����ߴ� �� �־���. ���� �˰� �״� ���� �ູ�ߴ�. Trishla�� ��Ӵϰ� �DZ� ���Ͽ� ���� �ູ�� ���� ��罺���� ȿ���� ���� ���� �ູ�� �� ǥ���� ���Ͽ� ���Ǿ���. �׳డ 3���� ������ â������ ��ȥ��Tirthankar�׸��� ��Ģ�� ���ٵ� �Ƶ�� �����DZ� ���Ͽ� ���� �ִ� ���� �״� �׳࿡�� ���ߴ�, �ع��� ������ �����ϰ� ���� ���� ���� ���� �����ٵ�. Trishla�� �ڱ��� ù��°TirthankarAdinath�Ǵ�Rishabhdeo���� ����� ��Marudevi�� ���ͰͰ� ���� ��ŭ �ż��ϰ� �Ǿ���.

Trishla�� ǰ�� �Ƶ��� �¾�Ͱ� ����, ������ ������ �ı��� ������, �ްͰ� ����, ��ŭ ���� �ٰͰ� ���� ��ŭ ������, ��ŭ ������ �ڳ������μ�, Ȱ�� ������ �������μ� û���Ұ� ���� ���� ȭ�����μ� ���� ������μ� Ȳ�����μ�, ���� ������ ���� ��� �� �� �޾ȿ� ��δ� �����Ѵ�.

Ashad���� �� 2 ���� ���� ��° �Ͽ� ���� ��Ӵ� �ڱ��� �ҳ⿡ ���Ͽ�Vardhman����.

�ҳ�Vardhman�� ������� �ŷ����� ������ �����߰�, �߻���� ������, �̾���. �״� �׿��� �� ������Vardhman�� ����ȭ��, ���� 2 ���ϰ��� �� 2 �Ͽ� ���� �հ��� ������. ü�� ���� ���� ��l.��d.��dry�� ������. ���� ������ ���� ������ �Ƹ��ٿ��� ���ñ� ���Ͽ� ���� �� �� �ڽ��� õ���� ���� �����ߴ�.

�״�sentient, ������ �̰�, �׸��� �η������� �ʴ� �ҳ� �����Ѵ�. �״� � ������ �����. �״� ����� ��üȭ �̾���. �״�, �׷� ��߿�,�Ͱ� ����Veer���� ��������Ativeer�˰� ��. ���� �̸��� 5���� ����ϴ� -,Ativeer,Sanmati,Vardhman��MahaveerVeer.

�״� �ʾƾʾ� �غ�Ǿ� �ְ��� �ʾҴ�witted���� ���� ����ȿ� ���� �����̶�� ���� �ʾҴ�. 1 ��, ���� ��̴ٿ� �峭���ǿ��� ���� �θ� �� �ù��� �⻵�ϴ� �ٸ� Ȳ���ڿ��� �����ȿ� �ҳ�Vardhman��, ��� �־���. �״� ���� ��Ȱ�� ���žȿ� ������ �ö󰬴�. �� ���̿� ������ � ���� ������ ������ �ѷ��ΰ� ���� ���� ���� ���� �� �������ٵ� ����� ������ ������ ���⸦ �����Ѱ��� �����ߴ�. ����ȿ� �߰��ؼ�, ���̵��� ������ ���°��� �����ߴ�, �׷��� �� ������ ���� �������� �ִ� ���� ����Mahaveer�� ������ �� ������. �η������� ���� �׸��� �װ��� �����̿� ���� ��������SeeimgMahaveer��, �ݷ��� �� �ݳ븦 ������ ���� ��� ����.

