Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  이야기

 AIMUTTAMUNI

 ANANDSHRAVAK
 DAMANAK
 DHARMAKUMAR
 CHANDANBALA
 MAHAVIR과 암소CHERDER
 DHANASAR
 KULDHAR'S딸
 PUNYASAR
 현인NANDISEN
 한자 임금
 SUMITRA
 MAIRAVATI
 KESARI
 SURASEN과MAHASEN
 CSHRENIK여왕CHELNA과 임금
 CHANDKAUSHIK
 KAMALSEN
 원숭이와SUGARI
 PUNIASHRAVAK
 SHALIBHADRA
 강도에서KEVALGNAN에
 VIPUL과VIJAN
 VAJRAKUMAR
 코끼리와 장님
 CMEGHARATH임금
 GAUTAMSWAMI
 ACHARYAHEMACHANDRA
 어머니TRISHALA의 꿈
 TIRTHANKARBHAGWANMAHAVEER
 JAMBUCSWAMI
 BALBHADRA렘

Story(9)

PUNYASAR

�� ��Gopalak�� ���þȿ� �ű⼭ ����� �� ��,Purandar�� ���� �Ƴ�Punyasri��Ҵ�. �׵��� ���̵��� ������, �׷��� ���̰� �ֱ� ���Ͽ�Purandar���� �׵��� ������ �����ߴ�. ������ ���� ���迡 ������Ű�� �׵��� �����ߴ�,"�ʿ��Դ� �Ƶ��� ���� ���̴�, �׷��� �ʴ� ��� ���� ��ٸ����� �ؾ� �� ���̴�."

�ʰ��� �ణ ��, �Ƶ��� �׵鿡 ��õ�� �̾���. �׵��� ���� �ູ�� �� ��츦 �����ߴ�. ����Punyasar�� �׵鿡 ���Ͽ� �̸��� ���. �״� ���� �߻��� �ҳ� �̾���. ���� �б���, �״�Ratnasundari�̶�� ��Ratnasar�̶�� ����� ������ �� ����� �Ƹ��ٿ� ���Ƹ� ������. Punyasar��Ratnayasundari���� �׵���� ���� ������ �־�����. 1 ��, ������ ���� �̰߰� �����. Punyasar�� ���ߴ�,"�ʴ� ���� ������� ���� ���� ���̴� �ƹ��� �׷��� �뿹." Ratnasundari�� ����� ���ϰ� �ϰ� ���ϱ����μ� ȸ���ߴ�,"���� ���� �� ���̴� ����� ����, �� ��ȥ���� �����ٵ� �ʰ��� ���� ���� �����." Punyasar�� �� ������ ������ �ٷ� �� ������. �״� ������ ��� ����,"���� �ʿ� ��ȥ�ϱ����μ� ���� ���̴� �ʸ�." Ratnasundari��,"��� ���ߴ�! �ƹ����� ���ǿ��� ������ �ٸ� ����� ��ȥ �̱� �� �ִ�." ���� �������� �׵� ���ο� ���� ����.

�״�Ratnasundari�� ��ȥ�ϰ� ������ ���� ����homePunyasar�� �� ���� �ƹ������� ���� ��. ������ �� ������ ���� �� ����ϰ� �־��� ������ ��� ���̶�� Ȯ���ϴ� ���� �ƹ���. Punyasar�� ���� �����ȿ� �ູ�ߴ�. ��������Punyasar's�ƹ�����Ratnasundari's���� �׸���Punyasar��Ratnasundari���� ��ȥ�� ���� �׳��� �ƹ������� ������ ����. Punyasar's�ƹ����� ���þȿ� �� �����ϱ� ���� �̾��� ������Ratnasar��Ratnasundari's�ƹ����� �� ���ȿ�, ���� �⻵�ߴ�. �״� ����� �� ������. Ratnasundari�� �� ��ȭ�� ��û�ϰ� �׳��� �ƹ��� �󱼿� ǥ���� �ô�. �ٸ� �׳��� �ƹ����Ͱ� ���� �뷫 ��ȹ��,Ratnasundari�� ���Ͽ� �޾Ƶ��Ӱ��� �ݴ�� ���� �־���,"���� ��ȥ���� ���� ���̴�Punyasar��." �׸��� �ָ� �޷ȴ�. ������ �̰Ϳ� ���Ͽ� ����� ���. Ratnasundari's�ƹ����� ���Ͽ� ���ϴ�Punyasar's�ƹ�����,"���� �׳��� ������ �ɰ��ϰ� ������ ���� �ʴ´�. ���� �׳࿡�� ���ϰ� �ƴ� ��Ų�� �ʸ�." Punyasar's�ƹ����� ���ǿ� ������.

