Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

     (5)      Insistiranje na Toleranciji: 

Zagovaranje principa religijske tolerancije,bila je značajan doprinos Advocacy Tirthankara Mahavire. Tokom širenja Đainske religije,nikada nije omalovažavao druge religije niti se trudio da pokaže da su druge religije pogrešne.Tačnije,on je širio doktrine Anekantavada, tj., višestranost,pokazavši da neka stvar može biti razmatrana iz više uglova gledanja.Zato je on uvek savetovao ljudima da pronađu istinu u nečemu nakon uzimanja u obzir nekoliko strana ili aspekata tog ‘nečega’ .To je očigledno širilo poglede osoba jer su one trebale da gledaju n neku stvar iz više uglova.U isto vreme princip Anekantavada  ne budi osećanja neprijateljstva ili mržnje prema drugim vernicima jer se veruje da i druge religije takođe poseduju određene istine iz njihovog ugla gledanja. Osim uspostavljanja principa Anekantavada, Tirthankara Mahavira je zagovarao i princip olerancije tvrdivši da ona može biti primenjena na intelektualna,društvena i druga polja aktivnosti.Kao rezultat nalazimo da Anekantavada ima značajan uticaj na čovekov pihološki i duhovni život i da nema nameru da rešava ontološke probleme. Ona filosofu daje oštu misao, ubeđujući gad a Istina nije ničiji monopol koju čuvaju bedemi određene religije.Ona takođe pruža religijskom aspirantu kvalitet intelektualne tolerancije koja je deo Ahimse.

           Ljudska bića imaju ogrničeno znanje i neadekvatno izražavanje.Zato su različite doktrine neadekvatne.On su,većinom,jednostrani pogledi na Istinu koja nemože u potpunosti biti iskazana rečima i konceptima.Đainizam je oduvek smatrao da je to pogrešno,ako ne i opasno,pretpostavljati da samo nečija vera predstavlja istinu.Tolerancija je,stoga,karakteristika Đainske ideologije kako je i propovedo Tirthankara Mahavira. Čak su Đainski monarsi i imali jasan doprinos u tom smislu.Politička istorija Indije ne poznaje slučaj proganja nja od strane Đainskih kraljeva ,čak i kada su Đainski monasi ili laici patili od ruku drugih religionista fanatičnog temperamenta.            

            Dr.B.A.  Salefore to ispravno prepoznaje kada kaže da je princip  Ahimse bio najveći doprinos Đaina Hindu kulturi u obliku-tolerancije.Šta god da kažemo vezano za rigidnost kojom oni čuvaju svoje religijske cilje te upornost i sposobnost kada sretnu i poraze svoje oponente u religijskim raspravama,nemože biti negirano da  Đaini gaje princip tolerancije iskrenije a istovremeno uspešnije nego bilo koja druga zajednica u Indiji”.