Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -9 

Duša

 

JA SAM DUŠA

ŽIVIM U TELU

NEVIDLJIVA SAM

IMAM BESKRAJNU MOĆ

TELO I JA SMO DVE RAZLIČITE STVARI

TELO NEMOŽE VIDETI, MISLITI ILI OSEĆATI BEZ MENE.

 

 

Pitanja:.

1) Gde živi duša?

2) Da li je duša vidljiva?

3) Koju moć ima duša?

4) Da li su telo i duša ista stvar?

5) Može li telo videti, misliti i osećati bez duše?