����Punyasar's�ƹ����� ������, �� �����°�Punyasar��,"���� �� ���ƿ� ��ȥ�ϴ°��� ���� �̷��� �ߴ��Ѱ� �Դ°�? �׳డ �츮�� ������ ���� ������ ���� �� �� �� �׳�� �ò���� ����, �� �������� �ʴ´� �ִ�. �ʴ� �׳࿡ ���� �ؾ�� �Ѵ�." �װ� ������ ���� ���� �ϱ� ���Ͽ� ȥ���Ǿ��� ������,Punyasar�� �ƹ��͵��� ������ �ʾҴ�.

Ratnasundari�� ��ȥ�ϱ� ���Ͽ�Punyasar�� �����Ǿ���, �׷��� �״� ���� ������ �����ߴ�. "���� �ҿ���."����� ���̴� ���Ⱑ �Ǵ� �ð��ȿ�, ������� ���� �� �� ���� ���迡 ���Ͽ� ��������, ������ �׿��� ��Ÿ���� ���ߴ� Punyasar�� �ູ�ϰ� ������.

Punyasar������ �ִ� ������, �޼��Ǵ� ������ �����ߴ�, �׷��� ���� ���� ������ ������ �ұ��ϰ� �״� �븧�� ���ָ� �����ߴ�. ���� �ƹ����� �̰��� ���̶�� ����� �����ϰ��� ��, �׷���Punyasar�� ���� �ʾҴ�. �븧�ϴ� ���ǰ��� ����Punyasar�� �������� ���� ��ģ ������ �ܰ迡 �Դ�, ���� �״� ���� �ƹ��� ���ݾȿ� ��Ų �ӱ� ��ű��� ��ġ��. �ӱ��� ��ű� �䱸�� �� ���� �ƹ����� �̰��� �����ߴ�, �״� �׵��� �߰��ϰ�. �״� ���� �Ƶ鿡 �ݷ���, �ʰ� �� ��ű��� �ڿ��� ���� ���� �׿��� ����,", ���� �ʿ� ���Ͽ� ������ ���� ���̴�."

Punyasar�� �� ��ɿ� ���Ͽ� �������״�. �װ� �߾��� �������� ���� �״� ���������� �����ϰ� ������. �״� ���ľȿ� ���� �־�״�. ���� ���� �״� �� ���̴� � ��Ұ� ���� �ʾҴ�. �״� �� ������ �ִ� ���� ������ �������� �Դ� �׷��� �״� �޽��ϱ� ���Ͽ� ������ �ű⼭ �ɾҴ�. ���� �Ŀ�, ���� �����, �״� 2���� õ�簡 ������ ��, �װͿ� �������� �ô�. �׵��� �ϳ����� ���ߴ�,"�װ� �̴� ���� ��, ��򰡿� ����." �ٸ� õ��� ���ߴ�, ���� ���Ͽ� ����ϴ� ����."������ �ʴ���"�ٸ� �ֺ��� ��Ȳ�� ��� ���� ù��° �Ͱ��� ���ߴ�, ���þȿ�Ballbhipur�� �̸��� �� ����"����,Dhana�̶�� ����Ǵ� ���� �ִ� 7 ���� ��� ��� 1 ���ڿ� ��ȥ�� ���̴�. �׵���?"��ȥ�� ���̴� ������ ���°��� ������� ���� �𸥴�

�̷��� �׵��� ��ü ������ ��� ���⼭ ���Ҵ�. ���۵� ������ ���� �� ������ �ϱ� ���Ͽ� �� ��Punyasar�� �̰���, �׸��� ��� �־���. �װ� ���������� ���� ���� ���ڰ� 7���� �Ƹ��ٿ� ���ƿ� ��ȥ�ϱ� ���Ͽ� ���ٵ� �� ���� �� ���� �̷��� �״� �����ߴ�. ������ õ������� ���� ������ �ξ���. �׵��� ���� ��ȥ ���� �ֱ� ���Ͽ� ���� �ִ� ��ҿ� ����. Punyasar�� ���� �������� �׵��� ������.

