Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -6 

Samilost Gospoda Paršvanatha.

    Jednom je pustinjak po imenu Kamath izvodio žrtveni ritual na obodu grada . Nosio je samo jedan komad odeće i bio je premazan pepelom po čitavom telu .Sunce je sijalo i bilo je veoma toplo. Pustinjak je i pored toga zapalio žrtvene vatre svuda oko njega .Čitav grad je bio zapanjen težinom izvođenja žrtvenog rituala i stanovnici su u velikim grupama dolazili da ga vide . Odavali su poštovanje Kamathu a on ih je blagosiljao .

Videvљi da ljudi odlaze nekuda u grupama , Princ Paršvanath postade radoznao i poželeše da vidi šta se to dešava . Pođe i on .Bio je iznenađen pustinjakovim strogostima . Uskoro , svojim nad-čulnim moćima , princ opazi zmiju kako gori u naloženom drvetu . Princ Paršvanath oseti sažaljenje prema pustinjaku koji je nesvesno činio grubo nasilje . Princ Paršvanath reče : '' Oh pustinjače , šta to radiš ? Da li znaš da zmija gori u toj vatri ? Nije dobar ritual koji ti izvodiš .''

Čuvši to,pustinjaka obuze bes . On uzviknu, "Oh bezobrazno derište,šta ti znaš o ovom svetom ritualu? Veoma si bezobrazan."

Princ Paršvanath nije slušao pustinjaka. Zatražio je od sluge da izvuče jednu cepanicu iz vatre i prepolovi je .Na opšte izneneđenje, napola izgorela zmija izađe iz cepanice . Pustinjak se veoma postideo a lice mu je prebledelo. Princ potom izreče Namokar Mantru umirućoj zmiji. Zmija se zahvali Princu u svom umu i mirno uginu pod umirujućim uticajem Namokar Mantre . Zbog zmijine ozbiljnoti dok je slušala Namokar Mantru, ona beše reinkarnirana kao Dharanendra,kralj nebeskih anđela.

           Ljudi napustiše mesto razmišljajući o pustinjakovom neželjenom ritualu .Kamath se osećao obesčašćenim i otide sa besom i mržnjom prema Princu . Kamath ubrzo preminu bez kajanja zbog svog svog besa i mržnje prema Princu . Pošto je ipak praktikovao određene strogosti , ponovo se rodio kao anđeo koji kontroliše kišu po imenu  Meghkumar.

 

Princ Paršvanath postade kralj grada Varanasi . Nakon nekoliko godina , odreče se svetovnog života i postade monah . Jednom prilokom, dok stajaše u meditaciji, anđeo Meghkumar ga ugleda . Zbog svog besa prema Paršvanathu iz svog prethodnog života, Meghkumarov bes nije imao granica. Odlučio je da se osveti . Priredio je mnoge fizičke muke monahu Paršvanathu. Međutim Paršvanath je bio u dubokoj meditaciji i ostade neuznemiren. To je još više razbesnelo Meghkumara. On posla grom,munje i tešku kišu na Paršvanatha. Reke su narasle i počele su poplave .

             Tada je i tron Dharanendre počeo da se trese . Dharanendra je stoga iskoristio svoju nebesku moć kako bi saznao šta se to dešava . Video je monaha Paršvanatha kojeg uznemirava Meghkumar . Zato je sišao na Zemlju u obliku višeglave zmije . Raširio je sve svoje glave , poput kišobrana , iznad monaha kako bi ga zaštitio od teškog kišnog pljuska. Zatim je ljutito upitao Meghumara :"Oh, nečasni stvore, da li si svestan šta činiš ? Zašto skupljaš grešna dela mučeći Paršvanatha ? Odmah da si zaustavio ovaj haos ! ''  Monah beše u dubokoj meditaciji tako da nije ni bio svestan šta se dešava.

 Meghkumar  beše uplašen Dharanendrinim besom i odmah je povukao svu vodu .Zatražio je oproštaj od Paršvanatha i potom otide . Ubrzo nakon tog događaja Paršvanath doseže sveznanje i postade dvadeset i treći Tirthankar sadašnje ere.

 

Pitanja :.

1) Šta je radio Kamath?

2) Zašto je princ Paršvanath tražio od sluge da izvuče cepanicu iz vatre ?

3) Zašto je zmija postala nebeski anđeo u sledećem životu ?

4) Zašto je  Meghkumar prosuo tešku kišu na Paršvanatha?

5) Šta je  Dharanendra preduzeo? Zašto?

6) Šta je Meghkumar uradio pre nego što je otišao od monaha ?