, �ڳ����� ����� �ǰ� ���þȿ� �ı��� �������� �����ϸ� ���ڸ��� ���� �������, �ڳ����� ��Ű�� �ǹ��� ��տ��� ��Ż. ��ü ���ô�agog�̰� ����� 1���� ��ҿ��� ��Ȳ�ȿ� �ٸ� ����� �޸����� �����ߴ�. VardhmanȲ���ڴ�, �׷���, ���� ħ���� �Ұ��� �� ���� �� �� �����Կ� �ڳ����� �������� �ʾҴ�. Ȳ������ �밨�� �׸��� ����� ���þȿ� �Ϲ����� ������ �̾߱Ⱑ �Ǿ���.

�״� õ�� �̰� �ߴ��� ������ ���� �ذ��� �� �־���. �״� �����ǿ��� �����ߴ�; �ɰ����� �������� ���� ���忡 �����ߴ�. �״� �ܷο��� ����ߴ�. �״� �׻� �⺻�� �ٻ� ���� ���� ���� �׸��� ����� ���� ���ȿ� �̾���. ���� �տ� �׵��� �Ҿ� �� ���ǿ��� ��� ������ �׵��� �� ���̶�� �ð��ȿ� �׵��� �ذ��ߴ�. ��Ȥ �� �Ҿ��� �ִ뷮�� ���� ����� �ڼ��� ���濡 ���Ͽ� ��ɵǾ���. ū �������� ������ �⺻�� ���� ū ��Ȥ�� �ٸ� ���� ��ü���� ������ ���⸦ ������ ���Ͽ� ���ŵǾ���. �״� �� �ڽ� �� �Ҿ��� �ذ�å �̾���.

1 �� �״� ��� ����ȿ� ū���ڷ� �� ���� ������ �� 4 s��r���ȿ� �ɰ� �־���. Vardhman�� �־��� ���� ���� ������ ��Ӵ�Trishla���� ������ �Դ�. �׳��� �����ȿ� �ٻ���, ��Ӵϴ� �� s��r���� �ٸ� �����ߴ�. �ҳ��� �ϰ� ��° s��r���� �޸���, �׷���Vardhman�� �ű⼭ �߰����� �ʾҴ�. �׵���Siddhartha����Vardhman�� �ִ�, �������� ������ �����ϰ� �ִ� �ӱݿ��� ���� ��, �״� �� ���� s��r���� �ٸ� �����ߴ�. �ƹ��� �� ��Ӵ��� ����� ��꼭�� ��, �ҳ��� ȥ���ߴ�. �׵��� �� s��r���� ã �� 4 �;ȿ�Vardhman�� �߰���, ������. ������ ��� s��r���� ã��Mahaveer�� ö�������μ� �ű⼭ ����� �־��� ���� �ҳ��� �̵θ��ߴ�. �װ� �־��� ���� ��Ӵϸ� �׵鿡�� ���϶�� ���� �ʾҴ� �� ��Vardhman�� �׵鿡�� ������. ��ü ������ ������ ������ �Ͼ �Ͱ� �ҳ��� ���ߴ�. �״� �Ʒ������� �� ���� �ƹ����� �׵鿡�� ���ߴ� �׷��� �װ� ���� �� ���� ��Ӵϴ� �׵鿡�� ���ߴ�. �߰��ϱ� ���Ͽ� ������ ��� �׸��� ��� ���� ��ġ �̾���. ������ �¾Ҵ� ����Vardhman�� �׵鿡�� ���ߴ�; �״� ��Ӵ��� ������������ ������ �� 4 s��r����, �׸��� �Ʒ��� �ƹ����� �������� �̾��� ��. ��Ӵϴ� ù��° s��r����, �׷��� �ϰ� ��°�� �ƹ��� �̾���. �Ʒ��������� ��ġ�� �������� ����ǰ�. ��뼺���� �Ʒ��������� ���� �Ǵ� �������� ����. �׷��� ������ ������ � �ٸ� ������ � �������, ���� ����ȴ� �̴�. ���� �ҳ�Vardhman�� �ҳ⿡�� ����� ������ ���� �����߾���.