��ȥ ������ õ�翡 ���Ͽ� �����ϰ� �׷���Punyasar�� �ߴ�. ���� �װ�Punyasar�� ���Ͽ��� �׵��� �����ߴ� �� �� ���翡 ��� ��� �ô�, 7���� ���� ���ƿ� ��ȥ�ϱ� ���Ͽ�"�츮�� ��ٸ��� �ִ� �ʸ�." Punyasar�� ���� ��Ȥ���ߴ�. �׵��� ���ߴ�, �� 7���� ���ƿ�."��ȥ�� ���̴� �� ������"�׷���, �ʴ� �� �� �̴� �׵��� �׿���,"����Dhana�ִ� 7���� �Ƹ��ٿ� ���Ƹ� �����ߴ�. �׵��� �̸���Dharmasundari,Dhanasundari,Kamasundari,Muktisundari,Bhagyasundari,Saubhagyasundari, ��Gunasundari�̴�. �״� �׵��� ��ȥ�� ���� ����ߴ�. ������ ��, �̷��� �״� ��Lambodar(Ganesh)�� �����ߴ�. 7 ������, ��Lambodara�� �׿��� ��Ÿ���� ���ߴ�,"����ϰ�� ��ȥ�� ���� �غ� ����ʽÿ�. ���ÿ��� 7 �� �ʴ� �����̸� ��ȥ �������� ���� 2���� õ�縦 ���� �߰��� ���̴�. �״� ���� ���� ���� ������ ��� �̴�. �츮�� �ʸ� 2���� õ�縦 ���� �ô�, �׷��� �ʴ� �� 7���� �ڸſ�."��ȥ�� ���̴� ��� �̴�

���� �Ͼ�� �־��� �� ��� ���� ���Ͽ�Punyasae�� ��¦ ���� �ߴ�. �״� �̰��� ���� �� ������. �װ� 7���� ���� ���Ƹ� �� �� ����� �ǽ� �ܰ迡�� �׸�, �� �׵�� ��ȥ�Ѱ��� �����ߴ� ��������. �� �߻��� �����̸� ���� ��ε� �ູ�ߴ� ��.

��ȥ ���� �Ѿ �� ��,Punyasar�� ���Ͽ� �°����� �׵��� ���� ����.

�Ͼ���� �����̿� ���� ���ƴ� ���� ��¦ ���� �ߴ�. ��ȥ�ϰ� ����, �װ� ������ �׵��� ����� ��? �̷��� �׵���home�̸� ���ڸ��� ���εǴ� �ʰ�?"�ִ� �� �󸶰�, �׵��� �ϳ����� �׿���,"���� �� ������, Punyasar�� ������ ���� �����ϱ� ���Ͽ� ��Ȥ���ߴ�. �̷��� �״� ���ߴ�, �ʰ� �ߴ��� ���� �Ǵ� �ƴϴ� �̴�"�ູ�� ���� �ʴ´�. �����ȿ� �̷��� ������ ���Ѽ� ���� ������ ���� �߰� ��θ�." ���ƴ� �� ������ ������ �� ������. �װ� ������ �����ϴ�, ���ư���� �;��� ���� ��Punyasar�� Ȱ���� ��� �־���. �װ� �ż��� ���⸦ ��� ���� �Ͱ� �״� ���ϰ�, �ۿ� ����. Gunasundari�� ���� �׸� ȣ����, �� �ű⼭ �׸� ��. ���� ������ �ִ� ����, �״� ���� ���𰡸� ���� ���. �׳�� �װ��� �����ϰ�, ���������� ���Ͽ� �׸� ��ٷ� �׳��� �ڸſ� �ɾҴ�.

�׿� ���Ͽ� ������ �޸� �����̻����� ����Punyasar���ڸ���, ���� ��ȥ���� �����ϴ� ������� ������ ��ű� �԰�. ������ ������ �ű⼭ �� ���� �װ� �� �� �״� ��ȣ�Ǿ���, �ٽ��ѹ� �״� �� �����ȿ� �޽��ϰ�. ���� �Ŀ�, õ��� ���ƿ��� ������ �Ŀ� �� �����ߴ�.

�� ���̿�Gopalak�ȿ�,Punyasar's��Ӵϰ� �׳��� �Ƶ��� ���� ���� ��,Punyasar�� �� ���� �װ� �˰� ������ �׳�� �׳��� ������� �����°�? ���� �ൿ�� ���� ����� ���� ���� �ʾұ� ������ �װ�Punyasar�� ���� ������� ���ߴ� �� �׿� ������ ���ƴ� �׳࿡�� ���Ǵ� ���� �ƹ�����. ��ΰ� �׳� ��Ӵ� �� �Ŀ� �׳�� �̰���, �׷��� �����ϰ�, �̰��� ������ �� �� ������. �׳�� �� �����ϰ� �׳��� ������,"���� ���� ������ ���� �䱸�ϰ�, ����, �׸� �߰��ϰ�, �׿��� ������ �����´�. ."�Ͼ �����̿� ���� �㿡 �׿��� ���� ����Ѵ� Punyasar's�ƹ����� �׳࿡�� ����� ���� ������ ǰ�� �� ������. �״�Punyasar�� ã�� ���Ͽ� ����.

