Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheoloki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Drutvene Jednakosti
  Emancipacija ena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Drutveno Korisnog Rada

POGLAVLJE VII
ZNAČAJ MAHAVIRE

 

              Tirthankara Mahavira, nakon dosezanja sveznjanja u četrdeset  i drugoj godini, neprekidno je trideset godina  obilazio različite delove zemlje, sretavi ljude iz gradskih,seoskih i plemenskih sredina , propovedajući osnove i pravila ponaanja Đainizma.Ličnost i propovedanja Tirthankara Mahavire imala su snaan utisak na umove svih slojeva drutva a naročito na njene nie slojeve. Ne samo to  im je otkrio put Oslobođenja tj., put dostizanja večne sreće, to je i cilj svih ljudi,već im je pokazao sam način uz koji ljudi, bez obzira na klasu ili status,mogu da dosegnu taj cilj.  Iskrenost njegovog povoda, način prilaska, metod objanjavanja, boanski govor i filosofske i etičke doktrine budile su u ljudima takvo poverenje da su oni počeli da prihvataju Đainsku religiju bilo kao laički sledbenici ili kao isposnici.Broj sledbenika Đainske religije je naglo rastao.Na taj način je Tirthankara Mahavira objavio novu eru nade i tenji za običnog čoveka i upeo da umnogome promeni ivot, izgled I sistem vrednosti tih ljudi. Predstavio je mnoge nove koncepte i ideje koje su promenile čitav ivotni tok ljudi. Značaj Tirthankara Mahavire lei u uspenom uticaju na drutvene promene stvarajući institucionalne i druge aranmane ze uspostavljanje njegovog novog drutvenog poretka.U nameri da rei pritiskajuće probleme toga vremena, napravio je nekoliko vanih priloga, sa drutvenog ugla gledanja ,koji su ovde ukratko predstavljeni.

     

    (1) Uspostavljanje Drutvene Jednakosti :

                Najznačajniji doprinos Tirthankara Mahavire na drutvenom polju je bilo  upostavljanje drutvene jednakosti među četiri Varne tj., klase,koje su preovladavale u drutvu.Mahavira je takođe uspeo u organizovanju velikog broja svojih sledbenika u kompaktni drutveni poredak potpuno različit od Brahmanističkog drutvenog poretka Vedskog perioda.

            

            Vedsko drutvo je bilo sastavljeno od četiri klase,Brahmana, Katrija , Vaija i udri.Za njih se govorilo da potiču iz usta, ruku,bedara i nogu Kreatora, Brahmana.Određeni udovi opisani kao početak tih klasa i poretka mogu biti shvaćena kao dovoljna naznaka o njihovom dugom prisustvu i veoma dobroj definisanosti.Ne samo da su četiri klase bile različite i odvojene,već su bile zahvaćene i međusobnim rivalskim duhom. Već u ranim Rig-vedskim vremenima Brahmanska profesija          jeupostavila  sopstvenu superiornost ili svetost a, prema onome to nalazimo, čak i posebna pravila za različite klase. Tako tekst po  imenu atapatha Brahmana opisuje različite osobine četiri klase, koje imaju različite stepene uljudnosti, kao  ehi, agaććha, adrava i adhava. Tekst Taittirija Brahmana, preporučuje proleće za Brahminsko izvođenje rtvovanja, leto za Katrije, a jesen za Vaije. Atharva Veda najotrije osuđuje greh,opasnost i unitenje za onoga ko uvredi Brahmane ili mu opljačka imetak. Ovo neumereno proirivanje pretenzija i prerogative sveteničke klase je ,prirodno, stvorilo podele u drutvu.Katrije su postavljene na poloaj odmah do Brahmina a Vaije i udre su bile u potpunosti zanemarene.          Tako je vedsko drutvo bilo u potpunosti podeljeno u smislu da  je neobična vanost bila data Brahmanima na račun drugih klasa i da nikome nije bilo dozvoljeno da promeni svoju klasu koju je dobio samim rođenjem u njoj.

                  

              Tirthankara Mahavira je usmerio svoj napad na ovu nametnutu praksu baziranu na prihvatanju nejednakosti i irokom obimu drutvene diskriminacije.Podelio je drutvo na četiri klase zasnovane na prirodi aktivnosti koje su ljudi izvodili, a ne na osnovu njihovog rođenja.Svima je dao mogućnost, uključujući ene i udre, da praktikuju religijske aktivnosti predloene svima, prihvatavi ih u svoj religijski pokret.Na ovaj način, Tirthankara Mahavira  je svima otvorio vrata Đainizma ,pruivi jednake mogućnosti svima bez obzira na njihovu klasu ili rođenje, da praktikuju religiju spram svojih sposobnosti.Oni koji su sledili tu religiju kao kućedomaćini, postali su poznati kao ravake i ravike a oni koji su u potpunosti potovali religiju,naputajući domove i postavi isposnici,nazvani su Sadhui i Sadhvi.