�׵��� ��� �׷���Mahaveer�� ���� ���� ���� ���̾ȿ� ���� ������ �׸��� ū���ڷ� ��� �׷��� �׵��� ��θ� ������ ���Ͽ� ���谡 �׸� ������ �� �� ������ �� �� ����� �׸� ������ �غô�. ������ �׿�, �׷��� ��Ǿ����ȿ� �װ��� ��Ǫ���� ������. ����� ������ ���� ����� ���°��� �غô�, �׷��� �״� ���� ��Ӵ� ������ ȫ���� �������� �ʾҴ�.

�׷��Ƿ� �״�Magsir�� ������ 10 ���� 1 �Ͽ� ���� ������ �� 30 �� ��ȿ� ���� ������, �־�״�. �״� �� ����� ���ȿ� ���� ������ �����ȿ� �������ϰ� ������ �Ǿ���. Laukantik���� õ������ ���� �ߴ��� ���濡 ���� ���Ǹ� ���� �׸� Ī���ߴ�. ħ���� ���� �ֱ� ���Ͽ� �̿��Vardhman������� ���������� ���ϰ��� ��. �״� ���� ���� ����ȿ� �׻� ū���ڷ� ���. �װ� ���� ���� ��� �Ǵ� û�Ҹ� �ʿ�� �� ���� �״� ���� �������� �ʾҴ�. �״� ���� ���ȿ� ������, ������ ���� �Ʊ��� �޽��߾���, ������inclemencies�� �ݳ뿡 ���Ͽ� �ٵ�.

�� ���� ������ ������ ����� �ڼ�, �ڿ����� ���� �� ������ �ϻ� �̰� �׵��� �ڿ����� ������ �ذ� ģ���� ���ȴ�. �� ��mongooses, ȣ���� �� �ϼҴ� ������ ��â���� ���� ���̾���. �װ� ü���ߴ� ������, ��ü ������ ��ȭ�� �������.

������ �״� ������ ���� �����ϱ� �ְ��� �Ͼ��, �״� �̻��� ���� ������ ���� ����� ���ÿ� ���ٵ�. � ȣ�ְ� scr�Ե�r��' ��ɿ� ������ �׸��� �Ƿ��� 9���� ������ �׿��� û���� ������ �ָ�, �״� ���� �Ļ縦 ������ ���� ���� ���� ���������ٵ�. �״� ��ź źSatiChandanbala�� �տ� ���� ������ �� �� �޾Ƶ鿴��.

�ܺο� ����penances�ȿ� ���� ������, �״� 12 ���� ���´�. ���� ��f-��b��rp����� �� �����ȿ� 42���� ���̿� �״� �̹��� ������ �����ϰ� ���� ���� �����ϰ� �и��Ǵ� ������ �޼��ߴ�. ������ �ߴ��� �� ������ �״� �ȴ�������� ���� �޼��ߴ�. �״� ����, ���� �� �ʹ����� ���� �����ϰ� Ÿ���ϴ� ��¥Mahaveer�� �Ǿ���. �״� ������ �����ϰ� �и��Ǵ� �� ��Bhagwan�� �Ǿ���. TirthankarNamkaram��theite����ȿ�, �״� �� ���¸� ���BhagwanMahaveer���μ� �˰� �־���. ���� �� �޽����� �� ���� �ε��� ���ξȿ��Ͱ� ����VeerShasanJayanti�����Shravan�� ���� ù��° �Ͽ� ù°�� ���޵Ǿ���.

���� �� �޽����� ������, ��� ���Ͽ� �������� â������ ����Samavsharan�̶�� �θ� �Ŵ��� ȸ�� ������ �Ǽ��϶��Kuber�� ���� �ֿ� ���Ͽ�Mahaveer��ɵǾ���. �� �Ӱ��� �ű⼭ ����, �޽����� ��°��� ������ ������. �dz� �۾Ҵ��� ���� ������. �װ� ���� �����ȿ� �¾���� ��� �̱� ������ ���� ������ ���ھȿ� ���� ������ �ް�����, ������ �������� ������ ����, ���� ������ ������ �� �Ͱ��� ���� ū �Ӹ� �ƴ϶� �ΰ� �׷��� ���� �� �̴�.

