Jainworld
Jain World
Sub-Categories of   VeetragVigyanPathmala부품cii

 신,Scriptures및 수도사에게 존경

신,Scripture및 수도사
7개의 기본을 이해하기안에 과실
JainScriptures의 분류
3개의 세계
7 탐닉
무 폭력 - 논평
Ashtanika중대한 축제
BhagwanParshwanath

�з�
JainScriptures��

�翡 �����ϴ�
cH.c.Bharill�ڻ�

�н� 4

PANDITTODARMALJI

PanditTodarmalji��Jaipur�ȿ�VikramSamvat1797�⿡ ���� ��õ�� �̾���. ���� �ƹ���Jogidasji��KhandelwalDigamberJain���� ��ȸ��Godika�ܸ鵵�� �̾���. ���� ��Ӵϴ�Rambhabai�̾���. �״� ���� �θ��� ������ �Ƶ� �̾���. ���� ���� �Ǵ� �Ƶ���Harishchandra�� �� ����Gumaniram�̾���. Gumaniram�� �ߴ��� ���� õ�� �̾���.

�״� ���̷� ����� �����ߴ�. �뷫 10���� ���̿�, �״� ���, ���� �� ��� ����� ������ ���� ������ ����ߴ�. ����all-round������ ���� �̾���. �״� �� �ڽ� ����:

Sutra,Kshapanasar,Purusharthasiddhi-upaya,Ashtapahud,Atmanushasan�� �ٸ� �� �� �ٸ� ��� ���� �����ߴ� �װ��� ����Samaysar,Panchastikaya,Pravachansar,Niyamsar,Gommattasar,Labdhisar,Triloksar, ���� �����ȿ� �����Ǵ� �ߴ��� �ӱ��� �ϻ� �̾߱⸦ ����ϴ�Jain������ �� ȣ�� �� �׵��� ������Tattvhrtha��."

���� ����� ��ġ��ü �ǰ��� ���̶����� �뷫 47 ���� �̸� ���̿�Vanshidharji., �� �׾��� �̾���.

�� �ð��ȿ� �׷� ȭ���� ����� �߰��ϰ�PanditRajmalji��Samvat1829-�ȿ� �׿� ����"�װ� ���� ����ϴ� ����. �ʰ� �׿� ����."������ ����ϸ�, �������� ���ǿ� ���� ��� ��Ȥ�� ���ŵȴ�

���� �깮 �� ���� ���� 10���� ��ȿ�ϴ�. �깮 ���� ��� ����, �ٸ� ��� �̴� �������� ���� �̴�.

(����) (1)GommatsarJivkand���� (2)GommatsarKarmakand���� (3)Labdhisar�� (����)Kshapanasar���� (4)Triloksar���� (5)Atmanushasan���� (6)Purusharthasiddhiyupaya���� (7)ArthasandrishtiVichar(8)MokshamargPrakashak(9) (����)RahasyapurnaChitthi(10)GommatsarPuja(Sanskrit).

���� �깮 ��dz�� û����, ����ϰ� ������ ������ �� �ִ�. �״� �� Ư���� ������ �־���. �״�Hindi�� ���Ͽ�Prakrit��Sanskrit�� �ߴ��� ����, �̾���.

�� �н���MokshamargPrakashak�� 8��° ���ο� ���ʸ� �д�.

��

cJaincScriptures�� �з�

Student�� - MokshamargPrakashak�ȿ� ������ �ϻ� �̾߱Ⱑ ����Ǿ��°�?

Teacher��-MokshamargPrakashak�ȿ� �̾߱� ����. �ع濡 ����� �װ;ȿ� ������.

Student- �׷���MokshamargPrakashak�� scr�Ե�r��?

���� - ��?

�л� - scr�Ե�r���ȿ� �̾߱� �ִ�. ���� �ƹ����� ���� ���� �������� ���� �̾߱Ⱑ �д� ����� �׸� �δ��϶�� ��������.

