Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -10 

Đainski Principi

 

ĐAINSKE PRINCIPE SU POSTAVILI TIRTHANKARE.

GOSPOD MAHAVIRA JE DVADESET I ČETVRTI TIRTHANKARA.

ON JE DOSEGAO KEVAL GJAN KROZ ISPRAVNO ZNANJE, ISPRAVNU VERU, I ISPRAVNO PONAŠANJE.

ON JE BIO POSLEDNJI TIRTHANKARA KOJI JE PROPOVEDAO ĐAINSKE PRINCIPE.

UČIO NAS JE DA SVA ŽIVA BIĆA IMAJU DUŠU I DA SU SVE DUŠE JEDNAKE..

SVE DUŠE SU NEZAVISNE-

SVAKA DUŠA MOŽE DOSEGNUTI OSLOBOĐENJE.

TREBAMO PRAKTIKOVATI NENASILJE ( AHIMSA ) KOJI JE GLAVNI PRINCIP.

TREBA DA VOLIMO SVA BIĆA, BILJKE, BUBE, PTICE, RIBE, ŽIVOTINJE,NEBESKA STVORENJA, PAKLENSKA I LJUDSKA BIĆA.

UVEK TREBA DA GOVORIMO ISTINU.

NE TREBA DA UZIMAMO STVARI KOJE NISU NAŠE.

TREBAMO OGRANIČITI SVOJE POTREBE, ŽELJE I IMOVINU.

TREBA DA DELIMO I BRINEMO..

UVEK TREBAMO POMAGATI DRUGIMA.

TREBA DA POŠTUJEMO MORALNE.

 

Pitanja:

1) Ko je postavio Đainske principe?

2) Ko je Gospod Mahavira?

3) Kako je Gospod Mahavira dosegao savršeno znanje ?

4) Čemu nas je podučavao vezano za dušu?

5) Koji je glavni princip Đainizma?

6) Kako nas Đainizam uči da živimo sa drugima?