Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE
 

 1. Predgovor

  POGLAVLJE I

  ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

 2. Tradicija Tirthankara

 3. Istorijat Đaina Tradicije

 4. Đaina Tradicija i Buddhizam

 5. Đaina Tradicija i Hinduizam

 6. Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi

 7. Đaina i Vedske Religijske Tradicije


  POGLAVLJE II

  PRINC MAHAVIRA
   

 8. Zemlja i Roditelji

 9. Rođenje i Detinjstvo

 10. Mladost i Stremljenja  POGLAVLJE III

  NIRGRANTHA MAHAVIRA
   

 11. Velika Odvojenost

 12. Praksa Trpljenja

 13. Dosezanje Sveznanja


  POGLAVLJE IV

  TIRTHANKARA MAHAVIRA
   

 14. Njegov Prvi Govor i Ganadhara

 15. Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici

 16. Njegov Poslednji Govor i Parinirvana


  POGLAVLJE V

  DOKTRINE MAHAVIRE

   

 17. Filosofske Doktrine

 18. Doktrina Karme

 19. Doktrine Najavada i Sjadvada

 20. Doktrina Puta Oslobođenja

 21. Etičke Doktrine

  POGLAVLJE VII

  ZNAČAJ MAHAVIRE
   

 22. Uspostavljanje Društvene Jednakosti

 23. Emancipacija Žena

 24. Ulivanje Samopouzdanja

 25. Naglasak na Ne-nasilju

 26. Insistiranje na Toleranciji

 27. Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada