Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -12

Poštovanje

Šila: Gospodine, čitala sam u jednoj knjizi da je '' Pošptovanje ( Vinaya) sastavni deo znanja.''Možete li mi  to objasniti?

Učitelj: Vrlo dobro pitanje. Za svakoga je važno da nauči da poštuje druge. Nemožeš steći znanje,ako ne poštuješ svoje roditelje, Učitelje , religijske knjige itd.

Poštovanje se izražava na nekoliko načina , na primer obožavanjem Tirthankara , naklonom monasima i starijima , čuvanjem knjiga , pažljivošću na času , slušanjem roditelja , pažljivošću prema svima , lepim ponašnjem itd i sve su to primeri poštovanja.

Poštovanje uništava ego , donosi pravilnom rasuđivanju , rezultira korišćenjem pravilnog rečnika i ljubaznošću prema drugim živim bićima.Sve to doprinosi uzdizanju duše.

Ravi: Gospodine, možete li nam reći kako da ukazujemo poštovanje starijima?

Učitelj: Svako ko je stariji od tebe zasližuje tvoje poštovanje . Roditelji , Učitelji , ujaci , tetke su stariji od tebe.Trebaš ih pozdraviti sa  "Jai Jinendra," "Zdravo," or "Dobar dan" kad ih god vidiš. Trebaš im ponuditi da sednu kada te posete.Lepo je da im ponudiš čašu vode ili soka .Pažljivo skušaj starije , ne prekidaj ih dok govore i lepo im odgovaraj .

Ravi: Gospodine, ima li još nekih starijih?

Učitelj: Da, one osobe koje imaju više znanja od tebe su takođe stariji za tebe.  Oni mogu biti naši Učitelji. Oni koji podučavaju praktikuju etičke vrednosti takođe nazivamo starijima . Svi monasi i monahinje su stariji za nas.Oni mogu biti mlade osobe , ali su daleko iznad nas u duhovnom smislu.Dakle,treba da ih poštujemo.

Ravi: Možete li nam reći kako da ukzujemo poštovanje starijima?

Učitelj: Dok su živi, ispratite ih do vrata.

Nemojte im se keziti ili smejati.

Ne prekidajte ih dok govore.

Nemojte se svađati sa njima.

Nemojte ih ismevati.

Nemojte ih ogovarati.

Znate, lepo vaspitana deca su svuda na ceni . A kada malo odrastu , takođe i oni stiču poštovanje od starijih.

Pitanja:

1) Šta znači Vinaya?

2) Šta se dešava kad poštujemo starije?

3) Kako možemo ukazati poštovanje?

4) Kome trebamo ukazati poštovanje?

5) Kako pozdravljamo Učitelje ili starije?

6) Navedi primere neukazivanja poštovanja.