24 Jain Tirthankara's

 

Имя

Отец

Мать

Мест рождения

Эмблема

1 Rsabha или Adinatha Nabhiraja Marudevi Ayodhya Bull
2 Ajitanatha Jitasatru Vijayadevi Ayodhya Elephent
3 Sambhavanatha Jitari Sena Sarvasti Лошадь
4 Abhinandananatha Samvara Siddhartha Ayodhaya Обезьяна
5 Sumatinatha Meghaprahba Sumangala (Mangala) Ayodhaya Curlew (Kraunea)
6 Padmaprabha Dharana (Sridhara) Surima Kausambi Красный Лотос
7 Suparsvanatha Supratishtha (Pratistha) Prithivi Kasi Svastika
8 Chandraprabha mahasena Laksmana Chandrapuri Cresent
9 Puspadanta Sugriva Rama Kakandi Крокодил (makara)
10 Sitalanatha Drdharatha Sunanda (Nanada) Bhadrikapuri (Bhadrilla) Желать вал (Srivasta)
11 Sreyamsanatha Vishnu Visnudri (Visna) Simhapuri Rhinoceros
12 Vasupujya Vasupujya Vijaya (Jaya) Chmapapuri Буйвол
13 Vimalanatha Krtavarman Suramya (Syama) Kampilya Хряк
14 Anantanatha Simhasena Sarvayasa Ayodhya Медведь (Сокол)
15 Dharmanatha Bhanu Suvrata Ratnapuri Спайк-vozglavlennoe Клуб (Vajradanda)
16 Santinatha Visvasena Acira Hastinapura Олени
17 Kunthunatha Surya (Sura) Sridevi Hastinapura Он-kozocka
18 Aranatha Sudarsana -(Devi) Mitra Hastinapura Рыбы
19 Mallinatha Kumbha Raksita (Prabhavati) Mithilapuri (Mathura) Waterpot
20 Munisuvrata Sumitra Padmavathi Kusagranagra или Rajagrha Черепаха
21 Naminatha Vijaya Vapra (Vipra) Mithilapuri или mathura Голубой Лотос
22 Neminatha Samudravijaya Siva-devi Sauripura или Dvaraka Раковина
23 Parsvanatha Asvasena Brahmi Kasi Смей
24 Mahavira или Vardhamana Siddhartha Priyakarini (Trisla) Kundapura Лев

Способствовано АНЖАЫ МОЮНОТ