www.jainworld.com

Nivo-1 Lekcija-4  

JAINA

Đainski Hram

\                                   

a. Ovo je Đainski Hram. To je vrlo lepo i mirno mesto. Ovde dolazimo na služenje.

b. Pre ulaska u Hram ,moramo izuti obuću.

c. Ne jedemo,ne pijemo niti žvaćemo žvaku u hramu .

d. Kada ulazimo u hram kazemo "Nisihi" tri puta.

e. Ovo je Statua Gospoda Mahavire (Đina). Tiho mu se molimo.

f. Tiho sednemo i recitujemo Namkar Mantru.

g. Ne vičemo i ne jurimo po hramu.

h. Stavljamo novac u kutiju za darove.

i. Dok izlazimo iz hrama,ne okrećemo leđa prema Mahavirinoj statui (jer je to nepristojno).Umesto toga,hodamo unazad ili uđemo u sporednu sobu.

Pitanja:

1) Kakvo je mesto Đainski Hram?

2) Šta radimo pre ulaska u hram?

3) Šta trebamo reći pri ulasku u hram?

4) Kakvu statuu nalazimo u hramu?

5) Šta radimo u hramu?

6) Kako se ponašamo u hramu?

7) Šta recitujemo u hramu?

8) Šta netreba da uradimo dok izlazimo iz hrama?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------