Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  VeetragVigyanPathmala부품cIii

 Siddhas에 존경

숭배, 방법 및 이득
작용하는 의식
채택하고 상속하는
나는 누구 인가?
영적으로 호주의 12포기의 행위 규칙
해방에 경로
진짜와 평범한
10 미덕의 중대한 축제
Balbhadra램
Samaysar에 존경의 개요

��

��¥�� �����
���ٹ�

�翡 �����ϴ�
cH.c.Bharill�ڻ�

�н� 8

PanditTodarmalji

Godika�ܸ鵵��ShriJogidasKhandelwal��PanditTodarmalji��RambhaBai�� ���� ��Ӵ��� �ƹ��� �̾���. �״� ��ȥ�Ǿ���. �״� 2 �Ƶ�harishchandra��Gumaniram�� �־���. Gumaniram�� ���� �ƹ������� õ�� �׸��� �ߴ��� ����� �̾���. Jaipur�ȿ� ���°Ͱ� ���� ���� �ϻ� w�� �ִ뷮, �׷��� �״�, �� ���ȿ� ����, ���� ���踦 ����Singhana�ȿ� ħ���� �ؾ� �ߴ�. �״� ������ �����̲��� �ؿ� �ű⼭ ���ߴ�.

�������� ���� ���̴� 27 �� �̱� ���Ͽ�, �׷��� ������ ���� ���б�, ���� �� ���� ������ �� �ֽ� ���� �� ������ ���ʷ� �Ͽ� �װ� 47 �� ��õ�ߴ� �� Ȯ���ϴ�. �װ�VikramSamvat1823-1824�⿡ ���� �׾��� �� Ȯ���ϴ�. �׷��� ��VikramSamvat1976-77��ȿ� ��õ�� �̾��� �� Ʋ������ ���� ��.

�״�Jaipur��PanthTera��dz�ȿ� ���� ������ �޾Ҵ�, �׷��� ���� ���� ���б��� �װ� ���� �������Ƿ� ����� õ��, �� ��¿� �ֿ��ϰ� ���Ⱑ �Ǿ���. �״� �ߴ��� �����̾� ���� �׸��� ���� ������ s��rp���� ��. �״�Prakrit,Sanskrit,Hindi��Kannada�� �˰� �־���. ����intellet�� ���ڸ� ������ �߰��ϰ�Samvat1821��ȿ�,PanditRajmalji��Indradhwaj�Ƿʿ��� �ȳ����� ���� �����ȿ�,"�װ� ���� ����ϴ� ���. �������� ������ ���� ��� ��Ȥ�� ȸ�Ǵ����� ���ŵȴ� ��."

����Pahud,Atmanushasan�� ���� scr�Ե�r�� �й��� ����, �״� �� �ڽ�MokshamargPrakashak�ȿ�,"�� �ִ�Samaysar�� �װ��� ����,Panchastikaya,Pravachansar,Niyamsar,Gomattasar,Labdhisar,Triloksar,Tattvarthasutra,Kshapanasar,Purusharthasiddhiupaya, ������ �� ȣ�� �� ���� ������ ���� �� ���߿� ������ �ߴ��� ������ �̾߱⸦"�ִ�Purans�� ������ ����ϴ�Ashta�� ������ ����.

���� �ϻ��ȿ�, �״� ��� �뷫 5õ�� ��������lakh�� ���� �����ϴ� ��� 12���� å�ȿ�, ũ�� �׸��� �۴� ���. �ٸ� ����� ���� �ڽ��� �������� �� �� �׷���, ���� ����� �������� �ż��� å�� ���� �̴�. �̵��� �깮�� �þȿ� ��� �߰ߵȴ�. ��¥����, �׵��� �ڿ� �´�:

(1)RahasyapurnaChitthi(V.S.1811��)

(2)GomattasarJivkandHindi����

(3)GomattasarKarmakandHindi���� (Samayakgyan)

(4)ArthaSandrishtiAdhikarChandrika

(5)LabdhisarHindi���� (V.S.1818��)

(6)KshapanasarHindi����

(7)GomattasarPuja

(8)TriloksarHindi����

(9)SamosharanRachnaVarnan

(10) (�ҿ�����)MokshamargPrakashak

(11)AtmanushasanHindi����

(12) (�ҿ�����)PurusharthasiddhiupayaHindi����

���Ĵ�V.S.1827��ȿ�PtDaulatramKasliwal�� ���Ͽ� �Ϸ�Ǿ���. ���� �깮 ��dz�� û����, ����ϰ� ������ ������ �� �ִ�. ���� ��dz�� ���� �Ƹ��ٿ� ����� ���� ���� ��MokshmargPrakashak�ȿ� �� �� �ִ�. ���� ����,orginally,Brij,Khari�ձ� �������� ���� ���� ������ �������� �ִ�. �����ϰ� ���� ���̵�� �� ������ ��Ÿ���� ���Ͽ� �װ��� ���ϰ� �����ϴ� �����. �׿� ���� ���� �˱� ���Ͽ��� �����簳��,"PanditTodarmal�о�� �Ѵ�: Vyaktittva��Kartrittva". ���� �н���MokshamargPrakashak�� �ϰ� ��° ���ο��� ������ ����. ��¥�� ����� ���ٹ��� ���λ����� �˰� �ֱ⸦ ����, �����簳��MokshamargPrakashak�� �ϰ� ��° ���θ� �����ؾ� �Ѵ�.

