Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  이야기

 AIMUTTAMUNI

 ANANDSHRAVAK
 DAMANAK
 DHARMAKUMAR
 CHANDANBALA
 MAHAVIR과 암소CHERDER
 DHANASAR
 KULDHAR'S딸
 PUNYASAR
 현인NANDISEN
 한자 임금
 SUMITRA
 MAIRAVATI
 KESARI
 SURASEN과MAHASEN
 CSHRENIK여왕CHELNA과 임금
 CHANDKAUSHIK
 KAMALSEN
 원숭이와SUGARI
 PUNIASHRAVAK
 SHALIBHADRA
 강도에서KEVALGNAN에
 VIPUL과VIJAN
 VAJRAKUMAR
 코끼리와 장님
 CMEGHARATH임금
 GAUTAMSWAMI
 ACHARYAHEMACHANDRA
 어머니TRISHALA의 꿈
 TIRTHANKARBHAGWANMAHAVEER
 JAMBUCSWAMI
 BALBHADRA렘

Story(21)

SHALIBHADRA

������, �ű⼭ ���� �����ȿ� ������ ��Ӵ� �׸��� �׳��� �Ƶ��̶�� ���. 1 ��, ��� ���Ͽ� ���� ������ �Ƶ��� �����Ͽ� ���� �׸��� ��� ���̾ȿ� ����, �־���. ��������, ��δ� �׵�� ������khir�� �Դ°��� �����ߴ� (���̷ο� �� Ǫ�� �� ����). �� ������ �ҳ��� �׿��� �ƹ��͵��� ���� �ʾҴ�. �״� ���� ������ ���� ��Ӵϵ����´� �޷ȴ�. ��� ���̵��� �װ��� �԰� �־��� ������ �׳డ �׿���khir�� ����� �״� �׳࿡�� ������. �׳࿡ ���Ͽ� �丮�߾��� �����̰��� �Ա� ���Ͽ� �׳డkhir�� ������, �׿��� ���� �� ������ �� ���ϴ� ���ǰͿ� ���Ͽ� ��Ӵϰ� �ȴ�. �״� �� �����ϰ�khir�����ߴ�. ���� ��Ӵϴ� �װ� ����� ���� ���� �ʾҴ� �׷��� �׳�� �̿��� ���� ���� �׳��� �Ƶ��� ����khir�� ����� ���Ͽ� �ణ ����, ���� �� ���� ��ȴ�. �칰���� ���� ��� ���Ͽ� �׳�� ���÷�khir�� �� ������. �ҳ��� �뷫 �Ա� �����ϱ���� �̾��� ���� ��, �״� ������,"DharmaLabh,"����� (�ǹ�, �ʴ�JainSadhu�� ���Ͽ� s��rXX����XXy��, ���ϰ� ���� �����ȴ�). �״�alm(����)�� ���� ���� �����縦 �ô�. � ��������, ����� �ҳ��� �����縦 ������ �ʴ��ϰ� �׿���khir�� �����ߴ�. �װ���khir�� ��� �������� ������ ����� �̲���� ����. �ƹ����� �׸� ���� �Ծ���� �ʾƾʾ� ��� �װ� �����翡�� �̰��� ������ �� �־��� �� �״� �ູ�ߴ�. ���� ���� �⵵�� �׿��� ����karmas�� ��������, ���� ���� �ϻ��ȿ�, �״� �����Shalibhadra���μ� ��õ�� �̾���.

Shalibhadra's��Ӵϴ�BhadraShethani�̰� ���� �ƹ�����GobhadraSheth�̾���. �ҳ��� ���� �����簡 �� ���� ���� �ƹ����� ���� ��������. Shalibhadra�� ��õ���� �︸���� �̾���. ���� �ϻ��� õ���ȿ� ���� �̾���. ���� �ϴ� õ�簡 ���� �Ƴ� ���� ��Ȱ����� �����ߴ� �� ���ߴ�. �׿��Դ�32���� �Ƹ��ٿ� �Ƴ��� �־���. ���� ��Ӵϴ� �װ� ���� �ƹ������� �����簡 �� �� �����ȿ� ���� ������ ������ ���� �׸� ��Ű�� �ʾҴ�.