���� �������� ��ȸ �ӱ� �� �������ȿ�, �����ϰ� �׸��� �����ϰ�, ��İ� �׸��� ���, ���� �ɰ�� �Բ� �׸��� ���� �޽����� ���. �Ű� �ΰ��� ���Ͽ� ������ ���� �ű⼭ �ɰ� ���� �� ����ħ�� �����. �� ������ â������ ���̿� �׷� ����� ����ϴ� �ٸ� ����. ���� �� �� ���;ȿ�, ������, �׳� ������, ���� �� ���� ȣ�� �־���.

�׿��� �ݴ�� ���� �б����� ���ڴ�, �������� ��� �� ģ���� ���� �޽����� ���Ͽ� �¿������ �׵��� ������ Ʋ���� �����ۿ���, ���� ���� ���ڰ� �Ǿ���. �׵��� ���̿� ���� ���� �ֿ��� ����IndrabhutiGautam�̾���. �״� ���� ù��° pr������r���μ� �޾Ƶ��̰�GautamSwami���μ� ����ϰ� �Ǿ���. �װ�DigamberJainmonkhood���� ��ȵǾ��� �� ����� �̾߱�� Ȯ���� ����ִ�.

IndrabhutiGautam�� ��Vedas��Vedangas�ȿ� �����ߴ�. �״� 500���� ���ڰ� �־���. IndrabhutiGautam�� �� ȥ������ �ֿ��� pr������r�� ��︱ �� �ִ� ����Indra�� ������ ��, �״� ���� �Ǵ� �������� ����ȿ� ���� ���ֿ� ����,Indra��Mahaveer�� �������μ� �����ϰ�Gautam����Sanskrit��� �ǹ̸� ������.

Indrabhuti�� �����ϰ� �Ǿ���. "�� 6���� ������ �̴� ����, 9 ����, 5Astikayas�����?" �װ� ���� ����i�� �̵��� ����ϰ� ������ ���� �״� ���� �����ȿ� ���� ������ �����ϰ�Indra���� ���ߴ�. Mahaveere. �� ��. �״� ���� �ְ� ���� ������ �����ϰ� �ִ� ��ҿ�lndra�� �δ��ϴ� ���� ����� ��Ÿ�´�. �ð��� ������ ���� �� ��ٸ� �޽����� ������ ������ ���� ��¥ s��rXX������m�� ������ �ָ� ����Gautam�� ��쿡 �;���. IndrabhutiGautam��Samavsharan�� �����̿� �Դ� ���� �� ���� �ܴ����� �ε巯������ �ް��ϰ� ���Ҵ�. ���� ������Manstambha�� ���濡, (Samavsharan�տ��� ��� �ٸ�) �����Ǿ���monkhood���� ���� ������ ���ø� ���� �䱸�� �ְ� �׿� ���Ͽ� �����ϰ�. Mahaveer�� ���� ������ �ɷ� �׸��� �����ǿ���, �״� ���� ù��°Gandhar�� �Ǿ���. 10 ���� �̸��� �� �ٸ�Gandharas�־���; (1)Agnibhuti, (2)Vayubhuti, (3)Aryavyakta, (4)Sudharma, (5)Mandit, (6)Mauryaputra, (7)Akampit, (8)Achaibhrata, (9)Metarya�� (10)Prabhas.

����Magadh�� �ӱ�, ȣ�� ����MaharajShrenik(Bimbsar)�� ���̿� ���� �̾���.

