Nivo-1 Lekcija-16

                                   

Moje Navike

 

a. Ujutro, izgovaram Namokar Mantru .

b. Kažem " Đai Đinendra " roditeljima i rodbini.

c. Pokušavam da budem ljubazan i od pomoći drugima.

d. Trudim se da ne povredim ili ubijem bubu , životinju ili čoveka.

e. Trudim se da ne kidam cveće ili lišće sa drveća.

f. Idem u hram , moju đainsku školu, i redovnu školu.

g. Pomažem roditeljima oko kuće.

 

Pitanja:

 

1) Šta radimo ujutro?

2)Kako pozdravljamo roditelje , braću i sestre?

3)Kako se ophodimo prema bubama, životinjama , biljkama i ljudima?

4)Koja  đainska mesta treba da posećuješ?