1 ��, ���ȿ��� ��� ������ ��� ���� ��� ��r���� �����ϱ� ���Ͽ� �Դ�. Shrenik's�׵��� �״� �׷� ��� ��r���� ���� ���� �ù� ���� ����ϱ� ���Ͽ� �� �� ���� ���� ���� �ӱ��� �׵鿡�� ���� �ӱ� ������ ����. �׵��� �� ���ÿ� ���� ���� ����� �־��� ������ �׵��� ���ǿ� ���ư��� �־���. BhadraShethani�� �̰Ϳ� ���� �˱� ���Ͽ� �� ��, �׳�� �� ������ ���� ���´�. � �����ڰ� �׷� ��� ���� �� �� �־��� �� ��� �ӱ��� �� �� ������ ���� ������ ���ȴ� ������. �׷��� �׵��� �ű⼭ ��·�� ����. ��?"�ִ� ������BhadraShethani��,"������ �׵��� ���ߴ� �׵��� 16 ��r���� �־��� �� ��. �׳��,"�� 16 ���ߴ�? ���� 32���� �� �ȿ� ������."�ֱ� ������ ���� 32���� ��r���� �ʿ�� �Ѵ� �׳డ ����ϰ� �׸��� ���� 1���� ���� �����ٵ� �� �� ������ �����ߴ�. ��ٷ� �ʴ� �̴� ���� �׳��,"���ߴ�. ������ ���ʽÿ� ������ �� ��r����." �׵��� ������ �� 16 ��r���� ������ ����. � ������ �׳డ ��� 16 ��r���� ��� �� ������ ���. �׳ฦ �׷� ������ ��r���� �׵�տ��� 2�� �������� ���� �׵��� ���� �۱� ���Ͽ� �׳��� �� �ȿ� ������ ���ڿ��� ������ �� �� ���� �׵��� �� ��Ȥ���״�. ������ ��ݿ� �׷��� �·� �������״�. �� �ȿ� ������ �� ������ �� �� ����ϰ� ���ȴ�.

������ �ϳ����� ������ �����ߴ�, �׷��� �׳�� ������ ���� �� ������ ������ ����. �׷� ������ ����� �׳��� �ձ��ȿ� ��Ҵ� �� ������ �׷��� �ູ�ߴ� �������״�. Shrenik�׳�� �ӱݿ��� �̰��� ���ߴ�. �״� ���� ���� �ձ��� ���� �̸��� �����ϴ� �׷� ������ ����� ���� �Ÿ��ϰ� ������. �׸� ����� �ֶ�� �״� ���� ������Shalibhadra�� �ʴ��ߴ�. BhadraShethani�� �˾Ƴ� ��, �׳�� �ӱݿ��� ���� �׿��� �׳��� �Ƶ鿡 ���ϴ� ���� ���ݾ��� �ְ� �ӱ��� �׵��� ������Shalibhadra�� ����� �ֱ� ���Ͽ� ����� �ʴ��ߴ�. Shrenik�ӱ��� �ȳ����� �޾Ƶ��̰�Shalibhadra's������ ����. �ӱ���Shrenik�ű⼭ ������ ��, ���� ������Shalibhadra's������ �񱳵� �ƹ��� ���� �״� �����ߴ�. BhadraShethani�� �ɱ� ���Ͽ� �׿��� ��Ҹ� �����ϰ� �Ʒ��� �ӱ��� ���� ���Ͽ� �����Shalibhadra�� ������. Shalibhadra�� �ӱ� �Ǵ� �ձ��� ���� �ƹ��ų��� �𸣰� �׸� ���̱� ���Ͽ� ���� ��ӴϿ� ���Ͽ� ���� ��ǰ�� � ���� �ִ� �� �������� �ʾҴ�. �̷��� �״� ���ߴ�,"���� ������ �� �׷��� ������, �װ��� ��� ���� �ʴ´�." ���ϴ� ���ǰͿ� ���Ͽ�,"�̰� ��ǰ�� �ƴϴ� ��Ӵϰ� �ȴ�. �츮�� ����, �״� �츮�� �ӱ� �̰�, �ʴ� �Ʒ��� �׸� �λ���, ����� �ֱ� ���Ͽ� �°��� �ʿ�� �Ѵ�." ����"����"���� �;ȿ� �ձ۰� �� �����ߴ�. ���� ���� ���� ������ ������ �״�,"�� �����ߴ�. ���� �� �ڽ��� ���� �̾�� �Ѵ�." �̰� �����ϰ� �ִ� ����, �װ� �Ʒ��� �����, �ӱ�, �׷��� �����ߴ� �׿��� ������ ���� ��� ü���� �� ���� ���ư��� �ʾҴ�.

