Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Namokär Mantra
Jutarnja Molitva
Moja Porodica
Đainski Hram
Vardhaman (Mahavira) i Čudoviste
Sazaljenje Slona 
Način Ishrane Đaina 
Rameš u Restoranu
  Sima Ide u Prodavnicu 
  Monah Metarja
  Neustrašivi Princ Vardhaman
  Volimo Životinje
  Đain Centar
  Snaja Soma
  Naša Religija
  Moje Navike
  Poželjno
  Nepoželjno
  Hajdemo u Pathšalu
  Duhovni Učitelj i Religija
  Velikodušni Lamiben
  Abraham Linkoln
  Odani Žabac
Šri Krišna

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 , Lekcija- 1

Namokär Mantra

NAMO ARIHANTÄNAM

NAMO SIDDHÄNAM

NAMO ÄYARIYÄNAM

NAMO UVAJJHÄYÄNAM

NAMO LOE SAVVASÄHUNAM

ESO PANCH NAMOKKÄRO

SAVVA PÄVA PPANÄSANO

MANGALÄNANCHA SAVVESIM

PADHAMAM HAVEI MANGALAM

 

 

NAMO ARIHANTANAM

    Odajem postovanje Arihantima

  NAMO SIDHANAM

     Odajem postovanje Siddhama

NAMO AJARIJANAM

Odajem postovanje Ayariyama

NAMO LOE SAVASAHUNAM

Odajem postovanje svim Sadhuima i Sadhvis

ESO PANČ NAMOKARO

Tih pet postovanja

SAVA PAVA PANASANO

unistavaju sve grehe

MANGALANANČA SAVESIM

Medju svim onim sto je povoljno

PADHAMAM HAVEI MANGALAM

ova Namokar Mantra je najpovoljnija.