Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -15

Pravi Monasi

 

Davno nekad , živeo jedan kralj . Jednoga dana  jw odlučio da monasima ponudi zlatnike . Pozvao je tako jednog od svojih minitara i dade mu vreću punu zlatnika . Kralj mu reče da svim monasima u gradu podeli te zlatnike .

 Ministar je čitavog dana tražio monahe ali nije mogao da nađe niti jednoga . Zato se vratio nazad i vrati kralju vreću sa zlatnicima . Ministar je lepo objasnio kralju da nije mogao da nađe monahe . Ali , kralj se razbesneo i reče , '' Kakve su to gluposti ! Nisi mogao da nađeš nijednog monaha u tolikom gradu ? '' Ministar je cenio kralja zbog kraljeve dobre namer , i odgovori mu da monasi ionsko neprihvataju zlatnike . Oni koji bi prihvatili u stvari i nisu pravi monasi , jer pravi monasi ne primaju zlatnike .Dodao je i to da kralj sigurno neželi da pokloni zlatnike pohlepnim ljudima koji samo nose odeću monaha ali se ne pridrzavaju religijskih principa . Nakon što je saslušao ministrovo objašnjenje , kralj se smirio i poče da razmišlja . Zaključio je da ministar ima pravo i dade mu totinu zlatnika kao nakgradu .

 Pravi monasi nemaju niti čuvaju bilo kakav imetak . Đainski monasi i monahinje niti imaju niti traže novac iz bilo kog razloga . Oni netraže od nikoga da prikuplja i čuva novac u njihovo ime . Oni su odbacili sva razmišljanja o njihovim budućim potrebama i netrebaju nikakav novac . Oni te mogu ohrabriti da ponudiš drugima poklone iz samilosti , ali se ne petljaju u same te stvari .

 

 

Pitanja:

 1) Šta je kralj nameravao da uradi sa zlatnicima?

 2) Zašto je kralj postao besan ?

 3) Šta je ministar rekao o monasima?

 4) Da li Đainski monasi i monahinje traže novac ?