Jainworld
Jain World
Sub-Categories of  이야기

 AIMUTTAMUNI

 ANANDSHRAVAK
 DAMANAK
 DHARMAKUMAR
 CHANDANBALA
 MAHAVIR과 암소CHERDER
 DHANASAR
 KULDHAR'S딸
 PUNYASAR
 현인NANDISEN
 한자 임금
 SUMITRA
 MAIRAVATI
 KESARI
 SURASEN과MAHASEN
 CSHRENIK여왕CHELNA과 임금
 CHANDKAUSHIK
 KAMALSEN
 원숭이와SUGARI
 PUNIASHRAVAK
 SHALIBHADRA
 강도에서KEVALGNAN에
 VIPUL과VIJAN
 VAJRAKUMAR
 코끼리와 장님
 CMEGHARATH임금
 GAUTAMSWAMI
 ACHARYAHEMACHANDRA
 어머니TRISHALA의 꿈
 TIRTHANKARBHAGWANMAHAVEER
 JAMBUCSWAMI
 BALBHADRA렘

Story(29)

��Ӵ�TRISHALA�� ��

VardhamanTirthankarMahavir's���� Ȳ�������μ� ǰ���� �տ� 10 ���� 1 õ���ȿ� õ�� �̾���. Ashadh�� ���� ���� ���� ��° �Ͽ� ������, ����Ayushya����Karma�� õ�����μ�, �̷��� ���� �ϻ��� �ϰ�. ���� ���� ���� ���� ���Ͽ� ����Devananda�̶�� ����� ������ ������ �ڱþȿ� �����Ǿ���. �� ��,Devananda���� Ư���ߴ�14�� �ߴ��� ���� �־���. �޿� ���� �׳��� ������ �׳࿡ ���Ͽ� �Ͼ�� ���ߴ�. �׵��� �Ƶ��� ���� �̴��� �ߴ��� �� �� �׸��� Ÿ����ٵ� ���� �״� �׳࿡�� ���ߴ�. 82�ϴ�����,Aaso�� ���� 13 �Ͽ�,SaudharmaIndra�� ���� �����ȿ�, õ���� �ӱ� �־���. �Ͼ�� �־��� ������ ���� ���� ���� ������ �����, �׷��� �� ����Avadhijnan�� �Ͱ��� �ݿ��� �繰�� �� �� �ִ� Ư���� ���� ����, ����ߴ�. �� ����MahavirDevananda's�ڱþȿ� ������ ���� �״� �����. Mahavir��� ����, �״� ��Ȥ���ߴ�, �׷��� �̰��� ���� ���� �ϻ����� ��gotrakarmas�� ��� �� ���� �̿� �ݴ�� �״� �����ߴ�. �״� �� �ڽſ� ���ߴ�,"�ƴϿ�,TirthankarBhagwan�� ���� ���� �����ȿ� ���� ǰ�� �ʴ´�. �̰���Mahavir�� �Ͼ�� �ȵȴ�. ���� ���� ���� �������� �̵��� ���̴� ���� ����." Trishala'sSaudharma�� ���Ͽ� ��ȯ�Ǵ� õ��Hari-naigamesin���� ������ �׸��� ����ϴ�Devananda�� �ڱÿ��� ������ �ڱÿ� �¾Ƹ� �̽���,Devananda's�ڱþȿ�SiddharthTrishala�� �ӱ��� �Ƴ� ���� �¾Ƹ� �δ� ���̶��.

SaudharmaIndraõ��Hari-naigamesin��Devananda's�� ������ ���� ���Ͽ� �ӱ��� ��Ʈ�� ������. ����Mahavir�� �ӵ���, �״�Devananda�� ħ�� ���� ���� �����ϰ� ���� �̿��� ���� ������ �����ߴ�. ����Trishala's�� ����, �״� �¾��̶�� ���ŵ� ���� ������ �׶� �� ���� ������ ���� ���Ͽ�Devananda�� �ΰ�.

