Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE
 

POGLAVLJE I

ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

Đaina Tradicija i Hinduizam :

        Čini se da je Đaina tradicija o 24 Tirthankara bila prihvaćena od Hindusa , kao i Buddhista , što se može videti iz njihovih drevnih spisa . Hindusi, zaista , nisu negirali činjenicu da je Đainizam osnovan od strane Rišabhadeva , stavivši ga skoro u onaj vremenski period za koji oni smatraju da je vreme nastanka sveta . Prihvataju ga kao božansku osobu i ubrajaju ga u njihove Avatare tj.,različite inkarnacije Boga Višnua . Daju mu  isto poreklo ( otac Nabhirađa i majka Marudevi ) kao i Đaini ,a čak se slažu i u tome da je po imenu najstarijeg Rišabhadevinog sina, Bharate , Indija bila poznata kao Bharata-Varša .

 

        Što se najstarije Vedske književnosti tiče , u Rig-Vedi nalazimo jasne reference  o Rišabhadevi ,  prvom Tirthankari i Arištanemiju , 22. Tirthankari .Yajur-Veda takođe pominje imena trojice Tirthankara , odnosno Rišabha, Ađitanatha i Arištanemi. Zatim, Atharva­Veda naročito pominje sektu Vratje koja označava Đaine na temelju termina ‘Vratja’ što znači ‘onaj koji je dao  vrate’ ili zavete, a što se razlikuje od termina ‘onog koji obavlja ritual žrtvovanja’ , koji se odnosio na Hinduse tog vremena . Takođe,u Atharva-Vedi se javlja termin Maha-Vratja i pretpostavlja se da to odnosi na Rišabhadeva , koji se mogao smatrati velikim vođom Vratja.

            

              U kasnijoj Puranskoj književnosti Hindusa takođe nalazimo reference o Rišabhadevi. Priča o njemu se javlja u Višnupurani i Bhagavata-Purani , gde se on javlja kao Avatar tj.,inkarnacija Narajana , u vremenu koje prethodi onom u kojem se javljaju deset Višnuovih avatara . Priča je potpuno identična životopisu Rišabhadeva datom u Đainskim svetim knjigama.Na taj način Rišabhadevin život i značaj opisan u Đaina književnosti biva potvrđen pominjanjem Rišabhe u Hindu-Puranama .

 

      Stoga polazeći od činjenice da Hindu tradicija smatra Rišabhadeva –a  ne Mahaviru-uz Gautama Buddhu, kao Božju inkarnaciju , možemo reći da Hindu tradicija takođe prihvata Rišabhadevu kao osnivača Đainizma .