�״� �׿� ���� �־��� ������ �װ� �������� ���� �� �����ϱ⿡ �����ߴ�. �״� ���ȴ� �����翡 �־��� �� ������)�� ���Ͽ��� �ϻ��� ��¥ �ǹ� ���� �ƹ��� (�����Ѱ��� �����ߴ�. �״� �� ������ �����簡 �Ȱ��� �����ϰ� ������ ���� ���� ������ ���ߴ�. ���� ��Ӵ� �� �Ƴ��� �׸� �׵鿡 ���� �� �ð��� ������, ��¼�� �ʰ� �װͿ� ���� �����϶�� �����Ų���� �غô�. �׷��� �״� ���� �ʾҴ�. ���Ŀ�, ��� 32���� �Ƴ��� ��� ���ܵα��� ��ſ�, �װ� 1���� �Ƴ��� �̹��� �� �� ���ܵ� ���� �״� �����ߴ�, �׶� �״� ��Ȯ�ϰ� �����簡 �ǰ�. �״� �� ���� ������ �� �Ѱ��� �����ߴ�.

�ణ ���� �翡 ����ߴ�. 1 ��, ���� �ڸ�Subhadra�� �׳��� ����Dhanna���� �׳��� ������ �Ʒ��� ���� ��� �� �ް��ϰ� ������ �ְ� �׸��� �׿� ��������. �״� ���� ����, �׿��� ����ϰ� �ִ� �Ƴ� ���� �ô�. �Ͼ���� ������ �״� �׳࿡�� ������. �׳��� ������ ������ �̰��� �����ϰ� �װ� 1���� �Ƴ��� ���Ͽ��� ���ܵΰ� �־��� ���� �׳�� �׿��� ���ߴ�. Dhanna�Ǽҵǰ� ����Subhadra��,"�׳��� ���� ������ �̾���. �װ� ���� �Ƴ��� ���ܵΰ� ������, �� ��밡?" �ϴº��ٴ� ����, �׳��� ����� ����,"�� ���� ���ϰ� ��� ���Ͽ�Subhadra�� ������ ���Ҵ�." �̰���Dhanna's�����ȿ� �ǽ� ��ȭ�ϰ�, �״� �׳࿡�� ���ߴ�,"���� ���� ��� 8���� ���� ���ܵΰ� �ִ�, �׸��� ���� ������ �̱� ���Ͽ� ������ �ִ� ����." Subhadra�� ����� ���Ͽ� ������ ����. �װ� ������� �� Ʋ������ ���� �׳�� �׿��� ���ߴ�. �׷���Dhanna�� ���ߴ�,"�ʹ� �ʴ� ����. ���� ������ �̱� ���Ͽ� �����ȴ�. �ʰ� ��� ���� �����ϰ� ������ �ʴ� ȯ���޴�." , ���� 7���� �Ƴ���Subhadra�� ���డ �DZ� ���Ͽ� ���� �����Ǵ� �������� �����Ǵ� ��,Dhanna.

����,Dhanna�� ���� ó��Shalibhadra's��ҿ� ���� �׸�,"���� ������ �����ߴ�! �ʰ� ��¥�� ������ ���ܵ�, �����簡 �ǰ� ������, �׶� ������ �ʴ� ��ٸ��� �ִ°�? �����Ͻʽÿ� ����."

Shalibhadra�� ������ ��� �޾Ƶ鿴��. �״� ���� �Ƴ���,"������������ ���ߴ�, �׷��� ���� ���ܵΰ� �ִ� �ʸ� ��� ����." �״� ���� ó���� �����ϱ� ���Ͽ� ��������. ���� �Ƴ��� �׸� �ʹ� �����ߴ�. Mahavir��δ� �ֿ��� ����deeksha�� ������ ����.

�׷� ȣȭ������ �ϻ��� ���� ���� �� ���� �ḻ! ���������μ��� ���ɾ��� �����ϱ������, �״�vimanSvarthsiddha�ȿ� õ�����μ� ��õ�� �̾���. �ű⼭����, �״�Mahavidehkshetra�ȿ� �ñ������� �ع�,moksha�� �޼��ϱ� ���Ͽ� �¾��.