Trishala's�ٽ� ���� �� �ӵ���, ���� ���� ����ȿ� ���� ������ �׿� ���Ͽ� �����ߴ�. Trishala�״� ���� ������ ������ �δ� ���� �� ���� ����ϰ� �׶� �¾��� ��ȯ�� �����ߴ�. Mahavir�ٽ��ѹ�, �״� �� �̿��� ������ �����ߴ�. Trishala�׶� �״� ������ �¾ƿ� ������Devananda's�� �׳��� �ڱþȿ� �¾Ƹ� ��ü�ϱ� ���Ͽ� ������ ����. (Digambars�� �¾� �̵� ��ǰ�� ���� �ʴ´�.) Trishala�� ��, ���տ��� �� 14���� �ߴ��� ���� �־���. ���� ���̿� ��ݿ� �׳ฦ ä����. �׳డ 14���� �޾ȿ� �ô� ������ �׳��� ����, �ӱ���Sidharth�׳࿡ ���Ͽ� �Ͼ�� �׿��� ���ߴ�. �� ���� ���� ��罺���� ���� ���� �״� �׳࿡�� ���ߴ�. Siddharth��������, �ӱ��� ���� ������ ���ڸ� ��ȯ�ϰ� �� ���� �ǹ̿� ���� �׵鿡�� ������.

Vardhaman(Devananda�� �����ϴ�Digambar���Ĵ� Ȳ���ڸ� ���� �ʴ´�.)

Trishalaù��° �� ������ �ڳ����� �̾��� �־���. �װ��� �ǰ�, Ű �Ǵ�, �׸��� 4���� ���Ͽ� �����ߴ�. ��罺���� �ڳ��� �̰�, ����� ��� �ٶ����� ǥ�� �ο��Ǿ���.

 

 

�׳డ ���� ���� Ư���� ���̿��� ����� ���ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �װ� �װ��� 4���� ������ҿ� ������ 2�� ������ �ε����ٵ� ���� 4���� ���ϴ� �ǹ��ߴ�: ��ŵ�, ����, �������,laywomen.

Trishala�� 2 �� ������Bull�� �̾��� �־���. Ȳ�ҿ��� ����ϰ�, ������, ���� �ִ� Ȥ�� �־���. �װͿ��� �װ��� ��ü�� �����ϰ�, ���, ������ ���� �־���. �װ��� ������ ������ ������ ��ī�ο���.

 

 

�׳��� �Ƶ��� ��� ����, �ߴ��� ������ ���� ���ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� ������ �����Ѱ��� �����ٵ�.

Trishala�� 3 �� �� ������ ����� ������ �̾��� �־���. ���� Ŭ�δ� �Ƹ��ٿ��� �� �ڼ��� ���� �̾���. ���ڿ��� ū �ٹ�� �� ���� ��ī�ο� ġ�ư� �־���. ���� �Լ��� ������ ���� ���� �����ߴ� ������ �̾���. ���� ������ ������ ��� ����shaped�̾���. ������ �� ���ڸ� �׳�� �����ϰ� �׳��� ���� �� �ô�.

 

�׳��� �Ƶ��� ���ڰͰ� ���� ��ŭ �����Ұ� ���� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� ���踦 �����ϱ��� �η������� �ʰ�,almighty, ������ ����.

Trishala�� 4 �� ������ ����Laxmi�� ��, ����, �� ���� ������ �̾��� �־���. �׳�� ���ͽ��� ������ ���� ���޶��� �׸��� ȭȯ�� ������ ������ ���� ���� �����ߴ�. �Ͱ����� ���� ���� �νð� �� �Ƹ��ٿ� �׳��� ����� �ɾ���.

 

�׳��� �Ƶ��� �ߴ��� �� �� sp��d��r�� ����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״�Tirthankar�� ����� �ְ� ���� ���ٵ�.

Trishala�ټ���° �� ������ �ϴÿ��� �����ϴ� �Ƹ��ٿ� ȭȯ�� �̾��� �־���. �װ��� �ٸ� ���� ȥ�� ����� �����þҴ�. ���� �ٸ� ���⵿�ȿ� ��ȭ�ߴ�. ��ü ���ִ� �׵��� ����� ä����.

 

 

�׳��� �Ƶ� ����ħ�� ����� �������Ͽ� ���� ���� �� ����, �� ���ߵ��ٵ� �����ϰ� ��ο� ���Ͽ�.

Trishala���� ��° �� ������ �������� �̾��� �־���. ���� ��罺���� ���� �̾���. ���� �װ��� ����� ����� �־���. �װ��� ���Ͱ� ���� ��ŭ ��Ҵ�. �װ��� ���߿� ������ �����ߴ�.

  1.  

 

���̰� ��� ������� ������ ����� ���ΰ��� �����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� ���迡�� ��ȭ�� �������ٵ�. �״� Ŭ ���̿� ��ü �η��� ������ ������ �����ٵ�.

Trishala�ϰ� ��° �� ������ ���� �Ͽ����� �̾��� �־���. ������ �ı��ϱ� ���Ͽ� �¾��� ������ �־���. �װ��� ��ŭ ��Ҵ� ���� �� ����� ȭ��. �¾��� �Ͼ�� �㿡 ��â�ϴ� â������ ���� Ȱ���� ���´�.

