Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE
 

POGLAVLJE I

ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

Tradicija  Tirthankara :

         Đainizam je drevna religija Indije i tokom svog dugog i neprekinutog postojanja , širena je od strane 24 Velika Propovednika poznatih kao ‘Đine’ tj. ‘Pobednika’ ili ‘Tirthankara’ , odnosno ‘Vodiča preko reke’ svetovnog života . Tih 24 Tirthankara su :

1.    Rišabha-natha                        2. Ađita-natha

      ili Adinatha              

       3. Sambhava-natha                     4. Abhinandana-natha

       5. Sumati-natha                            6. Padmaprabha

       7. Suparšva-natha                       8. Ćandraprabha

       9. Pušpadanta                             10. Šital-natha

            ili Suvidhi-natha

 

11. Šrejamsa-natha                     12. Vasupuđja

13.   Vimala-natha                        14.Ananta natha

15.   Dharma-natha                      16. Šanti-natha

       17. Kunthu-natha                         18. Ara-natha

       19. Mali-natha                             20. Muni-suvrata

        21. Nami-natha                           22. Nemi-natha

        23. Paršva-natha                         24. Mahavira

                                                                    ili Vardhamana.

Na ovaj način tradicija Tirthankara počinje od Rišabhe , prvog Tirthankare a završava se sa Mahavirom , dvadeset i četvrtim Tirthankarom . Naravno , postoji neprekinuta veza između tih dvadeset i četiri Tirthankara koji su živeli tokom različitih istorijskih perioda Indije. To znači da je ova religija prvo propovedana od strane Rišabhe u davnoj prošlosti bila kasnije nastavljena od strane naslednika preostalih dvadestet i tri Tirthankara tokom njihovog životnog veka na dobrobit živih bića . U pogledu ovog nasleđa od dvadeset i četiri Tirthankara , dobro učvršćen kontinuitet je održan ciljevima i praksom Đaina religije . Pošto je Mahavira dvadeset i četvrti Tirthankara u ovom nizu Tirthankara , on , nikako ne bi smeo biti smatran osnivačem Đaina religije .Dakle Mahavira nije osnivač već nastavljač i veliki propovednik Đaina religije tokom šestog veka p.n.e. Ali , kako je sticajem okolnosti Mahavira  poslednji Tirthankara , on se od strane običnih ljudi smatra osnivačem Đaina religije . To je očigledno pogrešno shvatanje . Danas je prihvaćena činjenica od strane istoričara da Mahavira nije osnovao Đaina religiju već da je propovedao religiju koja je postojala od davnina .