Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -5 

  Ajiva

VIDIM KUTIJU NA STOLU

KUTIJA NEMA NIKAKVA ČULA

NEMA MOĆ DA UČI

NEMOŽE SAMA DA SE KREĆE

KUTIJA JE AJIVA

Pitanja:

1) Da li kutija Jiva ili Ajiva?

2) Koliko čula ima kutija?

3) Koje to stvari kutija nemože da uradi?

4) Možeš li nabrojati još pet primera Ajiva?