                 

             Nakon Mahavire, ni različiti Đaina Aćarje nisu pravile podelu među narodom vezano za praktikovanje religije po Vedskom modelu, odnosno podelu drutva na četiri Varne ili klase,tj., na razlikama u profesiji.Po njihovom miljenju, rođenje nema nikakvu ulogu pri određivanju Varne ili klase neke osobe.U vezi sa podelom drutva na četiri Varne, Aćarja Đinasena kae ( u Adi Purana Parvi 38,45,48) sledeće:

 

֮µ֕ןָ ןִ֮ ־ |s

ßֳ ֤֟ ֟پ֬״ֿ֟ ||

Οָ֟ סֵ: áָ֬֟ |

֕sԕԮֵֵ֮֟ ִעֵ֟ ||

 

           Čitav svet nastaje usled privlačenja Jati-nama-Karme ; a čovečanstvo je podeljeno na četiri kategorije Brahmana, Katrija, Vaija i  udra na osnovu razlika u poslovima koje su obavljali tokom ivota. Oni koji potuju Vrate, tj.,religijska uputstva, u većem stepenu,poznati su kao Brahmani,oni koji nose oruje su Katrije, dok su oni koji prikupljaju bogatstvo Vaije a oni koji obavljaju nie poslove su  udre. Na isti način je Aćarja Raviena potvrdio (u njegovoj Padma Purani, Parva XI, 200, 203 i 205) da nije rođenje već aktivnost to to određuje pripadnost nekoj klasi u drutvu.

פ֮ӓ ֮־֮ ߟԟ |

޵ ֵ ֥׮ӳ־֟ ||

ן ד֟ : ִָ |

Οãִׯ ޛֻ ׾֤:||

֟޵ ֣֮֓ ޛֻפ׾ִֿ |

־Դָ֓ ج ֮ ִ֟ ||

 

            Brahmanizam najboljih isposnika kao i običnih ljudi se određuje na osnovu njihovih postupaka a ne na njihovom rođenju u Brahmanskoj klasi.Nijedna klasa se ne podcenjuje.Samo postupci vode napretku.Bogovi i Ćandalu, tj., nedodirljivog,smatraju za Brahmanu ako vodi religijski način ivota.Epiteti klasa i  Ćandala, koji se primenjuju među ljudima su poznati u ovom svetu zbog razlika u načinu ivota.

                  

              Aćarya Amitagati takođe ne daje (u svojoj  Dharma-Pariki, Pariććheda XVII, 24-25, 31-33) vanost rođenju i smatra nečiji način ivota za ono to određuje status u drutvu.

 

ֳָ֓֡ ֟߮ ִ֮ |

ןײ޵õß ׮ֵ֟ ׯ ן ||

סֵ֤߮ ֟Դׯ ֟֟:|

֮ ןָָ֓ ׾ֳ֕֟ ||

߻־֮ ֟:þ ߓ֕ןֳ־ ׯ |

߮ ָ ֯: ߻ӵ֮׿֮: ||

: ӑֵ ן֬پ֪֯ |

֟ß֟ :ֵ ¾֤: ָ: ||

ןִִ֤֡: ֵ ߓ֟֯Ͼ: |

ֵ֤֟: ׳: ֵ: ߻ִ֤ : ||

Ideja različitosti klasa dolazi samo usled razlika u načinu ivota.Nijedna pojedinačno nije sama po sebi prava Brahmanska klasa.                Zaista, postoji samo jedna klasa iz četiri dela, Brahmani, Katrije, Vaije i udre , a to je klasa ljudskih bića.Oni su podeljeni prema načinu ivota.Ljudi ispravnog ponaanja mogu doseći raj čak i ako su rođeni u niskim porodicama i suprotno, ljudi loeg ponaanja odlaze u pakao uprkos tome to su rođeni u uglednim porodicama.Klase se prave sleđenjem određenog načina ivota i naputaju se kada se taj način ivota promeni te stoga mudri ljudi potuju način ivota.Dobri ljudi nisu ponosni,bez obzira kojoj klasi pripadaju,jer znaju da to vodi degradaciji, već potuju dobro ponaanje koje im moe dati visok poloaj.               

                   Jasno je da je drutvo ,kakvo je zamislio Mahavira i druge Đaina Aćarje,bilo drutvo gde klase nisu nasledne i gde je potpuna sloboda,data ljudima da sami odaberu klasu, bila zagarantovana.Drutvo nije bilo podeljeno na odvojene delove i nije pravljena razlika u statusu klasa.Svi su posmatrani kako različiti načini ivota i najvia vrednost se davala individualnom karakteru i obliku ponaanja. Nije bilo ostavljenog prostora da bi se neko osetio zanemarenim ili degradiranim jer je bio slobodan da sledi bilo koju profesiju koja mu se sviđa i mogao je da sledi sve religijske rituale zajedno sa drugima.             