�� ���ٹ� ��¥�� �����

Gumaniram - 3���� �ֿ��� �������� ���࿡�� �ع濡 ��� �� ����, �� ���ߴ� ������ ���� �ƹ����� �ǽʽÿ�. ��¥�� ����Ѱ� �ع�i.e�� 2���� ��� ���°�?

Pt. Todarmalji - �ƴϿ�, �Ƶ��� �ع濡, �ű⼭ 2���� ��ΰ� �ƴϴ�. ����� ����� 2���� ������ �̴�. ��¥ �����ο� ��δ� �ع濡 ��¥ ��� �̰� �ع濡 ��ΰ� �ƴ� ������, �׷����� �ұ��ϰ�, �μ��� �̾ �Ǵ� �������ϰ� �װͿ� ���� �ִ� ����� ��� �̴�. ��¥�� ����� ���ٹ��� �׷��Ͱ� ���� ��𿡳� ����ȴ�.

������ ����� ��¥ �̰� �ΰ��� ������ ����ϴ�. ���� ���� �ڿ��� �������� �ʱ� ������,Samaysar��,"����� ���ٹ� �̴� �������� ���Ѵ�. ���� ����ȿ� ���� ������."�巯���� ������, ��¥ ���ٹ��� �����ϴ�

Gumaniram -siddhas�� ���� û���� ���� �� ������ ��¥ ���ٹ� �̰� ���� ���� �� ������ ��Ģ�ȿ� ���밡 ����� �� �̴� �� �� ���� �����ϰ� �ִ�.

Pt. �� 1���� ���� �� �װ��� ������ �̸��� ��¥�� �ƴϰ�� �̰��� �ʱ� �ٸ� ����� ������ ����� ���ٹ��� �ƴϱ� ������,Todarmalji- �̰��� ���� �ʴ�. ���� �������μ� �װ��� ����ϴ°��� ����� �׷���, ������ ����� ��¥ ���ٹ��� �̴ٰͰ� ���� ��, ��¥ ���ٹ� �̰� ���Ϲ��� �ٸ� ������ ������ ���� ���� ����ϱ� ���Ͽ� �ΰ��Կ� ���Ͽ����� ����� ����, �������, �� ������ �������� ������ ������ ���Ͽ� -�Ͱ� ����.

Gumaniram - û���� ���� ������Samaysar�ȿ� ����� ���ٹ����μ� ���� ���� �� ������ ��Ģ�� ��¥ �׸��� �ؼ����μ� ���Ǿ���.

Pt. Todarmalji - û���� ���� ������ �ع��� ��¥�� �����ο� ��� �׸��� �̴� �׷��� �׷��Ͱ� ���� �ҷ���. ����, ���� �� ���ɾ� ����� ��Ģ�� �ع濡 ��ΰ� �ƴϴ�; �׵��� �������� �μ����� �������� �װ��� ������μ�, ���ǰ� �׷��� ����� ���ٹ��̶�� �θ���.

��¥ ���ٹ����� �ع��� ����� ������ �츮�� ������ ���ʸ� �����ؾ� ����� �������� ���Ϲ��� �������μ� �׸��� � ������ ���� ������ ���� �ִ� �ű⿡ ���Ǿ�� �Ѵ�.

Gumaniram - �̷��� �츮�� �츮�� �ع��� ���� ��¥ ���ٹ��� �ų��� ��ȣ�ϴ°�, �� ����ȿ� �츮�� Ȱ���� ���� ����Ѱ� ��'�޾Ƶ��̴°� �ϱ�� �ϴ°�?

 Pt. Todarmalji - ���������� �� ���� �� �ƴϿ�, ���� �Ƶ���, ��¥ �� ����� ������ ���Ǿ�� �Ѵ�. ���ٹ����� Ȱ���ȿ� ��Ұ� ����. Ȱ���� ������ �ൿ �̴�. �װ��� �ڽ����� ������ Ȱ���� �����԰��� ��¥ ���ٹ� �̰� ���Ϲ��� �ٸ� �������� �ֽ��ϱ� ���Ͽ� ����� ���ٹ��̶�� �θ���. ����� ���ٹ��� ������, �ΰ��ϴ� �� �̾�, ���� �� �׷��� �̷��� �츮�� ������ ��¥ ���ٹ��� ������ �����ϴ� �� �� ���δ�.