���� - �׷���, scr�Ե�r���ȿ� �ߴ��� ������ �ϻ� �̾߱� �ִ�. �ߴ��� ������ �׸��� ���ȿ� �ϻ� �̾߱���п� ���� �� ������ ����� ����ϴ� �� å�� ������ ��ġ�ֱ� ���Ͽ� �и��� ȥ�ڼ� �̴� �������� ������ ù��° ���� �ٵ��.

�л� - �̷��� �������� å�� ������ ������ �ΰ�?

���� - �������� å��JinendraDeo�� �����̶�� �θ���. �׵��� �������� �������� �и���propound. ���ϱ�,Karnanuyoga��prathamanuyoga,Charnanuyoga�׸���Dravyanuyoga�� 4���� ��� �ִ�.

�л� - ���� �̾߱⸦ �����ϴ� �������� å�� �����Ѵ�. �׵��� ������ ����� �ش�.

���� - �������� å�� �̴��� �̾߱�ȿ� �и��� ������ ����ȿ�, �ܼ����� �ʰ� ���δ�.

�л� - �׶� �� �̾߱�� �������� �����ȿ� ��°�?

���� - �ʰ� �� �̾߱⸦ �����ϴ� ���� �ʴ� �ٸ� ������ ���ߴ�. ����� �������� �纯�ȿ� �׻� �и�etc.��preachings�� ��� ���� �ʴ´� �����ߴ�. �׵��� �׵��� �׵��� ��ü�� �и��� �����ȿ� ���ɻ縦, ������ ���� �����Ű�⸦ ���� ���� ������ ����� ���� ������ ���� �ִ� ȯ�� �ٸ� �̴�. ���� �ñ�������, �� �и��� g�ʹ��� �̵鿡 ���Ͽ� �����Ѵ�.

�л� - �̷��� �װ��� ���� �̴�. ����� �ϻ� �̾߱⸦ ���ý�Ű�� �ż��� ������Prathmanuyoga�ȿ� ���Եȴ�. Karunanuyoga�� ������ ���� �ΰ�?

���� -Karnanuyoga�� ���� �������� �ع�� ���� ����ִ� ���� �߰ߵȰ��� �� ������ �� ������ �ܰ踦,karmas�� �ٸ� ���� �� 3���� ������ �������� �����Ѵ�. �װ��� ���ڿ� ������ �ֱ� ������, ������ �ִ뷮�� �����Ѵ�.

�л� - ���� ����ؾ� �Ѵ�?

���� ���� - �װ��� ���� ���簡 �׸��� �˰� �ֱ� ���� ���� �繰�� ����ϱ� ������, �翬��. GommattasarJivkand,GomattasarKarmakand,Labdhisar,Triloksar�� ��� �׷� �� �̴�.

�����ϴ°��л� -Charnanuyoga�� �ٸ� ������ٴ� ���?

���� - �׷���. �װ��� ���� ������ ������� ������ �� �ִ� ������ �����Ѵ�. �׷� �װ��� ��dz�� ������ ����� å�� ���� �̱� ���� �� �װ��� ������ �� ȣ���� ������ ��Ģ �����鿩 �����. �� �з��� ���縦 ������ ���ܵ�, ��¥ ������ ������ �ݷ��ϴ� ����� �����Ѵ�.

�л� - RatnakarandShrawakachar�� �� ������ �ż��Ѱ� �� �ΰ�?

���� - �׷���,Purusharthasiddhi-upaya �ٸ� ��� ���� �ִ�.

�л� - Samaysar��Dravyasangraha�� �����Ѱ� ������ �ΰ�?

���� - �� ���ڿ��� ������ 6���� ����, 7���� �⺻ �� ������ ������Dravyanuyoga�ȿ��� �ٷ�� ������, �ƴϿ�, �׵���Dravyanuyoga�� scr�Ե�r�� �̴�.

�л�, �� ������ -Karmanuyoga - ���� ������ ���Ͽ� �˰� �ִ°� �繰�� ����ϴ°�?