�״� 30 �Ⱓ �ε��� ���� �׸��� ���� ���Ӿ� Ⱦ���ߴ�. �ٸ� ����� �׵��� ������ ���ȿ� ���� ����ħ�� �����ߴ�. ���� ������Divya�̶��Dhwani�ҷ���. �״� �� �� ��Ÿ���� ������ ������ �����ߴ�. �� ���� ������ �� �Ͱ� �״� �����ߴ�; �ƹ����� �ٸ� ����� �������� �ʴ´�; ������ ������ �޼��ϴ� �ڱ� �ŷڴ� ��� �̴�. ���� �ڱ� �ŷڴ� �ƹ��� �׷��� �ڱ��� �̿� �ڱ��� �ð��� �߾� ����, ����, ���� �� ��ܰ��� �ٸ��� �ʴ�. ������ �ڱ� ������ ���� �� �޼��� �� �ִ�; �ʴ� �� �ڼ��ȿ� ������ �ູ �׸��� ������ ������ �ٸ� ����� �׵��� �޼��� �� ����.

��� ���� ��, ������, ũ�� ���� �ƹ������� �и��ǰ�� ����, �ƴϴ� ��, �׷��� �̴�. �״�, �׷� ��߿�, �����ߴ�:-

1. ���� �ڽ����� �ٸ� ���� �����Ͻʽÿ�.

2. ��� ���� �����ϴ�, �׷��� �ƴϴ� �� �̴�.

3. �츮�� ����� ���� �������� ���õǸ�, �� ����godhood�� �޼��� �� �ִ�.

4. �� â������ ���� ������ ���������� ������, ������ �����ϱ����μ� �ູ�ϰ� �� �� �ִ�.

Mahaveer�� � ���ο� ������ �������� �ʾҴ�; ���� �Ǵ� ���ο� �ƹ��� ������ ����. �װ� ���ߴ� �����̰��� �����ϰ� �����ϴ�. �״� ������ ��ġ���� �ʾҴ�; �״� �� �װ��� �����ߴ�. �״� � ���ο� ������ �߰����� �ʾҴ�. ������ ������ ���� �̴�. ������ ������ �Ǽ��� �� ����. ��� ����� �θ��� ���Ͽ� ������ �� �ִ� ������ �� �� �ִ°�? �� �˰� ���� �� �ִ�. �ٸ� ����� ���Ͽ� �׸��� ��� �׵��� ���ٹ��ȿ� ���� �׸��� �� ���ڸ�, �ٱ������� �¿�Ǵ� �˰� �ִ� �� ������ �ָ� �� ���� ���繰 �Ϳ��� �ϰ�� �İ��ϱ��� �������� �ܿ�, � ���God.TirthankarBhagwan�˰� �� �巯���� ���� ������, â������ �ʴ´� �׵��� �̴�.

�״�Tirthankar�̾���. �״� ���� �ع濡Tirtha��i.e, ���propounded. ����AcharyaSamantBhadra�� ���� ����ħSarvodayaTirtha�� (��� ����ִ� ������ ������ �����ϴ�) �ҷ���.

Mahaveer�����̿� �� - ���� ������ ���� ���� �� ��θ� ���� �̴�. �ʰ� ���Ѵ� �����̰���i.e�ٸ� ���ٹ����� ����Ǵ� ����Ǵ� �̴� �ٸ�, ���ƿ� ������ ���� ����ħ�ȿ� ��� 1predominating�ٸ� ��� ����; �̱� ���� ��, ���� ������propound�ٸ� �������� �ܾ���, ������� �ʾƼ�, �ɷ� ���� �ʴ´�. �ϻ��� ������ ���� ������ �� ������ ��� ���� �׸��� �ҿ��� �ı��ϱ�� ��� ����ִ� ������ ������ ���� �׵��� �ְ� �ູ �׸��� �׷��� �װ�SarvodayaTirthai.e�̱� ���� ��, ������ �������� ���縦 �����ϱ��� �����ϴ�."

