Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Namokär Mantra
Jutarnja Molitva
Moja Porodica
Đainski Hram
Vardhaman (Mahavira) i Čudoviste
Sazaljenje Slona 
Način Ishrane Đaina 
Rameš u Restoranu
  Sima Ide u Prodavnicu 
  Monah Metarja
  Neustrašivi Princ Vardhaman
  Volimo Životinje
  Đain Centar
  Snaja Soma
  Naša Religija
  Moje Navike
  Poželjno
  Nepoželjno
  Hajdemo u Pathšalu
  Duhovni Učitelj i Religija
  Velikodušni Lamiben
  Abraham Linkoln
  Odani Žabac
Šri Krišna

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo-1 Lekcija 2

Jutarnja Molitva

 

a. Čim se ujutro probudim ,sednem,zatvorim oči i recitujem Namokar Mantru pet puta  .

NAMO ARIHANTANAM

NAMO SIDHANAM

NAMO AJARIJANAM

NAMO UVADJHAYANAM

NAMO LOE SAVASAHUNAM

ESO PANČ NAMOKARO

SAVA PAVA PANASANO

MANGALANANČA SAVESIM

PADHAMAM HAVEI MANGALAM

b. Podsetim se,

da ću biti dobar prema svima .

Neću nikoga povrediti .

Neću se naljutiti ni na koga.

Neću lagati.

Neću uvrediti nikoga.

Neću se hvaliti.

                                                     Postovaću svačiji život.

Pitanja:

1) Kako se zove mantra koju recitujemo ujutro?

2) Čega se trebamo podsetiti svakoga jutra?

3) Kako nam te misli pomažu?