 

�׳��� �Ƶ��� �ְ� ������ �ְ� ������ ������ �Ѿƹ����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�.

Trishala8��° �� ������ Ȳ�� �����̿� ū ��� ������ �̾��� �־���. ����� ������ ���ٶ��ȿ� �����ϰ� �׸��� ��罺����fluttered. �װ��� ����� ���� ������. ���� ���ڴ� �װͿ� �׷ȴ�.

  1.  

 

�׳��� �Ƶ��� ������ ��ġ�� �����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� �������Ͽ� �������� ����� �������ٵ�.

Trishala9 �� ������ ��Ȯ�� ���� ä�� Ȳ�� ȭ���� �̾��� �־���. ����ϰ�, �Ƹ����, ���� ȭ�� �̾���. �װ��� ȭȯ�� �ٸ��.

 

 

�׳��� �Ƶ��� ��� �̴��ȿ� ������ ��� ����ִ� ���縦 ���� ������ ����� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� �ְ� �������� ���� ���ٵ�.

Trishala10 ���� 1 �� ������Lotuses�� ȣ���� �̾��� ����� �־���. lotuses�� ��õ�� ȣ���ȿ� �����ϰ� �־���, �׸��� �¾� ������ ���˿� ���� ��ȭ�ϰ� ������. lotuses���� ���� ���̷ο� ����� �־���.

  1.  

 

�׳��� �Ƶ��� �������� �������ʿ� ���ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� ���, ����, �� ������ �ֱ�ȿ� ��Ű�� �� �ΰ��� �ع��Ѱ��� �����ٵ�.

Trishala�� 11 �� ������ ����� �̾��� �־���. �װ��� ���� �ߴ��� ����� ��� ����ȿ� �Ͼ��. �ٶ��� �����ϰ� �Ұ� �ĸ� â���ߴ�.

 

 

�׳��� �Ƶ��� ����ϰ� ������ ������ �����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� ������ ���� �� ������ �޼��ϰ� ��� �� ���� �� ������ ��� �� �������� �ϻ����� �������ٵ�. �̰���Moksha(�ع�)�� ���� ���� �������ٵ�.

Trishala����° �� ������ �ϴ� ������� �̾��� �־���. ������ �ϴ� ���ǿ�resounded. �װ��� ���� ������ ������ ���⿡ ��ȭ���״�.

 

 

�׳��� �Ƶ� ������ ����ħ�� õ���ȿ� õ���� ��ο� ���Ͽ� �����ϰ�, ����� �ְ�, ������ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�.

Trishala13 �� ������ ������ ū ������ �̾��� �־���. �ֿ��� ������ ��� ������ ȥ�չ� �̾���.

 

 

�׳��� �Ƶ��� ������ �̴� �� ������ �ְ� �װ� �ְ� ������ �޼����ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�.

Trishala14 �� ������ ���� ���� �̾��� �־���. �ߴ��� ���Ŀ� ��ȭ�� ����, �׷��� �ű⼭ ����.

 

 

�׳��� �Ƶ��� �������� ����� �����ϰ� �������ٵ� ���� �� ���� �����ߴ�. �״� �� �� ���� �� ���� �Ƿʸ� �������ٵ�. �Դٰ�, �״� ��ȭ�ϳ� ����karmas�� �ı��ϰ� ������ �޼����ٵ�.

������ 16 ����Trishala�ִ� �Ͱ� ��� scr�Ե�r���� ���Ѵ�.

15 ���� �׳��� �Ƶ��� �ش������� �߻��� ���� ������ ������� ���� �̾���.

 

 

 

 

������ ��° ����herson���� ���� ���� ������ ���°� �����ٵ� ���� ������ ����� ������ �̾���.

 

 

 

��� �� ���� ǥ�ø� ����԰��� ǰ�� ���̰� ���� ���Ұ�, �밨��, �׸��� �̴��� ä�� �� �̴�. �״� ���� ������ �̰� �ߴ��� �ӱ� �Ǵ� ������ �����ڰ� ���ٵ�. �״� �����ϰ� �������� ����� �����ϰ� ������ �޼��ϱ� ���Ͽ� ������ ��� â������ �ε����ٵ�. �״� ���� �ع���ٵ�.

Mahavira�ִ�599B.C�ȿ� �ִ�Vikram����� �տ� ���� ���� ���� 13 �Ͽ� ��õ��Chaitra, 500�� �� 43 �� �̾���.