Gumaniram - �츮�� ��¥ ���ٹ��� ������ ��Ű, ���������� ���ٹ��� ������ ���ܵξ�� �ϴ� �Ͱ� �� �ʴ� ���ߴ°�?

 Pt. Todarmalji - ����� ���ٹ��� �� ���� �� �װ��� �ൿ�� ���� �� �װ��� Ȱ�� �� ������ ���� ������ ����Ѵ�. �׷���, �װ� ����Ǵ� �̴ٰͰ� ���� ��¥ ���� �� �װ��� �ֽ��԰��� Ʋ���� ���� �̰�. ���������� �� ���� �� ��¥ ���ٹ��� ������ �巯���� �� �� �ٸ� �Ѱ��� ���� �ʴ´�. �׷� ���߾ȿ� ������ �������� �ٶ����� ���� ���� �̴�.

Gumaniram - �׶� ��Jainscr�Ե�r���� ���� �� ���ٹ��� �հ���propound?

Pt. Todarmalji -' ���� ����'�̴ٰͰ� ���� �츮�� ��¥ ���ٹ��� ������ ����ؾ� �ϴ� ���� ���� ���ٹ��� �հ��� �ǹ��Ѵ�, �׸��� ���� ����� ������predominent�̴� ������ �ΰ��ϳ� �ٸ� �������ϰ� ���� �ִ� ��ǥ�� ������ � ������ ���Ⱑ �ȴ� ��, �װ��� ���������� ���������� ������ ���Ͽ�, �׷���.

Gumaniram - �ʰ� �ٶ������� �ʴ����� ����� ������ �����ϸ�, ����� ���� ����, ����,etc.�� ��Ģ�� ���� ���̴�.

Pt. Todarmalji - ������ �ؼ�, ��Ģ �� ���� ����� ������ ����� ���ٹ��� �ƴϴ�, �׷��� �ع濡 ������μ��� �׵��� ����԰��� �׷� �̴�. �ع濡 ������μ� �׵��� ����ϱ� ���Ͽ� �츮�� ����� �Ѵ�. �ʰ� ���� ���� �� �ٸ� ���θ� ���ܵθ�, �ʴ� ���¾ȿ� ����ϰ� �ٸ� �� �� ������ �� ������ ����. �׷���, ���� �ع濡 �����ϴ°Ͱ� ���� �׵��� ����ϴ°��� ����, ���� ����� ��Ģ�� ���� ���߱� ���Ͽ�, �׷� ��߿�, �������� �ʱ� ���Ͽ� �̾� �װ��� ���� ���� �ʴ�.

Gumaniram - �̰� �̸�, �� scr�Ե�r���� ��ο� ����Ѱ� ���ٹ��� �޾Ƶ��̴°�?

Pt. Todarmalji - ����ij�� ���� ������ ���ȿ��� �����ϰ� ������ ��, �� �� ����. �Ȱ���, s��rXX������m�� ����� ���߿��� ������ ������ ������� ���е� �� ����. �׷� ��߿�, scr�Ե�r���� �Ͱ� ���� ����� ������ �����Ѵ�. �׿��� �츮�� ���̵� �����ϱ� ���Ͽ� ����ij �츮�ڽſ� ��︮�°��� ����ij�� ���� ������ ������ ������ �ؾ� ��, �ٶ������� �ʴ�. �Ȱ���, ����� ���ٹ����� scr�Ե�r���ȿ�, s��rXX������m��expounder�̾ ��Ұ� �ִ�, �׷��� �����ѰͰ� ���� ������ �޾Ƶ��ΰ��� ���� �ʴ´�.

Gumaniram - ��� ����Ѱ� ���ٹ��� ��¥ ����� �����ϴ°�?

Pt. Todarmalji - �츮�� �츮�� ����Ganges�� ���� �׸��� ��, ���񸸾ȿ� ������� �׸��� �����ȿ� �� ����� �� �� ����. �װ��� ���̸�, ������ �� �׸��� � �˱� ���Ͽ���, �츮�� ������ ������ ������ �� �ؾ� �Ѵ�. ������Ganges�� ��¥Ganges; �츮�� ������ �ð��ϱ� ���Ͽ� �츮��Ganges�� ���λ����� �� �� �ְ�, �׷��� �������п�, �츮 ��¥Ganges�� ���࿡ ������ �ؾ� �� ���̴� �츮�� ������ �ð��� �� ����.

����� �������� ������ ������Ganges �̴�, �츮�� ������ ������ �� �ְ�, �׷��� �װ��� ���� ���� ������ ���� �� ����. �������� ���� �˰� �ֱ� �����ϱ⸦ ����, �츮�� ��¥ ���ٹ��� �������� ��������i.e, �츮�� û���� ���� ������ �� �ؾ� �Ѵ�. ����, ����� ���ٹ��� �츮�� ���� �ٸ� �Ӽ��� �˰� �ֱ��� ���� �ٶ����ϴ� ��.