���� - �ƴϿ�. �װ��� ���� ������ �� �ִ� ������ �����Ѵ�

Dravyanuyoga�� �� �ߴ��� �ٸ� �ܰ踦 ����ϴ� �׷���,Charnanuyoga�ȿ� �׵�, �׷��� �� ������ ������ �ൿ�� �����Ѵ�. ������� ����Dravyanuyoga�ȿ� ����Ѵ�.

- �װ��� ������� ��ǥ�� ��dz�� ������ �� �� �л� ��

���� �츮�� �츮�� ������� ������ ���� �� ���� ������ �⺻���� ������ �����ϱ� �ؾ� �ϱ� ������, ���� - �װ��� �̷���.

�л� - Dravyanuyoga�� ���� �������μ� �ܺ� �ൿ�� ����ϴ� �Ͱ� ��� ���Ѵ�. ����� �� ������ ���� å�ǿ��� ������ ��ο��� �ջ��� �Ͱ� ���ϴ°� �����Ѱ�?

���� - ������leanings���� �ܺ� ������Dravyanuyoga�ȿ� ������, �׷��� ���� ��ȣ�ϰ� ������ �о߾ȿ� ���㸦 ���ȴ�. ������, ����� �д�Dravyanuyoga�� ���Ͽ� �׵��� ���� �����ϱ⿡ ���Ͽ� ���� ������ �� ���̴�.

�л� - � �������� ��ü��Ų ����� �����ϰ� �Ǹ� ����?

���� - �糪�Ͱ� ������ �Ա����μ� ������, ����� ������ ������ �� ������ �ʴ´�. �Ȱ��� ���� ���� �ߴ��� ����� �˰� �ֱ������ �����ϰ�, �Ǹ� �⺻���� ������ ������, �Ѹ��� ��� ���� ������ �׵��� ������ �����ؾ� ���� �ʴ´�. �������� ��ü��Ų ����� Ʋ���� ������ �߱��Ѱ��� ����Ѵ�. ������ �ش� �ϻ��� ���� �ܰ谡 �׵鿡 ���Ͽ� ���� �����ٵ� �� �̴�; ��� �׵��� ���� �ܰ�ȿ� ǰ�� ���̴�, �׷��� ��� ���Ϲ�, �� �������� �����ȿ� �����Ѱ��� ������ٵ�. ������ �ع��� ��θ� �ݰ�� �̷��� ������ ����� ��ġ���ٵ� ������, ���� ����ħ��, �׷���, ���߳� ������ �ȵȴ�.

�л� -�� ������ ������ �������� �𸥴� �� �������� �д°�? �츮�� �׵��� ���� ������ �ش� ���� �ΰ�?

���� ���� - ������ �ع��� ��ξȿ� ���� �Ʒ��� ������ �����ȿ� ���Եȴ�. �ʰ� �׵��� �������, �ʴ� �ع��� ��θ� ���´�.

�л� - �츮���� �׵��� ù°�� ���� �ʴ� ��Ű�ʽÿ�.

���� - Jainism�� ����ħ�� ������ ������ �Ͱ��� ������ ���� (Dravyanuyoga)���п� ���� ������ �����,Charnanuyoga�� ������ �׶� ������ �����ؾ� �Ѵ� �� �̴�. �׷�Dravyanuyoga�� �ߴ��� ó�� �ܰ�ȿ� �����ϱ� ���� ��.

�л� - �츮�� ù°�� �о��°�Prathmanuyoga�� �� ���̴°�?

���� - �׷��� �׷� ������ ù°�� �о�� �ϴ� ���� ��Ģ ����. �ڱ� ������ ������ �缭, �����簳�� �ڱ���likings�� ������ �ڱ��� ���ɻ縦 ������Ű�� �ٸ� ����� �����ϳ� ���� ���̴� �� ������ �о�� �Ѵ�. ���� �������� ������ 2�� 3���� �з��� ��dz�� �����Ѵ�.