Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -11

Budi Nežan i Koristan

Biću nežan I ljubazan prema svim životinjama , pticama , bubama itd.

Izbegavaću hodanje po travi.

Paziću na biljke i cveće i neću ih brati .

Pokušaću da nezgazim nikakvu bub dok hodam .

Igraću se s drugom decom. Neću se tući s njima i neću nikoga udariti.

Biću fini prema braći i sestrama i poštovaću ih .

Pomagaću babi i dedi kao i drugim starijim .

Pomagaću roditeljima.

Vratiću moje igračke na njihovo mesto kada završim sa igrom .

 

Pitanja :

Zaokruži Tačno ili Netačno

1) Povređujem životinje,ptice I bube. Tačno ili Netačno

2) Hodam po travi. Tačno ili Netačno

3) Držim igračke na jednom mestu. Tačno ili Netačno

4) Ne pomažem dedi. Tačno ili Netačno

6) Neću se tući. Tačno ili Netačno