www.jainworld.com

 Nivo-2 Lekcija-5

JAINA

  Ajiva

VIDIM KUTIJU NA STOLU

KUTIJA NEMA NIKAKVA ČULA

NEMA MOĆ DA UČI

NEMOŽE SAMA DA SE KREĆE

KUTIJA JE AJIVA

Pitanja:

1) Da li kutija Jiva ili Ajiva?

2) Koliko čula ima kutija?

3) Koje to stvari kutija nemože da uradi?

4) Možeš li nabrojati još pet primera Ajiva?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------