Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE
 

POGLAVLJE  IV

TIRTHANKARA MAHAVIRA


Njegov Poslednji Govor i Parinirvana:

               Tirthankara Mahavira je nastavio svoje propovedanje neprekidno skoro 30 godina. Na svom putu je posetio daleke i međusobno različite oblasti propovedajući božanskim glasom principe đainizma svim ljudima . Na svojoj turneji , Tirthankara Mahavira je stigao i u Pavapuru,mesto poznato po svojoj lepoti u državi Malla Ganarađja, tj. , republici Malla , gde je shvatio dam u je to poslednje mesto koje će posetiti.Stoga je održao svoj poslednji Govor ljudima Pavapure u kojem ih je savetovao :’’ Ako želite da dosegnete pravu i večnu sreću , morate gledati da vaša `điva' tj. duša, dosegne svoju čistu prirodu.Pošto je vaša `điva' pomešana sa i `Pudgalom', tj.  materijom ,zato se i dešava sva patnja i procesi transmigracije.Moraćete shvatiti osnovni princip da je  “Đivah Anjah, Pudgalah anjah” , Duša je jedno a materija druga i odvajanjem materije od duše dolazi do večne sreće. Ovo stanje oslobođenja duše od Karmičke vezanosti možete dostići pobedom nad strastima i poštovanjem ispravnog ponašanja baziranog na ispravnoj veri I ispravnom znanju.Kao deo vašeg ponašanja, morate neprekidno praktikovati `Samjama' tj. uzdržavanje i poštovanje `Panća Vrata', tj., pet zaveta i to :

(i) Ahimsa, nenasilje

(ii)   Satja, istina,

(i)      `Asteja', uzdržavanje od krađe

(ii)   Brahmaćarya', čestitost

(iii)  Apartgrahu', nevezanost

‘’ Trebate zapamtiti da je od ovih pet zaveta , prvi, `Ahimsa' , najvažniji jer uz njegovu pomoć ispunjavate i ostala četiri.Pošto je život mio i drag svim bićima, trebamo ga poštovati i odustati od povređivanja drugih živih bića.Zato je Ahimsa vrhovni zakon.Zato svi trebamo postupati prema drugima kao prema sebi samome i proširiti ljubav i prijateljstvo na sve,poštovati starije, biti sažaljiv i tolerantan prema pogledima drugih.Ukratko, ‘Živi i pusti druge da žive’, bi trebao biti naš životni motto i svi bismo trebali pokušati šta je cilj života , što najbolje može.’’      

         

               Ovaj poslednji Govor Tirthankara Mahavire je bio trinaestog dana tamne polovine meseca Kartika. Nakon Govora istoga dana, seo je na čist kamen u predivnom parku sa jezercima ispunjenih lotosima započevši konačno stanje oslobođenja zvano `Yoga-nirodha', tj.,prekidanje aktivnosti uma, govora i tela.Ova ‘Yoga­ nirodha' je potrajala dva dana.Tako, dok je prebivao u `Sukla-dhjani' tj.,čistoj meditaciji , Tirthankara Mahavira postade  `Siddha', tj.,oslobođena duša. Ovaj veliki događaj ,poznat kao Mahavirina ‘Pari-nirvana'  tj. oslobođenje, se dogodio u njegovoj 72. godini u  `Brahma­muhurti' i.e. tj. prvom satu pred zoru, kada je Mesec bio u `Svati' Nakšatri,odnosno konstelaciji, na poslednji ( tj. petnaesti ) dan tamne polovine meseca Kartika, utorak,15. Oktobra, 527. godine pre n.e.

                

Nakon Tirthankara Mahavirine Parinirvane,njegovo telo beše poštovano od strane sledbenika u skladu sa ritualima sahrane poznatim kao "Anlješthi-Antinia-Puđa" i bio je kremiran na sandalovom drvetu,kamforu I šafranu.Ogroman broj ljudi je bio tihi svedok pogrebnih rituala ,primenivši s odanošću `Bhasritu' tj.,stavljanjem tačke od pepela spaljenog Mahavirinog tela na svoje čelo.

        

               Tirthankara Mahavirin proces Parinirvane  je zepočeo  Yoga-nirodhom, na 13. dan tamne polovine meseca Kartika a završen je ‘Muktijem' tj.,oslobođenjem ,na 15. dan tamne polovine meseca Kartika. Dalje, na dan Paranirvane Tirthankara Mahavire, njegov prvi Ganadhara, tj.,Glavni Učenik, Indrabhuti Gotama je dosegao `Kevala-Gjanu', tj.,sveznanje.Sa namerom da proslave dva značajna događaja, odnosno Parinirvanu , oslobođenje Tirthankara Mahavire i `Kevalagana-Prapti' tj., dostizanje sveznanja od strane Ganadhare Indrabhuti Gotame,ljudi koji su se okupili toga dana su izažavali svoju veliku sreću uzvikujući slogane, sviranjem u muzičke instrumente, paljenjem svetlosnih lampi itd. Kralj Hastipala,glavešina `Malla Ganarađja', tj., Republike Malla Kšatria,zatim poglavari 18 drugih `Ganarađaas' tj., republika Kšatrija.,poput Liććhavija, Vađđija, Ikšvakui, itd., kao I kraljevi 9 kraljevstva su učestvovali u tim živopinim I sretnom proslavama.

          

 

               Proslave se održavaju čak i danas od strane Tirthankara Mahavirinih sledbenika. Svake godine od 13. do 15. dana tamne polovine meseca Kartika čine glavne dane festivalskih dana za sve Đaine.73. dan tamne polovine meseca Kartike se naziva  Dhanja-Trajodaši', tj., blagosloveni 13. dan ,jer je na taj dan Tirthankara Mahavira započeo `Yoga-nirodhu'  radi dosezanja oslobođenja.Ovaj dan,  `Dhanja-Trajodaši' je kasnije postao poznat kao ‘ dan bogatstva’ u smislu da je na taj dan Tirthankara Mahavira započeo zadobijanje `Lakšmi', tj. Bogatstva u obliku `Mokše', oslobođenja. Kao sećanje na taj dan, ljudi I dalje obožavaju bogatstvo u materijalnim oblicima kao što je novac, nakit itd na`Dhana­Trajodaši' dan.

 Petnaesti dan tamne polovine meseca Kartika se slavi kao  "     Vira-Nirvana Dan"  đaina.                Sa ciljem komemoracije sećanja na festival svetla povodom Tirthankara Mahavirine Parinirvane, đaini poštuju `Dipavali' itj.,festival svetla,od   `Vira-Nirvana Dana' svake godine. Na taj dan , rano ujutro, đaini izvode 'Nirvana-Puđu’  a uveče slave festival svetla. Dalje,kao neprekidno sećanje na Paranirvanu,  đaini počinju njihovu Novu Godinu poznatu kao  "Vira Nirvana Samvat" i to od Parinirvana Dana  Tirthankara Mahavire.Čak i danas ovaj system brojanja godina se verno poštuje od strane đaina.