www.jainworld.com

Nivo -2 Lekcija-9

JAINA

Duša

 

JA SAM DUŠA

ŽIVIM U TELU

NEVIDLJIVA SAM

IMAM BESKRAJNU MOĆ

TELO I JA SMO DVE RAZLIČITE STVARI

TELO NEMOŽE VIDETI, MISLITI ILI OSEĆATI BEZ MENE.

 

 

Pitanja:.

1) Gde živi duša?

2) Da li je duša vidljiva?

3) Koju moć ima duša?

4) Da li su telo i duša ista stvar?

5) Može li telo videti, misliti i osećati bez duše?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------