www.jainworld.com

Nivo-2 Lekcija-3

JAINA

Jiva

(čitaj : Điva)

JA SAM ZEMLJANO BIĆE

JA SAM ŽIVO BIĆE

IMAM SAMO JEDNO ČULO

  TO ČULO JE DODIR

JA SAM VODENO BIĆE

JA SAM ŽIVO BIĆE

IMAM SAMO JEDNO ČULO

TO ČULO JE DODIR

JA SAM VATRENO BIĆE

                                            JA SAM ŽIVO BIĆE

                                     IMAM SAMO JEDNO ČULO

                                            TO ČULO JE DODIR

JA SAM VAZDUŠNO BIĆE

ŽIVO SAM BIĆE

IMAM SAMO JEDNO ČULO

TO ČULO JE DODIR

JA SAM BILJKA

ŽIVO SAM BIĆE

IMAM SAMO JEDNO ČULO

TO ČULO JE DODIR

MI SMO POVRĆE

ŽIVA SMO BIĆEA

IMAMO SAMO JEDNO ČULO

TO ČULO JE DODIR

MI SMO DVO-ČULNA ŽIVA BIĆA

       ŽIVA SMO BIĆA

      IMAMO DVA ČULA

     TA ČULA SU DODIR I UKUS

MI SMO TRO-ČULNA ŽIVA BIĆA

ŽIVA SMO BIĆA

IMAMO TRI ČULA

TA ČULA SU ODIR,UKUS I MIRIS

MI SMO ČETVORO-ČULNA ŽIVA BIĆA

 ŽIVA SMO BIĆA

IMAMO ČETIRI ČULA

  TA ČULA SU DODIR,UKUS,MIRIS I VID

 

MI MO PETO-ČULNA ŽIVA BIĆA

ŽIVA SMO BIĆA

IMAMO SVIH PET ČUL

TA ČULA SU DODIR,UKUS,MIRIS,VID I SLUH

 

Pitanja :

1) Koje čulo imaju jednočulna živa bića?

2) Daj primere jednočulnih živih bića?

3) Koja čula imaju dvo-čulna živa bića?

4) Daj neke primere dvo-čulnih živih bića?

5) Koja čula imaju tro-čulna živa bića?

6) Daj neke primere tro-čulnih živih bića?

7) Koja čula imaju četvoro-čulna živa bića?

8) Daj neke primere četvoro-čulnih živih bića?

9) Koja čula imaju petoro-čulna živa bića?

10) Daj neke primere petoro-čulnih živih bića?

11) Koje su različite grupe petoro-čulnih živih bića?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------