Punyasar's�ƹ����� �������� ����, �׷��� �׸� ��� ���������� �߰��� �� ������. Punyasar�� �ֺ��� ������ ���� ���Ͽ� �״� �����̻����� ������ �����ߴ�. �װ� �����߱� �ٷ� ����, 2���� õ��� �������̻����� ������ �����ߴ�. home���� ��� �ڿ� ������ ���� ���ְ� �̾��� �� ���,Punyasar�� �����ߴ�. �װ� �� �̻� �븧���� �����ٵ� ���� �״� �����ߴ�.

�״� �������� �Ʒ��� ��� ������ �ȴ� �����ߴ�. ���� �״� ���� �ƹ����� �޷ȴ�. ���� �ƹ����� ��ű� �� ������ ���� �� ��Punyasar�� �׵��� ������ �� Ʋ������ �� �� �״� �����ߴ�. �״� �뷫 ���𰡸� ���Ѱ��� �̾���, �׷���,"�ƺ� ���ϴ�,Punyasar�� ���� ���� �������� �ʴ´� ���ڰ� �� �ð�." �װ� ���� ���� �Ŀ� �Ͼ���� �����̿� ���� �״� �����ߴ�. �װ� ��ȭ�Ѱ��� �����߾��� �� �״� ���� ���� �ƹ����� ����ϰ� �� �̻� �븧���� �����ٵ�. �װ� ���� ����ȿ� �������ٵ� �� �� �״� ���� ����ߴ�. �̰��� ��� ���� �ƹ����� ���� �ູ�ߴ�. ������ �� �� �ٸ� �Ѱ��� ���Ȱ� ������ ����. �׳��� �Ƶ��� ���� ���� �̾��� �� ���� ��Ӵϴ� �ູ�ߴ�.

�׵��� ������ ���ƿ��� ���� �� ����Ballbhipur�ȿ�, ���ƴ� ����Ѱ��� �����ߴ�. �װ� �־��� �������� �׵��� ���� ���� �̸��� ���� ��ȸ��, �Ǵ� ���� �ʾҴ�. Gunasundari�� �ۿ� �װ� �ű⼭ ������ �˻��ϱ� ���Ͽ� ����, �׷��� �׳�� �ƹ����� �ô�. �ڸŰ�, �� �츮���� ���ܵξ��� �� �� �׳�� �׳࿡�� ���ߴ�. �츮�� ������ ������ �ŷ��ؾ� �Ѵ�. �츮����NamokarMantra�� �����ȿ� ������ �ִ� ��Ű�ʽÿ�. �׶�, ��δ� ���� ���� �� ���̴�. �ٸ� �׶�Gunasundari�� �װ� ���� ���𰡸� ���� ������ �� �����ߴ�. �ڸŰ�,"���, �� ���� ��."�� �� �� �׳�� �׳࿡�� ���ߴ� �׳�� ���� ����couplet�� �ô�:

"Gopalak���� ���� �� �����ǿ��� �´�

������ �׸��� 7���� ���ƿ� ��ȥ�ϱ������ ���� ����������."

�ű⼭ ��� ������Gunasundari�� �׳࿡�� �ڸſ� ���ߴ�. �ణ ���� �귯����Punyasar�� ������ ���������� �ʾҴ�. �׸� �߰���, ã�ƿ��� ���Ͽ� �ڸſ� �θ�Gopalak��,"�� �� �� ��Gunasundari�� �׳࿡�� ���ߴ�. ���� 6 �޾ȿ� ���ƿ� ���̴�. ���� �����ϸ�, �׶� ���� ��ȭ�� ���̴�." �׳��Gopalak�� ����Gunasundar�� ���̶�� ����� �������μ� ���� ������.

