Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Namokär Mantra
Jutarnja Molitva
Moja Porodica
Đainski Hram
Vardhaman (Mahavira) i Čudoviste
Sazaljenje Slona 
Način Ishrane Đaina 
Rameš u Restoranu
  Sima Ide u Prodavnicu 
  Monah Metarja
  Neustrašivi Princ Vardhaman
  Volimo Životinje
  Đain Centar
  Snaja Soma
  Naša Religija
  Moje Navike
  Poželjno
  Nepoželjno
  Hajdemo u Pathšalu
  Duhovni Učitelj i Religija
  Velikodušni Lamiben
  Abraham Linkoln
  Odani Žabac
Šri Krišna

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -17

Poželjno

 

a. Dnevno recitovati Namokar Mantru.

 

b. Pozdravljati sve svoje Đain-prijatelje i starije sa "Đai Đinendra."

 

c. Poštovati roditelje, učitelje, i starije.

 

d. Posećivati Đain Centar što češće.

 

e. Poštovati sadhue ( monahe ) i sadhvis ( monahinje ).

 

f. Redovno odlaziti u Patšalu (Đainska škola ).

 

g. Učiti o našoj religiji, Đainizmu.

 

h. Uvek slušati roditelje.

 

i. Uvek govoriti istinu.

 

j. Jesti samo vegetarijansku hranu.

 

k. Davati vegetarijansku hranu drugima.

 

l. Poklanjati odeću onima kojima je potrebna.

 

m. Deliti igračke i knjige sa prijateljima .

 

n. Ostavljati novac u kutiju za darove uvek kada posetimo hram .

 

o. Biti ljubazan prema životinjama.

 

p. Govoriti učtivo kako ne bismo povredili osećanja drugih ljudi.

 

Pitanja:  Nabroj deset stvari koje trebamo činiti?