Jainworld
Jain World
Categories of Serbia Legacy Of Mahavira
  Predgovor
Tradicija Tirthankara
Istorijat Đaina Tradicije
Đaina Tradicija i Buddhizam
Đaina Tradicija i Hinduizam
Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi
Đaina i Vedske Religijske Tradicije
Zemlja i Roditelji
  Rođenje i Detinjstvo
  Mladost i Stremljenja
  Velika Odvojenost
  Praksa Trpljenja
  Dosezanje Sveznanja
  Njegov Prvi Govor i Ganadhara
  Njegova Propovednička Turneja i Sledbenici
  Njegov Poslednji Govor i Parinirvana
  Filosofske Doktrine
  Doktrina Karme
  Doktrine Najavada i Sjadvada
  Doktrina Puta Oslobođenja
  Etičke Doktrine
  Uspostavljanje Društvene Jednakosti
  Emancipacija Žena
  Ulivanje Samopouzdanja
  Naglasak na Ne-nasilju
  Insistiranje na Toleranciji
  Ohrabrivanje Društveno Korisnog Rada

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE
 

POGLAVLJE VII

ZNAČAJ MAHAVIRE

Tirthankara Mahavira, nakon dosezanja sveznjanja u četrdeset i drugoj godini, neprekidno je trideset godina obilazio različite delove zemlje, sretavši ljude iz gradskih,seoskih i plemenskih sredina , propovedajući osnove i pravila ponašanja Đainizma.Ličnost i propovedanja Tirthankara Mahavire imala su snažan utisak na umove svih slojeva društva a naročito na njene niže slojeve. Ne samo što im je otkrio put Oslobođenja tj., put dostizanja večne sreće, što je i cilj svih ljudi,već im je pokazao sam način uz koji ljudi, bez obzira na klasu ili status,mogu da dosegnu taj cilj.

 Iskrenost njegovog povoda, način prilaska, metod objašnjavanja, božanski govor i filosofske i etičke doktrine budile su u ljudima takvo poverenje da su oni počeli da prihvataju Đainsku religiju bilo kao laički sledbenici ili kao isposnici.Broj sledbenika Đainske religije je naglo rastao.Na taj način je Tirthankara Mahavira objavio novu eru nade i težnji za običnog čoveka i upeo da umnogome promeni život, izgled I sistem vrednosti tih ljudi. Predstavio je mnoge nove koncepte i ideje koje su promenile čitav životni tok ljudi. Značaj Tirthankara Mahavire leži u uspešnom uticaju na društvene promene stvarajući institucionalne i druge aranžmane ze uspostavljanje njegovog novog društvenog poretka.U nameri da reši pritiskajuće probleme toga vremena, napravio je nekoliko važnih priloga, sa društvenog ugla gledanja ,koji su ovde ukratko predstavljeni.