Clip Arts from Jain Temples/Pilgrimage Places

Bahubali  Delwala  Girnar  Haridwar  Hastinapur  Jesalmer  Mahavirji  Nakodaji  Ossia  Palitana  Rajgiri  Ranakpur  Sammed Shikharji  Sankheshwarji  Tamilnadu  Taranga


Tamilnadu - Ginjee- 24 Tirthankara ji - 244.jpg (240645 bytes)Tamilnadu - Ginjee- 24 Tirthankara ji - 244a.jpg (202413 bytes)Tamilnadu - Ginjee- 243.jpg (169142 bytes)Tamilnadu - Ginjee- 246.jpg (146063 bytes)Tamilnadu - Ginjee- 247.jpg (85763 bytes)Tamilnadu - Ginjee- Ananthanathar- 245.jpg (127954 bytes)