Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -8 

Đainska Molitva

Učitelj: Danas ćemo govoriti o Đainskoj Molitvi . Vi znate da postoje različite molitve shodno potrebama.Ali, među svima njima , 'Namokar mantra' je najpopularnija molitva.

''NAMOKAR MANTRA'' je molitva kojom pokazujemo naše poštovanje za one duše koje su oslobođene , kao i za one koji su na putu oslobođenja.

Može li neko od vas da odrecituje Namokar Mantru ?

Seđal : Da, ja mogu da odrecitujem Namokar Mantru. Majka me naučila.

Namo Arihantänam

Namo Siddhänam

Namo Äyariyänam

Namo Uvajjhäyänam

Namo Loe Savva Sähunam

Eso Panć Namokkäro

Savva-Pavppanäsano

Manglänanća Savvesim

Padhamam Havai Mangalam.

Učitelj: Seđal, odlično. Bez greške. Znaš li i njeno značenje?

Seđal: Ne Gospodine učitelju.

Kanu: Možemo li zajedno odrecitovati Namokar Mantru ?

Učitelj: U redu, učinimo to. Posle ću vam reći njeno značenje.

Namo Arihantänam

Namo Siddhänam

Namo Äyariyänam

Namo Uvajjhäyänam

Namo Loe Savva Sähunam

Eso Panć Namokkäro

Savva-Pävappanäsano

Manglänanća Savvesim

Padhamam Havai Mangalam.

Učitelj: Dakle, sada ću vam objasniti značenje Namokar Mantre.

Namo Arihantänam - Klanjam se Arihant Bhagavanu.

Namo Siddhänam -Klanjam se Siddha Bhagwanu.

Namo Äyariyänam -Klanjam se Äćaryi.

Namo Uvajjhäyänam -Klanjam se Upädhyäyi.

Namo Loe Savva Sähunam -Klanjam se svim monsima i monahinjama.

Eso Panch Namokkäro -Ovih pet pozdrava

Savva-Pävappanäsano- Uništavaju sve grehe.

Manglänancha Savvesim Among- od svih povoljnih molitvi,

Padhamam Havai Mangalam -ova (Namokär Mantra) je najbolja.

Učitelj: Arihanti, Siddhe, Äćarye, Upädhyäye i monasi i monahinje su modeli u Đainizmu. Treba da pokušamo da budemo kao oni .Svaki dan, ujutro i pre odlaska na počinak,trebamo im  se moliti tako što ćemo odati poštovanje njihovm uspehu.Takođe, pre svakog časa ćemo recitovati ovu molitvu.

Pitanja:.

1) Koja je najpopularnija Đainska molitva?

2) Možeš li je odrecitovati?

3) Možeš li objasniti njeno značenje?

4) Nabroj pet modela u Đainizmu?