Gopalak�� �ӱݿ��� ���� ����ó���μ�,Gunasundar�� ������ ���� �׿��� ������ ������ �����ߴ�. ����� �׵� �׸��� ȯ����Gunasundar�� �ް� �ӱ��� �ູ�ߴ�. Gunasundar�� ����� �����ϰ�, �ߴ��ϰ� �����ߴ�. �״� ������ �̾߱� �̾���. �״� ���� ��쿡Punyasar�� ������, �׵��� ���� ģ���� ���ȴ�. �װ�Punyasar�� �˰� �־��� ó�� ���� �ð�Gunasunder�� ������ �׷��� �ƹ��ų��� ������ �ʾҴ�.

�� ���̿�, ������ �����Gunasundar�� Ī���� �����ߴ�. �װ� �߻����, �����־���, �� ���̰�,well-mannered�̾��� �� �� �׵��� ���ߴ�. �׿� ��ȥ�Ѱ���Ratnasundari�� ���� ����� �ϳ��� �׸� ����, �׿��� ����, ������ �Ǿ���. �װ�Gunasundar���� �׳��� ��ȥ ��ȹ���� �ָ� �׳�� �׳��� �ƹ������� ������. ��������,Ratnasundari's�ƹ�����Gunasundar's���� ����. Gunasundar�� �ɱ� ���Ͽ� �׿��� ��Ҹ� ���ȵ�Ratnasundari's�ƹ����� ȯ���ߴ�. �׶� �״� �湮 ������ �䱸�ߴ�. Ratnasar�� ���Ͽ� ���ϴ�Gunasundar���� �湮�� ����, �׸��� ���� ��,Ratnasundari�� ��ȥ�̶�� �����ϴ�. Gunasundar�� ����糭�ȿ� �־���. �״� ��ȹ���� �޾Ƶ��̰� ���� �ʾҴ�, �׷��� ����� �׿� ���� �ҹ��� ��� ������ �������� �𸥴� �� �״� �η����ߴ�. Ratnasundari�� ���� �����ϰ�� �׸��� � �ٸ� ���ڿ� ��ȥ�ϱ���� �������� �ʱ��ٵ� ������Ratnasar�� �����ߴ�. Gunasundar��Ratnasar�� ������ �ƴ� ���� �� ���� �ʾҴ�, �׷��� �״�Ratnasundari�� ��ȥ�Ѱ��� �����ߴ�.

Gunasundar��Ratnasundari�� ���� ���� �ľȿ� ��ȥ�Ǿ���. ��ȥ������,Ratnasundari�� �׳��� �� ���� �� ��,"���� ���� ���� �� ù��° 6 ���� ���� ���� �Ƴ����� ������ ��ȿ� ���� ���� ������ ü������ �����ٵ�."��ȥ�� �ͼ��� ������ ���� �� ��Gunasundar�� �׳࿡�� ���ߴ� �׳డ �׿��� ��ȥ�ǰ� �ູ�߱� ������Ratnasundari�� �� �ͼ��� ���� �ſ� �������� �ʾҴ�, 6 ���� �翡 ������ ���ٵ� �� �� �׳�� �����ϰ�. �̷��� �׵��� �и��Ǵ� ��ȿ� ü���Ѱ��� �����ߴ�.

�װ� 7���� ���ƿ��� �׸� ���ܵξ�����Ratnasundari��, ��ȥ�ߴ� ����Punyasar�� ��� ��,Gunasundar��, �� �ݷ��ߴ� ��ȥ�ߴ�. �״� ��δ� ��� ����ٵ� �Ͱ� �׿��� ����� ���Ű� ���� �Ǿ���. Ratnasundari�� �ٸ� ���ڿ��� ��ȥ�� �� �̰��� ���� �� �� �ִ� �� ���. �״� ���� �濡 ����, ������ �̰��� �����϶�� ������. ������,"��� �Ʒ���, �ִ� �ణ ���⸦ ��Ÿ���� ���ϰ� ���� �����ϰ� ��� ���̴�. Gunasundar�� �̴� ���� �Ƴ�." �׶� �׳�� ������. Punyasar�� �̰��� �����̵��� �����ϰ��� ��, ȥ���ߴ�. �״� ������Gunasundar�� �� �ٸ� ��� �׷��� �װ�Ballbhipur�ȿ� ��ȥ��Gunasundari�� ���� ����� �� ������.