                 Tako je Mahavirin koncept sistema Varni proizveo drutveni uticaj od velikog značaja.Princip drutvene jednakosti među klasama je bio čvrsto utemeljen i drutveni odnosi među klasama je vidljivo narasla dok je kriterijum rođenja kao člana neke klase bio ukinut.To je imalo značajan  uticaj na uslove ivota udri koji su bili bedni u smislu da su udre bile liene mogućnosti obrazovanja, bez ikakvih prava,predmet nehumanog odnoenja i postavljeni na najnie mesto u drutvu. Ranije, udre su bile u potpunosti zanemareni u vezi religije a otra ograničenja su bila postavljena za njihovo kretanje i način ivota. Tirthankara Mahavirina učenja su pruila veliko olakanje udrama jer je praksa drutvene diskriminacije prema njima bila potpuno odbačena.To je rezultiralo u rastu drutvenog statusa obespravljenih ljudi.

                Očigledno, postojala je izvesna promena u drutvenom stavu prema ne-Arjanima i običnom puku.Polako,nastalo je jako protivljenje nastavku prakse robstva u bilo kom obliku.Osećanje prezira je počelo da nestaje kao i elja za ponovnim uspostavljanjem ranijeg stanja.Prirodno,narodne mase su ovim mnogo dobile jer je drutvena diskriminacija potpuno isključena i svima je bila data mogućnost napretka.

               

                  U isto vreme, Mahavirina učenja su veoma uticala na privilegovanu poziciju uivanu od strane Brahmana koji su se bavili sveteničkim pozivom.Jo od Vedskog perioda , Brahminski svetenici su uivali visok drutveni status, političke mogućnosti, ekonomske povlastice, obrzovnih mogućnosti, kulturne dominacije i religijskih privilegija na račun drugih klasa. U pogledu ovog monopolističkog poloaja Brahmanskih svetenika , koji su drali dominantan poloaj u drutvu i slobodno koristili taj poloaj za iskoritavanje naroda na različitim poljima a naročito u religijskim temama koje su bile od najvieg interesa za narod. Očigledno, Brahmanski svetenici  su bili krajnje protivni prekidu njihove dominacije na običan narod i poto nisu birali način da narod zadre u podređenom poloaju i učine ih potpuno zavisnim o njihovoj volji.Prirodno,običan svet je imao nizak kvalitet ivota u atmosferi otrog nezadovoljstva i frustracija. Tirthankara Mahavira je izvrio otvoren i snaan napad na Brahmansku sveteničku klasu i u isto vreme učinio svoju religiju lako dostupnom običnom svetu, pruajući jednake mogućnosti u praktikovanju religije svima bez obzira na njihovu klasu , dajući čvrsto obećanje svima o dostizanju Oslobođenja, najvieg ivotnog cilja, potovanjem pravila ponaanja koje je propisivala religija a ne uz pomoć različitih oblika rtvovanja izvođenih od strane svetenika. Ovaj praktični i etički prilaz religiji je ,veto i efektno uveden od strane Tirthankara Mahavire, učinio ljude nezavisnim o sveteničkoj dominaciji, stvorivi osećaj samo-poverenja koji im je nedostajao .Tako se Tirthankara Mahavirina suprotstavio sveteničkoj klasi Brahmana i njihovoj taktici koju su ovi koristili za iskoritavanje ljudi dreći ih u bukvalnom neznanju i potpuno zavisnim o volji svetenika.

                Ovo snano protivljenje je u značajnoj meri oslabilo uticaj i dominaciju sveteničke klase.Ali, očigledno je da je Tirthankara Mahavirino protivljenje bilo usmereno prema Brahmanskoj klasi  a ne na Brahmana Varnu kao takvu.U stvari,                Tirthankara Mahavira je cenio intelektualni kapacitet Brahmana, koji je poveo mnoge Brahmane ka Đaina religiji, primajući nekoliko učenjaka među Brahmana u svoj isposnićki red u čak imenovao Indrabhuti Gotamu, najučenijeg Brahmanskog učitelja, za svog prvog Ganadharu, tj., apostola ili Glavnog Učenika.Već je bilo pomenuto da je  Tirthankara Mahavira izrekao svoj prvi Govor -66 dana nakon dostignuća Sveznanja, tek nakon to je sreo najtalentovanijeg Brahmansko učitelja, Indrabhuti Gotamu, zbog pravilne interpretacije Mahavirinog učenja narodu:Na taj način Tirthankara Mahavira je često pokazivao interesovanje za obučavanje i obrazovanje Brahmana ali je ipak drao čvrst i konzistentan napad na sveteničku klasu Brahmana.