Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Namokär Mantra
Jutarnja Molitva
Moja Porodica
Đainski Hram
Vardhaman (Mahavira) i Čudoviste
Sazaljenje Slona 
Način Ishrane Đaina 
Rameš u Restoranu
  Sima Ide u Prodavnicu 
  Monah Metarja
  Neustrašivi Princ Vardhaman
  Volimo Životinje
  Đain Centar
  Snaja Soma
  Naša Religija
  Moje Navike
  Poželjno
  Nepoželjno
  Hajdemo u Pathšalu
  Duhovni Učitelj i Religija
  Velikodušni Lamiben
  Abraham Linkoln
  Odani Žabac
Šri Krišna

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -15

Naša Religija

a. Mi smo Đaini.

b. Đainizam je naša religija.

c. Gospod Mahavira je bio poslednji Tirthankar, Đina, koji je podučavao Đainskoj religiji.

d. Nije imao osećanja poput Besa,Ega,Dvoličnosti i Pohlepe.

e. Mi sledimo njegova učenja.

f. Mi ne povređujemo niti jedno živo biće.

g. Uvek govorimo istinu.

h. Ne uzimamo ništa bez dozvole.

i. Kontrolišemo voje želje.

j. Posedujemo samo onoliko koliko nam je potrebno.

k. Pomažemo drugima.

l. Saslušamo i poštujemo tudje tačke gledišta.

m. Mi smo vegetarijanci, stoga, ne jedemo meso,jaja,morske plodove i živinsku hranu.

n. Izgovaramo Namokar Mantru ujutru i uveče.

o. Odajemo poštovanje Gospodu Mahaviri i pokušavamo da budemo kao on.

Pitanja:

1) Ko smo mi?

2) Koja je naša religija?

3) Ko je bio Gospod Mahavira?

4) Koje je drugo ime za Tirthankara?

5) Kakvo je njegovo učenje?

6) Možeš li nabrojati neka osećanja?

7) Kakve bi trebale biti naše navike vezane za ishranu?

8) Šta dnevno izgovaramo?

9) Koga koristimo kao model za ugled?