�� ���̿�, �翡 ����� �׳��� �ڸ� �� �θ�, �� �׳࿡��Gunasundari's6 �� ����� �׳��� �ϻ��� �ź� ����� �� ������. �̷���, �׳�� ��ȭ�� �����ߴ�. �׳�� �׳��� ������ ����Ratnasundari�� ���ߴ�. Ratnasundari�� �������״�. Ratnasundari��Gunasundar��,"���� �Ͼ�� ������? ���� �ƹ��ų��� Ʋ���� �ߴ°�? �츮��?"�� ���� �� �ִ� ���� �ִ� �׷���Gunasundar�� ��ο� ȸ������ �ʾҴ�. Ratnasundari�� ������ ���� �ӱݿ��� ����. ������ �˾Ƴ��� ���Ͽ� ���� �ӱ��� ���߶�� �Ӹ� �ƴ϶� �����ϰ� �׷���Gunasundar�� �����ų �� ������. �Ͼ�� ���Ͽ� ���� �־��� ������ ���� ���� �˸��� ��ü ���ô� �����.

���� ������ ��,Gunasundar�� �� ��� �پ���������μ� ���� �ϻ� ������ ���Ͽ� ���� �־��� ����, ��ü ���ô� ���� �ӱ� �ű⼭ �־���. Gunasundar�� �ҷ� �ɾ��� ���� ��, ����ġ�� �ӱ���,"�̰��� ���� �� �ִ� ������?" �װ�Gunasundar'sģ���� ���� �����߱� ������,Punyasar��Gunasundar���� �ɾ���. ��¼��Punyasar�� ���� ��¥ �ſ��� �����ϰ�, ���������� �ź�� �Ѿ �� �� �� �װ� �����߱� ������Gunasundar�� �ȴ� �����. Punyasar��Gunasundar�� ������,"�� �ʴ� �̰��� �ϰ� �ִ°�? ���� ���� ���Ͽ�?"�� �� �ִ� �ƹ��ų� �ִ� Gunasundar�� �� ��ȸ�� ��ٸ��� �־���. �״� ���ߴ�,"�׷��� �ʴ� �� �� �ִ�." �״� ������ �װ� �׿� �ִ� ����, �װ� �̰��� ��ٸ� �� ����Punyasar�� ������ ����. �װ� �װ��� �·� ��ȥ�� ���� ���� ����� �� 2���� ���� ���� ���Ͽ�Punyasar�� ��¦ ���� �ߴ�. Punyasar�� ���ߴ�,"�׷���, ���� ��� �׵���."

Gunasundari�� ��� �׳��� ������ ������. �׳��� ���� �ٶ��� ���Ⱑ �� �� ����. Punyasar�� �Ӹ��� ���̰� ���� ��Ȳ,Gunasundar�� ������ ���� �̰��� ���� ���Ͽ� ����� ��Ȥ���ϰ�,"�� �̴�Gunasundari." ������ ���ߴ� ������ ���� �װ���Punyasar's�����ȿ� ������,"Gunasundar�̴� ���� �Ƴ�." ���� ���� ������ ������ �帧����, �׸��� �� ��ξտ���Gunasundari�� ���ȾҴ�. �Ͼ�� �־��� ������ ���, �ӱ�, ��Ratnasundari�� �����. Punyasar�� �μ����� �����ȿ� ���߿�,"Gunasundar�̴� �ƹ��� �׷��� �������� �׳��� 6���� �ڸſ� �뷫 6 �� ��ȥ��Ballbhipur�� ���� �Ƴ�Gunasundari���ߴ�. �װ��� ���� ��ǰ�� �����ߴ� ��I�·� ���� ���� �ƹ��ų��� ���ϱ���� �׵�." ��δ� ��ȣ�Ǿ���. Ratnasundari�� ������ ���� �ϱ� ���Ͽ� ��Ȥ���ߴ�. �׳డGunasundar�� ��ȥ�Ǿ��� ������, �׳��Punyasar's�Ƴ� ���ٵ� ���� �ӱ��� �����ߴ�. Ratnasundari�� ���� ��¦ ���� �ߴ�. �׳��Punyasar�� �Ӹ��� ���̴�. Punyasar�� �׳ฦ ���Ȱ�, �׵��� �л��� ���� �װ� ���߾��� ���� ���� �׳��� �뼭 �䱸�ߴ�. ��δ� ������ �̻��ϰ� ����.

6 �� �Ⱓ�� ����Gunasundari���� � �޽��� ������ ������,Gunasundari's�ڸŴ� �׵��� ������ ã��Gopalak�� �ʹ� �Դ�. ���þȿ� ������ �� �׵��� ��ü �̾߱⸦ �˱� ���Ͽ� �Դ�. �׵���Punyasar,Gunasundari, ��Ratnasundari�� ������. �׵��� ���� �ູ�ϰ� �� �� ��Ҵ�.