Jainworld
Jain World
Categories of Serbia
  Živo i Ne-živo
Čula
Jiva
Ko Sam Ja ?
Ajiva
Samilost Gospoda Paršvanatha
Duhovni Učitelji
Đainska Molitva
  Duša
  Đainski Principi
  Budi Nežan i Koristan
  Poštovanje
  Mahatma Gandi i Istina
  Brahmin i Narukvica
  Pravi Monasi
  Lav i krdo koza  
  Đainizam, Sažaljiva Religija
  Odlazak u Pathšalu
  Arihant
  Gospod Mahavira
  Mudrac Kapila
  Pravo Obrazovanje
  Ko je u Pravu?
Prijateljstvo

Lekcije za Nivo-2 Indeks

Nivo -2 Lekcija -16

Lav i krdo koza

 

Jednom davno, neki pastir pronađe mladunče lava. Odnese ga kući , nahrani ga kozjim mlekom i odhrani ga tako uz stado koza . Stoga je on , mada lav , počeo da se ponaša kao koza , jeo i pio kao koza itd. Lavićme mislio da je on koza .

 Jednoga dana , lavić ode u šumu sa kozama . U šumi se odnekuda pojavio drugi lav i zariče kao što to lavovi inače čine . Koze se uplašiše i pobegoše . Lavić takođe poče da beži . Šumski lav ugleda lavića i reče , '' Zdravo pobratime , koze beže kad ja urliknem , ali zašto ti bežip ? Ti si lav , baš kao i ja .''Lav koji je odrastao sa kozama reče , '' Lažeš . Ja nisam lav . Ja sam koza . Bojim te se i želim da pobegnem . ''

 

 

Lav shvati da je lavić odrastao sa kozama i da je stoga mislio da je i on koza takođe . Lav mu reče , '' Prijatelju , misliš da grešim ? Ako zbog mog ogromnog tela misliš na taj način , onda grešiš . Tvoje lice je okruglo kao i moje . Nije kao kod koze . Tvoj struk je tanak baš kao i moj , a tvoje noge imaju šape i kandze koje nisu kao kod koze. Pogledaj svoj predivni rep ! Koza ima tanak ružan rep . Imaš grivu na svom vratu . Koze to nemaju . Lav i koza su dve potpuno različite životinje . Odbaci svoje pogrešno shvatanje i zariči kao ja . Onda ćeš se uveriti da si lav a ne koza .''

 Te reči razbistriše lavićeve sumnje . On zariče i poče sebe da smatra lavom . Započe lavlji život .

 Kao lavić i mi pogrešno mislimo o našem fizičkom sopstvu . Treba da zapamtimo da naše telo nije naše ''Sopstvo'' .Mi smo duša sa beskrajnim mogućnostima . Treba da razvijemo i manifestujemo naše moći sa tom idejom na pameti . Da bi dosegli taj razvitak , trebamo se držati podalje od svetovnih vezanosti .

 Pitanje:

 1) Zašto je lavića odgajio pastir ?

 2) Šta se desilo sa laviće kad je riknuo šumski lav?

3) Šta je lav rekao laviću?

4) Kakve veze ima ova priča sa našim životom?