����� ������ �����ϴ� ������Sarvodya�̴�. ��Mahaveer�� �ϻ��� �һ���� ������ ���� ���߿� ���Ͽ�propounded�Ͱ� ���� ����� ������ ���� ��������, ���� �Ǵ� �Ѱ谡 ����. ���� ������ ��� â������ ���� �̴�. ���� �ΰ��� ������ ȸ���ϴ� ������ ���� �̴�. ��� ����ִ� ������ ���� �̴�. ������ �Ⱓ"����"���� �������ǰ� �ƴϴ� ����� ���� �ʴ´�. ������ ���sentient���迡 ���̴� �׷���, �װ��� �ΰ��� ���� ���� ��ȸ�� ������ ������ �����Ѵ�, �ֳ��ϸ� ��� â������ ��ȭ�� �ູ�ȿ� ��� �ʹ´�.

TirthankarBhagwanMahaveer�� �� ���� �� ���� �� ���� ��ȭ �װ��� ���� ��ü�� ������ �������� ������ �����ߴ�. �ٸ� ������ �� �ڿ����� �����ȿ� ������ �� �ִ�. ���� ��, �����ڴ�, â���� �Ǵ� �ı��ڰ� �ƴϴ���, ���� �� ����. Mahaveer��preachings�� ����ִ� ������, �׷��� ���� ������ ���� ���� (������ �� ����) ���� �Ǵ� ���� �� �� ���ҵǰ� ��� ������ ������ �Ӹ� �ƴ϶� �����ߴ�. �ٸ� ����� Ȱ���ȿ� �����ϴ� ����� ������ Ʋ��, ������ �� ����, �ֳ��ϸ� �ٸ� ������ �ູ �� ����, ���� ���� â���� �Ǵ� �ı��ڷ� �ٸ� �����, �����ϴ� ������ ���� �̴�.

�� �Ͱ��� �ٸ� ����� â���ڷ� �ູ �� ����, ���� �� ���ֵǸ� �츮�� ������ ���� �� ������ ���ǹ��Ҵ� �� �� ���ߴ�. �츮�� �����ȿ� ����ϸ�, ������ �̴� - �츮���� ���Ѱ�, ��������, �ƹ��� �����Ѱ� �ູ�Ѱ� ����°� �� �ִ°�? �Ȱ��� �츮�� ������ �ִ� �����ȿ� �ٻ� ��Ű��, ��������, �� �� �ڽ��̶�� �ص� �츮���� ���� ������? �׷��� �ڱ��� Ȱ���� ����� ��Ȯ�ϱ����, ���� ���� ��, ���� �η����ϱ� ���Ͽ� �װ��� ���� �����ٵ� ���࿡, �ʿ����� �ʱ� ������. �츮�� �츮�� ������ Ȱ���� �����, ���� �׸��� ���ڴ� ��Ȯ�� �ؾ� �Ѵ� �� �����ϸ�, � ������ ������ ���ǹ��ϴ�. ������ ������BhawnaDwatrinshatika��Slokas30-31�ȿ�AcharyaAmitgati�� ���Ͽ� �����Ǿ���.

���ȿ�, 72���� ���̿�,Dipawali�Ͽ�, �� �ű��BhagwanMahaveer�� ������Tirthankar��, �� ��ü���� ������ �����ϰ�Nirwan(������ �ع�)�� �޼��ߴ�. ��������, ���� �ֿ��� ����IndrabhutiGautam�� �ȴ�������� �޼��ߴ�. Jain���뿡 ������,Deepawali�� �ߴ��� ������ ���� �ֿ��� ����Gautam�� ���Ͽ� ������ ��������BhagwanMahaveer�� �޼��� �ع濡�� ���Ǹ� ǥ�Ͽ� ����ȴ�.

��

����Mahaveer�� �ϻ��� �̾߱Ⱑ �̾߱� �� ���� �츮�� ����

Godhood�� ���� �����Ǿ� �ִ� �ߴ���.